Film közzététele a Windows Movie Maker alkalmazásban

A projektet elkészülte után közzéteheti filmként. A film egy .wmv kiterjesztésű Windows Media fájl vagy egy .avi fájlkiterjesztésű Audio-Video Interleaved (AVI) fájl. Egy film a Windows Movie Maker alkalmazásban történő közzétételekor megoszthatja azt másokkal számos módon – a számítógépén keresztül, írható CD lemezen, írható DVD lemezen, egy e‑mail üzenet mellékleteként vagy egy digitális kamera videoszalagján.

Az összes megjelenítése

Film közzététele a számítógépre

 1. Kattintson a Fájl menü Film közzététele parancsára.

 2. Kattintson az Ez a számítógép lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra.

 3. A Fájlnév mezőbe írja be a film nevét.

 4. A Közzététel helye mezőben válassza ki, hogy hová szeretné menteni a filmet, miután közzétette, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Válassza ki a film közzétételéhez használni kívánt beállításokat, majd kattintson a Közzététel gombra.

 6. Ha meg szeretné nézni a filmet, miután közzétette, jelölje be a Film lejátszása a varázsló bezárásakor jelölőnégyzetet.

 7. Kattintson a Befejezés gombra.

Film közzététele és írása DVD lemezre

Egy film közzétételéhez és DVD lemezre írásához a Windows DVD-készítő alkalmazás szükséges, amelyet a Windows Vista Ultimate és a Windows Vista Home Premium rendszer tartalmaz. Emellett egy DVD-íróra is szükség van.

 1. Helyezzen be egy üres írható vagy újraírható DVD lemezt a DVD-íróba.

 2. Nyissa meg a projektet a Windows Movie Maker alkalmazásban.

 3. Kattintson a Fájl menü Film közzététele parancsára.

 4. Kattintson a DVD lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra. Elindul a Windows DVD-készítő.

 5. Hajtsa végre egy DVD létrehozásának lépéseit a Windows DVD-készítő használatával.

Film közzététele és írása írható CD lemezre

 1. Helyezzen be egy üres írható vagy újraírható CD lemezt a CD-íróba.

 2. Kattintson a Fájl menü Film közzététele parancsára.

 3. Kattintson az Írható CD lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. A Fájlnév mezőbe írja be a film nevét.

 5. A CD neve mezőbe írja be a CD nevét, majd kattintson a Tovább gombra.

 6. Válassza ki a film közzétételéhez használni kívánt beállításokat, majd kattintson a Közzététel gombra.

 7. Ha a filmet egy másik írható CD lemezre szeretné közzétenni és felírni, jelölje be a Film közzététele másik írható CD-re jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. Cserélje ki az írható CD lemezt egy másik írható CD lemezre, majd ismételje meg a 4-6. lépéseket.

Film e‑mail mellékletként történő elküldése e‑mail üzenetben

 1. Kattintson a Fájl menü Film közzététele parancsára.

 2. Kattintson az E‑mail lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra.

 3. A film közzététele után tegye a következők egyikét:

  • Ha a filmet kiküldése előtt le szeretné játszani az alapértelmezett lejátszóval, kattintson a Film lejátszása lehetőségre.

  • A film egy helyi másolatának a számítógépre mentéséhez e‑mail mellékletként történő elküldése mellett kattintson a Film egy példányának mentése a számítógépre lehetőségre, írjon be egy fájlnevet a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.

 4. Film e‑mail üzenethez való csatolásához kattintson a Film csatolása lehetőségre.

 5. Az alapértelmezett levelező programban (e‑mail program) írja be annak a személynek az e‑mail címét, akinek a filmet küldi, adjon kiegészítő szöveget a szövegmezőhöz, majd küldje le az üzenetet.

Film rögzítése egy digitális videokamerában lévő videoszalagra

 1. Kapcsolja be a digitális videokamerát, ellenőrizze, hogy lejátszás módban van-e (ezt gyakran VCR jelöli a kamerákon).

 2. Kattintson a Fájl menü Film közzététele parancsára

 3. Kattintson a Digitális videokamera lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra.

 4. Ha több bekapcsolt és a Windows Movie Maker által felismert videokamerával rendelkezik, válassza ki azt a digitális videoeszközt a Digitális videoeszköz kiválasztása lapon, amelyben a film rögzítésére szánt videoszalag van, majd kattintson a Tovább gombra.

 5. Amikor megjelenik a Szalag pozícionálása lap, a kamera vezérlőivel tekerje vissza vagy előre a szalagot arra a pontra, ahová a filmet rögzíteni kívánja, majd kattintson a Tovább gombra.

  Figyelmeztetés

  • Ellenőrizze, hogy nem írja felül a szalag azon részét, amely egy megtartani kívánt rögzített videót tartalmaz.

 6. Film szalagra rögzítésének elkezdéséhez kattintson az Igen gombra.

  Várja meg, amíg a program közzéteszi a filmet, majd a videoszalagra rögzíti. A film létrehozásához és szalagra rögzítéséhez szükséges idő a film hosszától és a számítógép rendszererőforrásaitól függ. Megtekintheti a film előnézetét a digitális videokamera LCD kijelzőjén, miközben a program a filmet a szalagra rögzíti.

 7. Kattintson a Befejezés gombra.

Filmek ideiglenes mentési helyének módosítása

A Windows Movie Maker egy ideiglenes fájltároló helyet használ a következő esetekben:

 • Film közzétételekor a program egy ideiglenes fájlhelyen tárolja a hang- vagy filmfájlt annak közzétételéig.

 • Kísérőszöveg rögzítésekor a program az ideiglenes fájltároló helyen tárolja az ideiglenes fájlt, majd a hangfájl mentése után eltávolítja azt.

 • Ha egy e‑mail üzenethez csatolni kívánt filmet tesz közzé, a filmfájl egy másolata az ideiglenes fájlhelyen kerül tárolásra, amíg a film sikeresen el nem lesz küldve.

 • Amikor a filmet egy digitális videokamera szalagjára küldi, akkor a létrehozott ideiglenes filmfájlokat a program ezen a helyen tárolja, amíg nem rögzíti azt a szalagra.

Az alapértelmezett fájltároló hely módosítható a Windows Movie Maker alkalmazásban. Erre például olyankor lehet szükség, ha van egy nagyobb elérhető lemezterülettel rendelkező tárolóhelye. Ha a merevlemez két partícióra van osztva, lehetőség van a nagyobb tárolóhellyel rendelkező meghajtó kiválasztására.

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. Kattintson az Általános fülre, majd az Ideiglenes tárolóhely listában válassza ki az alapértelmezett helyet, ahová az ideiglenes hang- és filmfájlokat ideiglenesen mentendők.

A cím, szerző, szerzői jogi, minősítési és megjegyzés információk közzétett filmfájlba kerülésének megakadályozása

Lehetősége van azt választani, hogy a közzétett filmfájlok ne tartalmazzák az olyan információkat, mint például a cím, a szerző, a szerzői jogok, a minősítés és megjegyzések. Ha ezeket az adatokat kihagyja, a név és egyéb metaadat információk nem jelennek meg, amikor valaki lejátssza a filmet egy médialejátszóval. További információt a projekt és a végső közzétett film adatainak megadásáról a Cím, szerzőnév és leírás hozzáadása egy filmhez című témakörben talál.

További információt a Windows Movie Maker adatvédelemre hatással lévő szolgáltatásairól a Windows Movie Maker online adatvédelmi nyilatkozata című témakörben talál.

Ha nem kíván metaadatokat felvenni a befejezett filmbe, tegye a következőt:

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

 2. Kattintson az Általános fülre, majd jelölje be a Közzétett filmfájl ne tartalmazza a címet, a szerzőt, a szerzői jogi információkat, a minősítést és a megjegyzéseket jelölőnégyzetet vagy törölje annak jelölését, attól függően, hogy el szeretné-e távolítani a személyes azonosításra alkalmas információkat a közzétett filmfájlból.