Médiaadatok hozzáadása vagy szerkesztése a Windows Media Playerben


A Windows Media Player műsortára tartalmazhat elemeket hiányzó vagy helytelen médiaadatokkal, például zeneszámok címeivel, dalok sorszámával, előadók neveivel, albumok címeivel vagy műfajokkal. Helytelen adatok úgy kerülhettek a zeneszámokba, hogy a CD számainak bemásolásakor helytelen adatokat adott meg, vagy azért, mert más programot használt a CD-k bemásolásához. Bármi is legyen az oka, a Windows Media Player a médiaadatok alapján rendezi az elemeket a műsortárban, ezért fontos, hogy a műsortár összes eleme pontos és teljes médiaadatokkal rendelkezzen.

További információt a műsortárral kapcsolatban a Bevezetés a Windows Media Player használatába című témakörben talál.

Médiaadatok hozzáadása automatikusan

Sok esetben a Windows Media Player automatikusan letölthet és hozzáadhat médiaadatokat a fájljaihoz. Amikor például bemásol egy CD-t, a Windows Media Player keresést végezhet egy online adatbázisban, és letöltheti a CD zeneszámainak médiaadatait.

A Windows Media Player rendszeresen ellenőrizheti a műsortár tartalmát olyan elemeket keresve, amelyekhez hiányoznak médiaadatok. Először összeveti a műsortár elemeit az online adatbázis bejegyzéseivel, aztán automatikusan letölti a hiányzó médiaadatokat és hozzáadja a műsortár fájljaihoz.

További információt az adatok a CD bemásolásakor történő automatikus hozzáadásáról és szerkesztéséről a Zene bemásolása CD-ről című témakörben talál.

Médiaadatok kézi hozzáadása és szerkesztése

Ön is hozzáadhat vagy szerkeszthet médiaadatokat. Ha a Media Player műsortára hiányzó vagy helytelen médiaadatokkal rendelkező elemeket tartalmaz, több módszer is van a médiaadatok manuális helyesbítésére.

Az összes megjelenítése

Az online adatbázis használata médiaadatok hozzáadásához

A már a műsortárban található fájlokhoz általában a legkönnyebben úgy lehet médiaadatokat hozzáadni, ha az adatokat az online adatbázisban keresi. Ez a módszer akkor működik a legjobban, ha vannak adatok az adatbázisban, de a Windows Media Player nem volt tudta automatikusan a műsortár fájljaihoz illeszteni őket.

 1. Kattintson a Start gombra A Start gomb, a Minden program pontra, majd válassza a Windows Media Player parancsot.
  Ha a Media Player meg van nyitva, és Most játszott üzemmódban van, kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában található Váltás a műsortárra gombra A Váltás a műsortárra gomb.
 2. A Media Player műsortárában kattintson a jobb gombbal egy elemre, majd kattintson az Album adatainak megkeresése parancsra. A Player csatlakozik az internetre, és megjeleníti az Album adatainak megkeresése párbeszédpanelt.

  Több egymás melletti elem kijelöléséhez kattintson az első elemre, tartsa nyomva a Shift billentyűt, majd kattintson az utolsó elemre. Nem egymás melletti elemek kijelöléséhez tartsa nyomva a Ctrl billentyűt, amíg az egyes elemekre kattint.

 3. Az Album adatainak megkeresése párbeszédpanelen egyeztesse a kijelölt elemet vagy elemeket a listán a megfelelő albummal, vagy szűkítse a keresést.

  A Player bezárja a párbeszédpanelt, és a műsortárat frissíti az adatokkal. Bizonyos idő elteltével (amely attól függ, hogy mennyi módosítást végzett el, és hogy a Media Player hajt-e végre egyéb műveleteket), az adatok hozzáadódnak a fájlhoz is. Ha azt szeretné, hogy a Media Player alkalmazás azonnal frissítse a fájlt, kattintson a Rendezés lehetőségre, majd a Médiainformáció-változtatások alkalmazása parancsra.

A Szerkesztés parancs használata médiaadatok hozzáadásához

Ha nincs ellenére, hogy az összes adatot manuálisan adja meg, akkor kihagyhatja az online adatbázis használatát, és kijavíthatja az adatokat közvetlenül a műsortárban a Szerkesztés parancs használatával.

 1. Kattintson a Start gombra A Start gomb, a Minden program pontra, majd válassza a Windows Media Player parancsot.
  Ha a Media Player meg van nyitva és Most játszott üzemmódban van, kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában található Váltás a műsortárra gombra A Váltás a műsortárra gomb.
 2. A Media Player műsortárában kattintson a jobb gombbal az elem címére, az előadó nevére vagy egyéb médiaadat-attribútumra, majd kattintson a Szerkesztés parancsra.

  Ha az attribútum nem látható a műsortárban, lehet, hogy használnia kell a vízszintes görgetősávot a műsortár aljánál (ha elérhető), és jobbra vagy balra görgetni, vagy lehet, hogy a műsortárat be kell állítani néhány alapértelmezés szerint rejtett attribútumoszlop megjelenítésére. A műsortárban megjelenő oszlopok módosításáról további információ: Az elemek megjelenítésének módosítása a Windows Media Player műsortárban.

  Ha ugyanazt az attribútummódosítást kívánja elvégezni több elemen is, időt takaríthat meg az elemek egy csoportjának kijelölésével, mielőtt a jobb gombbal az attribútumra kattint. Több egymás melletti elem kijelöléséhez tartsa nyomva a Shift billentyűt kijelölés közben. Több nem egymás mellett elhelyezkedő elem kijelöléséhez tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt kijelölés közben.

 3. Írja be a hozzáadni vagy javítani kívánt adatot, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

  Az adatok hozzáadódnak a műsortárhoz. Bizonyos idő elteltével (amely attól függ, hogy mennyi módosítást végzett el, és hogy a Media Player hajt-e végre egyéb műveleteket), az adatok hozzáadódnak a fájlhoz is. Ha azt szeretné, hogy a Media Player alkalmazás azonnal frissítse a fájlt, kattintson a Rendezés lehetőségre, majd a Médiainformáció-változtatások alkalmazása parancsra.

 4. Ismételje meg az 1. és 2. lépést ahányszor szükséges, egyéb attribútumok javításához.

  Megjegyzések

  • Néhány attribútum, például a hossz, méret vagy az átviteli sebesség nem módosítható.

  • Néhány attribútum, például a közreműködő előadó és a műfaj, több, pontosvesszővel elválasztott bejegyzéssel is rendelkezhet.

Médiaadatok hozzáadása elemek húzásával

Ha vannak helyes médiaadatokkal rendelkező elemek a műsortárban, és ezeket az attribútumokat egy másik, helytelen adatokat tartalmazó elemhez kívánja másolni, ezt gyorsan megteheti a helytelen elemnek a helyes elemre húzásával.

 1. Kattintson a Start gombra A Start gomb, a Minden program pontra, majd válassza a Windows Media Player parancsot.
  Ha a Media Player meg van nyitva és Most játszott üzemmódban van, kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában található Váltás a műsortárra gombra A Váltás a műsortárra gomb.
 2. A műsortárban kattintson a navigációs ablak egy nézetére, például az Előadó, az Album vagy a Műfaj nézetre.

 3. A Részletek ablaktáblán húzza a helytelen médiaadatokkal rendelkező elemet a helyes médiaadatokkal rendelkező elem tetejére.

  Például húzza az „Ismeretlen album” albumot a „Nagy lépések” album tetejére. Az „Ismeretlen album” összes eleme a „Nagy lépések” album része lesz.

 4. Ha megjelenik egy megerősítés párbeszédpanel, kattintson az Igen gombra.

Médiaadatok felülírásának megakadályozása

Miután időt szánt arra, hogy médiaadatokat adjon hozzá a fájljaihoz, érdemes gondoskodni arról, hogy ezeket később ne írja felül a Windows Media Player.

 1. Kattintson a Start gombra A Start gomb, a Minden program pontra, majd válassza a Windows Media Player parancsot.
  Ha a Media Player meg van nyitva és Most játszott üzemmódban van, kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában található Váltás a műsortárra gombra A Váltás a műsortárra gomb.
 2. A Player műsortárában kattintson a Rendezés, majd a Beállítások lehetőségre, végül kattintson a Műsortár fülre.

 3. A fájlok médiaadatainak automatikus frissítése területen ellenőrizze, hogy a Csak a hiányzó adatok pótlása jelölőnégyzet be legyen jelölve (alapértelmezés szerint be van).

  Ez meggátolja, hogy a Windows Media Player véletlenül felülírja a hozzáadott, helyes médiaadatokat az online adatbázisban esetleg elérhető helytelen médiaadatokkal.

  Megjegyzés

  • Ha az online adatbázis médiaadatainak kézi letöltéséhez az Album adatainak megkeresése parancsot használja, a médiaadatok a megadott beállításoktól függetlenül felül lesznek írva.További segítségre van szüksége?