Biztonsági mentés és visszaállítás: gyakori kérdések


Az alábbiakban a fájlok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatos néhány gyakori kérdésre talál válaszokat.

Az összes megjelenítése

Milyen eszközöket biztosít a Windows a biztonsági mentéshez?

A biztonsági mentéshez a Windows a következő eszközöket biztosítja:

Eszköz Leírás
Eszköz

Fájlok biztonsági mentése

Leírás

A Windows biztonságimásolat-készítő eszköze lehetővé teszi adatfájlok másolatainak létrehozását a számítógépet használó összes személy számára. Beállíthatja, hogy a Windows válassza ki, hogy miről készítsen biztonsági másolatot, vagy egyedi mappákat, könyvtárakat és meghajtókat választhat ki a biztonsági mentéshez. Alapértelmezés szerint a biztonsági másolatok rendszeres ütemezéssel készülnek. Módosíthatja az ütemezést, és manuálisan is bármikor készíthet biztonsági másolatot. Miután beállította a Windows biztonságimásolat-készítő eszközét, a Windows nyomon követi az új és a módosított fájlokat és mappákat, majd hozzáadja azokat a biztonsági mentéshez. A fájlok biztonsági mentéséről további információ: A fájlok biztonsági mentése.

Eszköz

Rendszerképek biztonsági mentése

Leírás

A Windows biztonságimásolat-készítő eszköze lehetővé teszi rendszerképek létrehozását – amely egy meghajtó pontos képét jelenti. A rendszerkép tartalmazza a Windows operációs rendszert, a rendszerbeállításokat, a programokat és a fájlokat. A rendszerképeket a számítógép tartalmának visszaállításához használhatja, ha a merevlemez vagy a számítógép elromlik. Amikor rendszerképből állítja vissza a számítógépet, az egy teljes visszaállítás, nem választhat ki egyedi elemeket a visszaállításhoz, és az összes jelenlegi programot, rendszerbeállítást és fájlt lecseréli a rendszer. Habár ez a biztonságimásolat-típus tartalmazza személyes fájljait is, javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fájljairól a Windows biztonsági mentési szolgáltatásával, hogy igény szerint visszaállíthassa a kívánt fájlokat és mappákat. Amikor beállítja a fájlok ütemezett biztonsági mentését, kiválaszthatja, hogy az tartalmazzon-e rendszerképet. A rendszerkép csak a Windows futtatásához szükséges meghajtókat tartalmazza. Kézzel is létrehozhat rendszerképet, ha további adatmeghajtókat is hozzá kíván adni.

Eszköz

Előző verziók

Leírás

Az előző verziók olyan fájlok és mappák másolatai, amelyeket a Windows automatikusan a rendszervédelem részeként ment. A véletlenül módosított, törölt vagy sérült fájlok és mappák visszaállításához használhatja az előző verziókat. A fájl vagy mappa típusától függően megnyithatja, vagy másik helyre mentheti ezeket, esetleg visszaállíthatja egy korábbi verziójukat. Az előző verziók hasznosak lehetnek, de nem egyenértékűek a biztonsági másolatokkal, mert a fájlok helyére az új verzió kerül, és nem érhetők el, ha a meghajtó meghibásodik. További információk: Fájlok korábbi verziói: gyakori kérdések.

Eszköz

Rendszer-visszaállítás

Leírás

A Rendszer-visszaállítás eszközzel visszaállíthatja a számítógép rendszerfájljait egy korábbi időpont szerinti állapotukba. Használatával a számítógép rendszerén végrehajtott módosításokat úgy vonhatja vissza, hogy a személyes fájlokat, például e‑mail üzeneteket, dokumentumokat vagy fényképeket változatlanul hagyja. A Rendszer-visszaállítás a rendszervédelem nevű szolgáltatással hoz létre és ment rendszeresen visszaállítási pontokat a számítógépen. Ezek a visszaállítási pontok információkat tartalmaznak a beállításjegyzék beállításairól és más olyan rendszerinformációkról, amelyeket a Windows használ. Emellett manuális úton is létrehozhat visszaállítási pontokat. A rendszer-visszaállításról további információ: Mi a Rendszer-visszaállítás?

Mekkora tárhelyre van szükség a biztonsági másolatok tárolásához?

Ez azon fájlok méretétől függ, amelyekről biztonsági másolatot készít. Javasoljuk, hogy biztonsági másolatait egy olyan külső merevlemezen tárolja, amely legalább 200 GB lemezterülettel rendelkezik. A Windows biztonságimásolat-készítő eszköze nyomon követi a legutóbbi biztonsági mentés óta hozzáadott vagy módosított fájlokat, majd frissíti a meglévő biztonsági mentést, ezzel lemezterületet takarítva meg. A következők elvégzésével kezelheti a biztonsági másolatok által használt lemezterületet:

 1. A Biztonsági mentés és visszaállítás megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Vezérlőpult parancsra, azután a Rendszer és biztonság lap Biztonsági mentés és visszaállítás parancsára.

 2. Kattintson a Lemezterület kezelése lehetőségre. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy hagyja jóvá a műveletet.

  Megjegyzés

  • Ha nem állított be biztonsági mentést, a Lemezterület kezelése lehetőség nem jelenik meg.

 3. Fájlok régebbi biztonsági másolatainak törléséhez az Adatfájlok biztonsági másolata területen kattintson a Biztonsági másolatok megtekintése parancsra.

  Ezután kiválaszthatja a fájlok törölni kívánt biztonsági másolatait, ezzel lemezterületet szabadítva fel. Ha töröl egy bejegyzést a listában, az nem lesz hatással más biztonsági másolatokra. Ha úgy gondolja, hogy nincs szüksége fájljainak egy meghatározott biztonsági mentési időközből származó verzióira, törölheti az adott biztonsági másolatot. Javasoljuk, hogy mindig tartsa meg a legutóbbi biztonsági másolatot.

 4. A rendszerképmentések által felhasznált lemezterület mennyiségének módosításához a Lemezkép területen kattintson a Beállítások módosítása lehetőségre.

  Ezután megadhatja, hogy a Windows mentse-e a lemezképek korábbi biztonsági másolatait, vagy csak a legfrissebb biztonsági másolatot tartsa meg.

Hogyan tekinthető meg a biztonsági másolatok tartalma?

A biztonsági másolatok tartalmának megtekintéséhez nyissa meg a Fájlok visszaállítása varázslót.

 1. A Biztonsági mentés és visszaállítás megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Vezérlőpult parancsra, azután a Rendszer és biztonság lap Biztonsági mentés és visszaállítás parancsára.

 2. Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Fájljai megtekintéséhez kattintson a Fájlok visszaállítása parancsra.

  • Az összes felhasználó fájljainak megtekintéséhez kattintson a Minden felhasználói fájl visszaállítása parancsra. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy hagyja jóvá a műveletet.

 3. Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A biztonsági másolat tartalmának tallózásához kattintson a Fájlok keresése vagy Mappák keresése lehetőségre.

   Amikor mappákat tallóz, nem láthatja a mappákban található egyes fájlokat. Az egyes fájlok megtekintéséhez használja a Fájlok keresése lehetőséget.

  • A biztonsági másolatok tartalmában való kereséshez kattintson a Keresés elemre, írja be a fájl nevét vagy annak egy részét, majd kattintson a Keresés parancsra.

Hogyan állíthatók vissza a fájlok?

A fájlok a Fájlok visszaállítása varázslóval állíthatók vissza. Egyedi fájlokat, több fájlt vagy egy biztonsági másolat összes fájlját is visszaállíthatja. Visszaállíthatja csak saját fájljait vagy a számítógépet használó összes személy fájljait. A fájlok visszaállításáról további információ: Fájlok visszaállítása biztonsági másolatból.

Helyreállíthatók a véletlenül törölt fájlok?

Igen. A fájlok helyreállításának két módja van:

 • Amennyiben rendelkezik a fájlt tartalmazó biztonsági másolattal, a fájl visszaállítható a biztonsági másolatból. További információk: Fájlok visszaállítása biztonsági másolatból.

 • Ha nem rendelkezik a fájlt tartalmazó biztonsági másolattal, lehet, hogy visszaállíthatja a fájl egy előző verzióját. A Windows automatikusan másolatokat ment a fájlokról azok módosításakor (beleértve a törölt fájlokat) visszaállítási pontokkal, ezeket a fájlokat előző verziónak nevezik. További információk a korábbi verziók használatával kapcsolatban a fájlok visszaállítása során: Elveszett vagy törölt fájlok helyreállítása.

Hogyan nyerhetők vissza a fájlok a számítógép meghibásodásakor?

Ez a biztonsági mentések típusától, valamint a visszaállítani kívánt fájloktól függ.

Cikkazonosító: MSW700055További segítségre van szüksége?