Gyakori kérdések a teleptöltöttség-mérőről


Az alábbiakban választ találhat néhány, a telepikonnal és a teleptöltöttség-mérővel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésre. Ha az akkumulátorral kapcsolatban problémák merülnek fel, olvassa el a Gyakori telepproblémák megoldása című témakört.

Az összes megjelenítése

Miért nem látható a telepikon az értesítési területen?

Lehet, hogy az ikon rejtve van. A következőképpen jelenítheti meg a telepikont:

 1. Kattintson a jobb gombbal a tálca egy üres területére, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

 2. Kattintson az Értesítési területTestreszabás gombjára.

 3. Az Értesítési terület ikonjai területen kattintson a Rendszerikonok engedélyezése vagy letiltása gombra.

 4. A Rendszerikonok engedélyezése vagy letiltása lap Viselkedésmódok területén kattintson a Be elemre az Energiagazdálkodás terület melletti legördülő listában, majd kattintson az OK gombra.

  A rendszerikonok lap képe
  Rendszerikonok lap

Ha nem tudja módosítani az áramellátás beállításait, lehet, hogy nincs telep a számítógépen. De az is lehet, hogy ezt a beállítást a rendszergazda kezeli. További információ: Miért nem engedélyezi a Windows némelyik rendszerbeállítás megváltoztatását?.

Megjegyzések

 • A telepikon nem jelenik meg, ha az asztali számítógépet szünetmentes áramforrás (UPS) nélkül használja, vagy ha a számítógéphez soros kábellel csatlakoztatott szünetmentes áramforrással használja.

 • Ha univerzális soros busz (USB) kapcsolattal szünetmentes áramforrást (UPS-t) használ, és nem jelenik meg telepikon az értesítési területen, biztosítsa, hogy az UPS-ből jövő USB-kábel egy USB-porthoz legyen csatlakoztatva a számítógépen. Ha az USB-kábel csatlakoztatva van az USB-porthoz, és még mindig nem látja a telepikont, ellenőrizze a szünetmentes energiaforráshoz kapott információkat, vagy frissítse a szünetmentes energiaforrás eszközillesztőjét. További információ: Illesztőprogramok frissítése: ajánlott hivatkozások.

Miért váltakozik a telepikon megjelenése?

A telepikon megjelenése attól függően változik, hogy a számítógép csatlakoztatva van-e vagy telepről fut. Kijelzi, hogy a telep töltés alatt áll vagy teljesen feltöltődött-e. A telepikon a hátralévő töltöttséget 10 százalékos lépcsőkben jelzi, és a megjelenése megváltozik, ha a telep töltöttsége eléri az alacsony vagy kritikus szintet. Az ikon megjelenése akkor is változik, ha a számítógép nem érzékel telepet.

Az alábbi táblázat a különböző telepikonok jelentését magyarázza el.

Telep állapota Ikon Magyarázat
Telep állapota

A számítógép csatlakoztatva van.

Ikon
A telepikon képe töltés közben
Magyarázat

A telepikon néhányszor felvillan, amikor először csatlakoztatja a számítógépet az áramforráshoz. A telep töltése során a telepikon 10 százalékos lépésekkel jelzi a töltöttséget (10 százalékról indítva). Ha a telepikon nem töltődik, előfordulhat, hogy a telep nem jelez töltési állapotot. Ha a számítógép régóta van áramforráshoz csatlakoztatva, de a telep állapota alacsony marad, akkor valószínűleg probléma van a számítógép hardverével. Amennyiben egy régebbi telepet használ, előfordulhat, hogy a telep teljesen töltött, de a teljes töltöttség nem 100 százalékos értékként jelenik meg.

Telep állapota

A telep teljesen fel van töltve.

Ikon
Teljes töltöttségű telep ikonja és egy univerzális csatlakozó képe
Magyarázat

A számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, és a telep teljesen feltöltődött.

Telep állapota

A számítógép telepről működik, és a telep töltöttsége csökken.

Ikon
Csökkenő töltöttségű telepikon
Magyarázat

Amikor a számítógép telepről működik, az ikon a telep töltöttségét 10 százalékos lépésenként jelzi, amíg a telep eléri az alacsony töltöttségű állapotot.

Telep állapota

Kifogyóban van a telep.

Ikon
Alacsony töltöttségi szintet jelző telepikon képe
Magyarázat

A telep töltöttségi szintje elérte az alacsony töltöttségi szintet.

Megjegyzés Ha az alacsony töltöttség szintjét 25 százalék fölé állítja, az alacsony töltöttségre figyelmeztető ikon nem jelenik meg. Az alacsony töltöttségi szint módosításáról további információt a Az alacsony töltöttségi szint értesítésének módosítása című témakörben talál.

Telep állapota

A telep kritikusan kis töltöttségi szinten van.

Ikon
Kritikus töltöttségi szintet jelző telepikon
Magyarázat

A telep töltöttségi szintje elérte a kritikusan alacsony töltöttségi szintet. Alapértelmezés szerint amikor a telep töltöttsége eléri a kritikusan alacsony szintet, a telepikon a telep kritikusan alacsony töltöttségéről figyelmeztetést küld, és hibernálja a hordozható számítógépet.

A kritikus töltöttségi szint módosításáról további információt a Az alacsony töltöttségi szint értesítésének módosítása című témakörben talál.

Telep állapota

A telep állapota ismeretlen.

Ikon
Ismeretlen töltöttséget jelző telepikon képe
Magyarázat

A telep fennmaradó töltöttsége nem határozható meg.

Telep állapota

A Windows nem érzékel telepet az akkumulátorfiókban, vagy a telep nem működik megfelelően.

Ikon
Nem észlelhető vagy rossz telep ikonjának képe
Magyarázat

A számítógép áramforráshoz van csatlakoztatva, vagy a telep nem működik megfelelően. Az akkumulátorfiókban nem található megfelelően behelyezett telep, vagy probléma van a teleppel vagy a számítógép hardverével. További információkat a telephez mellékelt dokumentációban vagy a gyártó webhelyén találhat.

Miért változik néha drasztikusan a teleptöltöttség-mérő eszközben jelzett hátralévő idő?

Az áramfogyasztás állandóan változik, attól függően, hogy mit és mennyi ideig csinál. Egy DVD lejátszása például meglehetősen több energiát használ fel, mint az e-mail üzenetek írása vagy olvasása. A fenti okok miatt a teleptöltöttség-mérő gyakran késik a töltöttség és a becsült hátralévő idő jelentésével. További információ: A telepek töltöttségmérőjének pontosságáról.

Hogyan rejthető el az értesítési területen megjelenő telepikon?

 1. Kattintson a jobb gombbal a tálca egy üres területére, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

 2. Kattintson az Értesítési területTestreszabás gombjára.

 3. Az Értesítési terület ikonjai területen kattintson a Rendszerikonok engedélyezése vagy letiltása gombra.

 4. A Rendszerikonok engedélyezése vagy letiltása lapon kattintson az Energiagazdálkodás terület melletti nyílra, kattintson a Ki elemre, majd kattintson az OK gombra.

Hogyan határozhatom meg, hogy a teleptöltöttség-mérő eszközben mely sémák jelenjenek meg?

A teleptöltöttség-mérő két energiasémát jeleníthet meg.

Energiatakarékos energiasémákat megjelenítő teleptöltöttség-mérő
A teleptöltöttség-mérő által megjelenített energiasémák

A teleptöltöttség-mérő eszközben megjelenő sémák meghatározásához a következőket kell tennie

 1. Az Energiagazdálkodási lehetőségek megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Vezérlőpult parancsra, végül a Rendszer és biztonság lap Energiagazdálkodási lehetőségek elemére.

 2. Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Az Energiaséma kiválasztása lapon kattintson a További sémák elemre, majd jelöljön ki egy sémát. Az összes létrehozott séma, valamint a számítógép gyártója által biztosított séma megjelenik a További sémák területen.

  • Hozzon létre egy új energiasémát. További információ: Energiasémák kialakítása, módosítása és törlése.

  Alapértelmezés szerint a kijelölt vagy létrehozott energiaséma lesz a teleptöltöttség-mérő eszközben megjelenő aktív séma. Egy másik séma aktiválásához válassza ki azt a listából.

Miért nem jelölhető ki a kívánt energiaséma a teleptöltöttség-mérő eszközben?

Lehet, hogy nem rendelkezik egy másik energiaséma kiválasztásához szükséges felhasználói engedélyekkel. Ha a számítógép egy szervezet (például iskola vagy vállalat) hálózatának része, lehet, hogy a szervezet rendszergazdája állította be az aktív energiasémát ahelyett, hogy a felhasználó választhatná ki azt.További segítségre van szüksége?