Több átjáró üzembe helyezése egy hálózaton


Ha a számítógépe több hálózati adaptert tartalmaz, és mindegyik adapter esetében beállít egy alapértelmezett átjárót (amely egy alapértelmezett útvonalat jelöl ki az IP-útválasztó táblázatban az összes olyan célhoz, amely nem található az alhálózaton), akkor előfordulhat, hogy az információk a hálózaton nem a megfelelő helyre lesznek irányítva, ha különálló hálózatokhoz kapcsolódik (olyan hálózatokhoz, amelyek nem alkalmasak közvetlen kommunikációra). Az alhálózaton nem található célokhoz egyetlen átjáró lesz használatban, akkor is, ha több alapértelmezett átjárót állít be. Egy példa erre, amikor a számítógép egy több alhálózattal rendelkező belső hálózatra és az internetre is csatlakoztatva van. Ha mindkét adapter esetében beállítja az alapértelmezett átjárót, kommunikálhat az interneten vagy a belső hálózaton található számítógépekkel, de mindkét hálózattal egyszerre nem.

A probléma a következőképpen oldható meg:

 • Állítsa be az alapértelmezett átjárót arra az adapterre, amely a legtöbb útvonalat tartalmazó hálózatra kapcsolódik (ez általában az az adapter, amellyel az internethez csatlakozik).

 • Ne állítson be alapértelmezett átjárót a többi hálózati adapterhez. Ehelyett használjon statikus útvonalakat vagy dinamikus útválasztási protokollokat a többi különálló hálózat útvonalának a helyi IP-útválasztó táblázathoz történő hozzáadásához. Ha az útválasztási infrastruktúra a RIP-protokollt használja az IPv4-hez, bekapcsolhatja a RIP-figyelőt a Windows rendszerben lehetővé téve, hogy a számítógépe a sugárzott RIP üzenetek „figyelésével” megtanulja a többi útvonalat a hálózaton, majd hozzáadja az IPv4-útvonalakat az útválasztó táblázathoz. Ha az útválasztási infrastruktúra nem használja a RIP protokollt, Ön nem használhatja a RIP-figyelőt. A route add -p parancs használatának alternatívája az egyes útvonalak kézi hozzáadása az IPv4 útválasztási táblázathoz. Az IPv6 esetében a netsh interface ipv6 add route parancsot használja.

Az alapértelmezett átjáró beállítása

 1. A Hálózati kapcsolatok megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Vezérlőpult parancsra. A keresőmezőbe írja be az adapter szót, majd kattintson a Hálózati és megosztási központban található Hálózati kapcsolatok megjelenítése parancsra.

 2. Kattintson a jobb gombbal arra a hálózati adapterre, amelynél be kívánja állítani az alapértelmezett átjárót, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy hagyja jóvá a műveletet.

 3. Kattintson a Hálózat fülre.

 4. A kapcsolat által használt összetevők területen kattintson az Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) vagy az Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) elemek egyikére, majd kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.

 5. A megjelenő párbeszédpanelen jelölje be az IP-cím automatikus kérése vagy A következő IP-cím használata választógombok valamelyikét.

  Az IPv4 (TCP/IPv4) protokoll tulajdonságai párbeszédpanel képe
  Az IPv4 (TCP/IPv4) protokoll tulajdonságai párbeszédpanel

  Ha a hálózati adaptert IP-cím automatikus kérésére állítja be, az alapértelmezett átjáró a DHCP-kiszolgáló által lesz meghatározva. Ha alternatív konfigurációt határoz meg (ez csak az IPv4 esetében lehetséges), az alapértelmezett átjáró az Alternatív konfiguráció lapon található Alapértelmezett átjáró mezőben megadott IP-cím lesz. Csak egy alapértelmezett átjárót állíthat be.

  Ha manuálisan határozza meg az IP-cím konfigurációját, az alapértelmezett átjáró az Alternatív konfiguráció lapon található Alapértelmezett átjáró mezőben megadott IP-cím lesz.

A RIP-figyelő bekapcsolása

 1. A Programok és szolgáltatások megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Vezérlőpult parancsra, végül a Programok kategória Programok és szolgáltatások elemére.

 2. A bal oldali ablaktáblán kattintson a Windows-szolgáltatások be- és kikapcsolása hivatkozásra. Rendszergazdai engedély szükséges Amennyiben a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy hagyja jóvá a műveletet.

 3. Jelölje be a RIP-figyelő jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

Útvonal kézzel történő hozzáadása az IPv4-hez

 1. A Parancssor ablak megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb. A keresőmezőbe írja be a parancssor szót, majd az eredménylistában kattintson a Parancssor elemre.

 2. A parancssorba írja be a route -p add [cél] [mask <hálózati maszk>] [átjáró] [metric <metrika>] [if <adapter>] parancsot.

  A következő táblázatban találja a route -p add parancs paramétereinek leírását.

  Paraméter
  Leírás

  cél

  Meghatározza az útvonal hálózati célját. Ez a cél lehet egy IP-cím vagy alhálózati előtag (hálózati címként vagy hálózati azonosítóként is ismert, az előtag állomásbitjei nulla értékűek), egy állomásútvonal IP-címe vagy az alapértelmezett útvonal: 0.0.0.0.

  mask

  Meghatározza a hálózati célhoz társított alhálózati maszkot. Az alhálózati maszk lehet egy IP-cím vagy egy alhálózat előtagjának alhálózati maszkja, 255.255.255.255 állomásútvonal esetében, vagy 0.0.0.0 az alapértelmezett útvonalhoz. Ha kihagyja, akkor a 255.255.255.255 alhálózati maszk lesz használatban. Az útvonal definiálásakor a cél és az alhálózati maszk viszonya miatt a cél nem lehet specifikusabb a megfelelő alhálózati maszknál. Más szóval nem lehet a cél egy bitjének az értéke egy, ha a megfelelő bit az alhálózati maszkban nulla értékű.

  átjáró

  Meghatározza a továbbítási vagy a következő ugrási pont IP-címét, amelyen keresztül a hálózati cél és az alhálózati maszk által definiált címkészlet elérhető. A helyben csatlakoztatott alhálózati útvonalak átjárói esetében az átjáró címe az alhálózathoz csatlakozó adapter IP-címe. Az egy vagy több útválasztón keresztül elérhető távoli útvonalak esetében az átjáró egy szomszédos, közvetlenül elérhető útválasztó IP-címe.

  metric

  Meghatározza az útvonal egész számú metrikáját (1-től 9999-ig), amely utak az útválasztási táblázatból történő kiválasztásához használatos, hogy a csomag a céljához legközelebb lévőn kerüljön továbbításra. A legalacsonyabb metrikával rendelkező útvonal lesz kiválasztva. A metrika tükrözi az ugrások számát, az elérési út sebességét, az útvonal megbízhatóságát, átviteli sebességét vagy felügyeleti tulajdonságait.

  if

  Meghatározza azon kapcsolat kapcsolatindexét, amelyen keresztül a cél elérhető. A kapcsolatok és a megfelelő kapcsolatindexek listájának megjelenítéséhez használja a route print parancsot. A kapcsolatindexben decimális vagy hexadecimális értékeket használhat. A hexadecimális értékeket 0x előtaggal kezdje. Ha az if paramétert elhagyja, a kapcsolat az átjáró címétől lesz meghatározva.

  A -p paraméter használata esetén a megadott útvonal hozzáadódik a beállításjegyzékhez, és az útválasztó táblázat inicializálására szolgál a TCP/IP-protokoll minden elindításakor.

Útvonal kézzel történő hozzáadása az IPv6-hoz

 1. A Parancssor ablak megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb. A keresőmezőbe írja be a parancssor szót, majd az eredménylistában kattintson a Parancssor elemre.

 2. A parancssorba írja be a netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6-cím>/<egész szám> [interface=]<karakterlánc> [[nexthop=]<IPv6-cím>] [[siteprefixlength=]<egész szám>] [[metric=]<egész szám>] [[publish=]<érték>] [[validlifetime=]<egész szám>|infinite] [[preferredlifetime=]<egész szám>] [[store=]<érték>] parancsot.

  A következő táblázatban találja netsh interface ipv6 add route parancs paramétereinek leírását.

  Paraméter
  Leírás

  prefix

  Azon cím vagy alhálózati előtag, amelyhez útvonalat kíván adni.

  interface

  A kapcsolat neve vagy indexe.

  nexthop

  Az átjáró címe, ha az előtag nincs a kapcsolatban.

  siteprefixlength

  A teljes webhely előtaghosszúsága, ha az a kapcsolatban van.

  metric

  Az útvonal metrikája.

  publish

  A következő értékek egyike:

  • no: Nincs közzététel az útvonalhirdetésekben (alapértelmezett)

  • age: Közzététel az útvonalhirdetésekben csökkenő élettartamok használatával

  • yes: Közzététel az útvonalhirdetésekben nem módosuló élettartamok használatával

  Ha a publish paraméter „age” beállítású, az útvonalhirdetés törlésig az érvényes élettartamot tartalmazza. Ha a publish paraméter „yes” beállítású, az útvonal soha nem lesz törölve, tekintet nélkül az érvényes élettartam értékére, és minden útvonalhirdetés tartalmazni fogja (ugyanazt) a meghatározott érvényes élettartamot. Ha a publish paraméter „no” vagy „age” beállítású, akkor az útvonal törlődni fog az érvényes élettartam lejárta után.

  validlifetime

  Az útvonal érvényességének élettartama napokban, órákban, percekben és másodpercekben kifejezve (például: 1d2h3m4s). Az alapértelmezett érték „infinite” (végtelen).

  preferredlifetime

  Az az élettartam, amely során az útvonal ajánlott. Alapértelmezésben megegyezik az érvényes élettartammal.

  store

  A következő értékek egyike:

  • active: A módosítások csak a következő újraindításig érvényesek

  • persistent: A módosítások állandóak (alapértelmezett)További segítségre van szüksége?