A Microsoft szolgáltatási szerződése

Frissítve: 2014. június 11.
Hatályba lép: 2014. július 31.

Frissítjük használati feltételeinket. Az új feltételek 2015. augusztus 1-én lépnek hatályba. Az új feltételeket megtekintheti itt.

Köszönjük, hogy a Microsoftot választotta!

Ez a dokumentum Ön és a Microsoft Corporation (illetve a lakóhelyétől függően az egyik társvállalata (lásd: 12. szakasz)) között létrejött szerződés, amely az Ön használati jogait ismerteti az 1.1. szakaszban azonosított szoftverre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Az Ön kényelme érdekében a szerződés egyes feltételeit kérdés és válasz formájában fogalmaztuk meg. Olvassa el a teljes szerződést, mert az összes feltétele fontos, és mindezek a feltételek együttesen – miután elfogadta azokat – Önre vonatkozó jogi megállapodást alkotnak. Ezenkívül a szerződés olyan dokumentumokra és irányelvekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyek elolvasását szintén tanácsoljuk.

1. A szerződés hatálya, elfogadása és módosítása

1.1. Milyen szolgáltatásokra vonatkozik ez a szerződés? A szerződés elsődlegesen a következő szolgáltatásokra érvényes: Outlook.com (korábbi nevén Hotmail), OneDrive (korábbi nevén SkyDrive), Microsoft-fiók, Microsoft Családbiztonság, Windows Fotótár, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (az eddig felsorolt szolgáltatások együttesen: „Windows-szolgáltatások”); Office.com, Microsoft Office 365 Otthoni prémium verzió, Microsoft Office 365 Egyetemista verzió és egyéb olyan Microsoft Office márkajelzéssel ellátott szolgáltatások, amelyek a jelen szerződésre egy kiegészítő szerződésben („Office-szolgáltatások”) hivatkoznak; Bing; és MSN. Ezekre a szolgáltatásokra, valamint azokra az egyéb szoftverekre, webhelyekre és szolgáltatásokra, amelyek a jelen szerződésre hivatkoznak, együttesen „szolgáltatásokként” hivatkozunk.

1.2. Milyen feltételeknek kell eleget tennem a szolgáltatások használatakor? A célunk az, hogy biztonságosabb környezetet hozzunk létre, és ezért írjuk elő azt, hogy a szolgáltatások használatakor a felhasználók tartsák be a jelen szerződés feltételeit. A szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely sérti a harmadik felek jogait, ideértve, nem korlátozó jelleggel, a szándékos károkozást egy személynek vagy jogi személynek.

1.3. Hogyan fogadhatom el a jelen szerződést? A szolgáltatások előfizetési és/vagy megrendelési lehetőségének biztosításával a Microsoft ajánlatot tesz Önnek. Mielőtt használatba venné a szolgáltatásokat, el kell fogadnia a jelen feltételeket és kikötéseket, amelyek ezáltal érvényes szerződést alkotnak Ön és a Microsoft között. A szolgáltatások használatával vagy elérésével, vagy a feltételek elfogadásával olyan esetben, amikor a felhasználói felületen erre lehetősége nyílik, Ön megerősíti azt, hogy elfogadja a jelen szerződés feltételeit, mindennemű módosítás nélkül. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, nem használhatja a szolgáltatásokat.

1.4. A Microsoft megváltoztathatja a szerződés feltételeit, miután elfogadtam azokat? Igen. Ha a szerződést módosítani kívánjuk, arról tájékoztatjuk Önt. Módosíthatjuk a jelen szerződés feltételeit, ha: (i) ezt szükségessé teszik az alkalmazandó jogszabályok, nem kizárólagosan beleértve a jogszabály-módosításokat; (ii) ezt szükségessé teszi az alkalmazandó jogszabályon alapuló tanács és/vagy határozat; (iii) a szolgáltatás és az ellenértéke közötti arány már nem megfelelő; (iv) erre műszaki okok miatt van szükség; (v) erre a szolgáltatások működésének lehetővé tétele érdekében van szükség; vagy (vi) a feltételek megváltoztatása a felhasználó érdekeit szolgálja. Mielőtt a végrehajtandó változás érvénybe lépne, értesíteni fogjuk Önt a felhasználói felületen keresztül, e-mailben vagy egyéb ésszerű módon. Lehetőséget adunk Önnek a szolgáltatások lemondására legalább 30 nappal a változás érvénybe lépése előtt. Amennyiben nem mondja le a szolgáltatásokat a megadott időszakon belül (a 4.3 szakaszban ismertetett módon), azzal Ön elfogadja a szerződés módosítását. Ezt a feltételt külön jelezni fogjuk, amikor értesítjük a szerződés tervezett módosításáról.

1.5. Milyen típusú változások várhatók a szolgáltatásokban? Folyamatosan dolgozunk szolgáltatásaink tökéletesítésén, hogy javítsuk vagy frissítsük a funkcióikat, új funkciókat vezessünk be, vagy átdolgozzuk a szolgáltatásokat, és bármikor, korlátozás nélkül, megváltoztathatjuk a szolgáltatásokat vagy törölhetjük a funkcióikat, ha a harmadik felekkel kötött szerződéseink már nem teszik lehetővé számunkra, ha a szolgáltatás biztosítása már előnytelen a számunkra, a technológia fejlődése miatt, vagy ha a felhasználók visszajelzései alapján módosításra van szükség. A díjköteles szolgáltatások esetében előzetesen értesíteni fogjuk a szolgáltatásokkal kapcsolatos lényegi változásokról. A szolgáltatásokat vagy a szolgáltatások funkcióit egyes esetekben bétaverzióként adjuk ki, és előfordulhat, hogy az nem megfelelően működik, vagy nem úgy működik, mint a végleges verzió. Arról is előre tájékoztatni fogjuk, ha egy szolgáltatásokkal kapcsolatos változás miatt tartalmat veszíthet el (ezt a későbbiekben részletesen is ismertetjük). A szolgáltatásokat a 4.3 szakaszban ismertetett módon bármikor lemondhatja.

1.6. Milyen életkortól használhatom a szolgáltatásokat? A szolgáltatások használatával kijelenti, hogy Ön a helyi törvények szerint nagykorú, illetve érvényes szülői vagy törvényes képviselői jóváhagyással rendelkezik a szerződés feltételeinek elfogadásához. Ha nem tudja, hogy a helyi törvények szerint nagykorú-e vagy sem, vagy nem képes értelmezni ezt a szakaszt, a fiók létrehozása előtt kérjen segítséget szüleitől vagy törvényes képviselőjétől. Ha Ön a szülője vagy törvényes képviselője egy fiókot létrehozó kiskorúnak, Ön a kiskorú nevében elfogadja a szerződés feltételeit, és felelős a fiókok vagy szolgáltatások mindennemű használatáért, beleértve a vásárlásokat is, függetlenül attól, hogy a kiskorú fiókját most vagy később hozzák-e létre.

2. Microsoft-fiók

2.1. Mi az a Microsoft-fiók? A Microsoft-fiók egy szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bejelentkezzen a Microsoft és egyes Microsoft-partnerek termékeibe, webhelyeire és szolgáltatásaiba. A Windows- és az Office-szolgáltatások eléréséhez Microsoft-fiókkal kell bejelentkeznie.Microsoft-fiók létrehozásakor a következő adatokat kell megadnia: felhasználónév és jelszó, bizonyos demográfiai adatok (ország, születési dátum, nem, irányítószám), valamint „fiókellenőrző” adatok, például másodlagos e-mail cím vagy telefonszám. A Microsoft-fiók létrehozásához használt e-mail cím vagy felhasználónév mindaddig egyedi marad, amíg aktív a Microsoft-fiókja. Ha a Microsoft-fiókot Ön vagy a jelen szerződés feltételeinek megfelelően a Microsoft megszünteti, az e-mail címet vagy a felhasználónevet a rendszerünk újrahasznosíthatja, és hozzárendelheti egy másik felhasználóhoz. Előfordulhat, hogy a Microsoft-fiókkal már rendelkező felhasználóknak fiókellenőrző adatokat kell megadniuk ahhoz, hogy tovább használhassák Microsoft-fiókjukat. Microsoft-fiókját és biztonsági adatait a biztonsági adatait tároló (https://account.live.com/proofs/Manage) weblapon érheti el és kezelheti. Az alábbiakban ismertetett adatvédelmi nyilatkozatokban tájékozódhat arról, hogy a Microsoft miként gyűjti és használja a Microsoft-fiókhoz hozzárendelt adatokat. Ön a felelős a fiókjával kapcsolatos adatok és jelszavának bizalmas kezeléséért. A Microsoft-fiókkal más Microsoft-termékeket, -webhelyeket vagy -szolgáltatásokat (például a Windows rendszert, az Xbox-szolgáltatásokat és a Windows Phone rendszert) is elérhet. Ilyenkor e termékek, webhelyek vagy szolgáltatások feltételei és kikötései – amennyiben eltérnek a jelen szerződés feltételeitől – szintén érvényesek lehetnek az adott termék, webhely vagy szolgáltatás használatára. Ahhoz, hogy a Microsoft-fiókjához hozzárendelt szolgáltatások folyamatosan aktívak legyenek, rendszeresen – legalább évente – be kell jelentkeznie a Microsoft-fiókjába, hacsak a szolgáltatások díjköteles részére vonatkozó ajánlat másképp nem rendelkezik. Ha nem jelentkezik be ezen időszak alatt, megszüntetjük a fiókját (ami azt jelenti, hogy nem tudja elérni a Windows- és az Office-szolgáltatásokat, a fiókjában tárolt tartalmat és a Microsoft-fiókot használó egyéb termékeket vagy szolgáltatásokat. A szolgáltatások lemondása esetén az alábbiakban ismertetett módon töröljük a Microsoft-fiókjához hozzárendelt adatokat és tartalmat, vagy egyéb módon szüntetjük meg azok Önhöz vagy Microsoft-fiókjához való hozzárendelését, hacsak a törvény nem kötelez bennünket az adatok megtartására.

2.2. Mi a teendő, ha nem tudok hozzáférni a Microsoft-fiókomhoz? Ha elfelejtette a jelszavát, vagy más okból nem tudja elérni Microsoft-fiókját, a Microsoft-fiók helyreállításához keresse fel az új jelszó létrehozása weblapot (https://account.live.com/password/reset). Minden segítséget megadunk Microsoft-fiókja helyreállításához, de a Microsoft-fiók visszaállítását vagy a tartalmak visszanyerését nem tudjuk garantálni.

2.3. Mi a helyzet akkor, ha a Microsoft-fiókomhoz nem a Microsoftnál jutottam hozzá? A Microsoft nem engedélyezi a felhasználóknak Microsoft-fiókjuk átruházását, de bizonyos esetekben lehetővé tesszük, hogy a Microsoft-fiókhoz harmadik félen keresztül jussanak hozzá. Ilyen harmadik fél lehet például egy oktatási intézmény, egy vállalat, egy internetszolgáltató vagy egy felügyelt tartomány (http://www.domains.live.com) rendszergazdája. Ilyen esetekben a harmadik fél további jogokkal rendelkezhet az Ön Microsoft-fiókjára vonatkozóan, például visszaállíthatja a fiókját, megtekintheti a fiókhasználati és profiladatait, elolvashatja vagy tárolhatja a fiókjában található tartalmat (a későbbiekben ismertetett módon), illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Microsoft-fiókot. Ilyen esetekben Önre a jelen szerződés feltételei, valamint a harmadik fél esetleges további használati feltételei vonatkoznak, amelyeket a harmadik féltől kell megkapnia. A Microsoft nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik felek által meghatározott további használati feltételekért. Ha Ön a felügyelt tartomány rendszergazdája, Ön felelős a felügyelt tartományban található fiókokban folytatott minden olyan tevékenységért, amelyet az Ön gondatlan magatartása vagy mulasztása okozott.

3. Tartalom

3.1. Ki a tulajdonosa annak a tartalomnak, amelyet elhelyezek a szolgáltatásokban? Ön. Egyes szolgáltatások lehetővé teszik, hogy másokkal kommunikáljon, és különböző típusú fájlokat (például fényképeket, dokumentumokat, zeneszámokat és videókat) osszon meg és tároljon. A kommunikáció tartalmának és a fájloknak Ön a tulajdonosa, kivéve azokat az általunk licencelt anyagokat (például ClipArt-képeket), amelyek részét képezhetik az Ön saját tartalmának. Mi nem formálunk tulajdonjogot a szolgáltatásokban Ön által biztosított tartalomra. Ön marad a tartalom tulajdonosa, és Ön vállal felelősséget érte. Nyomatékosan javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a tartalmairól.

3.2. Ki férhet hozzá a tartalmaimhoz? A megosztáskor Ön határozhatja meg, hogy kik férhetnek hozzá az Ön által közzétett tartalmakhoz. Ha azonban tartalmat oszt meg a szolgáltatások nyilvános részein a nyilvános tartalommegosztást lehetővé tevő funkciók révén, illetve olyan megosztott területeken, amelyeket elérhetővé tett az Ön által kiválasztott felhasználók számára, azzal kifejezett engedélyt ad a tartalmat ilyen módon elérők számára a tartalomnak kizárólag a szolgáltatással, illetve a Microsoft vagy licencbe vevői egyéb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban történő ingyenes használatára, másolására, terjesztésére, megjelenítésére, továbbítására, mentésére és közzétételére. Ha nem szeretne ilyen lehetőségeket engedélyezni másoknak, ne osszon meg velük tartalmat a szolgáltatásokban. Ön kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés időtartamára rendelkezik (és rendelkezni fog) mindazokkal a jogokkal, amelyek birtokában Ön tartalmat tölthet fel vagy oszthat meg a szolgáltatásokban, valamint azt, hogy a tartalomnak a jelen szakaszban ismertetett módon történő használata nem sért semmilyen törvényt, és nem sérti a harmadik felek jogait.

3.3. Mit tehet a Microsoft a tartalmaimmal? Amikor tartalmat tölt fel a szolgáltatásokba, Ön feljogosítja a Microsoftot arra, hogy a tartalmat ingyenesen és szükség szerint, világszerte használhassa a szolgáltatások Önnek történő nyújtására (ami magában foglalhatja a tartalom méretének, alakjának vagy formátumának módosítását a jobb tárolás vagy megjelenítés érdekében), az Ön védelmének biztosítására és a Microsoft-termékek és -szolgáltatások minőségének javítására. A Microsoft az Ön tartalmait az 5. szakaszban ismertetett adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően használja és óvja meg.

3.4. Milyen típusú reklámokat használnak a szolgáltatások? Néhány szolgáltatást reklámozással támogatunk. Azt, hogy a Microsoft miként szabja testre a reklámokat, Az Ön adatainak védelme és a Microsoft személyre szabott hirdetései webhelyen (http://choice.microsoft.com) szabályozhatja. Az Ön leveleinek, csevegéseinek, videohívásainak és hangposta-üzeneteinek tartalmát nem használjuk arra. hogy reklámokat juttassunk el Önhöz. Erre a célra nem használjuk fel dokumentumait, fényképeit vagy egyéb személyes fájljait sem. Reklámozási irányelveinket az adatvédelmi nyilatkozatok tartalmazzák.

3.5. Milyen típusú tartalmak vagy tevékenységek tiltottak a szolgáltatásokban? Ezt a viselkedési szabályzatot, amely a szolgáltatások használatát szabályozza, ügyfeleink és a szolgáltatások védelme érdekében hoztuk létre. A jelen szerződés feltételeit sértő tartalmak nem engedélyezettek a szolgáltatásokban.

  1. i. Ne használja a szolgáltatásokat illegális célra.

  2. ii. Ne folytasson semmi olyan tevékenységet, amely kihasználja, sérti vagy veszélyezteti a gyermekeket.

  3. iii. Ne küldjön levélszemetet, és a fiókjával ne segítsen másoknak levélszemetet küldeni. A levélszemét tömegesen küldött kéretlen e-mail, bejegyzés vagy azonnali üzenet.

  4. iv. Ne tegyen közzé illetlen (például meztelenséget, bestialitást vagy pornográfiát ábrázoló) képeket.

  5. v. Ne folytasson másokat megtévesztő vagy félrevezető tevékenységet (például ne kérjen pénzt másnak adva ki magát).

  6. vi. Ne folytasson a szolgáltatásra vagy másokra nézve ártalmas tevékenységet (például vírusok, zaklatás, gyűlöletbeszéd, mások elleni erőszakra való felhívás).

  7. vii. Ne sértse meg mások jogait (például jogvédett zenezeneszámok jogosulatlan megosztása, Bing-térképek, -fényképek és más Bing-tartalmak továbbértékesítése vagy egyéb módon való terjesztése).

  8. viii. Ne folytasson olyan tevékenységet, amely megsérti mások adatvédelmi jogait.

Számos esetben a Microsoft ügyfélpanaszok útján értesül a viselkedési szabályzat megszegéséről, de automatizált technológiákat is alkalmaz a rendszert, a felhasználókat vagy másokat sértő gyermekpornográfia és egyéb helytelen viselkedés felderítése érdekében. Ezen ügyek kivizsgálásakor a Microsoft vagy annak ügynökei ellenőrzik a tartalmat, hogy megoldást találjanak a problémára. Mindez kiegészítése azoknak a tartalomhasználati irányelveknek, amelyek a jelen szerződésben és az adatvédelmi nyilatkozatokban találhatók.

3.6. A Microsoft eltávolíthatja a tartalmaimat a szolgáltatásokból? Igen. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tartalmat bármikor elutasítsuk, vagy eltávolítsuk a szolgáltatásokból, ha úgy ítéljük meg, hogy az sérti a vonatkozó jogszabályokat vagy a jelen szerződés feltételeit, illetve a mérete meghaladja a tárolóhely vagy a fájlméret korlátozását. Ha a szolgáltatásokban tárolt tartalom törvényes és megfelel a szerződés feltételeinek, a szerzői jog védelme alatt áll, és Ön jogosult a használatára, akkor lehetőséget biztosítunk a tartalom lehívására. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a tartalmat el kell távolítani a kiszolgálóinkról amiatt, mert az Ön Microsoft-fiókja inaktív volt a 2.1 szakaszban megjelölt ideig. A szolgáltatások vagy ügyfeleink védelme érdekében letilthatjuk a szolgáltatásokba irányuló vagy az azokból indított kommunikációt is (például levelezést vagy csevegést), illetve a jelen szerződés feltételeinek betartását egyéb módon is kikényszeríthetjük.

4. A szolgáltatások megszüntetése

4.1. Mi történik, ha nem tartom be ezeket a feltételeket? Ha a Ön megszegi a jelen szerződés feltételeit, és a vonatkozó kötelezettséget sértő tevékenység beszüntetésére felszólító figyelmeztetés kézhezvételét követően megfelelő és ésszerű határidőn túl is folytatja a sértő tevékenységet, jogunkban áll intézkedéseket tenni Ön ellen, beleértve (korlátozás nélkül) a tartalmainak eltávolítását a szolgáltatásokból, a szolgáltatások elérésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Microsoft-fiók letiltását és/vagy a sértő jellegű tevékenység jelzését a megfelelő hatóságnak. Ez a rendelkezés nem befolyásolja a Microsoft további törvényes jogát a szerződés azonnali megszüntetésére nyomós ok esetén. Ide tartozik az is, ha Ön nem tesz eleget a szerződésben foglalt anyagi kötelezettségnek. Az anyagi kötelezettségek közé tartozik minden olyan kötelezettség, amelyet ki kell egyenlíteni a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez, ami lehetővé teszi a szerződés céljainak elérését, és amelyről a felhasználók általánosan feltételezhetik, hogy ezek a kötelezettségek ki lesznek egyenlítve a szerződés értelmében és tartalmának megfelelően. A tartalom eltávolítása és a szolgáltatások megszüntetése egyúttal a Microsoft-fiókjához hozzárendelt adatok és tartalom törlését, illetve ezek hozzárendelésének megszüntetését is jelenti. Az adatok és a tartalom törlése, illetve ezek hozzárendelésének megszüntetése visszaállíthatatlan lesz, ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatásokban tárolt adatokról és tartalomról.

4.2. Vannak-e egyéb okok, amelyek miatt elveszíthetem a szolgáltatásokhoz való hozzáférésemet? Igen. Ha legalább évente egyszer nem jelentkezik be a Microsoft-fiókba (lásd: 2.1 szakasz) az Outlook.com, a OneDrive vagy egyéb, Microsoft-fiókot használó szolgáltatással, vagy ha a Microsoft az 1.5 szakasznak megfelelően csak részlegesen biztosítja a szolgáltatásokat. Ilyen esetben az adatait véglegesen törölni fogjuk a szolgáltatások adott részéből, illetve megszüntetjük az adatok Önhöz és a Microsoft-fiókhoz való hozzárendelését, hacsak a törvény nem kötelez bennünket azok megtartására. Ha megszüntetünk egy díjköteles szolgáltatást, időarányosan visszatérítjük Önnek a szolgáltatás megszűnésekor még hátralévő előfizetési időszakra vonatkozóan már befizetett előfizetési díjat. Ha a szolgáltatások díjköteles részére fizet elő, de nem fizeti ki időben a szolgáltatás díját, a Microsoft felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatás nyújtását (további részletek: 9.11. szakasz).

4.3. Hogyan mondhatom le a szolgáltatásokat? Ön a Microsoft-fiókjához társított szolgáltatásokat bármikor, bármilyen okból lemondhatja a fiókszolgáltatások webhelyén (https://account.live.com/closeaccount.aspx). A díjköteles szolgáltatások lemondásáról a 9.10. szakaszban tájékozódhat. Ha lemondja a szolgáltatásait, a tartalmakat úgy távolíthatja el a leggyorsabban a szolgáltatásokból, hogy kézzel törli azokat a szolgáltatások megfelelő összetevőiből (például kézzel törölheti az e-maileket). Vegye figyelembe azonban, hogy bár az Ön által törölt vagy a megszüntetett fiókhoz társított tartalom az Ön számára már nem érhető el, a Microsoft egy ideig, a rendszereinkből történő tényleges törlés időpontjáig még megőrizheti azt. Ön ezennel elfogadja ennek az adatfeldolgozásnak a szükségességét. A Microsoft megőrzési eljárásairól további információt az adatvédelmi nyilatkozatokban talál.

4.4. Mi történik a szolgáltatásaim lemondása esetén? Szolgáltatásainak (Ön vagy a Microsoft általi) lemondása esetén azonnal megszűnik a szolgáltatások használatára való joga és érvényét veszti a Microsoft szoftverének használatát engedélyező licence is. Ekkor el kell távolítania a szoftvert, illetve másik megoldásként a Microsoft letilthatja azt. Microsoft-fiókjának (Ön vagy a Microsoft általi) megszüntetése esetén azonnal megszűnik a Microsoft-fiók használatára való joga. A szolgáltatások lemondása esetén a fentiekben ismertetett módon töröljük a Microsoft-fiókjához hozzárendelt adatokat, vagy egyéb módon szüntetjük meg azok Önhöz vagy Microsoft-fiókjához való hozzárendelését, hacsak a törvény nem kötelez bennünket az adatok megtartására. Ezeket az adatokat nem vagyunk kötelesek visszajuttatni Önnek, ezért azt javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a tartalmairól.

5. Adatvédelem

Adatainak védelme fontos számunkra. A Windows-szolgáltatások adatvédelmi nyilatkozata (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), a Bing adatvédelmi nyilatkozata (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), az MSN adatvédelmi nyilatkozata (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) és az Office-szolgáltatások adatvédelmi nyilatkozata (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (együttesen: az „adatvédelmi nyilatkozatok”) ismerteti, hogy a Microsoft miként használja fel és védi az Ön tartalmait és az általunk Önről gyűjtött információkat. Figyelmesen olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatokat, mert fontos tudnivalókat tartalmaznak. A jelen szerződés hivatkozásként tartalmazza az adatvédelmi nyilatkozatokat. A szolgáltatások használatával vagy a jelen szerződés feltételeinek elfogadásával jóváhagyja a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatokban szereplő azon irányelveit, amelyek az Ön tartalmainak és információinak gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkoznak.

6. Szolgáltatáskimaradások és biztonsági mentés

A Microsoft a szolgáltatások folyamatos üzemeltetésére törekszik, azonban minden online szolgáltatásnál előfordulnak eseti kimaradások és üzemszünetek. Célszerű rendszeresen biztonsági másolatot készítenie a szolgáltatásokban tárolt tartalmairól. A biztonsági mentés ütemtervének létrehozásával és követésével megakadályozhatja a tartalom elvesztését. A szolgáltatások állapotáról részletes információkat talál a Szolgáltatásállapot weblapon (http://status.live.com).

7. Szoftver

7.1. Milyen feltételek vonatkoznak a szolgáltatásokban található szoftverre? A szolgáltatások részeként általunk biztosított minden szoftverre a jelen szerződés feltételei vonatkoznak, hacsak a szoftverhez nincs külön licencszerződés mellékelve. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem, és a Microsoft a licencfeltételek keretében a Microsoft által kifejezetten át nem engedett összes jogot fenntartja a szoftverre vonatkozóan. Ha a jelen szerződés szabályozza a megtekintett webhelyet, a harmadik felektől származó, az adott webhelyre mutató vagy onnan hivatkozott összes parancsfájlt vagy kódot az azokat birtokló harmadik fél licenceli az Ön számára, és nem a Microsoft.

7.2. Hogyan használhatom a szolgáltatásokban található szoftvert? A szoftver használatára a következőképpen jogosítjuk fel Önt, amennyiben betartja a jelen szerződés összes többi feltételét: eszközönként a szoftver egy példányát telepítheti és használhatja, és a szoftvert egyszerre csak egy személy használhatja a szolgáltatások használatának részeként.

7.3. Vannak-e olyan műveletek, amelyeket nem hajthatok végre a szoftverrel vagy a szolgáltatásokkal? Igen. A jelen szerződésben foglalt egyéb korlátozások mellett Ön nem kerülheti meg és nem iktathatja ki a szoftverben vagy a szolgáltatásokban található, illetve az azokkal kapcsolatos védelmi technológiákat; nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert vagy a szolgáltatásokban található, illetve a szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett egyéb funkciókat, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten megengedik; nem különítheti el a szoftver vagy a szolgáltatások összetevőit más eszközökön való használat céljából; nem teheti közzé, nem másolhatja, nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe a szoftvert vagy a szolgáltatásokat; valamint nem ruházhatja át a szoftvert, a szoftverlicenceket vagy a szolgáltatások elérésével és használatával kapcsolatos jogokat, kivéve a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon. Tilos a szolgáltatások bármely olyan illetéktelen módon történő használata, amely zavarhatja bármely szolgáltatás, az adatok, a fiók vagy a hálózat más fél általi elérését. Ön nem engedélyezheti a szolgáltatások elérését harmadik féltől származó jogosulatlan alkalmazásokkal.

7.4. Hogyan történik a szoftver frissítése? Automatikusan ellenőrizhetjük az Ön által használt szoftver verzióját, ami a szolgáltatások nyújtásához szükséges. Automatikusan letölthetjük a szoftver díjmentes frissítéseit is az Ön számítógépére a szolgáltatások frissítése, bővítése vagy továbbfejlesztése céljából. Ön tudomásul veszi, hogy ezeket a frissítéseket a jelen feltételeknek megfelelően kell elfogadnia, kivéve, ha a frissítésekhez külön feltételek tartoznak. Ilyen esetben ezek a külön feltételek lesznek érvényesek a frissített szoftverre, és amennyiben nem fogadja el a frissítésekre vonatkozó külön feltételeket, akkor nem használhatja vagy nem töltheti le a frissítéseket. Ha nem kell elfogadnia külön feltételeket egy adott frissítés letöltéséhez, a frissítésre a jelen szerződés feltételei vonatkoznak. A Microsoft nem köteles frissítéseket elérhetővé tenni, és nem garantálja, hogy terméktámogatást fog nyújtani ahhoz a rendszerverzióhoz, amelyhez a szoftvert licencelte.

8. Az Office-szolgáltatásokra, az MSN és a Bing szolgáltatásra vonatkozó további feltételek

8.1. Az Office-szolgáltatások multimédiás elemei és sablonjai. Az Office-szolgáltatások használata esetén Ön hozzáférhet az Office.com webhelyen elérhető szoftverhez tartozó vagy a szoftverhez vagy a szoftverhez hozzárendelt szolgáltatások részeként biztosított fényképekhez, ClipArt-képekhez, animációkhoz, hangokhoz, zenei felvételekhez, videoklipekhez sablonokhoz és egyéb formátumú tartalmi elemekhez („multimédiás elemek”). A Microsoft engedélyezi az Ön számára az Office-szolgáltatásokban található multimédiás elemek projektekben és dokumentumokban való másolását, terjesztését, lejátszását és megjelenítését. Ön (i) nem értékesítheti, nem adhatja licencbe és nem terjesztheti a multimédiás elemek példányait önmagukban vagy olyan termék részeként, amelyben a termék elsődleges értékét a multimédiás elemek képviselik; (ii) nem engedélyezheti ügyfelei számára a multimédiás elemek licencbe adását vagy terjesztését; (iii) nem értékesítheti és nem adhatja licencbe kereskedelmi célból a multimédiás elemeket, amelyek azonosítható személyek, hatóságok, jelképek, védjegyek vagy emblémák ábrázolását tartalmazzák, és nem használhatja fel az ilyen típusú képeket oly módon, hogy az az Ön termékének, szervezetének vagy tevékenységének támogatását vagy az azzal való kapcsolatukat kifejezze, vagy arra utaljon; valamint (iv) nem alkothat a multimédiás elemek felhasználásával szeméremsértő műveket. Azokra a médiaelemekre, amelyek más webhelyeken, egyes Office-szolgáltatások részeként érhetők el, az adott webhelyeken érvényben lévő feltételek vonatkoznak.

8.2. Bing- és MSN-anyagok. A Bing és az MSN szolgáltatásban elérhető cikkek, fényképek, videók, harmadik féltől származó anyagok és a beágyazható videolejátszó kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra szolgál, és a jelen szerződésbeli más szakaszok eltérő közlésének vagy a Microsoft engedélyének hiányában a jogtulajdonosok engedélye nélkül csak a szerzői jog által kifejezetten megengedett esetekben és mértékben lehet letölteni, másolni, közzétenni, bérbe adni, lízingelni, kölcsönadni vagy továbbterjeszteni. Ön csak a licencét szerzi meg ezeknek az anyagoknak, a tulajdonjogát nem, és a Microsoft vagy az egyéb jogtulajdonosok minden egyéb, a jelen szerződésben a Microsoft által kifejezetten át nem ruházott jogot fenntartanak. Harmadik felek dönthetnek úgy, hogy további anyagokat és szolgáltatásokat értékesítenek vagy adnak licencbe a Bing vagy az MSN szolgáltatáson belül. A Microsoft nem vállal felelősséget ezekért az anyagokért vagy szolgáltatásokért. A beágyazható videolejátszót kizárólag a Microsoft előzetes írásbeli engedélyével használhatja bármely olyan webhelyen, amelynek elsődleges célja hirdetések megjelenítése, előfizetésekből származó bevételek gyűjtése vagy a Bing, illetve az MSN szolgáltatással való közvetlen versengés. Ön elfogadja, hogy a beágyazható videolejátszónak az Ön általi használatára további, harmadik felek által felszámított költségek, díjak és jogdíjak vonatkozhatnak, beleértve az Ön országában vagy térségében a nyilvános előadásra érvényes jogdíjakat.

8.3. Bing Térképek madártávlati képei. A Bing Térképek szolgáltatás esetében az Egyesült Államokról, Kanadáról, Mexikóról, Új-Zélandról, Ausztráliáról és Japánról készült madártávlati képeket kormányzati célokra kizárólag a Microsoft külön írásbeli engedélyével használhatja.

9. Ha díjat fizet a Microsoftnak, az alábbi feltételek vonatkoznak Önre.

9.1. Díjak. Ha a szolgáltatások valamelyik része díjköteles, Ön vállalja az adott díj megfizetését. Eltérő rendelkezés hiányában a szolgáltatások ára tartalmazza az összes alkalmazandó adót és a megállapított valutaátváltási árfolyamokat.

9.2. A számlázási fiók. A szolgáltatások díjának kifizetéséhez meg kell adnia a fizetési módot, amikor feliratkozik az adott szolgáltatásra. Számlázási adatait és a fizetési módját a számlázási és fiókkezelési webhelyen (https://commerce.microsoft.com) érheti el, illetve változtathatja meg. Ön tudomásul veszi, hogy a számlázási adatait folyamatosan napra készen kell tartania. Ezenkívül elfogadja azt is, hogy a Microsoft számára engedélyeznie kell a bankja vagy a megfelelő fizetési hálózat által biztosított fizetési móddal kapcsolatosan frissített számlázási adatainak használatát. Amennyiben Ön kijelenti, hogy nem kívánja, hogy a Microsoft a továbbiakban az Ön által megadott fizetési módot használja, ám nem ad meg másik fizetési módot az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő ésszerű időtartamon belül, akkor a Microsoft indokoltan felfüggesztheti a díjköteles szolgáltatás nyújtását. Az Ön ilyen jellegű nyilatkozata nincs hatással azokra a díjakra, amelyeket még az előtt számítottunk fel, hogy az elvárható időn belül megtehettük volna a megfelelő intézkedést az Ön számlázási adatainak módosításai nyomán.

9.3. Számlázás. Azzal, hogy a Microsoft számára megad egy fizetési módot, Ön (i) kijelenti, hogy jogosult a megadott fizetési módszer használatára, és a megadott összes fizetési adat valós és pontos; (ii) feljogosítja a Microsoft vállalatot arra, hogy a megadott fizetési mód használatával díjat számítson fel Önnek a szolgáltatás használatáért; továbbá (iii) feljogosítja a Microsoft vállalatot arra, hogy díjat számítson fel Önnek a szolgáltatás bármilyen díjköteles funkciójáért, amelyre Ön regisztrál vagy amelyet igénybe vesz a szerződés érvényességi időtartama alatt. Az Ön által választott fizetési módra vonatkozó szolgáltatási díj kiszámlázása a megállapodás szerint történhet, beleértve a következőket: (a) a vásárlás időpontjában; (b) röviddel a vásárlást követően; vagy (c) előfizetési szolgáltatások esetén rendszeres időközönként. Az Ön beleegyezése szerint a számlázás történhet előre is. Az is előfordulhat, hogy beszedjük Öntől a jóváhagyott (vagy annál kisebb) összeget, és előre értesítjük az ismétlődő előfizetési szolgáltatásokra vonatkozó különbözetről. Egyszerre is kiszámlázhatjuk több korábbi és az aktuális előfizetési időszak díját.

9.4. Automatikus megújítás. Ha az automatikus megújítások engedélyezve vannak az országában, tartományában vagy államában, a szolgáltatásra való feliratkozás időpontjában vagy a szolgáltatás automatikus megújítása előtt tájékoztatni fogjuk arról, hogy a szolgáltatás nyújtása automatikusan meg lesz újítva. Miután értesítettük Önt arról, hogy a szolgáltatások nyújtása automatikusan megújul, jogunk van automatikusan megújítani a szolgáltatásokra vonatkozó előfizetését, és beszedni az adott időszakra vonatkozó előfizetési díjat. Arra is emlékeztetni fogjuk, hogy a választott fizetési módnak megfelelően számlázni fogjuk a szolgáltatás megújítását, és a szolgáltatás lemondására vonatkozó útmutatást is mellékelünk. Az új időszakra az akkor érvényes árat fogjuk beszedni, kivéve, ha Ön értesített minket a szerződés lemondására vonatkozó szándékáról legalább egy hónappal a szerződés lejárata vagy az új időszak lejárata előtt, illetve más olyan módon, amelyet engedélyeztünk a lemondáshoz.

9.5. Elektronikus számlakivonat és hibák. Elektronikus számlakivonatot bocsátunk a rendelkezésére a számlázási és fiókkezelési webhelyen (https://commerce.microsoft.com), ahol Ön köteles rendszeres időközönként, legalább havonta egyszer ellenőrizni az elektronikus számlakivonatot. Ez az egyetlen számlakivonat, amit adunk. Az Ön felelőssége, hogy másolatot nyomtasson vagy mentsen az összes elektronikus számlakivonatról, és megőrizze ezeket a példányokat az irattárában. Ha hibát vétettünk az Ön számláján, akkor az Ön bejelentése után ezt azonnal helyesbítjük, és felülvizsgáljuk a díjat. A nyilvánvaló hiba első megjelenésétől számított 120 napon belül Önnek be kell jelentenie azt nekünk. Ha nem jelenti be a hibát a megadott időn belül, akkor Ön mentesít minket a kismértékű gondatlanság miatti hibákból eredő mindennemű felelősség és kártérítési kötelezettség alól; továbbá az adott esetben nem leszünk kötelesek kijavítani a hibát vagy visszatérítést adni Önnek. Minden más esetben a Microsoft által észlelt számlázási hibákról értesítést küldünk, és elvárható időn belül elvégezzük a hiba helyesbítéséhez szükséges intézkedéseket.

9.6. Lemondási időszak vagy visszalépési jog. Amikor szolgáltatásokat igényel a Microsofttól, Ön jogosult lesz egy 15 napos lemondási vagy visszalépési időszakra, amely a szolgáltatások nyújtásával kezdődik. A szolgáltatásokat a 9.10. szakaszban ismertetett módon mondhatja le. A Microsoft visszatérítési szabályzatát a 9.9. szakasz tartalmazza.

9.7. Próbaidőszakos ajánlatok. Ha Ön bármilyen próbaidőszakos ajánlatot vesz igénybe, akkor az újabb díjfizetési kötelezettség elkerülése érdekében legkésőbb a próbaidőszak végén le kell mondania a szolgáltatásokat, kivéve, ha ettől eltérő értelmű értesítést küldünk. A szolgáltatások a 9.10. szakaszban foglaltak szerint mondhatók le. Ha Ön nem mondja le a szolgáltatásokat, és közöltük Önnel, hogy a szolgáltatások díjköteles előfizetésre változnak a próbaidőszak végén, valamint a fizetendő díjakról és az egyéb esetleges alkalmazandó feltételekről is tájékoztattuk, akkor Ön feljogosít minket arra, hogy a megadott fizetési mód használatával felszámítsuk Önnek a szolgáltatásokra aktuálisan vonatkozó díjat.

9.8. Árváltozások. Ha az Ön szolgáltatási ajánlatára meghatározott időszakra szóló és adott díjú feltételek vonatkoznak, akkor a megadott ár az időszak végéig érvényben marad. Ha folytatni kívánja a szolgáltatások használatát, el kell fogadnia az új ajánlatot és az új árat. Ha az Ön szolgáltatásai előfizetési időszakokra tagolódnak (például havi előfizetés), de nem határozott időtartamra szólnak és nem próbaidőszakos ajánlathoz tartoznak, évi 5%-os mértékben módosíthatjuk az árat, ha értesítettük Önt legalább 30 nappal az ilyen módosítás érvénybe lépése előtt. Az árváltozásokat megelőzően lehetősége lesz a szolgáltatások lemondására. Amikor értesítjük Önt az árváltozásról, fel fogjuk hívni a figyelmét arra, hogy amennyiben nem mondja le a szolgáltatásokat, akkor az új ár lép érvénybe. Az időszak lejáratát követően – feltéve, hogy nem mondta le a szolgáltatásokat az értesítésünk után – az új árat fogjuk felszámítani Önnek a szolgáltatások használatáért. Ha Ön nem fogadja el az árváltozást, akkor az árváltozás érvénybe lépése előtt le kell mondania a szolgáltatásokat, és be kell fejeznie azok használatát. Ha lemondja a szolgáltatásokat, akkor az Önnek nyújtott szolgáltatások lemondása az aktuális szolgáltatási időszak végén, illetve rendszeres időközönkénti számlázás esetén az aktuális előfizetési időszak végén történik meg.

9.9. Díj-visszatérítési irányelvek. Általában véve nincs lehetőség a díjak visszatérítésére, kivéve, ha a visszatérítés a Microsoft rendes felmondásán, alapos indokhoz kapcsolódó felmondásán, vétkes magatartásán vagy mulasztásán alapul, beleértve a szolgáltatások elégtelen nyújtását is. Amennyiben a fenti 9.6. szakasz értelmében Ön jogosult visszalépési időszakra, a Microsoft ésszerű időtartamon belül visszatéríti Önnek a ténylegesen kifizetett összegeket.

9.10. A szolgáltatások lemondása. Ön a szolgáltatásokat bármikor lemondhatja a lemondás okának megjelölésével vagy anélkül. További tájékoztatásért és a szolgáltatások lemondására vonatkozó útmutatásért keresse fel a számlázási és fiókkezelési webhelyet (https://commerce.microsoft.com). Tekintse át a szolgáltatások ajánlati leírását, mivel (i) Ön köteles lehet a szolgáltatásoknak a lemondás dátumát megelőző használatáért a számlázási fiókjára terhelt valamennyi díj megfizetésére; vagy (ii) a szolgáltatások lemondásakor elveszítheti a hozzáférését a Microsoft-fiókjához.

9.11. Késedelmes fizetések. Késedelmes fizetés esetén Ön köteles megfizetni a Microsoft késedelmes díjak beszedésével járó, a szokásost meg nem haladó mértékű költségeit, beleértve a jogi képviseleti költségeket, valamint az egyéb jogi költségeket és díjakat is, a törvény és a jogszabályok által engedélyezett mértékben. Jogunkban áll felfüggeszteni vagy lemondani az Önnek nyújtott szolgáltatásokat, amennyiben Ön az általunk küldött – a szolgáltatások felfüggesztésére és/vagy lemondására vonatkozó figyelmeztetést tartalmazó – értesítést követően az adott határidőig nem fizeti meg a szolgáltatások teljes díját. A felfüggesztést vagy a lemondást úgy kerülheti el, hogy az értesítés kézhezvételét követően megfelelő időn belül teljesíti a szükséges kifizetést. Ha a hiányzó összeg minimális, a Microsoft más eljárást fog alkalmazni. A teljes számlaérték 2 százalékánál kisebb hiányzó összegek minden esetben minimálisnak tekintendők. A szolgáltatásoknak a fizetés nem teljesítése miatti felfüggesztése vagy lemondása azt eredményezheti, hogy Ön elveszíti a hozzáférését a Microsoft-fiókjához.

9.12. Kifizetések Ön felé. Ön elfogadja, hogy amennyiben tartozunk Önnek kifizetéssel, akkor időben és pontosan közli velünk mindazokat az információkat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy rendezhessük az Önnek szóló kifizetést. A kifizetést terhelő esetleges adók vagy járulékok befizetése Önt terheli. Ha Ön tévedés folytán részesül kifizetésben, jogunkban áll azt visszavonni, illetve kezdeményezni a kifizetett összeg Öntől való beszedését, és Ön beleegyezik abba, hogy ilyen esetben együttműködik velünk a helyzet rendezésére irányuló tevékenységünkben.

9.13. Internet-hozzáférési szolgáltatások és egyéb díjak. Ön felelős az internet- vagy Wi-Fi-szolgáltatója által Önre terhelt díjak megfizetéséért. Ezek a díjak a szolgáltatásokért részünkre fizetett díjon felül fizetendők. Ha a szolgáltatásokat vezeték nélküli eszközökön (például mobiltelefonon vagy táblaszámítógépen) éri el, a vezeték nélküli szolgáltatója díjat számíthat fel az értesítésekért, az internetböngészésért, az üzenetküldésért és az egyéb olyan szolgáltatásokért, amelyek kapcsolati időt és vezeték nélküli adatszolgáltatásokat vesznek igénybe. Az Önre vonatkozó esetleges díjakról érdeklődjön a szolgáltatójánál. Kizárólag Ön felelős a szolgáltatásoknak a vezeték nélküli kommunikáción vagy más kommunikációs szolgáltatásokon keresztüli eléréséhez kapcsolódó mindennemű költségért.

10. NEM VÁLLALUNK TOVÁBBI GARANCIÁT

A MICROSOFT A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJA ÖNNEK, KIVÉVE AZOKAT AZ ESETEKET, AMIKOR ROSSZHISZEMŰEN TITKOLUNK EL HIBÁKAT, VAGY A HIBÁK ELLEHETETLENÍTIK A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT. A SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT ÉS IDŐSZERŰSÉGÉÉRT NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK NEM HIBAMENTESEK, ÉS ALKALMANKÉNT RENDSZERLEÁLLÁSOK FORDULHATNAK ELŐ. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSAN, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN MŰKÖDNEK. MI ÉS LEÁNYVÁLLALATAINK, VISZONTELADÓINK, FORGALMAZÓINK, VALAMINT SZÁLLÍTÓINK NEM NYÚJTANAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT GARANCIÁT, JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT. ÖNT MEGILLETI A TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT MINDENNEMŰ GARANCIA, MÁS GARANCIÁT AZONBAN NEM VÁLLALUNK. A MICROSOFT ELZÁRKÓZIK A VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL A KERESKEDELMI FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A SZAKSZERŰSÉGRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN.

11. A felelősség korlátozása

11.1. A Microsoft nem vonható felelősségre semmilyen tartalomért, beleértve a harmadik felek webhelyére mutató hivatkozásokat, valamint a felhasználók által végzett tevékenységeket. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók a Microsoftnak, és nem képviselik a Microsoft álláspontját.

11.2. A Microsoft felelőssége csak a Microsoft, valamint a megbízott ügynökeinek és/vagy a jogi képviselőinek kismértékű gondatlanságára korlátozódik, amennyiben a szerződés lényeges kötelezettségei nem lettek betartva. A lényeges kötelezettségek közé tartozik minden olyan kötelezettség, amelyet ki kell egyenlíteni a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez, ami lehetővé teszi a szerződés céljainak elérését, és amelyről a felhasználók általánosan feltételezhetik, hogy ezek a kötelezettségek teljesülnek a szerződés értelmében és tartalmának megfelelően.

11.3. A Microsoft, a megbízott ügynökei és/vagy a jogi képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen előre nem látható kárért, nem tipikus kárért és/vagy pénzügyi veszteségért bárminemű közvetett kárra vonatkozóan, beleértve az elmaradt hasznot, kivéve, ha a Microsoftnak, a megbízott ügynökeinek és/vagy a jogi képviselőinek súlyos hanyagság róható fel.

11.4. A Microsoft jogszabályok által előírt objektív felelősségére – beleértve, korlátozás nélkül a termékfelelősségi törvény által előírt felelősséget és a garanciális kötelezettségek megsértésére vonatkozó törvényes felelősséget – nem vonatkozik a felelősség korlátozása. Ugyanez vonatkozik a Microsoft, valamint a megbízott ügynökeinek és/vagy a jogi képviselőinek felelősségére a hanyagságból bekövetkezett haláleset, illetve testi vagy egészségkárosodás esetén.

11.5. A jelen 11. szakasz 11.1–11.4. alszakaszában foglaltakon kívül semmilyen más ismertetett szerződéses vagy törvényes igény nem keletkezhet a jelen szerződésből és/vagy a szolgáltatások használatából eredően, kivéve a Microsoft szerződéses és/vagy törvényes felelősségét a jelen 11. szakaszban korábban nem taglalt elhalálozásra és/vagy személyi sérülésre vonatkozóan.

12. A Microsoft részéről szerződő jogi személy, az illetékes bíróság és az alkalmazandó jog – Európa

Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) Európában található, és a szolgáltatások díjmentes részeit (például a Bing vagy az MSN szolgáltatást) használja, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. A díjmentes szolgáltatásokkal kapcsolatos összes igényre vonatkozóan az USA Washington államának törvényei az irányadók, tekintet nélkül azon ország kötelező törvényi előírásaira, amelyben a szolgáltatásokat nyújtjuk. Ha a szolgáltatások egy részének (például a reklámmentes Outlook.com vagy az Office-szolgáltatások) használatáért díjat fizet, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, l-2165 Luxemburg. A díjköteles szolgáltatásokkal kapcsolatos összes igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi igényeket is, annak az országnak a törvényei az irányadók, amelyben a szolgáltatásokat nyújtjuk.

13. Harmadik felek webhelyei

A szolgáltatásokon keresztül harmadik felek olyan webhelyeit vagy szolgáltatásait is elérheti, amelyeket nem a Microsoft felügyel vagy tesz közzé. A Microsoft nem vállal felelősséget harmadik feleknek a szolgáltatások révén elérhető webhelyeiért, szolgáltatásaiért, illetve a tőlük származó tartalomért. Kizárólag Ön felelős a harmadik felekkel (beleértve a hirdetőket) létrejövő mindennemű ügyletért. A harmadik felek által nyújtott webhelyek vagy szolgáltatások használatára a harmadik felek feltételei és kikötései vonatkozhatnak.

14. Digitális jogkezelés

Amennyiben a szoftvert digitális jogkezeléssel (DRM) védett tartalom elérésére használja, a tartalom lejátszása érdekében a szoftver automatikusan lekéri a médiahasználati engedélyeket a jogkiszolgálóról az interneten keresztül, valamint letölti és telepíti a DRM-frissítéseket.

15. Microsoft .NET-keretrendszer szoftver

A szoftver tartalmazhatja a Microsoft .NET-keretrendszer szoftvert. Ez a szoftver a Windows részét képezi. A .NET-keretrendszer szoftver használatát a Windows licencszerződése szabályozza.

16. Hatályban maradó rendelkezések

A jelen szerződés 6., 9. (a szerződés lejárata előtt keletkezett összegekre vonatkozóan), 10., 11., 12., 19. szakasza és azon szakaszai, amelyek a bennük foglalt feltételek értelmében a szerződés felmondása vagy megszűnése után is érvényesek, továbbra is érvényben maradnak.

17. Engedményezés és átruházás

A jelen szerződésből adódó jogainkat és kötelezettségeinket részben vagy egészében, előzetes értesítés nélkül, bármikor átruházhatjuk vagy átengedhetjük, illetve egyéb módon rendelkezhetünk velük, amennyiben ez az átruházás nem sérelmes Önre nézve.

18. Értesítések

A jelen szerződés elektronikus formában kerül elfogadásra. Elektronikus formában eljuttathatjuk Önhöz a szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást, a kiegészítő információkat, valamint azokat az információkat, amelyek biztosítását jogszabály írja elő számunkra. A kért információt eljuttathatjuk Önhöz a szolgáltatásokra történő regisztrálás során megadott e-mail címre küldött üzenetben, vagy a Microsoft erre a célra kijelölt webhelyének elérhetővé tételével. Javasoljuk, hogy figyelje és tartsa fenn a megadott e-mail címét. Ha Ön nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, haladéktalanul fel kell hagynia a szolgáltatások használatával. Ön a Microsoftot a szolgáltatások ügyfélszolgálati részében ismertetett módon értesítheti, a 22. szakaszban foglaltak szerint.

19. A szerződés értelmezése

A jelen szerződés az Ön és a Microsoft között létrejött teljes megállapodás a szolgáltatások használatával kapcsolatban. Hatályon kívül helyez minden korábbi, Ön és a Microsoft között létrejött, a szolgáltatások használatára vonatkozó szerződést. A szerződésben szereplő alcímek csak tájékoztató jellegűek, és nem határoznak meg hatályos jogokat. A jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásoktól eltérő Microsoft-szolgáltatások használatára vagy megfizetésére külön vagy kiegészítő feltételek lehetnek érvényesek.

20. Harmadik fél nem lehet kedvezményezett

Ez a szerződés csak az Ön és a Microsoft érdekeit szolgálhatja. Nem szolgálhatja senki más érdekeit, kivéve a megengedett jogutódokét és engedményesekét.

21. Betűkészlet-összetevők

Ön csak a szolgáltatások használata során használhatja azok betűkészleteit a tartalmak megjelenítésére és nyomtatására. Ön nem kerülheti meg a betűkészletekben levő beágyazási korlátozásokat.

22. Támogatás

A Windows-szolgáltatások ügyfélszolgálata a Microsoft Community webhelyen (http://answers.microsoft.com) és a Windows webhelyen (http://windows.microsoft.com) érhető el. Az MSN Internet Access ügyfélszolgálata az MSN támogatás webhelyen (https://support.msn.com) érhető el. A Bing és a Bing-ügyfelek e-mailes ügyfélszolgálata a Bing támogatás webhelyen (https://support.discoverbing.com) érhető el. A jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos panaszok a jelen pontban megadott webhelyekre küldendők el. Az Office 365 Otthoni verzió és az Office 365 Egyetemista verzió esetében korlátozott felhasználói támogatás érhető el az Office-támogatás webhelyen (http://office.com/support) (súgó/útmutató) és a Microsoft támogatás webhelyen (http://support.microsoft.com/ph/13615) (technikai támogatás).

23. Exportkorlátozások

A Microsoft ingyenes szoftverére és szolgáltatásaira az Egyesült Államok és más joghatóságok exporttörvényei és technológiai törvényei vonatkoznak, és Ön beleegyezik abba, hogy betart minden alkalmazandó jogszabályt, amely a szoftverre és/vagy a szolgáltatásokra vonatkozik. Az Egyesült Államok kormányának engedélye szükséges ahhoz, hogy ezen ingyenes szoftverek és szolgáltatások átadhatók legyenek az embargó alá helyezett országok kormánya vagy a tilalom alatt álló meghatározott felek számára. További tájékoztatást a U.S. Department of Treasury webhelyen (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx) talál. Ezenkívül a díjköteles szolgáltatásokra az Egyesült Államok exporttörvényei és -előírásai vonatkoznak, amelyeket Ön köteles betartani. Ezek a törvények magukban foglalják a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásokat is. További tájékoztatást a Microsoft-termékek exportálásával foglalkozó webhelyen (www.microsoft.com/exporting) talál.

ÉRTESÍTÉSEK

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítések és eljárás. A Microsoft tiszteletben tartja a harmadik felek szellemi tulajdonjogait. Javasoljuk, hogy a szerzői jogsértéssel kapcsolatos értesítéseket a Microsoft kijelölt megbízottjához továbbítsa. További részleteket és elérhetőségi adatokat a szerzői jog megsértésének bejelentési eljárását ismertető dokumentumban talál (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). A Microsoft az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512 (c) (2) szakaszában lefektetett eljárást használja a szerzői jog megsértésével kapcsolatos értesítések megválaszolására. A Microsoft adott körülmények fennállása esetén le is tilthatja vagy meg is szüntetheti a Microsoft-szolgáltatások azon felhasználóinak fiókjait, akik ismételten megsértik a szerzői jogot.

A Microsoft az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512 (c) (2) szakaszában lefektetett eljárást használja a szerzői jog megsértésével kapcsolatos értesítések megválaszolására. A Microsoft adott körülmények fennállása esetén le is tilthatja vagy meg is szüntetheti a Microsoft-szolgáltatások azon felhasználóinak fiókjait, akik ismételten megsértik a szerzői jogot.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítések és eljárás. A hirdetési hálózatunkban a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban felmerülő problémák esetén tekintse át a szellemi tulajdonjogra vonatkozó irányelveinket (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos értesítések A szolgáltatások minden részére vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa a Microsoft Corporation és/vagy beszállítói. Copyright © 2013 Microsoft Corporation és/vagy beszállítói, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Amerikai Egyesült Államok. Minden jog fenntartva. A szolgáltatásokra és azok tartalmára vonatkozó mindennemű jogcím, szerzői jog és szellemi tulajdonra vonatkozó jog a Microsoft vagy a beszállítóinak tulajdona. A Microsoft név és az összes Microsoft-termék, -szoftver és -szolgáltatás neve, emblémája és ikonja a Microsoft védjegye vagy bejegyzett védjegye (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A létező vállalatok és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Minden, a jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. A Microsoft-webhelyek bizonyos kiszolgálóin használt egyes szoftverek részben az Independent JPEG Group munkáján alapulnak. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Minden jog fenntartva. A Microsoft bizonyos webhelyeinek kiszolgálóin használt „gnuplot” szoftver: copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Minden jog fenntartva.

Részvényárfolyamok és indexadatok (beleértve az indexértékeket). © 2013 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy a Morningstar tartalomszolgáltatóinak tulajdona; (2) nem másolhatók és nem terjeszthetők; és (3) a pontosságuk, hiánytalanságuk és időszerűségük nem garantálható. Sem a Morningstar, sem annak tartalomszolgáltatói nem vállalnak felelősséget az ezen információk bármilyen használatából eredő károkért vagy veszteségekért. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli eredményekre.

Ön a Dow Jones vállalattal előzetesen kötött írásos megállapodás nélkül nem használhatja a Dow Jones indexeketSM, indexadatokat és a Dow Jones jelöléseket semmilyen pénzügyi eszköz vagy befektetési termék (például származékok, strukturált termékek, befektetési alapok, tőzsdén kereskedett befektetési alapok, befektetési portfóliók stb., amelyeknél az eszköz vagy a befektetési termék ára, megtérülés és/vagy teljesítménye kapcsolódik az indexekhez, illetve követni fogja az indexeket, illetve bármelyik index proxyját) kibocsátásához, létrehozásához, támogatásához, kereskedelmi forgalmazásához, marketingtevékenységéhez vagy reklámozásához.

Pénzügyi nyilatkozat A Microsoft az Amerikai Egyesült Államok szövetségi értékpapír-kereskedelmi törvényeinek, illetve más joghatóságok értékpapír-kereskedelmi jogszabályainak értelmében nem tekinthető brókernek, értékpapír-forgalmazónak vagy bejegyzett befektetési tanácsadónak, és nem tesz javaslatokat magánszemélyeknek különböző értékpapírok befektetésre való alkalmasságára, illetve értékpapírok vagy más pénzügyi termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vagy eladására vonatkozóan. A szolgáltatások tartalmának egyetlen része sem képez valamilyen értékpapír megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatot vagy felszólítást. Sem a Microsoft, sem a részvényárfolyamok vagy indexadatok licencadói nem ajánlanak vagy javasolnak semmilyen pénzügyi terméket vagy szolgáltatást. A szolgáltatások tartalmának egyetlen része sem tekintendő szaktanácsadásnak, ideértve, nem korlátozó jelleggel, a befektetési és az adózással kapcsolatos tanácsokat is.

A H.264/AVC, az MPEG-4 képi szabvánnyal és a VC-1 videoszabvánnyal kapcsolatos nyilatkozat. A szoftver H.264/MPEG-4 Visual és/vagy VC-1 dekódolási technológiát tartalmazhat, amelynek használatához az MPEG LA, L.L.C. licencengedélyére lehet szükség. Ez a technológia egy videoadat-tömörítési formátum. Az alábbi nyilatkozatot az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:

EZT A TERMÉKET A H.264/AVC, AZ MPEG-4 VISUAL ÉS A VC-1 SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (A) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A SZABVÁNYOKNAK („VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (B) OLYAN H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL ÉS VC-1 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. EZEN LICENCEK EGYIKE SEM TERJED KI SEMMIFÉLE MÁS TERMÉKRE, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY VALAMELY ILYEN TERMÉK EGYETLEN ÁRUCIKKÉNT ESETLEG A SZOFTVERHEZ KAPCSOLÓDIK. NINCS ÉS NEM ALKALMAZHATÓ LICENC SEMMINEMŰ EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT FORDULJON AZ MPEG-LA, L.L.C. VÁLLALATHOZ. AZ MPEG-LA WEBHELYÉT A http://www.mpegla.com CÍMEN ÉRHETI EL.

Tájékoztatásként közöljük, hogy a jelen szakaszban szereplő nyilatkozat nem korlátozza vagy tiltja a jelen szerződés keretében nyújtott szoftver normál üzleti célú felhasználását, amely az adott üzlet szempontjából személyes felhasználásnak minősül, ide nem értve a következőket: (i) a szoftver terjesztése harmadik feleknek, vagy (ii) tartalom létrehozása a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek történő terjesztés céljából.

A Microsoft archivált szolgáltatási szerződése

Frissítés dátuma: 2012. augusztus 27.
Érvénybe lépés dátuma: 2012. október 19.

Köszönjük, hogy a Microsoftot választotta!

A jelen dokumentum Ön és a Microsoft Corporation (illetve a lakóhelyétől függően az egyik társvállalata) között létrejött szerződés, amely az Ön használati jogait ismerteti az 1.1. szakaszban azonosított szoftverre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Az Ön kényelme érdekében a szerződés egyes feltételeit kérdés és válasz formájában fogalmaztuk meg. Olvassa el a teljes szerződést, mert az összes feltétele fontos, és mindezek a feltételek együttesen – miután elfogadta azokat – Önre vonatkozó jogi megállapodást alkotnak. Ezenkívül a szerződés olyan dokumentumokra és irányelvekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyek elolvasását szintén tanácsoljuk.

1. A szerződés hatálya, elfogadása és módosítása

1.1. Milyen szolgáltatásokra vonatkozik ez a szerződés? Ez a szerződés érvényes a Microsoft Hotmail, a Microsoft SkyDrive, a Microsoft-fiók, a Windows Live Messenger, a Windows Fotótár, a Windows Movie Maker, a Microsoft Mail asztali ügyfél, a Windows Live Szerkesztő (az eddig felsorolt szolgáltatások együttesen: „Microsoft-védjegyes szolgáltatások”), a Bing, az MSN, az Office.com és minden egyéb olyan szoftverre, webhelyre vagy szolgáltatásra, amely ehhez a szerződéshez kapcsolódik (együttesen: „szolgáltatások”).

1.2. Milyen feltételeket kell betartanom a szolgáltatások használatakor? Célunk az, hogy biztonságosabb környezetet hozzunk létre, ezért írjuk elő azt, hogy a szolgáltatások használatakor a felhasználók betartsák ezeket a feltételeket, a Microsoft levélszemétre vonatkozó szabályzatát (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951), valamint a Microsoft viselkedési szabályzatát (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), amelyek ezen hivatkozás (a „szerződés”) útján a jelen szerződés részét képezik. A szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely sérti a harmadik felek jogait, ideértve, nem korlátozó jelleggel a szándékos károkozást egy személynek vagy jogi személynek.

1.3. Hogyan fogadhatom el a jelen szerződést? A szolgáltatások előfizetési és/vagy megrendelési lehetőségének biztosításával a Microsoft ajánlatot tesz Önnek. Mielőtt használatba venné a szolgáltatásokat, jóváhagyásának kinyilvánításával el kell fogadnia a jelen feltételeket és kikötéseket, amelyek ezáltal érvényes szerződést alkotnak Ön és a Microsoft között. A szolgáltatások használatával vagy elérésével, vagy a feltételek elfogadásával olyan esetben, amikor a felhasználói felületen erre lehetősége nyílik, Ön megerősíti azt, hogy elfogadja a jelen szerződés feltételeit, mindennemű módosítás nélkül. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, nem használhatja a szolgáltatásokat.

1.4. Megváltoztathatja a Microsoft a feltételeket, miután elfogadtam azokat? Igen. Ha a szerződés módosítását tervezzük, tájékoztatni fogjuk Önt. Módosíthatjuk a jelen Szerződés feltételeit, amennyiben: (i) ezt szükségessé teszik az alkalmazandó jogszabályok, nem kizárólagosan beleértve a jogszabály-módosításokat; (ii) ezt szükségessé teszi az alkalmazandó jogszabályon alapuló tanács és/vagy határozat; (iii) a szolgáltatás és az ellenértéke közötti arány már nem megfelelő; (iv) erre műszaki okok miatt van szükség; (v) erre a szolgáltatások működésének lehetővé tétele érdekében van szükség; vagy (vi) a feltételek megváltoztatása a felhasználó érdekeit szolgálja. Mielőtt a végrehajtandó változás érvénybe lépne, értesíteni fogjuk Önt a felhasználói felületen keresztül, e-mailben vagy egyéb ésszerű módon. Lehetőséget adunk Önnek a szolgáltatások lemondására legalább 30 nappal a változás érvénybe lépése előtt. Amennyiben nem mondja le a szolgáltatásokat a megadott időszakon belül, azzal Ön elfogadja a szerződés módosítását. Ezt a feltételt külön jelezni fogjuk, amikor értesítjük a szerződés tervezett módosításáról.

1.5. Milyen típusú változások várhatók a szolgáltatásokban? Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink tökéletesítésén, hogy javítsuk vagy frissítsük a funkcióikat, új funkciókat vezessünk be vagy átdolgozzuk a szolgáltatásokat, és bármikor megváltoztathatjuk a szolgáltatásokat vagy törölhetjük a funkcióikat. A díjköteles szolgáltatások esetében előzetesen értesíteni fogjuk a szolgáltatásokkal kapcsolatos anyagi változásokról. Ön a szolgáltatásokat bármikor lemondhatja. A szolgáltatásokat vagy a szolgáltatások funkcióit egyes esetekben bétaverzióként adjuk ki, és előfordulhat, hogy nem megfelelően működnek, vagy nem úgy működnek, mint a kereskedelmi verziójukban.

2. Microsoft-fiók

2.1. Mire való a Microsoft-fiók? A szolgáltatások bizonyos részeinek, például a Microsoft-védjegyes szolgáltatásoknak az eléréséhez Microsoft-fiókra lesz szüksége. A Microsoft-fiók (korábbi nevén: Windows Live ID) azokat a hitelesítő adatokat jelenti, amelyekkel azonosíthatja magát a hálózatunkon. Microsoft-fiók létrehozásához a következő adatokat kell megadnia: felhasználónevet és jelszót, bizonyos demográfiai adatokat, valamint a „fiókellenőrző” adatokat, például másodlagos e-mail címet vagy telefonszámot. Lehetséges, hogy a meglévő Microsoft-fiókok tulajdonosainak „fiókellenőrző” adatokat kell megadniuk a Microsoft-fiókjuk további használatához. Ön a felelős a fiókjával kapcsolatos adatok és jelszavának bizalmas kezeléséért. A Microsoft-fiókot a Microsoft más termékeinek. webhelyeinek vagy szolgáltatásainak (például a Windows, az Xbox LIVE és a Windows Phone) elérésére használhatja; azonban ezen termékek, webhelyek vagy szolgáltatások feltételei és kikötései – amennyiben eltérnek a jelen szerződés feltételeitől – szintén érvényesek lehetnek az adott termék, webhely vagy szolgáltatás használatára. A Microsoft-védjegyes szolgáltatások azt igénylik, hogy rendszeresen – legalább 270 naponta – jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, hogy aktív állapotban tartsa a szolgáltatásoknak a Microsoft-védjegyes szolgáltatások közé tartozó részét, ha a szolgáltatások díjköteles részére vonatkozó valamely ajánlat másképp nem rendelkezik. Ha nem jelentkezik be ezen időszak alatt, megszüntethetjük a hozzáférését a Microsoft-védjegyes szolgáltatásokhoz. Amennyiben a Microsoft-védjegyes szolgáltatások hozzáférésének megszüntetése amiatt történik meg, hogy Ön elmulasztotta a bejelentkezést, az adatait véglegesen törölhetjük a kiszolgálóinkról.

2.2. Mi a teendő, ha nem tudok hozzáférni a Microsoft-fiókomhoz? Ha elfelejtette jelszavát, vagy más okok miatt nem tud hozzáférni Microsoft-fiókjához, a Microsoft-fiók helyreállításához keresse fel az Új jelszó létrehozása weblapot (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). A Microsoft semmilyen garanciát nem vállal arra, hogy Microsoft-fiókjának helyreállítása sikeres lesz, illetve hogy annak (az alábbi meghatározás szerinti) tartalma megőrződik.

2.3. Mi történik, ha a Microsoft-fiókomhoz nem a Microsoft révén jutottam hozzá? Bizonyos esetekben lehetővé tesszük, hogy a Microsoft-fiókhoz harmadik félen keresztül jusson hozzá. Ilyen harmadik fél lehet például egy oktatási intézmény, egy vállalat, egy internetszolgáltató vagy egy felügyelt tartomány rendszergazdája (http://www.domains.live.com). Ilyen esetekben a harmadik fél további jogokkal rendelkezhet az Ön Microsoft-fiókjára vonatkozóan, például visszaállíthatja a jelszavát, megtekintheti a fiókhasználati és profiladatait, elolvashatja vagy tárolhatja a fiókjában található tartalmat, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Microsoft-fiókját. Ilyen esetekben Önre a jelen szerződés feltételei, valamint a harmadik fél esetleges további használati feltételei vonatkoznak, amelyeket a harmadik féltől kell megkapnia. A Microsoft nem vállal felelősséget a harmadik felek további használati feltételeit illetően. Ha Ön a felügyelt tartomány rendszergazdája, Ön felelős a felügyelt tartományban található fiókokban folytatott minden olyan tevékenységért, amelyet az Ön gondatlan magatartása vagy mulasztása okozott.

3. Tartalom

3.1. Ki a tulajdonosa annak a tartalomnak, amelyet elhelyezek a szolgáltatásokban? A tartalom magában foglalja az összes olyan anyagot, amelyet feltölt a szolgáltatásokba, amelyet tárol a szolgáltatásokban, illetve amelyet továbbít a szolgáltatásokon keresztül, így például adatokat, dokumentumokat, fényképeket, videókat, zenéket, e-maileket és a csevegőüzeneteket („tartalom”). Az Önnek licencszerződés keretében biztosított és a saját tartalmába beépíthető anyagok (például a ClipArt-képek) kivételével az Ön által a szolgáltatásokon keresztül közzétett tartalom nem képezi a Microsoft tulajdonát. Ön marad a tartalom tulajdonosa, és Ön vállal felelősséget érte. Nyomatékosan javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a tartalmairól. A Microsoft nem felügyeli, ellenőrzi, fizeti ki, illetve nem hagyja jóvá az Ön és mások által a szolgáltatásokban elérhetővé tett tartalmat.

3.2. Ki férhet hozzá a tartalmaimhoz? Elsődlegesen Ön határozhatja meg, hogy kik férhetnek hozzá az Ön által közzétett tartalmakhoz. Ha tartalmat oszt meg a szolgáltatások nyilvános részein vagy az olyan megosztott területeken, amelyeket elérhetővé tett mások számára, azzal kifejezett engedélyt ad a tartalmat ilyen módon elérők számára a tartalomnak kizárólag a szolgáltatással, illetve a Microsoft vagy licencbe vevőinek egyéb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban történő ingyenes használatára, másolására, terjesztésére, megjelenítésére, továbbítására, mentésére, illetve közzétételére. Amennyiben nem szeretne ilyen lehetőségeket engedélyezni másoknak, ne osszon meg velük tartalmat a szolgáltatásokban. Amennyiben olyan módon használ vagy oszt meg tartalmat a szolgáltatásokban, amellyel sérti mások szerzői jogait, védjegyeit, illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogait vagy adatvédelmi jogait, azzal megszegi a jelen szerződés feltételeit. Ön kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés időtartamára rendelkezik (és rendelkezni fog) mindazokkal a jogokkal, amelyek birtokában Ön tartalmat tölthet fel vagy oszthat meg a szolgáltatásokban, valamint azt, hogy a tartalomnak a jelen szakaszban ismertetett módon történő használata nem sért semmilyen törvényt, és nem sérti a harmadik felek jogait.

3.3. Mit tehet a Microsoft a tartalmaimmal? Amikor tartalmat tölt fel a szolgáltatásokba, Ön tudomásul veszi, hogy a Microsoft az Ön védelméhez, valamint a Microsoft termékek és szolgáltatások nyújtásához, védelméhez és tökéletesítéséhez szükséges mértékben felhasználhatja, módosíthatja, átalakíthatja, mentheti, másolhatja, továbbadhatja és megjelenítheti az Ön tartalmát. Esetenként például információkat különíthetünk el automatizált módszerek alkalmazásával az e-mailekből, csevegésekből vagy fényképekből a levélszemét és a kártevő szoftverek észlelésének és az ellenük való védekezésnek a céljával, vagy azért, hogy olyan új funkciókkal tökéletesítsük a szolgáltatásokat, amelyek egyszerűbbé teszik a használatukat. A tartalom feldolgozása során a Microsoft intézkedéseket tesz arra, hogy elősegítse az Ön személyes adatainak védelmét.

3.4. Milyen típusú tartalmak tiltottak a szolgáltatásokban? A szolgáltatásokban nem megengedettek az olyan tartalmak, amelyek sértik a jelen szerződést (amely magában foglalja a Microsoft levélszemétre vonatkozó szabályzatát (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) és a Microsoft viselkedési szabályzatát (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426)), illetve a helyi jogszabályokat. A Microsoft fenntartja a jogot a tartalom ellenőrzésére a jelen szerződés érvényesítése érdekében. A szolgáltatások és a felhasználók védelmének, illetve a szerződésben foglalt feltételek egyéb módon történő érvényesítésének céljából a Microsoft blokkolhatja vagy más módon megakadályozhatja a szolgáltatásokba irányuló vagy onnan küldött bármilyen típusú e-mail, csevegőüzenet vagy egyéb kommunikáció továbbítását.

3.5. Eltávolíthatja a Microsoft tartalmaimat a szolgáltatásokból? Igen. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tartalmat bármikor elutasítsuk vagy eltávolítsuk a szolgáltatásokból, ha úgy ítéljük meg, hogy az sérti a vonatkozó jogszabályokat vagy a jelen szerződés feltételeit, illetve a mérete meghaladja a tárolóhely vagy a fájlméret korlátozását. Jogunkban áll, hogy bármilyen okból vagy akár indoklás nélkül visszautasítsuk a tartalom közzétételét, illetve eltávolítsuk a tartalmat. Ha a szolgáltatásokban tárolt tartalom törvényes és megfelel a szerződés feltételeinek, a szerzői jog védelme alatt áll és Ön jogosult a használatára, akkor lehetőséget biztosítunk a tartalom lehívására. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a tartalmat azért kellett eltávolítani a kiszolgálóinkról, mert az Ön Microsoft-fiókja a 2.2. szakaszban megjelölt ideig inaktív volt.

4. A szolgáltatások megszüntetése

4.1. Mi történik, ha nem tartom be ezeket a feltételeket? Ha Ön megszegi a jelen szerződés feltételeit, és a vonatkozó kötelezettséget sértő tevékenység beszüntetésére felszólító figyelmeztetés kézhezvételét követően megfelelő és ésszerű határidőn túl is folytatja a sértő tevékenységet, jogunkban áll intézkedéseket tenni Ön ellen, beleértve (korlátozás nélkül) a tartalmainak eltávolítását a szolgáltatásokból, a szolgáltatások hozzáférésének felfüggesztését, bizonyos tevékenységektől való tartózkodás kérését, az Önnek nyújtott szolgáltatások megszüntetését és/vagy a sértő jellegű tevékenység jelzését a megfelelő hatóságnak. Ez a rendelkezés nem befolyásolja a Microsoft további törvényes jogait arra, hogy nyomós ok fennállása esetén azonnali megszüntesse a szerződést. Ide tartozik az is, ha Ön nem tesz eleget a szerződésben foglalt anyagi kötelezettségnek. Az anyagi kötelezettségek közé tartozik minden olyan kötelezettség, amelyet ki kell egyenlíteni a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez, ami lehetővé teszi a szerződés céljainak elérését, valamint amelyről a felhasználók általánosan feltételezhetik, hogy ezek a kötelezettségek ki lesznek egyenlítve a szerződés értelmében és tartalmának megfelelően. A tartalom eltávolítása és a szolgáltatások megszüntetése egyúttal az adatok törlését is jelenti. Az adatok törlése visszaállíthatatlan lesz, ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a szolgáltatásokban tárolt adatokról és tartalmakról.

4.2. Vannak-e egyéb okok, amelyek miatt elveszíthetem a szolgáltatásokhoz való hozzáférésemet? Igen. A szolgáltatások bizonyos részei (nevezetesen a Microsoft-szolgáltatások) azt igénylik, hogy 270 naponta legalább egyszer jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába (lásd a 2.2. szakaszt). Ezenkívül léteznek olyan okok, amelyek miatt a Microsoft megszüntetheti a szolgáltatások egyes részeinek rendelkezésre bocsátását, beleértve (korlátozás nélkül) azt az esetet, amikor a szolgáltatások nyújtása már nem megoldható a Microsoft számára, a technológia továbbfejlődik, a felhasználók visszajelzése azt mutatja, hogy változtatásra van szükség, illetve olyan külső problémák merülnek fel, amelyek indokolatlanná vagy kivitelezhetetlenné teszik a szolgáltatások fenntartását. Ilyen esetben az adatait véglegesen törölni fogjuk a szolgáltatások adott részéből. Ha indoklás nélkül megszüntetünk egy díjköteles szolgáltatást, akkor időarányosan visszatérítjük Önnek a szolgáltatás megszűnésekor még hátralévő előfizetési időszakra vonatkozóan már befizetett előfizetési díjat. Ha a szolgáltatások díjköteles részére fizet elő, de nem fizeti ki időben a szolgáltatás díját, a Microsoft felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatás nyújtását (a további részleteket lásd a 9.11. szakaszban).

4.3. Hogyan mondhatom le a szolgáltatásokat? Ön a szolgáltatásokat bármikor, bármilyen okból lemondhatja. Ehhez keresse fel fiókja weblapját (https://account.live.com), és hajtsa végre a fióklezárási műveletet. A díjköteles szolgáltatások lemondásáról a 9.10. szakaszban tájékozódhat. Ha lemondja a szolgáltatásait, a tartalmakat úgy távolíthatja el a leggyorsabban a szolgáltatásokból, hogy kézzel törli azokat a szolgáltatások megfelelő összetevőiből (például kézzel törölheti az e-maileket). Vegye figyelembe azonban, hogy bár az Ön által törölt tartalom vagy a lezárt fiókhoz kapcsolódó tartalom már nem érhető el az Ön számára, a rendszerünk egy ideig még megőrizheti azt.

4.4. Mi történik a szolgáltatásaim megszüntetése vagy lemondása esetén? Szolgáltatásainak (Ön általi vagy a Microsoft általi) megszüntetése vagy lemondása esetén azonnal megszűnik a szolgáltatások használatára való joga és érvényét veszti a Microsoft szoftverének használatát engedélyező licence is. Ekkor el kell távolítania a szoftvert, illetve másik megoldásként a Microsoft letilthatja azt. Microsoft-fiókjának (Ön általi vagy a Microsoft általi) megszüntetése vagy lemondása esetén azonnal megszűnik a Microsoft-fiók használatára való joga. A szolgáltatások lemondása vagy megszüntetése esetén a Microsoft véglegesen törölheti az Ön tartalmait a Microsoft kiszolgálóiról, és a Microsoft nem köteles visszajuttatni Önnek ezeket az adatokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a tartalmairól.

5. Adatvédelem

5.1. Gyűjti-e a Microsoft a személyes adataimat? A Microsoft fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. A szolgáltatások üzemeltetése és biztosítása érdekében felhasználunk bizonyos, Öntől összegyűjtött adatokat. Emellett a szolgáltatások részeként automatikusan is feltölthetünk az Ön számítógépére, a Szolgáltatás Ön általi használatára, valamint a szolgáltatások teljesítményére vonatkozó adatokat. Ha meg szeretné tudni, hogyan használjuk fel és védjük az Önre vonatkozó adatokat, olvassa el a Microsoft online adatvédelmi nyilatkozatát (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Használnak cookie-kat a szolgáltatások? Igen, a szolgáltatások használnak cookie-kat. A cookie egy kisméretű szövegfájl, amelyet a webkiszolgáló helyez el az eszközön. A cookie-k szöveget tartalmaznak, amelyet csak a cookie-t létrehozó webkiszolgálóval azonos tartományban levő webkiszolgálók olvashatnak ki. Például a Bing.com által létrehozott cookie-kat csak a Bing.com webkiszolgálói olvashatják ki. A szolgáltatások különböző célokra használják a cookie-kat, például a beállításainak tárolására, a tartalom személyre szabására, valamint a fejlesztési lehetőségek meghatározásához annak elemzésére, hogyan használják a felhasználók a szolgáltatásokat. A Microsoft az Ön Microsoft-fiókjába való bejelentkezési művelete során is használ cookie-kat, valamint online hirdetési célokra is (beleértve a felhasználói tevékenység alapján célzott hirdetéseket). Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogyan blokkolhatók, felügyelhetők és törölhetők a cookie-k, beleértve a Microsoft által a felhasználói tevékenység alapján célzott hirdetések megjelenítésének kikapcsolását, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozat „Cookie-k használata” című részét (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). A szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi, hogy a Microsoft cookie-kat helyezhet el az Ön eszközén a személyes beállításai által engedélyezett mértékben.

5.3. Kiadja-e a Microsoft a személyes adataimat más feleknek? Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz és elfogadja azt, hogy a Microsoft elérheti, kiadhatja vagy megőrizheti a szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos adatokat, beleértve (korlátozás nélkül) a személyes adatait és a tartalmait, illetve azokat az adatokat, amelyeket a Microsoft szerez be Önről a szolgáltatások Ön általi használatán keresztül (ilyen adat például az IP-cím vagy harmadik felekkel kapcsolatos más adat), amikor a Microsoft a legjobb belátása szerint ezt szükségesnek ítéli meg abból a célból, hogy (a) megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak, vagy válaszoljon az illetékes hatóságok jogi megkereséseire; (b) betartassa a jelen szerződés feltételeit, vagy megvédje a Microsoft, illetve ügyfelei jogait és tulajdonát; vagy (c) megakadályozza, hogy bármely személy súlyos vagy akár halálos sérülést szenvedjen.

5.4. Hogyan válaszol a Microsoft a jogi megkeresésekre? Az internetes szolgáltatások többi szolgáltatójához hasonlóan a Microsoft is kap olyan jogi felszólításokat és kéréseket rendészeti, kormányzati szervektől, valamint pereskedő magánszemélyektől, amelyek a hálózatában tárolt tartalommal kapcsolatosak. Ezek az információk feltételezett bűncselekményre vagy polgári jogi ügyre vonatkozhatnak, és rendszerint a cselekmények helyszíne szerinti ország vagy helység szokásos jogi eljárásainak keretében igénylik őket. Ilyen nyomozások vagy jogi eljárások részeként adott esetben a Microsoft köteles lehet az Ön adataival vagy tartalmaival kapcsolatos kérések teljesítésére.

6. Szolgáltatáskimaradások és biztonsági mentés

A Microsoft a szolgáltatások folyamatos üzemeltetésére törekszik, azonban minden online szolgáltatásnál előfordulnak eseti kimaradások és üzemszünetek. Célszerű rendszeresen biztonsági másolatot készítenie a szolgáltatásokban tárolt tartalmairól. A biztonsági mentés ütemtervének létrehozásával és követésével megakadályozhatja a tartalom elvesztését.

7. Szoftver

7.1. Milyen feltételek vonatkoznak a szolgáltatások részeként használt szoftverre? Amennyiben a szolgáltatások részeként szoftvert használ vagy kap tőlünk, a szoftver használatának szabályozása kétféle licencfeltétel-csoport („licencfeltételek”) szerint történhet: Ha a szoftverhez külön licencszerződést kap, és elfogadja annak feltételeit, akkor kizárólag ezek a licencfeltételek lesznek érvényesek a szoftverre. Ha nem fogadja el a licencfeltételeket, nem használhatja vagy nem kaphatja meg a szoftvert. Ha nem kap külön licencszerződést, kizárólag a jelen szerződés feltételei lesznek érvényesek. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem, és a Microsoft a licencfeltételek keretében kifejezetten át nem engedett összes jogot fenntartja a szoftverre vonatkozóan. Ha a jelen szerződés a megtekintett webhelyet szabályozza, a harmadik felektől származó, az adott webhelyre mutató vagy onnan hivatkozott összes parancsprogramot vagy kódot az azokat birtokló harmadik fél licenceli az Ön számára, nem pedig a Microsoft.

7.2. Hogyan használhatom a szolgáltatásokban található szoftvert? A szoftver használatára a következőképpen jogosítjuk fel Önt, amennyiben betartja a jelen szerződés összes többi feltételét: eszközönként a szoftver egy példányát telepítheti és használhatja, és a szoftvert egyszerre csak egy személy használhatja a szolgáltatás használatának részeként.

7.3. Vannak-e olyan műveletek, amelyeket nem hajthatok végre a szoftverrel vagy a szolgáltatásokkal? Igen. A jelen szerződésben foglalt egyéb korlátozások mellett az Ön számára tilos a szoftverben vagy a szolgáltatásokban található, illetve az azokkal kapcsolatos védelmi technológiák kiiktatása vagy megkerülése; a szolgáltatásokban található, illetve a szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett bármely szoftver vagy szolgáltatási funkció visszafordítása, visszafejtése vagy belső felépítésének elemzése, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten megengedik; a szoftver vagy a szolgáltatások összetevőinek elkülönítése más eszközökön való használat céljából; a szoftver vagy a szolgáltatások közzététele, másolása, bérbe vagy lízingbe adása, illetve kölcsönadása; valamint a szoftver, a szoftverlicencek és a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogok átruházása, kivéve a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon. Tilos a szolgáltatások bármely olyan illetéktelen módon történő használata, amely zavarhat másokat a szolgáltatás használatában, illetve bármely szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz való hozzáférésben. Ön nem engedélyezheti a szolgáltatások elérését harmadik féltől származó nem jogosult alkalmazásokkal.

7.4. Hogyan történik a szoftver frissítése? Automatikusan ellenőrizhetjük az Ön által használt szoftver verzióját. Automatikusan letölthetjük a szoftver díjmentes frissítéseit is az Ön számítógépére a szolgáltatások frissítése, bővítése vagy továbbfejlesztése céljából. Ön tudomásul veszi, hogy ezeket a frissítéseket a jelen feltételeknek megfelelően kell elfogadnia, kivéve, ha a frissítésekhez külön feltételek tartoznak. Utóbbi esetben ezek a külön feltételek érvényesek a frissített szoftverre, és amennyiben Ön nem fogadja el a frissítésekre alkalmazható külön feltételeket, nem használhatja, illetve nem kaphatja meg a frissítéseket. A Microsoft nem köteles frissítéseket elérhetővé tenni, és nem garantálja, hogy terméktámogatást fog nyújtani ahhoz a rendszerverzióhoz, amelyhez Ön a szoftvert licencelte.

8. Az Office.com, az MSN és a Bing szolgáltatásra vonatkozó további feltételek

8.1. Az Office.com és az Office Web App alkalmazások médiaelemei és sablonjai A Microsoft Office.com vagy a Microsoft Office Web Apps használata esetén Ön hozzáférhet az Office.com webhelyen elérhető szoftverhez tartozó vagy a szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás részének számító fényképekhez, ClipArt-képekhez, animációkhoz, hangokhoz, zenei felvételekhez, videoklipekhez, sablonokhoz és egyéb formátumú tartalmi elemekhez („médiaelemek”). A multimédiás elemeket Ön másolhatja és felhasználhatja projektekben és dokumentumokban. Ön (i) nem értékesítheti, nem adhatja licencbe és nem terjesztheti a multimédiás elemek példányait önmagukban vagy olyan termék részeként, amelyben a termék elsődleges értékét a multimédiás elemek képviselik; (ii) nem engedélyezheti ügyfelei számára a multimédiás elemek licencbe adását vagy terjesztését; (iii) nem értékesítheti és nem adhatja licencbe kereskedelmi célból a multimédiás elemeket, amelyek azonosítható személyek, hatóságok, jelképek, védjegyek vagy emblémák ábrázolását tartalmazzák, és nem használhatja fel az ilyen típusú képeket oly módon, hogy az az Ön termékének, szervezetének vagy tevékenységének támogatását vagy az azzal való kapcsolatukat kifejezze, vagy arra utaljon; valamint (iv) nem alkothat a multimédiás elemek felhasználásával szeméremsértő műveket. További tájékoztatás a Microsoft szerzői joggal védett tartalmak használata webhelyen (http://www.microsoft.com/permission) található.

8.2. MSN Videó Az MSN Video webhelyen elérhető videók és a beágyazható videolejátszó kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra szolgál, és ha a jelen szerződés egyéb szakaszai másként nem rendelkeznek, a jogtulajdonosok engedélye nélkül nem tölthető le, nem másolható és nem terjeszthető. A Microsoft előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos a beágyazható videolejátszó használata minden olyan webhelyen, amelynek elsődleges célja hirdetések megjelenítése, illetve előfizetésekből származó bevételek gyűjtése, vagy amely közvetlenül verseng az MSN Video szolgáltatással. Ön elfogadja, hogy a beágyazható videolejátszónak az Ön általi használatára további, harmadik felek által felszámított költségek, díjak és jogdíjak vonatkozhatnak, beleértve az Ön országában vagy térségében a nyilvánosságra hozatalra érvényes jogdíjakat.

8.3 A Bing alkalmazás hangfelismeréses keresési funkciója Ha igénybe veszi a Bing alkalmazás hangfelismeréses keresési funkcióját, Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Microsoft rögzítse és összegyűjtse a hangbeviteli adatait. A Microsoft kizárólag arra használja fel az Ön hangbevitellel megadott adatait, hogy biztosítsa Önnek a Bing szolgáltatást, valamint tökéletesítse a Microsoft hangfelismerési termékeit és szolgáltatásait.

8.4. A helyadatok és az m.bing.com. Ha a helyadatok engedélyezve vannak az Ön eszközén, amikor az m.bing.com webhelyet használja, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft gyűjtse és használja az Ön helyadatait a Microsoft online adatvédelmi nyilatkozatának (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) megfelelően. A Microsoft a helyadatait a keresési és a térképmegjelenítési eredmények előállítására és tökéletesítésére használja.

9. Ha díjat fizet a Microsoftnak, a következő feltételek vonatkoznak Önre:

9.1. Díjak Ha a szolgáltatások valamelyik része díjköteles, Ön vállalja az adott díj megfizetését. Eltérő rendelkezés hiányában a szolgáltatások ára tartalmazza az összes alkalmazandó adót és a megállapított valutaátváltási árfolyamokat.

9.2. A számlázási fiók A szolgáltatások díjának kifizetéséhez meg kell adnia a fizetési módot, amikor feliratkozik az adott szolgáltatásra. Számlázási adatait és a fizetés módját a Számlázás és fiókkezelés webhelyen (https://billing.microsoft.com) érheti el, illetve változtathatja meg. Ön tudomásul veszi, hogy a számlázási adatait folyamatosan napra készen kell tartania. Ezenkívül elfogadja azt is, hogy a Microsoft számára engedélyezi a bankja vagy a megfelelő fizetési hálózat által biztosított fizetési móddal kapcsolatosan frissített számlázási adatainak használatát. Amennyiben Ön kijelenti, hogy nem kívánja, hogy a Microsoft a továbbiakban az Ön által megadott fizetési módot használja, ám nem ad meg másik fizetési módot az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő ésszerű időtartamon belül, akkor a Microsoft indokoltan felfüggesztheti a díjköteles szolgáltatás nyújtását. Az Ön nekünk küldött értesítése nem befolyásolja azokat a díjakat, amelyekkel még az előtt terheltük meg számlázási fiókját, hogy az elvárható időn belül megtehettük volna a megfelelő intézkedést az Ön számlázási adatainak módosításai nyomán.

9.3. Számlázás Azzal, hogy a Microsoft számára megad egy fizetési módot, Ön (i) kijelenti, hogy jogosult a megadott fizetési mód használatára, és hogy az összes megadott fizetési adat valós és pontos; (ii) felhatalmazza a Microsoft vállalatot arra, hogy a megadott fizetési mód használatával díjat számítson fel Önnek a szolgáltatás használatáért; továbbá (iii) felhatalmazza a Microsoft vállalatot arra, hogy díjat számítson fel Önnek a szolgáltatások bármely olyan díjköteles funkciójáért, amelyre Ön regisztrál vagy amelyet igénybe vesz a szerződés érvényességének időtartama alatt. Az Ön által választott fizetési módra vonatkozó szolgáltatási díj kiszámlázása a megállapodás szerint történhet, beleértve a következőket: (a) a vásárlás időpontjában; (b) röviddel a vásárlást követően; vagy (c) előfizetési szolgáltatások esetén rendszeres időközönként. Az Ön beleegyezése szerint a számlázás történhet előre is. Az is előfordulhat, hogy beszedjük Öntől a jóváhagyott (vagy annál kisebb) összeget, és előre értesítjük az ismétlődő előfizetési szolgáltatásokra vonatkozó különbözetről. Egyszerre is kiszámlázhatjuk több korábbi és az aktuális előfizetési időszak díját.

9.4. Automatikus megújítás Ha az automatikus frissítések engedélyezve vannak az országában, tartományában vagy államában, a szolgáltatásra való feliratkozás időpontjában vagy a szolgáltatás automatikus megújítása előtt tájékoztatni fogjuk arról, hogy a szolgáltatás nyújtása automatikusan meg lesz újítva. Miután értesítettük Önt arról, hogy a szolgáltatások nyújtása automatikusan megújul, jogunk van automatikusan megújítani a szolgáltatásokra vonatkozó előfizetését, és beszedni az adott időszakra vonatkozó előfizetési díjat. Arra is emlékeztetni fogjuk, hogy a választott fizetési módnak megfelelően számlázni fogjuk a szolgáltatás megújítását, és a szolgáltatás lemondására vonatkozó útmutatást is mellékelünk. Az új időszakra az akkor érvényes árat fogjuk beszedni, kivéve, ha Ön értesített minket a szerződés lemondására vonatkozó szándékáról legalább egy hónappal a szerződés lejárata vagy az új időszak lejárata előtt, illetve más olyan módon, amelyet engedélyeztünk a lemondáshoz.

9.5. Elektronikus számlakivonat és hibák Elektronikus számlakivonatot bocsátunk rendelkezésére a Számlázás és fiókkezelés webhelyen (https://billing.microsoft.com), ahol megtekintheti és kinyomtathatja a kivonatot. Ön köteles rendszeres időközönként, legalább havonta egyszer ellenőrizni az elektronikus számlakivonatot. Ez az egyetlen számlakivonat, amit adunk. Az Ön felelőssége, hogy másolatot nyomtassa vagy mentsen az összes elektronikus számlakivonatról, és megőrizze ezeket a példányokat az irattárában. Ha hibát vétettünk az Ön számláján, akkor az Ön bejelentése után ezt azonnal helyesbítjük, és felülvizsgáljuk a díjat. A nyilvánvaló hiba első megjelenésétől számított 120 napon belül Önnek be kell jelentenie azt nekünk. Ha nem jelenti be a hibát a megadott időn belül, akkor Ön mentesít minket a kismértékű gondatlanság miatti hibákból eredő mindennemű felelősség és kártérítési kötelezettség alól; továbbá az adott esetben nem leszünk kötelesek kijavítani a hibát vagy visszatérítést adni Önnek. Minden más esetben a Microsoft által észlelt számlázási hibákról értesítést küldünk, és elvárható időn belül megtesszük a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket.

9.6. Visszalépési időszak Amikor szolgáltatásokat igényel a Microsofttól, Ön jogosult lesz egy 15 napos lemondási vagy visszalépési időszakra, kivéve, ha a szolgáltatások nyújtása azonnal elkezdődik – ebben az esetben nem lesz jogosult erre a lemondási vagy visszalépési időszakra. A szolgáltatásokat a 9.10. szakaszban ismertetett módon mondhatja le. A Microsoft visszatérítési szabályzatát lásd a 9.9. szakaszban.

9.7. Próbaidőszakos ajánlatok Ha Ön bármilyen próbaidőszakos ajánlatot vesz igénybe, akkor az újabb díjfizetési kötelezettség elkerülése érdekében legkésőbb a próbaidőszak végén le kell mondania a szolgáltatásokat, kivéve, ha ettől eltérő értelmű értesítést küldünk. A szolgáltatások a 9.10. szakaszban foglaltak szerint mondhatók le. Ha Ön nem mondja le a szolgáltatásokat, és közöltük Önnel, hogy a szolgáltatások díjköteles előfizetésre változnak a próbaidőszak végén, valamint a fizetendő díjakról és az egyéb esetleges alkalmazandó feltételekről is tájékoztattuk, akkor Ön feljogosít minket arra, hogy a megadott fizetési mód használatával felszámítsuk Önnek a szolgáltatásokra aktuálisan vonatkozó díjat.

9.8. Árváltozások Ha az Ön szolgáltatási ajánlatára meghatározott időszakra szóló és adott díjú feltételek vonatkoznak, akkor a megadott ár az időszak végéig érvényben marad. Ha folytatni kívánja a szolgáltatások használatát, el kell fogadnia az új ajánlatot és az új árat. Ha az Ön szolgáltatásai előfizetési időszakokra tagolódnak (például havi előfizetés), de nem határozott időtartamra szólnak és nem próbaidőszakos ajánlathoz tartoznak, évi 5%-os mértékben módosíthatjuk az árat, ha értesítettük Önt legalább 30 nappal az ilyen módosítás érvénybe lépése előtt. Az árváltozásokat megelőzően lehetősége lesz a szolgáltatások lemondására. Amikor értesítjük Önt az árváltozásról, fel fogjuk hívni a figyelmét arra, hogy amennyiben nem mondja le a szolgáltatásokat, akkor az új ár lép érvénybe. Az időszak lejáratát követően – feltéve, hogy nem mondta le a szolgáltatásokat az értesítésünk után – az új árat fogjuk felszámítani Önnek a szolgáltatások használatáért. Ha Ön nem fogadja el az árváltozást, akkor az árváltozás érvénybe lépése előtt le kell mondania a szolgáltatásokat, és be kell fejeznie azok használatát. Ha lemondja a szolgáltatásokat, akkor az Önnek nyújtott szolgáltatások az aktuális szolgáltatási időszak végén, illetve rendszeres időközönkénti számlázás esetén az aktuális előfizetési időszak végén szűnnek meg.

9.9. Visszatérítési szabályzat Általában véve nincs lehetőség a díjak visszatérítésére, kivéve, ha a visszatérítés szokásos felmondáson, vagy alapos indok, vétkes magatartás, illetve a Microsoft mulasztása miatti felmondáson alapul, beleértve a szolgáltatások elégtelen nyújtását is. Amennyiben a 9.6. szakasz értelmében Ön jogosult visszalépési időszakra, a Microsoft ésszerű időtartamon belül visszatéríti Önnek a ténylegesen kifizetett összegeket.

9.10. A szolgáltatások lemondása Ön a szolgáltatásokat bármikor lemondhatja a lemondás okának megjelölésével vagy anélkül. További tájékoztatásért és a szolgáltatások lemondására vonatkozó útmutatásért keresse fel a Számlázás és fiókkezelés webhelyet (https://billing.microsoft.com). Tekintse át a szolgáltatások ajánlati leírását, mivel (i) Ön köteles lehet a szolgáltatásoknak a lemondás dátumát megelőző használatáért a számlázási fiókjára terhelt valamennyi díj megfizetésére; illetve (ii) a szolgáltatások lemondásakor elveszítheti a hozzáférését a Microsoft-fiókjához.

9.11. Késedelmes fizetések Ön köteles megfizetni a Microsoft késedelmes díjak beszedésével járó, a szokásost meg nem haladó mértékű költségeit, beleértve a jogi képviseleti költségeket, valamint az egyéb jogi költségeket és díjakat is, a törvény és a jogszabályok által engedélyezett mértékben. Jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Önnek nyújtott szolgáltatásokat, amennyiben Ön az általunk küldött – a szolgáltatások felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére vonatkozó figyelmeztetést tartalmazó – értesítést követően nem fizeti meg időben a szolgáltatások teljes díját. A felfüggesztést vagy a megszüntetést úgy kerülheti el, hogy az értesítés kézhezvételét követően megfelelő időn belül teljesíti a szükséges kifizetést. Ha a hiányzó összeg minimális, a Microsoft más eljárást fog alkalmazni. A teljes számlaérték 2 százalékánál kisebb hiányzó összegek minden esetben minimálisnak tekintendők. A szolgáltatásoknak a fizetés nem teljesítése miatti felfüggesztése vagy megszüntetése azt eredményezheti, hogy Ön elveszíti a hozzáférését a Microsoft-fiókjához.

9.12. Kifizetések az Ön számára Ön elfogadja, hogy amennyiben tartozunk Önnek kifizetéssel, akkor időben és pontosan közli velünk mindazokat az információkat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy rendezhessük az Önnek szóló kifizetést. A kifizetést terhelő esetleges adók vagy járulékok befizetése Önt terheli. Ha Ön tévedés folytán részesül kifizetésben, jogunkban áll azt visszavonni, illetve kezdeményezni a kifizetett összeg Öntől való beszedését, és Ön beleegyezik abba, hogy ilyen esetben együttműködik velünk a helyzet rendezésére irányuló tevékenységünkben.

9.13. Internet-hozzáférési szolgáltatások és egyéb díjak Ha a szolgáltatások nem tartalmaznak internet-hozzáférést, akkor Önnek kell megfizetnie az internetszolgáltatója által Önre terhelt díjakat. Ezek a díjak a szolgáltatásokért részünkre fizetett díjon felül fizetendők. Ha a szolgáltatásokat vezeték nélküli eszközökön (például mobiltelefonon vagy táblaszámítógépen) éri el, a vezeték nélküli szolgáltatója díjat számíthat fel az értesítésekért, az internetböngészésért, az üzenetküldésért és az egyéb olyan szolgáltatásokért, amelyek kapcsolati időt és vezeték nélküli adatszolgáltatásokat vesznek igénybe. Az Önre vonatkozó esetleges díjakról érdeklődjön a szolgáltatójánál. Kizárólag Ön felelős a szolgáltatásoknak a vezeték nélküli kommunikáción vagy más kommunikációs szolgáltatásokon keresztüli eléréséhez kapcsolódó mindennemű költségért.

10. NEM VÁLLALUNK TOVÁBBI GARANCIÁT

A MICROSOFT A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJA. A SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT ÉS IDŐSZERŰSÉGÉÉRT NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK NEM HIBAMENTESEK, ÉS ALKALMANKÉNT RENDSZERLEÁLLÁSOK FORDULHATNAK ELŐ. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSAN, PONTOSAN, BIZTONSÁGOSAN ÉS HIBAMENTESEN MŰKÖDNEK. MI ÉS LEÁNYVÁLLALATAINK, VISZONTELADÓINK, FORGALMAZÓINK, VALAMINT SZÁLLÍTÓINK NEM NYÚJTANAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT GARANCIÁT, JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT. ÖNT MEGILLETI A TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT MINDENNEMŰ GARANCIA, MÁS GARANCIÁT AZONBAN NEM VÁLLALUNK. A MICROSOFT ELZÁRKÓZIK MINDENNEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL, IDEÉRTVE AZOKAT, AMELYEK A KERESKEDELMI FORGALOMKÉPESSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, SZAKSZERŰSÉGRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZNAK.

11. A felelősség korlátozása

11.1 A Microsoft nem vonható felelősségre semmilyen tartalomért – beleértve a harmadik felek webhelyére mutató hivatkozásokat –, valamint a felhasználók által végzett tevékenységekért. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók a Microsoftnak, illetve nem képviselik a Microsoft álláspontját.

11.2 A Microsoft felelőssége csak a saját, valamint megbízott ügynökeinek és/vagy a jogi képviselőinek kismértékű gondatlanságára korlátozódik, amennyiben a szerződésben foglalt anyagi kötelezettségek nem lettek betartva. Az anyagi kötelezettségek közé tartozik minden olyan kötelezettség, amelynek eleget kell tenni a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez, amely lehetővé teszi a szerződés céljainak elérését, valamint amelyről a felhasználók általánosan feltételezhetik, hogy teljesítése a szerződés értelmében és tartalmának megfelelően megtörténik.

11.3. A Microsoft, megbízott ügynökei és/vagy jogi képviselői nem vonhatók felelősségre semmilyen előre nem látható kárért, nem tipikus kárért és/vagy pénzügyi veszteségért bárminemű közvetett kárra vonatkozóan, beleértve az elmaradt hasznot, kivéve, ha a Microsoft, megbízott ügynökei és/vagy jogi képviselői legalábbis súlyos hanyagságot követtek el.

11.4. A felelősség korlátozása nem vonatkozik a Microsoft jogszabályok által előírt bármilyen objektív felelősségére, beleértve – korlátozás nélkül – a termékfelelősségi törvény által előírt, illetve a garanciális kötelezettségek megsértése miatti törvényes felelősséget. Ugyanez vonatkozik a Microsoft, valamint megbízott ügynökeinek és/vagy jogi képviselőinek felelősségére a hanyagságból bekövetkezett haláleset, illetve testi vagy egészségkárosodás esetén.

11.5. A jelen 11. szakasz 11.1–11.4 alszakaszában foglaltakon kívül semmilyen más szerződéses vagy törvényes igény nem keletkezhet a jelen szerződésből és/vagy a szolgáltatások használatából eredően, kivéve a Microsoft szerződéses és/vagy törvényes felelősségét a jelen 11. szakaszban korábban nem taglalt elhalálozásra és/vagy személyi sérülésre vonatkozóan.

12. Szerződő Microsoft jogi személy

12.1. Európa. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) Európában található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, és Luxemburg törvényei az irányadók a jelen szerződés értelmezésével és esetleges megszegésével kapcsolatos igényekre vonatkozóan – tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire –, kivéve, ha az Ön lakóhelye vagy vállalatának székhelye/telephelye Spanyolország, amely esetben Spanyolország törvényei az irányadók a jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével kapcsolatos bármely igényt, annak az országnak a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe veszi az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A jogszolgáltatást illetően Ön és a Microsoft választhatja a nyújtott szolgáltatások igénybevételének helye szerinti országot a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos mindennemű jogvita rendezésére, illetve alternatívaként választhatja az illetékes luxemburgi bíróságot is.

12.2. Az Amerikai Egyesült ÁllamokbanHa az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) az Amerikai Egyesült Államokban található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Amerikai Egyesült Államok. Az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók jelen szerződés értelmezésére, illetve az esetleges megszegésével kapcsolatos igényekre vonatkozóan, valamint minden egyéb igényre vonatkozóan (beleértve a fogyasztóvédelemmel, a tisztességtelen versennyel vagy a magánjogi vétkes cselekményekkel kapcsolatos igényeket), tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. A Microsoft és Ön is visszavonhatatlanul aláveti magát Washington állam King megyei állami vagy szövetségi bírósága kizárólagos hatáskörének és illetékességének a jelen szerződéssel vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos vagy abból eredő mindennemű jogvita rendezésére, amely a bíróság elé kerül (ez nem választottbíróság és nem kis értékű követeléseket tárgyaló bíróság).

12.3. Észak-Amerika és Dél-Amerika Egyesült Államokon kívüli részei Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) az Amerikai Egyesült Államokon kívül, Észak- vagy Dél-Amerikában található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Amerikai Egyesült Államok. A jelen szerződés értelmezésére és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével kapcsolatos bármely igényt, annak az országnak a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe veszi az általunk nyújtott szolgáltatásokat.

12.4. Közel-Kelet vagy Afrika Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) a Közel-Keleten vagy Afrikában található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, és a jelen szerződés értelmezésére, valamint az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Luxemburg jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével kapcsolatos bármely igényt, annak az országnak a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe veszi az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A Microsoft és Ön is visszavonhatatlanul aláveti magát Luxemburg állami bíróságai kizárólagos hatáskörének és illetékességének a jelen szerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő mindennemű jogvita rendezésére.

12.5. Ázsia és a csendes-óceáni térség déli része, kivéve, ha az ország kifejezetten meg van nevezve Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) Ázsiában vagy a csendes-óceáni térség déli részén található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Regional Sales Corp., amelyre vonatkozóan Nevada állam (Amerikai Egyesült Államok) törvényei irányadók, és amely fiókvállalattal rendelkezik Szingapúrban – amelynek központja 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Szingapúr, 119968 –, és Washington állam törvényei az irányadók a jelen szerződésre vonatkozóan, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. A jelen szerződésből vagy azzal kapcsolatban adódó minden vitatott kérdést, beleértve a szerződés meglétét, érvényességét és megszűnését a Singapore International Arbitration Center (SIAC – Szingapúri Nemzetközi Egyeztető Központ) egyeztetési szabályainak megfelelően kell jelenteni és megoldani, amely szabályokat hivatkozás útján a jelen pont részének kell tekinteni. A bíróság a SIAC elnöke által kijelölt választottbíróból áll. A választottbírósági eljárás nyelve az angol. A választottbíró döntése végleges, kötelező és megtámadhatatlan lesz, és bármely országban vagy régióban ítélet megalapozásaként használható fel.

12.6. Japán. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) Japánban található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokió 108-0075. A jelen szerződést, valamint a jelen szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos ügyeket illetően Japán törvényei az irányadók. A Microsoft és Ön is visszavonhatatlanul elfogadja a Tokiói Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét a jelen szerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő mindennemű jogvita rendezésére.

12.7. Kína. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) Kínában található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC az MSN, a Bing vagy a Windows Live Messenger szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozóan. A jelen szerződést, valamint a szerződésben rögzített és a Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited által üzemeltetett szolgáltatások Ön általi használatát illetően a Kínai Népköztársaság törvényei az irányadók. Az MSN, a Bing és a Windows Live Messenger szolgáltatás Ön általi, a jelen szerződés értelmében történő használatára vonatkozóan bármely, a szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos vitát, köztük a szerződés létezésére, érvényességére vagy megszűnésére vonatkozó bármely kérdést a Hongkongi Nemzetközi Választottbírósági Központ („HKIAC”) irányítása alatt álló hongkongi választottbíróság elé kell utalni végleges döntés céljából az UNCITRAL Választottbírósági Szabályzatának megfelelően, amely szabályok hivatkozás útján a jelen pont részének tekintendők. Az egyeztető bíróság a HKIAC által az UNCITRAL Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kinevezett döntőbíróból áll. A választottbírósági eljárás nyelve az angol. A választottbíró döntése végleges, kötelező és megtámadhatatlan lesz, és Kínában vagy máshol ítélet megalapozásaként használható fel. A jelen szerződés hatálya alá eső összes többi szolgáltatás Ön általi használatának esetében az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Amerikai Egyesült Államok. Ezen szolgáltatásokat illetően Washington állam törvényei az irányadók a jelen szerződésre vonatkozóan, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyéjében működő állami és szövetségi bíróságok hatásköre nem kizárólagos.

12.8. Koreai Köztársaság Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) a Koreai Köztársaságban található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Szöul, 135-777, Korea, és a Koreai Köztársaság törvényei az irányadók a jelen szerződésre vonatkozóan. A Microsoft és Ön is visszavonhatatlanul elfogadja a Szöuli Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét a jelen szerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő mindennemű jogvita rendezésére.

12.9. Tajvan. Ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye/telephelye) Tajvanon található, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Tajpej, Tajvan 110, és Tajvan törvényei az irányadók a jelen szerződésre vonatkozóan. A Microsoft és Ön is visszavonhatatlanul kijelöli a Tajpej kerületi bíróságot a jelen szerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő mindennemű jogvita rendezésére illetékes elsőfokú bíróságként.

13. Harmadik felek webhelyei

A szolgáltatások révén adott esetben elérheti harmadik felek olyan webhelyeit vagy szolgáltatásait is, amelyek nem állnak a Microsoft ellenőrzése alatt, illetve amelyeket nem a Microsoft tett közzé. A Microsoft nem vállal felelősséget harmadik feleknek a szolgáltatások révén elérhető webhelyeiért, szolgáltatásaiért, illetve a tőlük származó tartalomért. Kizárólag Ön felelős a harmadik felekkel (beleértve a hirdetőket) létrejövő mindennemű ügyletért. A harmadik felek által nyújtott webhelyek vagy szolgáltatások használatára a harmadik felek feltételei és kikötései vonatkozhatnak.

14. DRM

Amennyiben a szoftvert Microsoft digitális jogkezeléssel (DRM) védett tartalom elérésére használja, a tartalom lejátszása érdekében a szoftver automatikusan lekérheti a médiahasználati engedélyeket a jogosultság-kiszolgálóról az interneten keresztül, valamint letöltheti és telepítheti a DRM-frissítéseket. A digitális jogkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatást a Microsoft Silverlight adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft .NET-keretrendszer szoftver

A szoftver tartalmazhatja a Microsoft .NET-keretrendszer szoftvert. Ez a szoftver a Windows részét képezi. A .NET-keretrendszer szoftver használatára a Windows rendszerre vonatkozó licencfeltételek érvényesek.

16. Hatályban maradó rendelkezések

A jelen szerződés 6., 9. (a szerződés lejárta előtt keletkezett összegekre vonatkozóan), 10., 11., 12., 19. szakasza és azon szakaszai, amelyek a bennük foglalt feltételek értelmében a szerződés lejárta után is érvényesek, a jelen szerződés bármilyen megszűnését vagy felmondását követően is érvényben maradnak.

17. Engedményezés és átruházás

A jelen szerződésből adódó jogainkat és kötelezettségeinket részben vagy egészében, előzetes értesítés nélkül, bármikor átruházhatjuk vagy átengedhetjük, illetve egyéb módon rendelkezhetünk velük, amennyiben ez az átruházás nem sérelmes Önre nézve.

18. Figyelmeztetések

A jelen szerződés elektronikus formában kerül elfogadásra. Elektronikus formában eljuttathatjuk Önhöz a szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást, a kiegészítő információkat, valamint az olyan információkat, amelyek nyújtását jogszabály írja elő számunkra. A kért információt eljuttathatjuk Önhöz a szolgáltatásokra történő regisztrálás során megadott e-mail címre küldött üzenetben, vagy a Microsoft erre a célra kijelölt webhelyének elérhetővé tételével. Javasoljuk, hogy figyelje és tartsa karban a megadott e-mail címét. Ha Ön nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, haladéktalanul fel kell hagynia a szolgáltatások használatával. Ön a Microsoft vállalatot a szolgáltatások ügyféltámogatási részében, a 22. szakaszban ismertetett módon értesítheti.

19. A szerződés értelmezése

A jelen szerződés az Ön és a Microsoft között létrejött teljes megállapodás a szolgáltatások használatával kapcsolatban, Hatályon kívül helyez minden korábbi, Ön és a Microsoft között létrejött, a szolgáltatások használatára vonatkozó szerződést. A szerződésben szereplő alcímek csak tájékoztató jellegűek, és nem határoznak meg hatályos jogokat. A jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásoktól eltérő Microsoft-szolgáltatások használatára vagy megfizetésére külön vagy kiegészítő feltételek lehetnek érvényesek. A jelen szerződés feltételei a vonatkozó jogszabály által engedélyezett keretek között a legteljesebb mértékben alkalmazandók. Amennyiben egy bíróság úgy rendelkezik, hogy a jelen szerződés bizonyos része az itt rögzített formában általunk nem érvényesíthető, akkor olyan hasonló feltételekre cserélhetjük ki ezeket a feltételeket, amelyek a vonatkozó jogszabály értelmében végrehajthatók, és a szerződés többi része változatlanul érvényben marad.

20. Harmadik fél nem lehet kedvezményezett

Ez a szerződés csak az Ön és a Microsoft érdekeit szolgálhatja. Nem szolgálhatja senki más érdekeit, kivéve a megengedett jogutódokat és engedményeseket.

21. Betűkészlet-összetevők

Ön csak a szolgáltatások használata során használhatja azok betűkészleteit a tartalmak megjelenítésére és nyomtatására. Ön nem kerülheti meg a betűkészletekben levő beágyazási korlátozásokat.

22. Terméktámogatás

A Microsoft-szolgáltatások ügyféltámogatása a Microsoft Answers webhelyen (http://answers.microsoft.com) és a Windows webhelyen (http://windows.microsoft.com) érhető el. Az MSN Internet Access ügyféltámogatása az MSN Támogatás webhelyen (https://support.msn.com) érhető el. A Bing és a Bing-ügyfelek e-mailes ügyféltámogatása a Bing Támogatás webhelyen (https://support.discoverbing.com) érhető el. A jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos panaszok a jelen pontban megadott webhelyekre küldendők el.

23. Exportkorlátozások

A Microsoft ingyenes szoftvereire és szolgáltatásaira az Egyesült Államok és más joghatóságok exporttörvényei és technológiai törvényei vonatkoznak, és Ön beleegyezik abba, hogy betart minden alkalmazandó törvényt és jogszabályt, amely a szoftverekre és/vagy a szolgáltatásokra vonatkozik. Az Egyesült Államok kormányának engedélye szükséges ahhoz, hogy ezen ingyenes szoftverek és szolgáltatások átadhatók legyenek az embargó alá helyezett országok kormánya vagy a tilalom alatt álló meghatározott felek számára. További tájékoztatást a U.S. Department of Treasury webhelyen (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) talál. Ezenkívül a díjköteles szolgáltatásokra az Egyesült Államok exporttörvényei és -előírásai vonatkoznak, amelyeket Ön köteles betartani. Ezek a törvények a végfelhasználókra és a végfelhasználásra, illetve a felhasználás helyére vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További tájékoztatást a Microsoft-termékek exportálásával foglalkozó webhelyen (http://www.microsoft.com/exporting) talál.

ÉRTESÍTÉSEK

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések A szerzői jogok feltételezett megsértésével kapcsolatos értesítéseket a Microsoft kijelölt megbízottjához kell továbbítani. AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM VÁLASZOLUNK. További részletek és a kapcsolatfelvételi adatok a „Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement” (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítések és eljárás) című (angol nyelvű) ismertetőben találhatók, a következő webhelyen: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

A támogatott webhelyeken megjelenített hirdetések szellemi tulajdonjogával kapcsolatos aggályokra vonatkozó értesítések és eljárások A hirdetési hálózatunkban a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban felmerülő problémák esetén kérjük, tekintse át a szellemi tulajdonjogra vonatkozó irányelveinket (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Szerzői joggal és védjegyekkel kapcsolatos értesítések Copyright © 2012. A szolgáltatások teljes tartalmára vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa a Microsoft Corporation és/vagy beszállítói, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Amerikai Egyesült Államok. Minden jog fenntartva. A szolgáltatásokra és azok tartalmára vonatkozó mindennemű jogcím, szerzői jog és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jog a Microsoft vagy a beszállítóinak tulajdona. A Microsoft és az összes Microsoft-termék, -szoftver és -szolgáltatás neve, emblémája és ikonja a Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A létező vállalatok és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Minden, a jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. A Microsoft-webhelyek bizonyos kiszolgálóin használt egyes szoftverek részben az Independent JPEG Group munkáján alapulnak. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Minden jog fenntartva. A Microsoft bizonyos webhelyeinek kiszolgálóin használt „gnuplot” szoftver: copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Minden jog fenntartva.

Részvényárfolyamok és indexadatok (beleértve az indexértékeket) A szolgáltatásokban az Interactive Data Corporation („IDC”) és partnerei által nyújtott minden információ (a továbbiakban: „IDC-információ”) tulajdonosa vagy licencjogosultja az IDC és annak partnerei. Önnek kizárólag személyes felhasználás céljára engedélyezett az IDC-információ tárolása, kezelése, elemzése, újraformázása, kinyomtatása vagy megjelenítése. Az Ön számára tilos az IDC-információ bármilyen formában, bárki számára történő közzététele, ismételt továbbítása, további terjesztése vagy más formában történő többszörözése. Ugyanígy tilos az IDC-információ használata bárminemű üzleti vagy kereskedelmi vállalkozásban vagy azzal összefüggésben, ideértve korlátozás nélkül az értékpapír-forgalmazó, befektetési, könyvviteli, banki, jogi vagy médiavállalkozásokat vagy cégeket is. Javasoljuk, hogy mielőtt az IDC-információ alapján értékpapírügyletet hajtana végre, az árinformáció ellenőrzéséhez forduljon brókeréhez vagy más pénzügyi képviselőhöz. Az IDC és partnerei vagy a megfelelő licencadók minden felhasználóval és bárki mással szemben az októl függetlenül kizárnak mindennemű felelősséget az IDC-információ folytonosságának hiányáért, az információ pontatlanságáért, késéséért, hibájáért vagy hiányosságáért, illetve az ezekből eredő (közvetlen, közvetett, következményes, büntethető vagy feltűnően jogellenes) károkozásért. A jelen szakaszban foglalt feltételek a Microsoft, illetve az IDC és partnerei közötti megállapodást tükrözik, és Ön elfogadja, hogy az IDC-információkra a szerződés jelen szakasza (nem pedig más szakasza) alkalmazandó abban az esetben, ha ellentmondás vagy következetlenség állna fenn a jelen szakasz feltételei és a szerződés többi feltétele között.

Ön nem használhatja a Dow Jones indexeketSM, indexadatokat és a Dow Jones jelöléseket olyan pénzügyi eszközök vagy befektetési termékek (például származékok, strukturált termékek, befektetési alapok, tőzsdén forgalmazott befektetési alapok, befektetési portfóliók) kibocsátásával, létrehozásával, támogatásával, kereskedelmi forgalmazásával, marketingjével vagy reklámozásával kapcsolatban, amelyeknél az eszköz vagy a befektetési termék ára, hozama és/vagy teljesítménye az indexeken alapul, kapcsolódik az indexekhez, illetve az indexeknek vagy azok bármelyik proxyjának nyomon követésére szolgál, a Dow Jones vállalattal előzetesen kötött írásos megállapodás nélkül.

Pénzügyi nyilatkozat Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi értékpapír-kereskedelmi törvényei, illetve más joghatóságok értékpapír-kereskedelmi jogszabályai értelmében a Microsoft nem minősül brókernek, értékpapír-forgalmazónak vagy bejegyzett befektetési tanácsadónak, és nem ad tanácsokat magánszemélyeknek különböző értékpapírok befektetésre való alkalmasságára, illetve értékpapírok vagy más pénzügyi termékek vagy szolgáltatások megvásárlására vagy eladására vonatkozóan. A szolgáltatások tartalmának egyetlen része sem képez valamilyen értékpapír megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatot vagy felszólítást. Sem a Microsoft, sem a részvényárfolyamok vagy indexadatok licencadói nem támogatnak vagy javasolnak semmilyen konkrét pénzügyi terméket vagy szolgáltatást. A szolgáltatások tartalmának egyetlen része sem tekintendő szaktanácsadásnak, ideértve, nem korlátozó jelleggel, a befektetési és az adózással kapcsolatos tanácsokat is.

A H.264/AVC képi szabvánnyal és a VC-1 videoszabvánnyal kapcsolatos figyelmeztetés Ez a szoftver magában foglalhatja a H.264/MPEG-4 AVC és/vagy a VC-1 dekódolási technológiát. Az alábbi nyilatkozatot az MPEG LA, L.L.C. követelményének eleget téve közöljük:

EZT A TERMÉKET AZ AVC ÉS A VC-1 SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY FOGYASZTÓNAK LICENCELJÜK (A) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A SZABVÁNYOKNAK („VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (B) OLYAN AVC ÉS VC-1 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES ÉS NEM ÜZLETI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. EZEN LICENCEK EGYIKE SEM TERJED KI SEMMIFÉLE MÁS TERMÉKRE, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY VALAMELY ILYEN TERMÉK EGYETLEN ÁRUCIKKÉNT ESETLEG A SZOFTVERHEZ KAPCSOLÓDIK. NINCS ÉS NEM ALKALMAZHATÓ LICENC BÁRMIFÉLE EGYÉB FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT FORDULJON AZ MPEG LA, L.L.C VÁLLALATHOZ LÁSD AZ MPEG LA WEBHELYEN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Tájékoztatásként közöljük, hogy a jelen szakaszban szereplő figyelmeztetés nem korlátozza vagy tiltja a jelen szerződés keretében nyújtott szoftver szokásos üzleti célú felhasználását, amely az adott üzlet szempontjából személyes felhasználásnak minősül, ide nem értve a következőket: (i) a szoftver terjesztése harmadik feleknek, vagy (ii) tartalom létrehozása a videoszabványoknak megfelelő technológiákkal harmadik feleknek történő terjesztés céljából.