MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

MICROSOFT ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően egy társvállalata) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak – ez tartalmazza az adathordozót (ha van ilyen), amelyen a szoftvert megkapta. A feltételek a szoftverhez tartozó bármely alábbi Microsoft-termékre is vonatkoznak:

 • a szoftver későbbi verzióira (beleértve minden frissítést és kiegészítést),

 • frissítésre,

 • bővítésre,

 • internetalapú szolgáltatásra és

 • terméktámogatási szolgáltatásra,

kivéve, ha ezen elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a szoftvert,

Az alábbiakban leírtak szerint a szoftver telepítésével vagy használatával Ön hozzájárul bizonyos általános számítógépadatok átviteléhez és bizonyos frissítések számítógépére való automatikus letöltéséhez és telepítéséhez az eredetiség ellenőrzése során, illetve az internetalapú szolgáltatások számára.

Ha elfogadja a jelen licencfeltételeket, azok az alábbiakban ismertetett jogokat biztosítják Önnek.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Otthoni használat. Amennyiben Ön otthoni felhasználó, úgy Ön a szoftver tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja a saját személyes készülékein az Önnel közös háztartásban élő személyek általi használatra.

  2. Kisvállalat. Amennyiben Ön egy kisvállalkozást üzemeltet, úgy a szoftvert legfeljebb tíz (10) készülékre telepítheti a vállalkozásán belül.

  3. Korlátozások. A szoftver nem futtatható kormányzati vagy oktatási intézmények tulajdonában lévő készülékeken.

  4. Az alkotórészek elkülönítése. A licencjog a szoftver alkotórészeire mint egységes termékre vonatkozik. Az alkotórészeket nem különítheti el, és nem telepítheti különböző készülékekre.

  5. A szoftverhez tartozó Microsoft programok. A szoftverhez egyéb Microsoft programok is tartozhatnak. Az ilyen programok Ön általi használatára a hozzájuk tartozó licencfeltételek vonatkoznak.

 2. AZ EREDETISÉG ELLENŐRZÉSE.

  1. A szoftver időről-időre kiválthatja, hogy az operációs rendszer ellenőrizze az Ön operációs rendszer szoftverének eredetiségét, az adott operációs rendszertől függően.

  2. Az érvényesítés ellenőrzi, hogy számítógépe operációs rendszere aktiválva van-e, illetve megvizsgálja annak megfelelő licencelését. Az érvényesítés az operációs rendszer szoftver bizonyos szolgáltatásainak használatát is engedélyezi, illetve kiegészítő funkciók elérését is lehetővé teszi.

  3. Ha az érvényesítés végrehajtásra kerül, az operációs rendszer szoftver adatokat küld a szoftverről és az Ön operációs rendszer szoftveréről a Microsoftnak. Ezek az adatok tartalmazzák a szoftver és az operációs rendszer szoftver verziószámát. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. A szoftver használatával Ön hozzájárul ezen adatok átviteléhez. További tájékoztatást a www.microsoft.com/genuine/downloads/PrivacyInfo.aspx webhelyen talál.

  4. Ha az eredetiség ellenőrzése után a szolgáltatás megállapította, hogy az Ön operációs rendszer szoftvere nem megfelelően licencelt, az Ön által telepített szoftver letiltásra kerülhet, vagy ez hatással lehet az operációs rendszer szoftver funkcióira – az adott operációs rendszerétől és az alkalmazandó jogszabályoktól függően. Előfordulhat például, hogy újra kell aktiválnia az operációs rendszer szoftvert, vagy emlékeztetőket kaphat az operációs rendszer szoftver megfelelően licencelt példányának beszerzésére, vagy előfordulhat, hogy a továbbiakban nem képes használni az operációs rendszer szoftver bizonyos funkcióit, illetve nem jut hozzá bizonyos javításokhoz, frissítésekhez vagy szolgáltatásokhoz a Microsofttól.

  5. Ön javításokat és frissítéseket az operációs rendszer szoftverhez kizárólag a Microsofttól vagy felhatalmazott forrásoktól kaphat. További tájékoztatást a frissítések felhatalmazott forrásoktól történő beszerzésével kapcsolatban a www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx webhelyen talál.

 3. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

  1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. Az alábbiakban és a Microsoft Alapvető Biztonsági Szolgáltatások Adatvédelmi nyilatkozatában ismertetett szoftverfunkciók az interneten keresztül kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógéprendszereihez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Bizonyos esetekben ezeket a funkciókat kikapcsolhatja, vagy lehetősége van nem használni őket. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni ezen szolgáltatásokról, keresse fel a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. webhelyet. Ezen szolgáltatások igénybe vételével Ön hozzájárul az adatok átviteléhez. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.

   1. Számítógépadatok. Az alábbi szolgáltatások internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszerekbe különféle számítógépadatokat küldenek, például az Ön IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, a használt szoftver nevét és verziószámát, valamint azon készülék nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft ezeket az adatokat csak arra használja, hogy az internetalapú szolgáltatásokat elérhetővé tegye az Ön számára.

    • Frissítések. Alapértelmezés szerint a szoftver automatikusan letölti a definíciók frissítéseit. További tájékoztatást az adatvédelmi nyilatkozatban olvashat a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 címen.

    • Rosszindulatú programok eltávolítása. A szoftver ellenőrzi bizonyos igen veszélyes rosszindulatú programok („Kártékony programok”) meglétét a készülékén az ütemezett ellenőrzések során, illetve amikor Ön ezt a műveletet választja. Amikor a szoftver Kártékony programokat keres az Ön készülékén, egy jelentést küld a Microsoftnak az észlelt Kártékony programokról vagy a Kártékony programok ellenőrzése során fellépő hibákról, az észleléssel kapcsolatos információkról, a Kártékony programok keresése során fellépett hibákról, és a készülékével kapcsolatos egyéb információkról, amelyek segítségül szolgálnak számunkra ezen szoftver és az egyéb Microsoft-termékek, illetve szolgáltatások fejlesztéséhez. A jelentés nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek alapján Ön azonosítható lenne.

    • Nemkívánatos szoftverek. A szoftver alacsonytól közepes súlyosságig Kártékony programokat keres a számítógépén, beleértve többek között a kémprogramokat és az egyéb potenciálisan nemkívánatos programokat („Nemkívánatos szoftverek”). A szoftver csak az alacsonytól a közepes súlyosságig távolítja el vagy tiltja le a Nemkívánatos szoftvereket, ha Ön ezt elfogadja. A Nemkívánatos szoftverek eltávolítása vagy letiltása a számítógépén található egyéb szoftverek működésképtelenségéhez vezethet, és valamely egyéb szoftver használatára vonatkozó licenc megsértéséhez vezethet a számítógépén, ha az egyéb szoftver ezt a Nemkívánatos szoftvert az egyéb szoftver használatának előfeltételeként telepítette az Ön számítógépére. Mielőtt hozzájárulna a Nemkívánatost szoftver eltávolításához, el kell olvasnia az egyéb szoftverre vonatkozó licencszerződést. Ezen szoftver használatával az is előfordulhat, hogy Ön vagy a rendszer nem Nemkívánatos szoftvert távolít el.

    • Microsoft Active Protection Service (MAPS) részvétel. A Microsoft Active Protection Service (MAPS) Kártékony program ellenes közösség egy önkéntes, világméretű közösség, amely magában foglalja a Microsoft Security Essentials (Microsoft Alapvető Biztonsági Szolgáltatások) felhasználóit. Az első telepítés során a felhasználók Alapszintű tagként automatikusan feliratkozásra kerülnek a MAPS szolgáltatásban való részvételre. Az Alapszintű tagság keretein belül a szoftver bekapcsolásakor a MAPS adatokat közölhet a Kártékony programokról és a Nemkívánatos szoftverek egyéb formáiról a Microsoftnak. Amennyiben a MAPS jelentése adatokat tartalmaz azon Kártékony programokról, illetve Nemkívánatos szoftverekről, amelyeket a szoftver képes lehet eltávolítani, a MAPS letölti a legfrissebb aláírást annak hozzárendelése érdekében. A MAPS „vakriasztásokat” is találhat (amikor egy eredetileg Kártékony programként minősített szoftverről kiderül, hogy nem az), és kijavíthatja azokat. Bizonyos esetekben személyes adatok nem szándékolt módon elküldésre kerülhetnek a Microsoftnak. A Microsoft azonban nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a MAPS szolgáltatásról és a szolgáltatás által a Microsoftnak továbbított adatokról, tekintse meg a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 webhelyen elérhető adatvédelmi nyilatkozatot.

    • Hibajelentések. Ez a szoftver automatikusan hibajelentéseket küld a Microsoftnak, amely leírja, hogy mely szoftveralkotórészekben voltak hibák. Memóriaképek vagy fájlok az Ön hozzájárulása nélkül nem lesznek elküldve. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni a Hibajelentésekről, keresse fel a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744 webhelyet.

    • Windows Update; Microsoft Update szolgáltatás. A szoftver bekapcsolja az automatikus frissítést a Windows Update és a Microsoft Update webhelyről. A szoftverben található Windows Update és Microsoft Update szolgáltatás megfelelő működése érdekében időről időre a Windows Update és/vagy a Microsoft Update szolgáltatás frissítései vagy letöltései lehetnek szükségesek, és ezek letöltése, illetve telepítése az Ön további értesítése nélkül is megtörténhet.

   2. Az adatok felhasználása. A számítógépadatokat, a hibajelentéseket, a Felhasználói élmény javítására irányuló program által gyűjtött adatokat, valamint a Kártékony programokkal kapcsolatos jelentéseket felhasználhatjuk szoftvereink és szolgáltatásaink fejlesztésére. Azokat meg is oszthatjuk másokkal, például a hardver- vagy szoftvergyártókkal. Az adatokat az ilyen felek arra használhatják, hogy javítsák termékeik együttműködését a Microsoft szoftverekkel.

 4. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán bizonyos jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Ön:

  • nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;

  • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

  • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;

  • nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;

  • a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe;

  • nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félnek; valamint

  • kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást sem nyújthat a szoftverrel.

 5. BIZTONSÁGI MÁSOLAT. A szoftverről egyetlen biztonsági másolat készíthető. Ezt Ön kizárólag a szoftver újratelepítésére használhatja.

 6. DOKUMENTÁCIÓ. Az Ön számítógépeihez vagy belső hálózatához jogosultan hozzáférő bármely személy saját, belső tájékoztatási célra lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.

 7. 7. ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK KÉSZÜLÉKRE. A szoftvert eltávolíthatja és a használatához telepítheti azt egy másik készülékre. Ezáltal azonban Ön a licencet nem oszthatja meg a készülékek között.

 8. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden hazai és nemzetközi törvényi előírást és szabályozást, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények a végfelhasználókra és a végfelhasználásra, illetve a felhasználási helyre vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.

 9. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver „adott állapotában” áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

 10. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a használt bővítések, frissítések, internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

 11. ALKALMAZANDÓ JOG.

  1. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, úgy a jelen szerződés értelmezése és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igény tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a szerződésen kívül okozott károk megtérítésének szabályait.

  2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.

 12. HATÁLYOS JOG. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem engedélyezik.

 13. GARANCIA KIZÁRÁSA. A licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. A Microsoft nem nyújt semmiféle kifejezett jótállást, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön további fogyasztói jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton elzárkózik bármiféle, a kereskedelmi forgalmazásra, illetve az adott célra történŐ alkalmazhatóságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó, vélelmezett garanciavállalástól a helyi jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

 14. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. A Microsofttól vagy beszállítóitól csak közvetlen kár esetén, 5,00 USD erejéig kaphat kártérítést. Ön nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, üzleti haszon elmaradásából eredő, különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

  Ezen korlátozás vonatkozik:

  • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;

  • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.