Akár levelet ír, akár számadatokkal dolgozik, minden esetben a billentyűzet az információk számítógépbe vitelének fő eszköze. De azt tudta, hogy a billentyűzetet a számítógép vezérlésére is használhatja? Elég néhány egyszerű billentyűparancsot (számítógépnek adott utasítást) megtanulnia. Már ez is segít abban, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni. Ez a cikk a billentyűzet használatának alapjairól szól, és segít elkezdeni megismerni a billentyűparancsokat.

A billentyűk elrendezése

A billentyűzeten található billentyűket feladatuk szerint számos csoportra lehet osztani:

 • Írásra szolgáló (alfanumerikus) billentyűk. Ezek a billentyűk megegyeznek a hagyományos írógépeken található betű, szám, írásjel és szimbólum billentyűkkel.

 • Vezérlőbillentyűk. Ezeket a billentyűket önmagukban, vagy más billentyűkkel együtt lenyomva bizonyos feladatok végrehajtására lehet használni. A leggyakrabban használt vezérlőbillentyűk a Ctrl, az Alt, a Windows-embléma A Windows billentyű és az Esc.
 • Funkcióbillentyűk. A funkcióbillentyűk konkrét feladatok elvégzésére használhatók. A billentyűk neve F1, F2, F3 és így tovább, egészen az F12 billentyűig. Ezeknek a billentyűknek a feladata programról programra változik.

 • Navigációs billentyűk. Ezen billentyűk használatával lehet mozogni dokumentumokban vagy weboldalakon és szövegszerkesztés során. Ezek közé a billentyűk közé tartozik a Home, az End, a Page Up, a Page Down, a Delete és az Insert billentyű.

 • Numerikus billentyűzet. A numerikus billentyűzet számok gyors beírásához hasznos. A billentyűk egy blokkban vannak elhelyezve, mint egy hagyományos számológép vagy összeadó gép esetében.

A következő illusztráción az látható, hogy egy tipikus billentyűzeten hogyan vannak elrendezve ezek a billentyűk. Lehet, hogy az Ön billentyűzetén más az elrendezés.

A Billentyűzet billentyűtípusainak képe
A billentyűk elrendezése egy billentyűzeten

Szöveg beírása

Amikor csak be szeretne gépelni valamit egy programba, e-mailbe vagy szövegmezőbe, egy villogó függőleges vonalat fog látni (A kurzor képe ). Ez a kurzor, amit beszúrási pontnak is neveznek. Jelzi, hogy hol fog megjelenni a beírt szöveg. A kurzort úgy mozgathatja, ha a kívánt helyre kattint az egérrel, vagy ha a navigációs gombokat használja (további információt ezzel kapcsolatban jelen cikk „Navigációs gombok használata” című szakaszában talál).

A betűkön, számjegyeken, írásjeleken és szimbólumokon kívül a billentyűzet részei még a Shift, a Caps Lock, a Tab, az Enter, a szóköz és a Backspace billentyűk.

Billentyű neve
Használatának módja

Shift

Nyomja le a Shift billentyűt egy betűvel együtt. A betű nagybetűként jelenik meg. Nyomja le a Shift billentyűt egy másikkal együtt a billentyű felső felén található szimbólum beírásához.

Caps Lock

Nyomja le a Caps Lock billentyűt egyszer, ha csak nagybetűket kíván írni. A funkció kikapcsolásához nyomja le ismételten a Caps Lock billentyűt. Előfordulhat, hogy a billentyűzeten található egy kis fény, amely jelzi, hogy a Caps Lock funkció be van-e kapcsolva.

Tab

A Tab megnyomásával a kurzort egyszerre több szóköznyi hellyel mozdítja előre. Ezen kívül a Tab billentyűvel léphet a következő szövegmezőbe az űrlapokon.

Enter

Ha a következő sor elejére kívánja mozgatni a kurzort, nyomja le az Enter billentyűt. A Párbeszédpaneleken nyomja le az Enter billentyűt a kiemelt gomb választásához.

Szóköz

Ha egy szóközzel előre kívánja mozgatni a kurzort, nyomja le a szóköz billentyűt.

Backspace

A kurzor előtti karakter vagy a kijelölt szöveg törléséhez nyomja le a Backspace billentyűt.

Billentyűparancsok használata

A Billentyűparancsok használata az egyik módja annak, hogy műveleteket hajtson végre a billentyűzet használatával. Azért nevezik ezeket billentyűparancsoknak, mert segítenek gyorsabban végezni munkáját. Valójában az egérrel végrehajtható szinte összes művelet vagy parancs sokkal gyorsabban elvégezhető a billentyűzet egy vagy több gombjának használatával.

A súgótémakörökben két vagy több billentyű közötti pluszjel (+) azt jelenti, hogy ezeket a billentyűket egyszerre kell lenyomni. A Ctrl+A például azt jelenti, hogy nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd nyomja le az A betűt. A Ctrl+Shift+A például azt jelenti, hogy nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl és a Shift billentyűt, majd nyomja le az A betűt.

Programok billentyűparancsainak keresése

A legtöbb programban különböző dolgokat hajthat végre a billentyűzet használatával. Ahhoz, hogy megnézhesse, mely parancsokhoz tartozik billentyűparancs, nyisson meg egy menüt. A billentyűparancsok (amennyiben léteznek) a menüelemek mellett vannak feltüntetve.

A Jegyzettömb Szerkesztés menüjét ábrázoló kép, ahol a menüparancsok mellett megtalálhatók a billentyűparancsok is
A billentyűparancsok a menüelemek mellett jelennek meg.

Menük, parancsok és beállítások kijelölése

A billentyűzet használatával megnyithat menüket, vagy választhat parancsokat és más beállításokat. Ha egy program menüjében bizonyos betűk alá vannak húzva, nyomja le az Alt billentyűt és az aláhúzott betűt a megfelelő menü megnyitásához. Nyomja meg az aláhúzott betűnek megfelelő billentyűt egy menüelemben az adott parancs kijelöléséhez. A menüszalagot használó programoknál az Alt billentyű lenyomása megjeleníti (nem pedig aláhúzza) azt a betűt, amelyiket le lehet nyomni.

A Paint menüjének képe, ahol a menüparancsok aláhúzott betűi is láthatók
Az Alt+F billentyűkombináció megnyomásával nyitható meg a Fájl menü, majd a P billentyű megnyomásával választható ki a Nyomtatás parancs.

Ez a trükk a párbeszédpanelek esetében is működik. Ha lát egy aláhúzott betűt egy párbeszédpanel valamely beállításánál, az azt jelenti, hogy a beállítást ki tudja választani, ha lenyomja és lenyomva tartja az Alt billentyűt, majd lenyomja az adott betű billentyűjét.

Hasznos billentyűparancsok

A következő táblázatban fel vannak sorolva a leghasznosabb billentyűparancsok. Részletesebb listát a Billentyűparancsok című témakörben talál.

Billentyűparancs
Művelet
Windows -billentyű A Windows billentyű

A Start menü megnyitása

Alt+Tab

Váltás megnyitott programok vagy ablakok között

Alt+F4

Az aktív elem bezárása vagy kilépés az aktív programból

Ctrl+S

Az aktuális fájl vagy dokumentum mentése (a legtöbb programban működik)

Ctrl+C

A kijelölt elem másolása

Ctrl+X

A kijelölt elem kivágása

Ctrl+V

A kijelölt elem beillesztése

Ctrl+Z

Művelet visszavonása

Ctrl+A

A dokumentumban vagy ablakban található összes elem kiválasztása

F1

A Windows vagy egy program súgójának megjelenítése

Windows-billentyű A Windows billentyű +F1

A Windows Súgó és támogatás megjelenítése

Esc

Az aktuális feladat megszakítása

Alkalmazás billentyű Az alkalmazásbillentyű képe

Egy programban egy adott kijelöléshez tartozó parancsokat tartalmazó menü megnyitása. Ugyanaz történik, mint amikor a jobb gombbal kattint a kijelölésre.

A navigációs billentyűk használata

A navigációs billentyűk lehetővé teszik, hogy áthelyezze a kurzort, mozogjon a dokumentumokban és weboldalakon vagy szöveget szerkesszen. A következő táblázatban ezeknek a billentyűknek néhány általános funkciója van felsorolva.

Billentyűparancs
Művelet

Balra, jobbra, fel és le billentyű

Egy szóköznyit vagy sornyit helyezi át a kurzort vagy kijelölést a nyíl irányába, vagy a nyíl irányába görgeti a weboldalt

Home

Egy sor elejére vagy a weboldal tetejére helyezi át a kurzort

End

Egy sor végére vagy a weboldal aljára helyezi át a kurzort

Ctrl+Home

Ugrás a dokumentum elejére

Ctrl+End

Ugrás a dokumentum végére

Page Up

A kurzor vagy a lap áthelyezése egy képernyővel feljebb

Page Down

A kurzor vagy a lap áthelyezése egy képernyővel lejjebb

Delete

A kurzor után található vagy a kijelölt szöveg törlése, a Windows rendszerben a kijelölt elem törlése és áthelyezése a lomtárba

Insert

A beszúrási mód ki- vagy bekapcsolása. Amikor a beszúrási mód be van kapcsolva, akkor a beírt szöveget a program beszúrja a kurzor helyén. Ha a beszúrási mód ki van kapcsolva, akkor a beírt szöveg lecseréli a már létező karaktereket.

A numerikus billentyűzet használata

A numerikus billentyűzeten számbillentyűk (0-tól 9-ig) és matematikai műveleti jelek + (összeadás), - (kivonás), * (szorzás) és / (osztás) illetve a tizedesjele beírására szolgáló billentyűk találhatók a számológépeken vagy összeadó gépeken szokásos módon elrendezve. Ezek a karakterek természetesen máshol is megtalálhatók a billentyűzeten, de ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy egy kézzel gyorsan írjon be numerikus adatokat vagy matematikai műveleteket.

A számbillentyűk képe
Numerikus billentyűzet

A numerikus billentyűzet használatához nyomja le a Num Lock billentyűt. A legtöbb billentyűzeten van egy kis jelzőfény, amely azt jelzi, hogy a numerikus billentyűzet be van-e kapcsolva. Ha a numerikus billentyűzet ki van kapcsolva, akkor úgy működik, mint a navigációs billentyűk (ezek a funkciók a számok vagy szimbólumok mellett vannak feltüntetve a billentyűkön).

A numerikus billentyűzet segítségével egyszerű számításokat hajthat végre a Számológép programban.

A Számológép használata a numerikus billentyűzettel

 1. A Számológép megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb. A keresőmezőbe írja be a számológép szót, majd az eredménylistában kattintson a Számológép elemre.

 2. Ellenőrizze a fényt a billentyűzeten, amely jelzi, hogy be van-e kapcsolva a numerikus billentyűzet. Ha nincs, nyomja le a Num Lock billentyűt.

 3. A numerikus billentyűzeten írja be a számításban szereplő első számot.

 4. A numerikus billentyűzeten nyomja meg a + billentyűt az összeadáshoz, a - billentyűt a kivonáshoz, a * billentyűt a szorzáshoz vagy a / billentyűt az osztáshoz.

 5. Írja be a számításban szereplő következő számot.

 6. Nyomja le az Enter billentyűt a számítás végrehajtásához.

Három különös billentyű

Eddig majdnem az összes olyan billentyűről szó volt, amelyeket valószínűleg használni fog. Az igazán kíváncsiak kedvéért azonban nézzük meg a billentyűzeten található legtitokzatosabb billentyűket, amelyek a következők: PrtScn, Scroll Lock és Pause/Break.

PrtScn (vagy Print Screen)

Régen ez a billentyű pontosan azt tette, ami rá van írva - elküldte a nyomtatónak az aktuális szöveges képernyő tartalmát. Ma a PrtScn billentyű lenyomásakor a számítógép rögzíti a teljes képernyő képét, és a vágólapra, a számítógép memóriájába másolja. Onnan beillesztheti (Ctrl+V) a Microsoft Paint programba vagy egy másik alkalmazásba, és ha kívánja, abból a programból ki is nyomtathatja.

Ennél is homályosabb a SYS RQ billentyű funkciója. Ez a felirat egyes billentyűzeteken PrtScn billentyűn található. A SYS RQ eredetileg egy „rendszerkérelem” elküldésére szolgált, de ez a parancs nem engedélyezett a Windows rendszerben.

További információt a Print Screen gombbal kapcsolatban a Képernyőmetszet (képernyőfelvétel) készítése témakörben talál.

Tipp

 • Nyomja le Alt+PrtScn billentyűkombinációt, ha csak az aktív ablakról, nem pedig az egész képernyőről kíván képet készíteni.

ScrLk (vagy Scroll Lock)

A legtöbb programban a Scroll Lock billentyű lenyomásának semmilyen hatása sincs. Egyes alkalmazásokban a Scroll Lock billentyű lenyomása módosítja a nyílbillentyűk, valamint a Page Up és a Page Down billentyű viselkedését. Ezeket a billentyűket lenyomva úgy lehet görgetni a dokumentumban, hogy nem változik meg a kurzor vagy a kijelölés helye. Előfordulhat, hogy a billentyűzeten van egy kis fény, amely jelzi, hogy a Scroll Lock funkció be van-e kapcsolva.

Pause/Break

Ez egy alig használt billentyű. Egyes régebbi programokban ennek a billentyűnek a lenyomása szünetelteti, vagy a Ctrl billentyűvel együtt lenyomva megszakítja a program futását.

Egyéb billentyűk

Egyes modern billentyűzetek rendelkeznek „hívóbetűkkel” vagy gombokkal, amelyek megnyomásával azonnal elérhetők bizonyos programok, fájlok vagy parancsok. Egyéb modellek hangerő-szabályozóval, görgetőkerékkel, nagyítókerékkel és más szerkentyűkkel vannak felszerelve. Ezekről a szolgáltatásokról részletes információ a billentyűzethez vagy számítógéphez kapott dokumentációban, vagy a gyártó weboldalán található.

Tippek a billentyűzet biztonságos használatához

A billentyűzet helyes használatával megelőzhetők a csukló-, kézfej- és karfájdalmak és -sérülések, főleg akkor, ha hosszú ideig használja a számítógépet. Az alábbiakban talál néhány tippet, amelyek segíthetnek ezen problémák megelőzésében:

 • A billentyűzetet könyökmagasságban helyezze el. A felkarjai lazán lógjanak a teste mellett.

 • A billentyűzetet középen maga előtt helyezze el. Amennyiben a billentyűzet rendelkezik numerikus billentyűzettel, a szóköz billentyűt használhatja középpontként.

 • Írás közben a kézfejei és a csuklói legyenek a billentyűzet felett a levegőben. Így az egész keze kinyújtásával érheti el a távolabbra eső billentyűket, és nem kell megterhelnie az ujjait az állandó nyújtogatásukkal.

 • Írás közben ne pihentesse a tenyerét vagy csuklóját semmilyen felületen. Amennyiben a billentyűzete rendelkezik a tenyere pihentetésére szolgáló felülettel, azt csak az írás közbeni szünetekben használja.

 • Írás közben finoman nyomja meg a billentyűket, és tartsa egyenesen a csuklóját.

 • Amikor nem ír, pihentesse a kézfejét és a karját is.

 • Minden 15-20 percben tartson rövid szünetet.

A számítógép egyéb részeiről további információ: A számítógép részei.