Menük, gombok, sávok és mezők használata


Menük, gombok, görgetősávok és jelölőnégyzetek: néhány példa az egérrel és a billentyűzettel kezelhető vezérlőelemekre. Ezek a vezérlőelemek teszik lehetővé a parancsok kijelölését, a beállítások módosítását és az ablakok kezelését. Ez a témakör a Windows használata során leggyakrabban előforduló vezérlőelemek felismerésének és használatának módját tartalmazza.

Menük

A legtöbb program több tucat vagy akár több száz, a program működtetéséhez használt parancsot (műveletet) tartalmaz. A parancsok többsége menük alá van rendezve. Akár egy étlap, egy program menüje is a lehetőségek listáját kínálja fel. A képernyő rendezettsége érdekében a menük mindaddig rejtettek, amíg a közvetlenül a címsor alatt található menüsorban sorakozó címekre nem kattint.

A menüben felsorolt parancsok kattintással választhatók ki. Egyes esetekben párbeszédpanel jelenik meg, amelyen további opciók adhatók meg. A nem elérhető parancsok (amelyekre nem lehet rákattintani) szürkén jelennek meg.

Bizonyos menüelemek pedig nem is parancsként funkcionálnak. Helyette más menüket nyitnak meg. Az alábbi képen az „Új” parancsra kattintva egy almenü nyílik meg.

Egy menü és almenü képe
Bizonyos menüparancsok almenüket nyitnak meg.

Amennyiben nem látható a keresett parancs, keresse azt más menükben. Az egérmutatót a menüsor felett mozgatva az abban szereplő menük automatikusan megjelennek, nem szükséges többször kattintani a menüsorra. A menüsorra vagy az ablak bármely más pontjára kattintva parancs kiválasztása nélkül zárható be a menü.

A menük felismerése nem mindig egyszerű, mivel nem minden menü-vezérlőelem azonos kinézetű és nem feltétlenül kerülnek menüsorokra. Hogy lehet mégis megtalálni azokat? Ha egy nyilat lát egy szó vagy kép mellett, akkor az valószínűleg egy menü-vezérlőelem. A következőkben erre találhat néhány példát:

A Windows menüvezérlőinek képe
Menü vezérlőelem példák

Tippek

  • Amennyiben egy billentyűparancs van a parancshoz rendelve, az a parancs neve mellett látható.

  • A menük kezelése egér helyett történhet a billentyűzet használatával is. További információ: A billentyűzet.

Görgetősávok

Ha egy dokumentum, weblap vagy kép mérete meghaladja az ablak méretét, görgetősávok teszik lehetővé a nézeten kívülre eső információk megtekintését. Az alábbi ábra egy görgetősávok részeit mutatja be.

Vízszintes és függőleges gördítősáv képe
Vízszintes és függőleges görgetősávok

Görgetősáv használata:

  • Kattintson a felfelé vagy lefelé mutató nyilakra az ablak tartalmának kis lépésenként felfelé, illetve lefelé görgetéséhez. Az egérgomb nyomva tartásával a görgetés folyamatos.

  • Kattintson a görgetősáv üres területére a görgetőcsúszka felett vagy alatt a teljes oldalnyi felfelé, illetve lefelé görgetéshez.

  • Húzza a görgetőcsúszkát felfelé, lefelé, balra vagy jobbra az ablak adott irányba történő görgetéséhez.

Tipp

  • Ha az egér rendelkezik görgetőkerékkel, használhatja azt a dokumentumok és weblapok görgetéséhez. A lefelé görgetéshez forgassa a kereket hátrafelé (maga felé). A felfelé görgetéshez forgassa a kereket előre (magától el).

Parancsgombok

A parancsgomb rákattintáskor parancsot hajt végre (elvégez egy feladatot). Legtöbbször a párbeszédpanelekben, az adott feladatok elvégzésére vonatkozó lehetőségeket tartalmazó kis ablakokban lehet megtalálni. Ha például bezár egy Paint-képet úgy, hogy előtte nem mentette, az alábbihoz hasonló párbeszédpanel jelenik meg.

Egy Paint párbeszédpanel képe
Három gombot tartalmazó párbeszédpanel

A kép bezárásához először rá kell kattintania a Mentés vagy a Nincs mentés gombra. Ha a Mentés gombra kattint, a program menti a képet és minden módosítását, ha a Nincs mentés gombra kattint, törlődik a kép, és minden módosítás elvész. A Mégse gombra kattintva bezáródik a párbeszédpanel és visszatér a programhoz.

Tipp

  • Az Enter billentyű megnyomására ugyanaz a művelet történik, mint a kijelölt (körvonalas) parancsgombra kattintva.

A párbeszédpaneleken kívül található parancsgombok megjelenése eltérő lehet, ezért olykor nehéz meghatározni, mi parancsgomb, és mi nem az. A parancsgombok gyakran kis ikonokként (képekként) jelennek meg azonosító szöveg vagy négyszögkeret nélkül.

A legmegbízhatóbb módszer a parancsgombok felismerésére, ha felettük tartja az egérmutatót. Ha a gomb „felvillan” és négyszögkeret jelenik meg körülötte, akkor az minden bizonnyal egy parancsgomb. A legtöbb gomb esetében, ha rámutat, a gomb funkcióját jelölő szöveg jelenik meg.

Ha a gomb két külön részre válik, amikor rámutat, akkor az egy osztott gomb. A gomb fő részére kattintva végrehajtható egy parancs, a nyílra kattintva pedig egy további lehetőségeket tartalmazó menü nyitható meg.

Osztott gombok képe
Az osztott gombok két részre válnak rámutatáskor

Választógombok

A választógombok a kettő vagy több beállítás közötti választást tesznek lehetővé. Gyakran jelennek meg párbeszédpanelekben. Az alábbi képen két választógomb látható. A „Szín” opció ki van jelölve.

Választógombok képe
A gombra kattintva kiválasztható a beállítás

Beállítás kijelöléséhez kattintson az egyik gombra. Csak egy beállítás jelölhető ki.

Jelölőnégyzetek

A jelölőnégyzetek egy vagy több egymástól független beállítás közötti választást teszik lehetővé. A választógomboktól eltérően, amelyekben kizárólag egyetlen beállítás választható ki, a jelölőnégyzetek egyszerre több beállítás kijelölését teszik lehetővé.

Jelölőnégyzetek képe, az egérmutató egy üres jelölőnégyzetre mutat
Üres jelölőnégyzetbe kattintva kijelölhető a beállítás

Jelölőnégyzetek használata:

  • Üres négyzetbe kattintva kijelölhető vagy „bekapcsolható” a beállítás. Ekkor egy pipa jelenik meg a négyzetben, amely a beállítás bejelölt állapotát mutatja.

  • Újra a beállításra kattintva a pipa törölhető (eltávolítható), amellyel kikapcsolódik a beállítás.

  • Az aktuálisan nem bejelölhető vagy törölhető beállítások szürke színnel jelennek meg.

Csúszkák

A csúszkák egy beállítás értékének megadását teszik lehetővé egy megadott értéktartományon belül. Ilyen a megjelenésük.

Egy csúszka képe
A csúszka mozgatása megváltoztatja a mutató sebességét

A vonal mentén mozgó csúszka mutatja az aktuálisan megadott értéket. A fenti példában a csúszka a Lassú és Gyors érték között félúton áll, ami egy közepes mutatósebességet jelöl.

Úgy használhatja a csúszkát, hogy a kívánt érték felé húzza.

Szövegmezők

A szövegmezők információk, például keresési kifejezések vagy jelszavak megadását teszik lehetővé. A következő ábrán egy szövegmezőt tartalmazó párbeszédpanel látható. A szövegmezőben a „mackó” szó van megadva.

Egy szövegmező képe
Szövegmezőt tartalmazó párbeszédpanel példája

A kurzornak nevezett villogó függőleges vonal jelzi a beírt szöveg megjelenésének helyét. A példában a „ mackó” szó „c” betűje után látható a kurzor. A kurzor egyszerűen elmozgatható, ha a kívánt új pozícióra kattint. Ha a „ mackó” szó elé kíván szúrni egy szót, az „m” betű elé kattintva át kell helyeznie a kurzort.

Ha a szövegmezőben nem látható a kurzor, az azt jelenti, hogy a szövegmező nem kész a szöveg megadására. A beírás megkezdése előtt a szövegmezőbe kell kattintani.

A jelszó megadására szolgáló szövegmezők a beírás közben rendszerint elrejtik a jelszót, nehogy valaki a képernyőről leolvassa azt.

Jelszó képe a szövegmezőben
A jelszó megadására szolgáló szövegmezők rendszerint elrejtik a jelszót

Legördülő listák

A legördülő listák hasonlítanak a menükre. Esetükben azonban parancs helyett beállítást kell kiválasztani. Bezárt állapotban a legördülő lista csak az aktuálisan kiválasztott beállítást mutatja. A többi választható beállítás megjelenítéséhez kattintson a vezérlőelemre, ahogy az alábbi ábrán látható.

Legördülő menü képe
Legördülő lista bezárt állapotban (balra) és nyitott állapotban (jobbra)

A legördülő lista megnyitásához rá kell kattintani. A lista egy beállításának kijelöléséhez a beállításra kell kattintani.

Listák

A listák választható beállítások felsorolását tartalmazzák. A legördülő listákkal ellentétben néhány vagy minden beállítás látható a lista megnyitása nélkül.

Egy listamező képe
Lista

A listáról a beállítás kijelöléséhez a beállításra kell kattintani. Ha a kívánt beállítás nem látható, a lista fel- vagy lefelé görgetésére használja a görgetősávot. Ha a lista felett egy szövegmező található, lehetőség van a beállítás nevének vagy értékének beírására.

Lapok

Bizonyos párbeszédpanelekben a beállítások egy vagy több lapra vannak osztva. Egyszerre csak egy lap vagy beállításcsoport látható.

Lapok képe
Lapok

A jelenleg kijelölt lap a többi lap előtt jelenik meg. Másik lap megjelenítéséhez kattintson a fülre.További segítségre van szüksége?