A képek és videók importálására vonatkozó beállítások módosítása

A Windows rendszerben módosíthatja a képek és videók fényképezőgépről, hordozható eszközről, képolvasóról, valamint CD-ről és DVD-ről való importálásának beállításait. Az importálási beállítások határozzák meg a számítógépre importált képek és videók elnevezési és rendszerezési módját. A képek és videofájlok digitális fényképezőgépről a számítógépre importálásával kapcsolatban a következő témakörben talál további információt: Képek átvitele a fényképezőgépről a számítógépre

 1. Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Csatlakoztasson a számítógéphez egy fényképezőgépet annak USB-kábelével, és kapcsolja be a fényképezőgépet.

  • Csatlakoztasson a számítógéphez egy képeket vagy videókat tartalmazó hordozható eszközt annak USB-kábelével, majd kapcsolja be az eszközt.

  • Helyezzen eltávolítható flash memóriakártyát (például Secure Digital (SD) vagy CompactFlash) a memóriakártya-olvasóba.

  • Csatlakoztasson képolvasót a számítógéphez USB-kábel segítségével, és kapcsolja be a képolvasót.

  • Helyezzen képeket vagy videókat tartalmazó CD-t vagy DVD-t a CD/DVD-meghajtóba.

 2. A megjelenő Automatikus lejátszás párbeszédpanelen kattintson a Képek és videók importálása a Windows használatával elemre.

 3. A képek és videók importálási beállításainak módosításához a Képek és videók importálása párbeszédpanelen kattintson az Importálási beállítások elemre.

 4. Az Importálási beállítások párbeszédpanelen hajtsa végre a megfelelő beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

 5. Kattintson az OK gombra a képek és videók importálásának ismételt elindításához. A Képek címkéje (nem kötelező) mezőbe írjon be egy címkét, majd kattintson az Importálás gombra a képek és videók új beállításokkal való importálásához.

Megjegyzés

 • Egyes eszközök kompatibilisek a Device Stage alkalmazással. A kompatibilis eszközök esetében a Device Stage fog megnyílni az Automatikus lejátszás helyett, amikor az eszközt csatlakoztatja a számítógéphez, és bekapcsolja azt. A képek eszközről való importálásához kattintson az importálási hivatkozásra a Device Stage alkalmazásban.

  Ahhoz, hogy a képeket a Device Stage alkalmazással importálhassa az eszközről, az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a Device Stage alkalmazással. Ezzel az új szolgáltatással képeket és videókat importálhat egyes eszközökről, valamint az eszközzel kapcsolatos feladatokat hajthat végre.

Importálási beállítások megtekintése

Az alábbi táblázat a képek és videók importálásának beállításait ismerteti.

Feladat
Teendő

Az aktuális eszköz vagy adathordozó importálási beállításainak kiválasztása

A Beállítások hatóköre listában ellenőrizze, hogy a képeket és videókat tartalmazó eszköz vagy adathordozó ki van-e választva.

Módosíthatja a képek (és egyes esetekben a videók) fényképezőgépről, hordozható eszközről, illetve közvetlenül flash memóriakártyáról, képolvasóról, CD-ről vagy DVD-ről való importálásának beállításait. Az egyes eszközök és adathordozók esetében azonos vagy eltérő beállításokat is megadhat. A csatlakoztatott eszközt (illetve a behelyezett CD-t vagy DVD-t) a rendszer alapértelmezés szerint kiválasztja.

Az importált képek mappájának kiválasztása

Kattintson a Képek importálása ide elem melletti Tallózás gombra, válassza ki az importált képek mappáját, majd kattintson az OK gombra.

Ezzel kiválaszthatja a képek tárolására legalkalmasabb mappát. Az importált képeket tárolhatja a Képek mappában (ez az alapértelmezett), a számítógép egy másik mappájában vagy egy külső merevlemez-meghajtón (ha van csatlakoztatva a számítógéphez).

Az importált videók mappájának kiválasztása

Kattintson a Videók importálása ide elem melletti Tallózás gombra, válassza ki az importált videók mappáját, majd kattintson az OK gombra.

Ezzel megadhatja a fényképezőgépről, flash memóriakártyáról, CD-ről vagy DVD-ről importált videofájlok tárolási mappáját. Az importált videókat tárolhatja a Képek mappában (ez az alapértelmezett), a számítógép másik mappájában vagy külső merevlemez-meghajtón.

Az importált képek és videók tárolására szolgáló mappák elnevezésének meghatározása

Kattintson a Mappa neve listára, majd kattintson egy mappaelnevezési szabályra.

A mappa nevében dátumot, illetve címkét is megadhat. Ezzel megadhatja a mappák elnevezésének és rendszerezésének módját.

Az importált képek és videók fájlelnevezési konvenciójának megadása

Kattintson a Fájlnév listára, majd kattintson egy fájlelnevezési szabályra.

Az importált képek és videók esetében megtarthatja azok nevét. Az eredeti fájlnév alapján azonban bonyolult lehet a képek és videók előkeresése. Ezért célszerű átnevezni az új képek és videók csoportját, amelynek eredményeként az egyes fájlok neve a megadott címke és egy szám lesz.

Címke megadásának kérése képek és videók importálásakor

Ellenőrizze, hogy a Címke megadása az importálás során jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, képek és videók importálásakor a rendszer nem kéri címke megadását, hanem címke nélkül importálja azokat. A címkét azonban a képek importálása után is megadhatja. További információ: Képek címkézése az egyszerűbb fellelhetőség érdekében.

A képek és videók automatikus törlése az eszközről az importálás után

Jelölje be az Importált fotók törlése az eszközről jelölőnégyzetet.

A képek és videók sikeres importálását követően a rendszer azokat automatikusan törli az eszközről. Ez a flash memóriakártya tárterületének felszabadítása miatt hasznos, hiszen így több hely áll rendelkezésre további képek és videók rögzítéséhez. Ez azonban azt is jelenti, hogy az importálás után a képek és videók törlődnek a memóriakártyáról. Ha a képek és videók importálása sikertelen, a rendszer nem törli azokat a memóriakártyáról.

Képek automatikus elforgatása a számítógépen

A Képek forgatása importálás közben jelölőnégyzetet hagyja bejelölve.

Ha a fénykép készítése közben elfordította a fényképezőgépet, a rendszer automatikusan elforgatja a képet, és az így megfelelő tájolással jelenik meg a számítógépen.

Az importált képek és videók megtekintése a Windows Intéző alkalmazásban

Az Importálás után a Windows Intéző megnyitása jelölőnégyzetet hagyja bejelölve.

A Windows Intéző automatikusan megnyílik, és megjeleníti az importált képeket és videókat.

Az automatikus lejátszás alapértelmezett beállításainak módosítása

Kattintson Az automatikus lejátszás beállításainak módosítása elemre, majd módosítsa az eszköz (például fényképezőgép vagy képolvasó) vagy adathordozó (például CD vagy DVD) automatikus lejátszási beállításait.

A különböző eszközök és médiafájlok automatikus lejátszási beállításainak módosításáról a következő helyen találhat további információt: Az Automatikus lejátszás funkció beállításainak módosítása.

Az alapértelmezett importálási beállítások visszaállítása

Kattintson az Alapértelmezések visszaállítása gombra.

A rendszer az Ön által módosított összes importálási beállítást visszaállítja az alapértelmezett értékre. A visszaállítás az összes eszköz (fényképezőgép, képolvasó, CD, DVD) beállításait érinti.