Tippek erős jelszavak és hozzáférési kódok létrehozásához

A jelszó egy karaktersorozat, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy hozzá lehessen férni bizonyos adatokhoz vagy a számítógéphez. A hozzáférési kódok - a biztonság fokozása érdekében - jellemzően hosszabbak a jelszavaknál, és több szóból állnak. A jelszavak és a hozzáférési kódok segítenek megakadályozni, hogy illetéktelenek férhessenek hozzá a fájlokhoz, a programokhoz és más erőforrásokhoz. Minden esetben tanácsos erős jelszót vagy hozzáférési kódot létrehozni. Ez azt jelenti, hogy nehezen kitalálható vagy feltörhető jelszót kell megadni. Célszerű a számítógép minden felhasználói fiókja esetében erős jelszót használni. Munkahelyi hálózatokon a hálózati rendszergazda megkövetelheti az erős jelszó használatát.

Megjegyzés

 • A vezeték nélküli hálózatokon a WPA típusú biztonsági kulcsok támogatják a hozzáférési kód használatát. A hozzáférési kódot a rendszer átalakítja a titkosításhoz használt kulccsá. Ez utóbbit Ön nem láthatja. A WPA biztonsági kulcsokról további információt a A vezeték nélküli hálózatok biztonsági módszerei című témakörben talál.

Mitől lesz egy jelszó vagy hozzáférési kód erős?

Egy erős jelszó: Egy erős hozzáférési kód:
Egy erős jelszó:
 • Legalább nyolc karakter hosszú.

 • Nem tartalmazza sem a felhasználónevet, sem a valódi nevet, sem a cég nevét.

 • Nem tartalmaz teljes szavakat.

 • Jelentősen eltér a korábbi jelszavaktól.

Egy erős hozzáférési kód:
 • Legalább 20-30 karakter hosszú.

 • Értelmes szószerkezetet alkotó szavak sorozata.

 • Nem tartalmaz az irodalomból vagy a zenéből jól ismert részleteket.

 • Nem szótári szavakból áll.

 • Nem tartalmazza sem a felhasználónevet, sem a valódi nevet, sem a cég nevét.

 • Jelentősen eltér a korábbi jelszavaktól és hozzáférési kódoktól.

Az erős jelszavak és hozzáférési kódok tartalmaznak karaktereket a következő négy csoportból:

Karaktercsoport Példák
Karaktercsoport

Nagybetűk

Példák

A, B, C

Karaktercsoport

Kisbetűk

Példák

a, b, c

Karaktercsoport

Számok

Példák

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Karaktercsoport

A billentyűzeten található szimbólumok (a billentyűzeten található karakterek nem mindegyike betű vagy szám) és szóközök.

Példák

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Előfordulhat, hogy egy jelszó vagy hozzáférési kód megfelel minden fenti feltételnek, mégis gyenge. A Hello2U! kifejezés például az erős jelszó összes kritériumának megfelel, azonban mégis gyenge, hiszen egész szót tartalmaz. A H3ll0 2 U! kifejezés egy erősebb alternatíva, hiszen az egész szó betűit kicseréltük számokra, valamint szóközöket is raktunk bele.

A következő módokon alkothat megjegyezhető erős jelszót vagy hozzáférési kódot:

 • Készítsen mozaikszót könnyen megjegyezhető információegységekből. Válasszon például egy jelentőségteljes mondatot, például a Fiam születésnapja 2004. december 12. mondat. A mondatot felhasználva megalkothatja a Fsz04.Dec/12 jelszót.

 • Helyettesítse a könnyen megjegyezhető mondat betűit számokkal vagy szimbólumokkal. Így a korábbi mondatból: Fiam születésnapja 2004. december 12. létrehozhatja a következő karaktersorozoatot: F1@m $zületé$n@pj@ 41212, és ez kiváló hozzáférési kód.

 • Kapcsolja a jelszavát vagy hozzáférési kódját a kedvenc időtöltéséhez vagy sportjához. A szeretem a szinkronúszást mondatból például a Sze12etem @ $z1nkr()núsz@st jelszó képezhető.

Ha úgy érzi, hogy elfelejtené, és emiatt fel kell jegyeznie a jelszót vagy hozzáférési kódot, ügyeljen arra, hogy ne írja mellé azt, hogy mire szolgál, és biztonságos helyen tárolja.

Erősebb jelszó és hozzáférési kód létrehozása ASCII-karakterek használatával

Olyan jelszót és hozzáférési kódot is készíthet, amely tartalmaz bővített ASCII-karaktereket. A bővített ASCII-karakterek használata a felhasználható karakterek számának növelésével még biztonságosabbá teheti a jelszót vagy hozzáférési kódot. Mielőtt bővített ASCII-karaktereket alkalmazna a jelszóban vagy a hozzáférési kódban, győződjön meg arról, hogy a karaktereket tartalmazó jelszavak kompatibilisek a szervezetben használt vagy felhasználóként futtatott programokkal. Legyen elővigyázatos a bővített ASCII-karaktereknek a jelszavakban való alkalmazásával, ha munkahelye különböző operációs rendszereket vagy Windows-verziókat használ.

A bővített ASCII-karaktereket a Karaktertáblán találja meg. Bizonyos bővített ASCII-karaktereket nem tanácsos jelszóban és hozzáférési kódban használni. Ne használjon olyan karaktert, amelyhez a hozzárendelt billentyűparancs nincs meghatározva a Karaktertábla párbeszédpanel jobb alsó sarkában. További információ: Speciális karakterek használata (Karaktertábla): gyakori kérdések.

A Windows rendszerben használt jelszavak az ajánlott nyolc karakternél sokkal hosszabbak is lehetnek. Valójában akár 127 karakter hosszú jelszót is készíthet. De ha a hálózatonWindows 95 vagy Windows 98 rendszert futtató számítógépek is vannak, érdemes 14 karakternél nem hosszabb jelszót használnia. Ha a jelszó hosszabb 14 karakternél, az problémát okozhat a fenti operációs rendszereket futtató számítógépekről hálózatra bejelentkezés során.