A tartomány, a munkacsoport és az otthoni csoport közötti különbségek

A tartományok, a munkacsoportok és az otthoni csoportok a számítógépek hálózatba szervezésének eltérő módszerei. A fő különbség közöttük a számítógépek és a hálózat más erőforrásainak kezelési módjában van.

Egy hálózatWindows rendszert futtató számítógépei munkacsoport vagy tartomány részei is kell, hogy legyenek. Az otthoni hálózatokon található, Windows rendszert futtató számítógépek otthoni csoport részei is lehetnek, de ez nem kötelező.

Az otthoni hálózatok számítógépei általában egy munkacsoport - valamint esetleg otthoni csoport - részei, a munkahelyi hálózatok számítógépei pedig általában tartományhoz tartoznak.

Megjegyzés

 • Az otthoni csoportok nem érhetők el a Windows Server 2008 R2 rendszerben.

Az összes megjelenítése

Hogyan állapítható meg, hogy a számítógép munkacsoport vagy tartomány tagja-e?

 1. A Rendszer megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, kattintson a jobb gombbal a Számítógép elemre, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

 2. A Számítógépnév, tartomány és munkacsoport beállításai területen a Munkacsoport vagy Tartomány szavak egyike látható, amelyet egy név követ.

  A Számítógép neve, tartomány és munkacsoport beállítások terület képe
  A Számítógép neve, tartomány és munkacsoport beállítások terület

Hogyan állapítható meg, hogy a számítógép otthoni csoport tagja-e?

 1. A Hálózati és megosztási központ megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Vezérlőpult parancsra. A keresőmezőbe írja be a hálózat szót, majd kattintson a Hálózati és megosztási központ elemre.

 2. Ha az Otthoni csoport kifejezés mellett a Csatlakoztatva szót látja, a számítógép otthoni csoport tagja.

  Kép: az Otthoni csoport állapotjelző területe a Hálózati és megosztási központ ablakban
  Az Otthoni csoport állapotjelző területe a Hálózati és megosztási központ ablakban

Munkacsoportban:

 • Az összes számítógép egyenrangú, egyik számítógép sem vezérli a másikat.

 • Minden számítógép tartalmaz felhasználói fiókokat. Ahhoz, hogy a munkacsoport bármelyik számítógépére bejelentkezhessen, a számítógépen fiókkal kell rendelkeznie.

 • Egy munkacsoport általában nem tartalmaz többet húsz számítógépnél.

 • A munkacsoportot nem védi jelszó.

 • Az összes számítógépnek ugyanahhoz a helyi hálózathoz vagy alhálózathoz kell tartoznia.

Otthoni csoportban:

 • Az otthoni hálózat számítógépeinek munkacsoporthoz kell tartozniuk, de emellett otthoni csoporthoz is tartozhatnak. Az otthoni csoportok megkönnyítik a képek, zeneszámok, videoanyagok, dokumentumok, illetve nyomtatók megosztását az otthoni hálózat más felhasználóival.

 • Az otthoni csoportokat jelszó védi, de a jelszót csak egyszer kell beírnia, amikor a számítógépet az otthoni csoportba felveszi.

Tartományban:

 • Egy vagy több számítógép kiszolgáló. A hálózat rendszergazdái a kiszolgálókat a tartomány számítógépeinek biztonsága és azok engedélyeinek kezelésére használják. Ez megkönnyíti a módosítások létrehozását, mert azok automatikusan érvénybe lépnek az összes számítógépen. A tartományi felhasználóknak jelszót vagy más hitelesítő adatokat kell megadniuk minden alkalommal, amikor a tartományhoz hozzáférnek.

 • Ha rendelkezik felhasználói fiókkal a tartományban, bejelentkezhet a tartomány bármelyik számítógépre anélkül, hogy lenne fiókja az adott számítógépen.

 • A számítógép beállításain valószínűleg csak korlátozott mértékben változtathat, mert a hálózati rendszergazdák gyakran törekednek a számítógépek egységességének biztosítására.

 • A tartományokban akár több ezer számítógép is lehet.

 • A számítógépek tartozhatnak különböző helyi hálózatokhoz.