Įrenginio ar kompiuterio įtraukimas į tinklą

Įrenginio arba kompiuterio pridėjimo prie tinklo veiksmai gali skirtis atsižvelgiant į „Windows“ operacinę sistemą ir turimos tinklo aparatūros tipą. Toliau išvardyti veiksmai taikomi kompiuteriams, kuriuose veikia „Windows 8.1“ arba „Windows RT 8.1“. Norėdami pridėti kompiuterį, kuriame veikia „Windows 7“ arba ankstesnė „Windows“ operacinė sistema, kompiuterio žinyne ieškokite straipsnio „Įrenginio arba kompiuterio pridėjimas prie tinklo“.

Pastaba

Rodyti viską

Belaidžio kompiuterio prijungimas spustelėjant kelvedžio mygtuką

Jei naudojate naujesnius kelvedžius, palaikančius „Windows“ „prisijunk iškart“ technologiją (WCN), taip pat vadinamą „Wi‑Fi“ apsaugota sąranka (WPS), galite įtraukti kompiuterį į tinklą atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Įjunkite kompiuterį.

 2. Prie tinklo prisijunkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma). Spustelėkite arba bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

 3. Vietoj to, kad įvestumėte saugos raktą arba prieigos slaptažodį, ant kelvedžio paspauskite „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuką. Kelvedis automatiškai nustatys kompiuterį jungtis prie tinklo ir taikyti tinklo saugos parametrus.

Pastaba

 • Peržiūrėkite kelvedžio pakuotę ir sužinokite, ar jis palaiko „Windows“ „prisijunk iškart“ technologiją (WCN), taip pat vadinamą „Wi‑Fi“ apsaugota sąranka (WPS).

Belaidžio kompiuterio prijungimas įvedant saugos kodą arba slaptažodį

 1. Prisijunkite prie kompiuterio.

 2. Prie tinklo prisijunkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma). Spustelėkite arba bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

 3. Įveskite tinklo saugos raktą, prieigos slaptažodį arba vartotojo vardą, jei jus paragins tai padaryti, tada spustelėkite Gerai.

Norėdami įsitikinti, kad įtraukėte kompiuterį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Prisijunkite prie bet kurio tinklo kompiuterio.

 2. Parinktį Tinklas atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 3. Įsitikinkite, kad matote prijungto kompiuterio ir kitų kompiuterių bei įrenginių, kurie sudaro tinklą, piktogramas.

Pastaba

Laidinio kompiuterio prijungimas

 • Prijunkite kompiuterį prie šakotuvo, jungiklio arba kelvedžio ir tada įjunkite jį. (Jei jūsų namuose yra eterneto tinklas ir kompiuterio patalpoje yra lizdas, tada kompiuterį geriau prijunkite prie eterneto lizdo.)

Norėdami įsitikinti, kad įtraukėte kompiuterį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Prisijunkite prie bet kurio tinklo kompiuterio.

 2. Parinktį Tinklas atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 3. Įsitikinkite, kad matote prijungto kompiuterio ir kitų kompiuterių bei įrenginių, kurie sudaro tinklą, piktogramas.

Pastaba

Belaidžio įrenginio prijungimas

Norėdami prijungti įrenginį, pvz., belaidį spausdintuvą ar spausdinimo serverį, prie tinklo atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įjunkite įrenginį.

 2. Norėdami prijungti jį prie tinklo, vykdykite nurodymus, pateiktus su įrenginiu.

Norėdami įsitikinti, kad įtraukėte įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Prisijunkite prie bet kurio tinklo kompiuterio.

 2. Parinktį Tinklas atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 3. Įsitikinkite, kad matote įrenginio piktogramas. Jeigu pridėtas įrenginys yra spausdintuvas, turėsite įjungti spausdintuvo bendrinimą, kad ir kiti tinklo kompiuteriai galėtų juo naudotis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Spausdintuvo bendrinimas.

Pastaba

Laidinio įrenginio prijungimas

 • Įjunkite įrenginį ir prijunkite prie vieno iš šių:

  • šakotuvo, jungiklio arba kelvedžio.

  • Kompiuteris, prijungtas prie koncentratoriaus, jungiklio arba kelvedžio

  Dabar įrenginys jau turėtų būti prijungtas prie tinklo.

Norėdami įsitikinti, kad įtraukėte įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Prisijunkite prie bet kurio tinklo kompiuterio.

 2. Parinktį Tinklas atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bakstelėję arba spustelėję Tinklas.

 3. Įsitikinkite, kad matote įrenginio piktogramas. Jeigu pridėtas įrenginys yra spausdintuvas, turėsite įjungti spausdintuvo bendrinimą, kad ir kiti tinklo kompiuteriai galėtų juo naudotis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Spausdintuvo bendrinimas.

Pastaba

Reikia daugiau pagalbos?