Darbas su failais ir aplankais

Failų naršyklė (anksčiau vadinta „Windows Explorer“) padeda dirbti su jūsų „OneDrive“, kompiuteryje ir tinkle esančiais failais ir aplankais.

  • Failų naršyklę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Failų naršyklė, tada bakstelėję arba spustelėję Failų naršyklė.

Kas nutiko aplankui Mano kompiuteris ir bibliotekoms?

Kompiuterio informacijai skirta vieta dabar vadinama Šis kompiuteris, o savo failus ir toliau galite įrašyti aplankuose Dokumentai, Muzika, Paveikslėliai ir Vaizdo įrašai. Tiesiog šiuos aplankus failų naršyklėje rasite kitaip. Norėdami rasti savo kompiuterio vietas ir aplankus, kurie būdavo rodomi srityje „Bibliotekos“, kairiojoje srityje išplėskite Šis kompiuteris.

Sužinokite apie skirtingas lango Failų naršyklė dalis

Čia yra įprastinis langas ir visos jo dalys:

Langas Failų naršyklė
Failų naršyklė. Lentelėje rasite daugiau informacijos apie kiekvieną išvardytą sritį.
Lango dalis Kam tai naudinga
Lango dalis

1. Kairioji sritis

Kam tai naudinga

Kairiojoje srityje rasite įvairias vietas: savo „OneDrive“, kompiuterio aplankus, prie kompiuterio prijungtus įrenginius ir diskus bei kitus tinkle esančius kompiuterius. Bakstelėkite arba spustelėkite vietą ir peržiūrėkite jos turinį failų sąraše arba bakstelėkite ar spustelėkite rodyklę ir išplėskite vietą kairiojoje srityje.

Lango dalis

2. Mygtukai Atgal, Į priekį ir Į viršų

Kam tai naudinga

Naudokite mygtuką Atgal, jei norite grįžti į paskutinę vietą arba peržiūrėtus ieškos rezultatus, o mygtuką Į priekį, jei norite grįžti į paskesnę vietą arba ieškos rezultatus. Naudokite mygtuką Į viršų, jei norite atidaryti vietą, kurioje įrašytas jūsų peržiūrimas aplankas.

Lango dalis

3. Juostelė

Kam tai naudinga

Naudokite juostelę bendrosioms užduotims, pvz., kopijavimo ir perkėlimo, naujų aplankų kūrimo, elementų persiuntimo el. paštu ir archyvavimo bei rodinio keitimo. Skirtukai pakeičiami, kad būtų matytumėte papildomas užduotis, taikomas pasirinktam elementui. Pavyzdžiui, jei kairiojoje srityje pasirinksite Šis kompiuteris, juostelėje bus rodomi kitokie skirtukai, nei būtų rodomi pasirinkus aplanką Paveikslėliai. Jei nematote juostelės, bakstelėkite arba spustelėkite viršuje dešinėje esantį mygtuką Išplėsti juostelę arba paspauskite CTRL + F1.

Lango dalis

4. Adreso juosta

Kam tai naudinga

Adreso juostoje įveskite arba pasirinkite vietą. Bakstelėkite arba spustelėkite kelio dalį, kad pereitumėte į šį lygį, arba bakstelėkite ar spustelėkite kelio pabaigoje ir pažymėkite kelią kaip kopijuotiną.

Lango dalis

5. Failų sąrašas

Kam tai naudinga

Čia rodomas dabartinio aplanko turinys. Be to, čia rodomi ir ieškos rezultatai, kai į ieškos lauką įvedate ieškos terminą.

Lango dalis

6. Stulpelio antraštės

Kam tai naudinga

Rodinyje Išsami informacija galite naudoti stulpelio antraštes ir pakeisti failų tvarką failų sąraše. Pavyzdžiui, galite bakstelėkite arba spustelėti antraštę Modifikavimo data ir surikiuoti pagal datą (kad failai, su kurias dirbote vėliausiai, būtų rodomi viršuje). Jei dar kartą bakstelėsite arba spustelėsite stulpelio antraštę, failai bus surikiuoti viršuje rodant seniausius. Palaikykite nuspaudę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelį ir rinkitės kitus įtrauktinus stulpelius. Kaip perjungti rodinį Išsami informacija, skaitykite kitame skyriuje „Rodinio keitimas“.

Lango dalis

7. Ieškos laukas

Kam tai naudinga

Norėdami dabartiniame aplanke ieškoti elemento, ieškos lauke įveskite žodį arba frazę. Ieška pradedama iš karto, kai pradedate vesti tekstą, todėl, pvz., įvedus raidę B, failų sąraše pasirodo visi failai, prasidedantys raide B.

Lango dalis

8. Būsenos juosta

Kam tai naudinga

Būsenos juostoje galite iškart matyti bendrą tos vietos elementų skaičių arba pasirinktų elementų skaičių ir bendrą jų dydį.

Lango dalis

9. Išsamios informacijos / peržiūros sritis

Kam tai naudinga

Norėdami peržiūrėti dažniausiai naudojamas su pasirinktu failu susijusias ypatybes, atsidarykite išsamios informacijos sritį. Failų ypatybėse pateikiama išsamesnė informacija apie failą, pvz., jos autorius, paskutinio keitimo data ir įvairios aprašomosios žymės, kurių galėjote įtraukti į failą. Jei nematote išsamios informacijos srities, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Rodinys, tada bakstelėkite arba spustelėkite Išsamios informacijos sritis.

Peržiūros srityje galite peržiūrėti failo, pvz., „Office“ dokumento, turinį, neatidarę jo programėlėje. Jei nematote peržiūros srities, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Rodinys, tada bakstelėkite arba spustelėkite Peržiūros sritis.

Rodyti viską

Rodinio keitimas

Atidarę aplanką, galite keisti, kaip lange bus rodomi failai. Pavyzdžiui, galite pasirinkti didesnes (mažesnes) piktogramas arba rodinį, kuris leistų matyti įvairią informaciją apie kiekvieną failą. Tokio pobūdžio keitimus darykite skirtuke Rodinys.

Juostelės skirtukas Rodinys
Skirtukas Rodinys

Pastaba

  • Failų naršyklė neturi funkcijos, leidžiančios neautomatiniu būdu pertvarkyti failus aplanke. Papildomų veiksmų, kaip galite tai padaryti kai kuriuose rodiniuose ir vietose, ieškokite „Microsoft“ bendruomenėje.

Failo ieška

Atsižvelgiant į tai, kiek turite failų ir kaip jie sutvarkyti, gali tekti pavargti, kol surasite reikalingą. Norėdami sutaupyti laiko ir pastangų, naudokite ieškos lauką failams rasti.

Ieškos laukas yra kiekvieno lango viršuje. Jei norite rasti failą, pačioje ieškos pradžioje atidarykite aplanką, bakstelėkite arba spustelėkite ieškos lauką ir pradėkite vesti ieškos terminą. Pagal įvestą tekstą ieškos laukas filtruoja dabartinį rodinį. Failai rodomi ieškos rezultatuose, jei jūsų ieškos terminas atitinka failo vardą, žymes ar kitas ypatybes ar netgi tekstą dokumento viduje. Daugiau informacijos apie iešką failų naršyklėje žr. Failų ieška failų naršyklėje.

Naujo aplanko kūrimas

Galite kurti aplankus, padėsiančius tvarkyti failus. Galite netgi kurti aplankus aplankuose (kartais vadinamus poaplankiais).

  • Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Pagrindinis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Naujas aplankas.

Dokumento spausdinimas

Paprastai failus spausdinti galite tiesiai iš failų naršyklės, tačiau geriausia atidaryti norimą spausdinti failą programėlėje ir naudoti jos spausdinimo komandą. Tada, jei reikės, galėsite patikrinti ir pakeisti spausdinimo parinktis. Jei naudojamoje programėlėje negalite rasti spausdinimo komandos, paspauskite CTRL + P.

Failo kūrimas arba naikinimas

Dažniausiai nauji failai kuriami naudojant programėlę. Pavyzdžiui, galite sukurti laišką tekstų doroklio programėle arba filmo failą vaizdo įrašų redagavimo programėle. Pagal numatytuosius nustatymus dauguma programėlių įrašo failus į bendruosius aplankus, pvz., Paveikslėliai ir Muzika, todėl kitą kartą rasti failus būna lengviau.

Kai failo daugiau nereikia, galite jį pašalinti iš kompiuterio, kad atlaisvintumėte vietos ir neapkrautumėte kompiuterio nereikalingais failais. Jei norite panaikinti failą, raskite jį ir pažymėkite. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Pagrindinis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Naikinti.

Failą panaikinus jis perkeliamas į šiukšlinę ir ten laikinai saugomas. Turėkite omenyje, kad šiukšlinė yra kaip saugos tinklas, leidžiantis atkurti failus arba aplankus, kuriuos netyčia panaikinote. Jei norite šiukšlinę atidaryti failų naršyklėje, adreso juostoje įveskite Šiukšlinė. Kartais reikėtų valyti šiukšlinę norint sugrąžinti visą nebereikalingų failų naudojamą saugyklos vietą. Norėdami ištuštinti šiukšlinę, spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku arba paspauskite ir laikykite, tada bakstelėkite arba spustelėkite Ištuštinti šiukšlinę.

Esamo failo atidarymas

Jei norite atidaryti failą jį dukart bakstelėkite arba dukart spustelėkite. Paprastai failas atidaromas programėlėje, kurią naudojote jį kurdami arba redaguodami. Pavyzdžiui, tekstinis failas bus atidaromas tekstų doroklio programėlėje. Jei norite atidaryti failą kita programėle, o ne ta, kurią paprastai naudojate, pažymėkite failą, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Pagrindinis, bakstelėkite arba spustelėkite rodyklę, esančią šalia parinkties Atidaryti, tada pasirinkite norimą naudoti programėlę.

CD arba DVD įrašymas

Jei savo kompiuteryje turite CD arba DVD įrašymo įrenginį, galite įrašyti diskus naudodami „Windows Media“ leistuvą. Daugiau informacijos rasite CD arba DVD įrašymas naudojant „Windows Media“ leistuvą. Atminkite, kad „Windows Media“ leistuvas neįtrauktas į „Windows RT 8.1“.

Failo arba aplanko pervardijimas

Norėdami pervardyti failą arba aplanką, pažymėkite jį failų sąraše, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Pagrindinis, tada bakstelėkite arba spustelėkite Pervardyti.

Pastabos

Reikia daugiau pagalbos?