Namų grupės problemos „Windows“ sistemoje

Šis straipsnis skirtas „Windows“ sistemoje iškylančioms namų grupės problemoms diagnozuoti ir spręsti. Pirmiausia pabandykite paleisti namų grupės trikčių diagnostikos priemonę.

Namų grupės trikčių diagnostikos priemonės paleidimas

 1. Parinktį Namų grupė atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę trikčių diagnostika, tada bakstelėję arba spustelėję Trikčių diagnostika. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas ir internetas, tada bakstelėkite arba spustelėkite Namų grupė. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

 2. Spustelėkite Pirmyn, tada vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Jei paleista trikčių diagnostikos priemonė problemos neišsprendžia, skaitykite tolesnius skyrius, kad rastumėte informacijos apie konkrečią problemą.

Rodyti viską

Negaliu sukurti, prisijungti arba naudoti namų grupės

Paprastai namų grupė sukuriama automatiškai nustatant kompiuterį, kuriame veikia „Windows 8“, „Windows RT“ arba „Windows 7“. Jei namų grupė jau yra, jums tereikia prie jos prisijungti.

namų grupės negalite sukurti, prisijungti arba naudoti dėl kelių priežasčių. Problemos ir galimo jos sprendimo ieškokite šioje lentelėje.

Problema
Galimi sprendimai

Gali būti, kad turite „Windows“ operacinę sistemą, kuri riboja namų grupės naudojimą.

Namų grupė galima „Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“ ir „Windows 7“. Kompiuteriu, kuriame veikia „Windows RT“, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti ar su ja bendrinti turinio. Jei naudojate „Windows 7 Starter“ ir „Windows 7 Home Basic“, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti.

Galbūt nesate prisijungę prie tinklo arba prisijungę ne prie to tinklo.

Norėdami prisijungti prie tinklo atlikite šiuos veiksmus:

 • Prie tinklo prisijunkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma). Spustelėkite arba bakstelėkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

Prisijungę prie tinklo, galėsite sukurti namų grupę arba prie jos prisijungti.

Slankiklis Rasti įrenginius ir turinį gali būti išjungtas.

Norėdami jį įjungti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, bakstelėkite arba spustelėkite Ryšiai, tada bakstelėkite arba spustelėkite savo tinklo ryšį.

 3. Įjunkite Rasti įrenginius ir turinį.

Gali būti neteisingai nustatyta data ir laikas.

Įsitikinkite, kad visuose kompiuteriuose teisingai nustatyta data ir laikas. Norėdami pakeisti datą arba laiką, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite datą ir laiką, tada bakstelėkite arba spustelėkite Parametrai.

 3. Rezultatų sąraše bakstelėkite arba spustelėkite Data ir laikas.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Keisti datą ir laiką. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

Du ar daugiau tinklo kompiuterių gali turėti tokį patį pavadinimą.

Kiekvienas namų grupės kompiuteris privalo turėti unikalų vardą. Norėdami patikrinti kompiuterio vardą, kiekviename namų grupės kompiuteryje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Parinktį Sistema atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Sistema ir bakstelėję arba spustelėję Sistema.

  Kompiuterio vardą rasite atidarę Kompiuterio vardas, domenas ir darbo grupės parametrai.

Kiti jūsų namų grupės kompiuteriai gali būti ne namuose, palikę namų grupę, išjungti, išjungti įrašius arba gali būti įjungtas jų miego režimas.

Informacijos apie energijos taupymo parinkčių keitimą ieškokite Energijos vartojimo planai: DUK.

Gali būti išjungtas tinklo aptikimas.

Norėdami įjungti tinklo aptikimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Išplėstinius bendrinimo parametrus atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę išplėstinis bendrinimas ir bakstelėję arba spustelėję Valdyti išplėstinius bendrinimo parametrus.

 2. Spustelėkite V „V“ pavidalo piktograma, kad išplėstumėte Asmeninį tinklo profilį.
 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Įjungti tinklo aptikimą, tada - Įrašyti pakeitimus. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

Gali būti, kad sistemos administratorius išjungė namų grupę.

Jei esate prisijungę prie domeno tinklo, gali būti sistemos administratorius išjungė namų grupę. Tokiu atveju negalėsite prisijungti prie namų grupės.

Gali neveikti viena ar daugiau reikiamų tarnybų.

Turi veikti ir lygiaverčių tinklo mazgų grupavimo, ir namų grupės teikėjo tarnybos. Tai patikrinti reikia taip:

 1. Valdymo skydą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Valdymo skydas ir bakstelėję arba spustelėję Valdymo skydas.

 2. Valdymo skydo ieškos lauke įveskiteAdministravimo įrankiai, tada dukart bakstelėkite arba dukart spustelėkite Tarnybos. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą. .

 3. Stulpelyje Būsena prie Lygiaverčio tinklo mazgo grupavimo ir Namų grupės teikėjo tarnybų turėtų būti žodis Veikia. Jei šio žodžio nėra, dukart bakstelėkite arba spustelėkite tarnybos pavadinimą, tada – Pradėti ir Gerai.

Pastaba

 • Jei negalite paleisti šių tarnybų, paleiskite namų grupės trikčių diagnostikos priemonę naudodami šio straipsnio viršuje esantį saitą.

IPv6 gali būti išjungtas.

Norint sukurti namų grupę arba prie jos prisijungti, jūsų tinkle turi būti įjungtas IPv6. Norėdami įjungti IPv6, paleiskite namų grupės trikčių diagnostikos priemonę naudodami šio straipsnio viršuje esantį saitą.

Gali būti sugadintas lygiaverčių mazgų tinklo failas „idstore.sst“.

Jei rodomas pranešimas: „Windows“ negali šiame kompiuteryje sukurti namų grupės. Klaidos kodas 0x80630801“ ir negalite įjungti tarnybos Lygiaverčių mazgų grupavimas naudodami procedūrą, aprašytą skyriuje „Gali neveikti viena ar daugiau reikiamų tarnybų“, atlikite šiuos veiksmus, kad pašalintumėte sugadintą failą:

Pastaba

 • Toliau aprašyti veiksmai yra skirti tik patyrusiems vartotojams.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lange įveskite komandinė eilutė.

 3. Rezultatų sąraše paspauskite ir laikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Komandinė eilutė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Paleisti administratoriaus teisėmis. Būtinos administratoriaus teisės Galite būti paprašyti pateikti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti savo pasirinkimą.

 4. Panaikinkite failą „idstore.sset“, esantį sistemos disko (pvz., C) aplanke \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking.

 5. Paleiskite kompiuterį iš naujo, tada pabandykite dar kartą prisijungti prie namų grupės.

Jūsų kompiuteris jau priklauso namų grupei.

Vienu metu galite priklausyti tik vienai namų grupei. Jei norite prisijungti prie kitos namų grupės, pirmiausia išeikite iš tos, kuriai šiuo metu priklauso jūsų kompiuteris.

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, perkelkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Namų grupė, tada bakstelėkite arba spustelėkite Išeiti.

Gali kilti tinklo problema.

Bandykite paleisti tinklo trikčių diagnostikos priemonę:

 • Tinklo trikčių diagnostikos priemonę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Identifikuoti ir taisyti, tada bakstelėję arba spustelėję Identifikuoti ir taisyti tinklo problemas.

Kitos nežinomos problemos.

Kartais problemas išspręsti galite paleisdami kompiuterį iš naujo arba palikdami namų grupę ir prisijungdami prie jos iš naujo.

Negaliu spausdinti naudodamas namų grupės spausdintuvą

Yra kelios priežastys, dėl kurių gali nepavykti spausdinti į namų grupės spausdintuvą.

 • Spausdintuvas yra išjungtas.

 • Kompiuteris, prie kurio prijungtas spausdintuvas, yra išjungtas, užmigęs, užmigdytas arba išėjęs iš namų grupės. Informacijos apie energijos taupymo parinkčių keitimą ieškokite Energijos vartojimo planai: DUK.

 • Kitas namų grupės narys daugiau nebendrina spausdintuvo.

 • Slankiklis Rasti įrenginius ir turinį gali būti išjungtas. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kompiuterių, įrenginių ir turinio radimas tinkle.

 • Spausdintuvo jungtis yra ne USB, jį reikia bendrinti naudojant valdymo skydo parinktį Įrenginiai ir spausdintuvai.

 • Įdiegta netinkama spausdintuvo tvarkyklė. Spausdintuvai turi naudoti tvarkyklę, tinkamą naudoti kompiuteryje, prie kurio jie prijungti (x86 arba x64). Daugelį spausdintuvų tvarkyklių galima automatiškai atsisiųsti iš sistemos Windows naujinimų. Tvarkykles taip pat galima gauti spausdintuvo gamintojo svetainėje. Daugiau informacijos žr. Spausdintuvo diegimas.

Jeigu vis tiek negalite rasti namų grupės spausdintuvo ar juo spausdinti, tai gali būti tinklo problema. Bandykite paleisti tinklo trikčių diagnostikos priemonę:

 • Tinklo trikčių diagnostikos priemonę atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę Identifikuoti ir taisyti, tada bakstelėję arba spustelėję Identifikuoti ir taisyti tinklo problemas.

Kartais prieiti prie namų grupės spausdintuvų galite paleisdami kompiuterį iš naujo arba palikdami namų grupę ir prisijungdami prie jos iš naujo.

Negaliu panaikinti namų grupės

Namų grupių panaikinti negalima, tačiau visus kompiuterius atjungus nuo namų grupės, ji išnyks. Štai kaip galima išeiti iš namų grupės:

 1. Parinktį Namų grupė atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), bakstelėję arba spustelėję Keisti kompiuterio parametrus, tada bakstelėję arba spustelėję Tinklas ir – Namų grupė.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Išeiti.

Reikia daugiau pagalbos?