Išsamiai apie mobilųjį plačiajuostį ryšį

Naudojant mobilųjį plačiajuostį ryšį galima prisijungti prie interneto iš bet kurios vietos, kur yra mobiliojo ryšio paslauga. Reikės mobiliojo plačiajuosčio ryšio duomenų kortelės (aprašyta toliau) ir mobiliojo plačiajuosčio ryšio prenumeratos.

Mobilusis plačiajuostis ryšys yra santykinai nauja technologija, todėl galite susidurti su nežinomais terminais ir sąvokomis. Šiame straipsnyje rasite nežinomų dalykų paaiškinimus ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti norint nustatyti ir naudoti mobilųjį plačiajuostį ryšį.

Mobiliojo plačiajuosčio ryšio terminija

Čia rasite kai kurių dažniausiai vartojamų terminų apibrėžimus:

 • Duomenų kortelė yra USB įrenginys arba maža kortelė, teikianti mobiliojo plačiajuosčio interneto ryšio prieigą. Duomenų kortelės taip pat gali būti integruoti nešiojamojo kompiuterio modeliai.

 • Prenumeratoriaus identifikavimo modulis (SIM) yra maža, keičiama kortelė, kurioje yra mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugų prenumeratoriaus tapatybės ir saugos informacija. Kai kuriose duomenų kortelėse fiziškai identifikuojamų arba keičiamų SIM gali nebūti.

 • Prieigos taško pavadinimas (APN) arba prieigos eilutė yra mobiliojo ryšio operatoriaus pateikta raidžių ir skaičių kombinacija, skirta jūsų tinklo tipui identifikuoti. Mobiliojo ryšio operatorius gali turėti kitus APN, kurie žymi kitus paslaugų tipus.

 • Kaip ir telefone tarptinklinis ryšys reiškia išėjimą už įprastos geografinės naudojimo srities ribų. Naudojant tarptinklinį ryšį, prisijungiama prie mobiliojo ryšio operatoriaus per partnerio tinklą, o už duomenų paslaugą mokama daugiau.

 • 3G, 4G ir LTE tinklai yra korinio ryšio tinklai, kurie palaiko įvairias technologijas ir ryšio spartą.

Nustatymas ir prisijungimas prie interneto

Rodyti viską

Mobiliojo plačiajuosčio ryšio nustatymas pirmą kartą

 1. Aktyvinkite savo prenumeratoriaus tapatybės modulį (SIM) ir to SIM mobiliojo plačiajuosčio ryšio tarnybą. Mobiliojo ryšio operatorius arba įrenginio pardavėjas suteiks informaciją, kaip tai padaryti.

 2. Jei turite išorinį mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginį, įsitikinkite, kad jis tinkamai įdėtas į kompiuterį, laikantis gamintojo nurodymų, o belaidžio tinklo jungiklis įjungtas. Belaidžio tinklo jungiklis paprastai yra nešiojamojo arba planšetinio kompiuterio priekyje, šone arba gale.

 3. Galimų tinklų sąrašą peržiūrėkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma).

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite savo mobiliojo plačiajuosčio tinklo pavadinimą.

  Pastaba

  • Jums gali reikėti pateikti prieigos eilutę arba APN, kad būtų galima identifikuoti jūsų mobiliojo ryšio tinklą. Prieigos eilutė (CDMA įrenginiams) arba APN (GSM įrenginiams) turi būti įtraukta į informaciją, pateiktą su prenumeratoriaus tapatybės moduliu (SIM) arba prenumerata.

 5. Keiskite norimus ryšio parametrus, tada bakstelėkite arba spustelėkite Jungtis.

 6. Jei būsite paraginti, pasirinkite arba įveskite prieigos taško pavadinimą (APN) arba prieigos eilutę, vartotojo vardą, slaptažodį ir prisijungimo informacijos tipą. (Juos galima rasti informacijoje, pateiktoje su mobiliojo plačiajuosčio ryšio aparatūra arba mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslauga.) Planą galėsite įsigyti ir iš teikėjo šiame ekrane.

 7. Bakstelėkite arba spustelėkite Pirmyn.

Pastabos

 • Jei jūsų SIM užrakinta, mobiliojo ryšio paslaugų operatorius nustato numatytąjį PIN kodą. Jei įrenginys užrakintas, jo negalima naudoti ir norint jį atrakinti reikia PIN kodo. Žr. su SIM arba prenumerata pateiktą informaciją.

 • Tris kartus įvedus neteisingą PIN, abonementas užblokuojamas, kol gausite PIN atblokavimo raktą (PUK) iš mobiliojo ryšio operatoriaus. Jei būsite prisijungę, kai abonementas užblokuojamas, esamas ryšys bus nutrauktas.

 • Jei kyla problemų prisijungiant prie interneto, susisiekite su mobiliojo ryšio operatoriumi.

Prisijungimas prie interneto (kai ryšys jau nustatytas)

 1. Galimų tinklų sąrašą peržiūrėkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma).

 2. Spustelėkite arba bakstelėkite mobiliojo plačiajuosčio ryšio tinklo pavadinimą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Jungti.

Interneto ryšio bendrinimas

Atsižvelgiant į mobiliojo ryšio prenumeratą, galite turite galimybę bendrai naudoti mobiliojo plačiajuosčio interneto ryšį su kitais žmonėmis. Bendrai naudojamas ryšys vadinamas mobiliuoju interneto tašku. Kiti žmonės gali prie jo prisijungti naudodami „Wi‑Fi“. Norint prisijungti jiems reikės tinklo pavadinimo ir slaptažodžio.

Interneto ryšio bendrinimas sukuriant mobilųjį interneto tašką

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite mobilųjį plačiajuostį ryšį.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite slankiklį Bendrinti šį ryšį, kad jį įjungtumėte.

 4. Jei norite pakeisti bendrai naudojamo ryšio tinklo pavadinimą arba slaptažodį, bakstelėkite arba spustelėkite Redaguoti.

Parametrų keitimas

Rodyti viską

Profilio ypatybių keitimas

Jei norite pakeisti ryšio profilio ypatybes, pvz., prieigos taško pavadinimą (APN), prieigos eilutę, vartotojo vardą, slaptažodį ar automatinio prisijungimo parametrus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite savo mobiliojo plačiajuosčio tinklo pavadinimą.

 3. Pakeiskite į reikiamą prieigos taško pavadinimą (APN) arba prieigos eilutę, vartotojo vardą ir slaptažodį. (Juos galima rasti informacijoje, pateiktoje su mobiliojo plačiajuosčio ryšio aparatūra arba paslauga.)

Tinklo pasirinkimo parametrų keitimas

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite savo mobiliojo plačiajuosčio tinklo pavadinimą.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Ieškoti.

 4. Norėdami, kad „Windows“ automatiškai pasirinktų tinklą, bakstelėkite arba spustelėkite Automatinis pasirinkimas (rekomenduojama). Arba sąraše pagal pavadinimą pasirinkite tinklą patys, tada bakstelėkite arba spustelėkite Registruoti.

  Pastabos

  • Jei naudojatės tarptinkliniu ryšiu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

  • Jei „Windows“ negalės prisijungti prie nurodyto tinklo, tinklas bus pasirinktas automatiškai.

Apskaičiuoto duomenų naudojimo rodymas arba slėpimas

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite mobilųjį plačiajuostį ryšį.

 3. Įjunkite arba išjunkite Tinklų sąraše rodyti mano numatytąjį duomenų naudojimą.

 4. Norėdami peržiūrėti numatomą duomenų naudojimą:

  Galimų tinklų sąrašą peržiūrėkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma).

 5. Pasirinkite mobilųjį plačiajuostį tinklą.

Pastaba

 • Spustelėjus Nustatyti iš naujo nustatoma nulinė duomenų naudojimo sekimo reikšmė. Tai neturi įtakos jūsų faktiškai sunaudotų duomenų bendram kiekiui, kurį stebi jūsų mobiliojo ryšio operatorius.

PIN kodo naudojimas, keitimas arba šalinimas

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite mobilųjį plačiajuostį ryšį.

 3. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Norėdami naudoti PIN, bakstelėkite arba spustelėkite Naudoti PIN, įveskite PIN, kurį norite naudoti, tada spustelėkite Baigti.

  • Norėdami pakeisti PIN, spustelėkite Keisti PIN, įveskite dabartinį PIN, įveskite ir patvirtinkite naują PIN, kurį norite naudoti, tada spustelėkite Baigti.

  • Norėdami nustoti naudoti PIN, bakstelėkite arba spustelėkite Pašalinti PIN.

  Pastabos

  • Jei įrenginyje negalima naudoti PIN, mygtukas Naudoti PIN bus neprieinamas.

  • 3 kartus įvedus neteisingą PIN, abonementas užblokuojamas, kol gausite PIN atblokavimo raktą (PUK) iš mobiliojo ryšio operatoriaus. Jei būsite prisijungę, kai abonementas užblokuojamas, esamas ryšys bus nutrauktas.

  • Jei PIN dabar naudojamas, mygtukas Naudoti PIN bus neprieinamas.

  • Jei dabar PIN kodas nenaudojamas, mygtukai Keisti PIN ir Pašalinti PIN bus neprieinami. Kad galėtumėte keisti PIN, pirmiausia jį reikia naudoti.

Informacijos apie prenumeratą, paslaugų teikėją, įrenginį ar abonementą radimas

Rodyti viską

Prenumeratos, teikėjo, įrenginio ar abonemento išsamios informacijos radimas

 1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite mobilųjį plačiajuostį ryšį.

 3. Žiūrėkite skyriuje Ypatybės.

Įrenginio atrakinimas, kad būtų galima naudoti su kitu mobiliojo ryšio operatoriumi

 1. Įdėkite kito mobiliojo ryšio operatoriaus prenumeratoriaus identifikavimo modulį (SIM). Mobiliojo ryšio operatorius arba įrenginio pardavėjas suteiks informaciją, kaip tai padaryti.

 2. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite mobilųjį plačiajuostį ryšį.

 4. Įveskite iš mobiliojo ryšio operatoriaus gautą atrakinimo kodą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Atrakinti.

Įrenginio paleidimas iš naujo

Įrenginį iš naujo paleisti galima jį atjungiant ir iš naujo prijungiant, išjungiant ir vėl įjungiant kompiuterį arba perjungiant iš užmigdymo arba miego režimo.

Trikčių diagnostika

Čia pateikiamos kai kurios dažniausiai pasitaikančios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mobilųjį plačiajuostį ryšį, bei priemonės, kurių galite imtis, kad šias problemas išspręstumėte.

Rodyti viską

Kilo problemų jungiantis prie interneto naudojant mobilųjį plačiajuostį ryšį

Šiame skyriuje aprašytos kelios ryšio problemos, galimos jų priežastys ir problemų sprendimo veiksmai.

 • Mobilusis plačiajuostis ryšys neįtrauktas į tinklo ryšių sąrašą. Galimos priežastys:

  • SIM arba įrenginys užrakintas, neperskaitomas arba nebegaliojantis.

  • Mobiliojo ryšio prenumeratos galiojimo laikas baigėsi arba ji neaktyvinta.

  • Esate vietovėje, kur nėra tinklo signalo.

 • Yra signalas, tačiau negalite prisijungti. Galimos priežastys:

  • Duomenų prenumerata negalioja.

  • Prisijungti naudojamas prieigos taško pavadinimas (APN), vartotojo vardas arba slaptažodis yra neteisingas.

  • Naudojamas tarptinklinis ryšys, o pasirinktas tinklo operatorius neteikia duomenų paslaugų arba duomenų paslaugų tarptinklinis ryšys neįjungtas.

 • Iš kai kurių vietų galite prisijungti, o iš kitų – ne (pavyzdžiui, negalite prisijungti užmiestyje). Galimos priežastys:

  • Neįjungtas duomenų paslaugų tarptinklinis ryšys.

  • Pasirinktas tinklo operatorius neleidžia duomenų paslaugų.

Jei susidūrę su šiomis problemomis norite išsiaiškinti tikrąją problemos priežastį ir sprendimą, paleiskite tinklo trikčių diagnostikos priemonę atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Tinklo ir bendrinimo centrą atidarykite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Ieškoti (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Ieškoti), ieškos lauke įvedę tinklas ir bendrinimas, tada bakstelėję arba spustelėję Tinklo ir bendrinimo centras.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Keisti adapterio parametrus.

 3. Palaikykite nuspaudę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite mobilųjį plačiajuostį ryšį, tada bakstelėkite arba spustelėkite Diagnozuoti.

Kilo problemų bendrai naudojant mobilųjį plačiajuostį ryšį

Gali reikėti įdiegti naujausias tvarkykles. Norint bendrai naudoti mobilųjį plačiajuostį ryšį reikalingos „Wi‑Fi“ tvarkyklės, kurios veikia su „Wi‑Fi Direct“.

Kilo problemų prisijungiant prie mobiliojo interneto taško (bendrai naudojamo mobiliojo plačiajuosčio ryšio)

Gali reikėti rankiniu būdu susieti įrenginius naudojant „Bluetooth“. Nors įrenginiai naudoja „Wi‑Fi“, nustatant pradinį ryšį su mobiliuoju interneto tašku naudojamas „Bluetooth“ susiejimas. Daugiau informacijos apie susiejimą žr. Įrenginių ir spausdintuvų įtraukimas, peržiūra ir valdymas.

Gaunu klaidos pranešimą, kai ieškau tinklų

Yra keli galimi problemos sprendimo būdai:

 • Jei jau esate prisijungę naudodami mobilųjį plačiajuostį ryšį, atsijunkite ir bakstelėkite arba spustelėkite Ieškoti.

 • Įsitikinkite, kad išjungtas lėktuvo režimas ir įjungtas mobilusis plačiajuostis ryšys. Norėdami patikrinti:

  Galimų tinklų sąrašą peržiūrėkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį aukštyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma).

 • Jei SIM kortelė užrakinta naudojant PIN kodą, įveskite jį ir atrakinkite.

 • Jei įrenginys neatsako, jį atjunkite ir vėl prijunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį.

Galiu naršyti internete, tačiau tiesioginių pranešimų programa, srautinis vaizdo įrašų perdavimas arba VPN paslauga neveikia

Naudojant tam tikrą paslaugų planą mobiliojo ryšio operatorius gali būti uždraudęs prieigą prie tam tikrų svetainių (IP adresų), prievadų ir paslaugų tipų. Susisiekite su mobiliojo ryšio operatoriumi, kad patikrintumėte, ar jums teikiama paslauga programai naudoti mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu.

Pakeičiau SIM iš telefono į duomenų kortelę, dabar negaliu prisijungti prie interneto (kai SIM buvo telefone, galėjau)

Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai taiko skirtingus prieigos prie interneto parametrus duomenų kortelėms ir telefonams. Susisiekite su mobiliojo ryšio operatoriumi, kad patikrintumėte, ar prenumerata leidžia naudoti turimo tipo įrenginį, ar naudojate teisingus parametrus.

Reikia daugiau pagalbos?