Mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginio atrakinimas arba atblokavimas

Jeigu mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginys užrakintas arba užblokuotas, atlikite šiuos veiksmus.

Mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginio atrakinimas

Jeigu mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginys turi PIN kodą, įrenginys automatiškai užrakinamas išjungus kompiuterį, perėjus į užmigdymo režimą arba išėmus įrenginį iš kompiuterio. Kitą kartą paleidus kompiuterį, grąžinus iš užmigdymo režimo arba įdėjus įrenginį, būsena bus rodoma kaip Įrenginys užrakintas. Norėdami atrakinti, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Galimų tinklų sąrašą peržiūrėkite perbraukę į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėję Parametrai (arba, jei naudojate pelę, nukreipę žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkėlę žymiklį žemyn ir spustelėję Parametrai), tada bakstelėję arba spustelėję tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma).

  2. Spustelėkite arba bakstelėkite mobiliojo plačiajuosčio ryšio pavadinimą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

  3. Įveskite PIN kodą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

Mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginio atblokavimas

Jei mobiliojo plačiajuosčio ryšio įrenginys užblokuotas, negalite jo atrakinti naudodami PIN kodą. Bus rodoma įrenginio būsena Užblokuotas. Norėdami atblokuoti įrenginį, turite įvesti PIN atblokavimo kodą (dažnai vadinamą PUK kodu), kurį pateikia mobiliojo plačiajuosčio ryšio teikėjas. Atblokuojant taip pat reikia sukurti naują PIN kodą. Norėdami atblokuoti įrenginį, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Perbraukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus.
    (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.)

  2. Bakstelėkite arba spustelėkite Tinklas, tada bakstelėkite arba spustelėkite savo mobiliojo plačiajuosčio tinklo pavadinimą.

  3. Bakstelėkite arba spustelėkite Atblokuoti PIN.

  4. Įveskite PIN atblokavimo kodą (PUK), įveskite ir patvirtinkite naują PIN kodą, tada bakstelėkite arba spustelėkite Baigti.

Reikia daugiau pagalbos?