Galite naudotis Windows Media leistuvo biblioteka, kuri padės sutvarkyti visą skaitmeninį laikmenų rinkinį kompiuteryje, įskaitant muziką, vaizdus ir paveikslėlius. Kartą įtraukę failus į biblioteką, galite groti failus, įrašyti mišrius kompaktinius diskus, kurti grojaraščius, sinchronizuoti failus į nešiojamuosius muzikos ir vaizdų leistuvus, taip pat bendrinti failus su kitais įrenginiais namų tinkle. Yra keli metodai, kuriuos galite naudoti įtraukdami failus į biblioteką:

 • Stebėjimo aplankai. Pirmą kartą paleidus leistuvą, jis automatiškai ieško tam tikrų numatytų muzikos, vaizdų arba paveikslėlių failų aplankų, paskui įtraukia šiuos failus į biblioteką. Jei kada nors įtraukėte arba pašalinote failus iš šių aplankų, leistuvas automatiškai atitinkamai atnaujina biblioteką. Galite keisti, kuriuos aplankus leistuvas valdys, jeigu išsaugote kelis skaitmeninės laikmenos failus vietoje, kuri jau nėra valdoma automatiškai.

 • Pridėti grojamus laikmenos failus. Grojant failą kompiuteryje arba internete, leistuvas automatiškai įtraukia failą į biblioteką, jeigu jo ten dar nėra. Leistuvas automatiškai neįtraukia failo, grojamo keičiamojoje laikmenoje, keičiamajame laikmenų įrenginyje arba bendrai naudojamame tinkle. Pavyzdžiui, jeigu grojate failą, išsaugotą CompactFlash kortelėje, duomenų kompaktiniame diske arba bendrajame aplanke kitame tinklo kompiuteryje, leistuvas nepridės failo į biblioteką automatiškai.

 • Kopijuoti muziką iš kompaktinio disko. Galite naudoti leistuvą kopijuodami takelius iš garso kompaktinių diskų. Kopijavimo metu takeliai yra kuriami kaip failai kompiuteryje.

 • Muzikos ir vaizdų atsisiuntimas iš tinklo saugyklų. Galite registruotis tinklo saugyklose ir be leistuvo. Kartą tai padarę, galėsite atsisiųsti muzikos ir vaizdų failus iš tinklo saugyklų.

Šioje temoje paaiškinami pirmieji du metodai. Informacijos apie kitus metodus žr. Kopijuoti muziką iš kompaktinio disko ir Pirkti tinkle.

Rodyti viską

Keisti leistuvo valdomus aplankus

 1. Spustelėkite rodyklę po Biblioteka skirtuku, tada spustelėkite Pridėti prie bibliotekos.

 2. Dialogo lange Pridėti prie bibliotekos spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Mano asmeniniai aplankai. Šią parinktį naudokite norėdami valdyti skaitmeninius medijos failus, įrašytus aplankuose Muzikos įrašai, Nuotraukos, Vaizdo įrašai, bei visus kitus failus, kurie įrašyti viešuosiuose aplankuose Muzikos įrašai, Nuotraukos ir Vaizdo įrašai, prie kurių gali prieiti visi, kas naudojasi jūsų kompiuteriu.

  • Mano aplankai ir aplankai, kuriais aš galiu naudotis. Šią parinktį naudokite valdyti skaitmeniniams laikmenų failams, išsaugotiems asmeniniuose Muzikos, Nuotraukų ir Vaizdo įrašų aplankuose, taip pat ir failams išsaugotiems viešuosiuose Muzikos, Nuotraukų ir Vaizdo įrašų aplankuose, kurie priklauso kitiems jūsų kompiuterio vartotojams. Atkreipkite dėmesį, kad kito vartotojo asmeniniame aplanke išsaugotus failus galėsite valdyti tik tada, jei šis asmuo pasirinko jus bendrai naudoti šį aplanką. Informacijos apie tai, kaip bendrai naudoti aplanką su kitu asmeniu kompiuteryje, žr. Windows Žinynas ir palaikymas.

 3. Spustelėkite Išplėstinės parinktys, tada atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Norėdami valdyti papildomus aplankus, spustelėkite Pridėti, tada nurodykite aplanko vietą.

  • Norėdami sustabdyti anksčiau įtraukto aplanko valdymą, spustelėkite norimą šalinti iš sąrašo aplanką ir tada spustelėkite Pašalinti. Norėdami sustabdyti automatiškai įtraukto aplanko valdymą, spustelėkite aplanką ir tada spustelėkite Nepaisyti.

  • Norėdami nurodyti, kad leistuvas įtrauktų anksčiau iš bibliotekos panaikintus failus, pažymėkite arba išvalykite Pridėti failus, anksčiau panaikintus iš bibliotekos žymės langelį.

  • Norėdami, kad į biblioteką nebūtų įtraukti mažesni nei tam tikro dydžio failai, įveskite failo dydžio limitus Garso failai ir Vaizdo failai laukuose.

Keisti, kuriuos laikmenos failus automatiškai įtraukti į biblioteką grojant

 1. Spustelėkite rodyklę po Biblioteka skirtuku, spustelėkite Daugiau parinkčių ir tada spustelėkite Leistuvas skirtuką.

 2. Norėdami, kad kompiuterio ar interneto failai nebūtų įtraukti į biblioteką, kai juos grojate, išvalykite žymės langelį Pridėti laikmenas prie bibliotekos, leidžiant jas.