Įtraukti žymes arba kitas ypatybes į failus

Failo ypatybėse rodoma informacija apie failus, pvz., autoriaus vardas ir data, kai failas buvo paskutinį kartą modifikuotas. Nors yra daug ypatybių, susietųjų su failais, dažniausiai žymės yra naudingiausios, nes žymes galima įtraukti į failus, kuriuose yra žodžiai ir frazės, pagal kurias lengva rasti failus.

Galite greitai sutvarkyti ir rasti failus, kai ieškote ir filtruojate naudodami failo ypatybes. Pvz., galima greitai susiaurinti failų rodinį aplanke Dokumentai iki tų failų, kurie sukurti konkretaus autoriaus arba kuriuose yra tam tikros žymės. Bet pirma reikia įtraukti šias ypatybes į failus.

Pastaba

 • Negalima įtraukti arba modifikuoti kai kurių failų tipų ypatybių. Pvz., galima įtraukti arba modifikuoti Microsoft Office dokumentų ir Ieškų ypatybes, bet negalima įtraukti arba modifikuoti TXT arba RTF failų ypatybių.

Rodyti viską

Įtraukti arba modifikuoti bendrąsias ypatybes naudojant Išsamios informacijos sritį

Išsamios informacijos srityje aplanko lango apačioje galima įtraukti arba modifikuoti bendriausias failo ypatybes, pvz., žymes, autorių vardus ir vertinimus.

 1. Atidarykite Dokumentus spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Dokumentai.

 2. Spustelėkite failą norėdami pritaikyti ypatybes.

 3. Išsamios informacijos srityje aplanko lango apačioje spustelėkite norimą keisti ypatybę, įveskite naują ypatybę, o tada spustelėkite Įrašyti.

  Išsamios informacijos srities skirtukų paveikslėlis
  Žymės įtraukimas Išsamios informacijos srityje

  Norėdami įtraukti daugiau nei vieną ypatybę, atskirkite kiekvieną įrašą kabliataškiu. Kad galėtumėte įvertinti failą naudodami vertinimo ypatybę, spustelėkite norimą pritaikyti žvaigždutę.

Įtraukti arba modifikuoti ypatybes, kurios nepasirodo Išsamios informacijos srityje

 1. Atidarykite aplanką, kuriame yra norimas keisti failas.

 2. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite failą, o tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Išsami informacija, spustelėkite norimą keisti ypatybių langą, įveskite žodį arba frazę, o tada spustelėkite Taikyti. (Jei nematysite jokio norimo į rinkmeną įtraukti teksto, perkelkite pelės žymiklį ant vietos, kurioje norėtumėte matyti tekstą, ir langas atsiras.)

  Norėdami įtraukti daugiau nei vieną to paties tipo ypatybę, atskirkite kiekvieną ypatybę kabliataškiu. Kad galėtumėte įvertinti failą naudodami vertinimo ypatybę, spustelėkite norimą pritaikyti žvaigždutę.

  Dialogo lango Ypatybės langelio Skirtukai paveikslėlis
  Žymių įtraukimas į failą dialogo lange Ypatybės

  Atlikite aukščiau pateiktus veiksmus, kad galėtumėte pakeisti visas galimas ypatybes (pvz., Autoriai, Įvertinimas arba Komentarai).

Įtraukti arba modifikuoti ypatybes įrašant failą

Taip pat galima įtraukti arba keisti ypatybes faile, jo kūrimo arba įrašymo metu, vėliau neieškant failo ir nepritaikant ypatybių.

 1. Naudojamoje programoje spustelėkite meniu Failas, o tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 2. Dialogo lango Įrašyti kaip atitinkamose laukuose įveskite žymes ir kitas ypatybes.

  Dialogo lango Įrašyti kaip paveikslėlis
  Ypatybių įtraukimas į failą dialogo lange Įrašyti kaip
 3. Įveskite failo vardą, o tada spustelėkite Įrašyti.

Pašalinti ypatybes iš failo

Jei ketinate bendrai naudoti failą su kitu asmeniu, galbūt norėsite pašalinti kai kurias arba visas failo ypatybes, ypač jei juose yra asmeninė informacija. Pvz., į Autoriaus ypatybę gali būti įtraukti asmenys, su kuriais bendradarbiavote faile, o žymėse gali būti žodžių arba frazių, kurių kiti asmenys neturėtų matyti.

 1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite failą, o tada spustelėkite Ypatybės.

 2. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Išsami informacija.

 3. Spustelėkite Pašalinti ypatybių ir asmeninę informaciją.

 4. Dialogo lange Pašalinti ypatybes spustelėkite Kurti kopiją su visomis įmanomomis pašalinti ypatybėmis, o tada spustelėkite Gerai. Tokiu būdu leidžiama išsaugoti pradinę failo su visomis ypatybėmis versiją ir padaryti bendrai naudojamą kopiją su visomis pašalintomis ypatybėmis.
  – arba –
  Dialogo lange Pašalinti ypatybes spustelėkite Iš failo pašalinti šias ypatybes, pažymėkite kiekvienos norimos pašalinti ypatybės žymės langelį, o tada spustelėkite Gerai.

Pastaba

 • Jeigu pridėjote ypatybes naudodami kitą nei sistema Windows programą, turite pašalinti šias ypatybes naudodami tą programą. Dialogo langas Šalinti ypatybes šalina ypatybes, kurios buvo pridėtos naudojant sistemą Windows, bet gali nepašalinti visų ypatybių, kurias pridėjo kitos programos.