Meniu Papildomos perkrovimo parinktys leidžia paleisti sistemą Windows išplėstiniais trikčių šalinimo režimais. Meniu pasieksite prieš paleidžiant sistemą Windows įjungę kompiuterį ir paspaudę klavišą F8.

Kai kurios parinktys, pvz., saugusis režimas, paleidžia sistemą Windows ribota būsena, kurioje paleidžiami tik pagrindai. Jeigu paleidus saugiuoju režimu problema neatsiranda, kaip galimas priežastis galite panaikinti numatytuosius parametrus ir pagrindines įrenginių tvarkykles. Kitos parinktys paleidžia Windows su išplėstinėmis priemonėmis, kurios skirtos administratoriams ir IT profesionalams. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Microsoft svetainė IT profesionalams

Rodyti viską

Taisyti savo kompiuterį

Peržiūrėkite sistemos atkūrimo įrankių sąrašą, kurį galite naudoti taisyti paleisties problemas, paleisti diagnostiką arba atkurti savo sistemą. Ši parinktis galima, jei kompiuterio standžiajame diske įdiegti įrankiai. Jei turite sistemos Windows diegimo diską, sistemos atkūrimo įrankiai bus diegimo diske. Daugiau informacijos ieškokite Paleisties atkūrimas: dažnai užduodami klausimai.

Saugusis režimas

Paleidžia Windows su mažiausiu tvarkyklių ir tarnybų rinkiniu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skyrelį Kas yra saugusis režimas?

Saugusis darbo tinkle režimas

Paleidžia sistemą Windows saugiuoju režimu ir įtraukia tinklo tvarkykles bei tarnybas, būtinas interneto ar kitų tinklo kompiuterių prieigai.

Saugusis komandinės eilutės režimas

Paleidžia sistemą Windows saugiuoju režimu su komandinės eilutės langu vietoje įprastos Windows sąsajos. Ši parinktis skirta IT profesionalams ir administratoriams.

Įgalinti įkrovos registravimą žurnale

Sukuria ntbtlog.txt failą, kuriame pateikiamas visų tvarkyklių, įdiegiamų paleisties metu, sąrašas, kuris gali būti naudingas išplėstiniam trikčių šalinimui.

Įjungti mažos skiriamosios gebos vaizdo įrašą (640 × 480)

Paleidžia sistemą Windows naudodamas dabartinę vaizdo tvarkyklę bei žemus skiriamosios gebos ir atnaujinimo dažnio parametrus. Šį režimą galite naudoti norėdami iš naujo nustatyti monitoriaus parametrus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skyrelį Keisti ekrano skiriamąją gebą. ir Sutvarkyti monitoriaus mirgėjimą (atnaujinimo dažnis).

Paskutinė žinoma gera konfigūracija (pažangi)

Paleidžia sistemą Windows naudodama paskutinę sėkmingai veikusią registro ir tvarkyklės konfigūraciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Paskutinės geros konfigūracijos naudojimas.

Katalogų tarnybų atkūrimo režimas

Paleidžia sistemos Windows domeno valdiklį, vykdantį „Active Directory“, kad būtų galima atkurti katalogų tarnybą. Ši parinktis skirta IT profesionalams ir administratoriams.

(Programinių klaidų) taisymo režimas

Paleidžia sistemą Windows išplėstiniu trikčių šalinimo režimu, skirtu IT profesionalams ir sistemos administratoriams.

Išjungti automatinį paleidimą iš naujo įvykus sistemos klaidai

Apsaugo sistemą Windows nuo automatinio paleidimo iš naujo, jeigu sistema Windows neveikė dėl klaidos. Šią parinktį pasirinkite tik tada, jei sistema Windows įstringa cikle, kuriame sistema Windows neveikia, bando pasileisti iš naujo ir vėl nepasileidžia.

Išjungti Tvarkyklės parašo reikalavimo vykdymą

Leidžia diegti tvarkykles, turinčias netinkamus parašus.

Įprastai paleisti sistemą Windows

Paleidžia sistemą Windows įprastu režimu.