El. paštas (elektroninio pašto) trumpinys yra greitas ir patogus bendravimo būdas. Galima naudoti el.paštą šiais tikslais:

 • Siųsti ir gauti teksto pranešimus. Galima siųsti el. laišką bet kuriam asmeniui, turinčiam el. pašto adresą. Pranešimas gaunamas į gavėjo el. pašto dežutę per kelias sekundes arba minutes —nepriklausomai nuo to, kur jis arba ji gyvena: šalia jūsų ar kitoje pasaulio pusėje.

  El. paštas yra dvipusis. Galima gauti pranešimus iš bet ko, kas žino jūsų el. pašto adresą ir tada skaityti ir atsakyti į tuos pranešimus.

 • Siųsti ir gauti failus. Be teksto, galima siųsti bet kurį failo tipą el. laišku, įskaitant dokumentus, paveikslėlius ir muzikos įrašus. El. laišku siunčiamas failas vadinamas priedu.

 • Siųsti pranešimus asmenų grupėms. Vienu metu galima siųsti el.‑laišką daugeliui asmenų. Gavėjai gali atsakyti visai grupei, leisdami diskusijas grupėje.

 • Persiųsti pranešimus. Gavus el. laišką, jį galima persiųsti kitiems jo nerenkant dar kartą.

Vienas el. pašto telefonu arba reguliaraus pašto privalumas yra jo patogumas: Galima siųsti pranešimus bet kuriuo paros metu. Jei siunčiant pranešimą gavėjų nėra prie kompiuterio ir jie nėra prisijungę (prisijungę prie interneto), jie ras pranešimą kai tikrins el. paštą. Jei jie yra prisijungę, jie gali atsakyti per kelias minutes.

El. paštas yra nemokamas. Skirtingai nuo įprastinio laiško, siunčiant el. laišką nereikia mokėti už pašto ženklą arba siuntimo mokestį, nepriklausomai nuo gyvenamosios gavėjo vietos. Vieninteliai mokesčiai yra už interneto ryšį.

Ko reikia prieš pradedant naudotis el. paštu?

Norint naudotis el. paštu, reikia turėti tris dalykus:

 • Interneto ryšį. Norint prisijungti prie interneto, reikia pasirašyti sutartį su Interneto paslaugų teikėju (ISP). ISP teikia prieigą prie interneto paprastai už mėnesio mokestį. Taip pat reikia modemo. Žr. Ko reikia norint jungtis prie interneto?

 • El. pašto programa arba internetinė tarnyba. Galima naudoti programą Windows Mail, el. pašto programą, gautą kartu su Windows. Galima taip pat naudoti bet kurią kitą el. pašto programą, jei ji įdiegta kompiuteryje.

  Jei norite, vietoje to galite užsiregistruoti nemokamoje internetinėje el.‑pašto paslaugoje, pvz., Gmail, MSN Hotmail arba Yahoo! Paštas. Šios paslaugos leidžia tikrinti el. paštą naudojant žiniatinklio naršyklę iš prijungto prie interneto kompiuterio.

 • El. pašto adresas. Registruodamiesi, iš ISP gaunate el. pašto adresą arba internetinę el. pašto paslaugą. El. pašto adresas susideda iš vartotojo vardo (pasirinktas slapyvardis, nebūtinai tikrasis jūsų vardas), @ ženklo ir ISP arba internetinio el. pašto tiekėjo, pvz., kažkas@example.com.

Programos Windows Mail nustatymas

Jei turite el. pašto adresą ir interneto ryšį, galite siųsti ir gauti el. laiškus. Norėdami naudoti el. paštą programojeWindows Mail, turite pirma nustatytiel. pašto abonementą. Prieš pridedant abonementą, reikia gauti informacijos iš ISP: el. pašto adresą, slaptažodį, gaunamo ir siunčiamo el. pašto serverius ir tam tikrą išsamią informaciją. Žr. Kur galima rasti informacijos apie el. pašto abonementą.

Pridėti el.‑pašto abonementą prie programos Windows Mail

 1. Atidarykite Windows Mail spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos, o tada Windows Mail.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Abonementai.

 3. Spustelėkite Pridėti, tada El. pašto abonementas, spustelėkite Pirmyn ir vykdykite nurodymus.

Sąrankos metu jūsų paprašys pasirinkti rodomąjį vardą. Tai vardas, kurį gavėjai matys, kai siųsite jiems el. laišką.

El. laiškų skaitymas

Programa Windows Mail tikrina, ar gavote el.‑laišką paleidę programą ir kas 30 min. po jos paleidimo. (Norėdami keisti šį intervalą, žr. Tikrinti, ar yra naujas el.‑laiškas.) Gautas el. laiškas pasirodo aplanke Gauta. Aplankas Gauta yra vienas iš kelių aplankų, kuriuos turi el. paštas.

Norėdami pamatyti gautų el. laiškų sąrašą, spustelėkite aplanką Gauta sąraše Aplankai. El. laiškas pasirodo laiškų sąraše. Sąraše rodoma, kas atsiuntė laišką, tema ir kada jis buvo gautas.

Norėdami perskaityti laišką, spustelėkite jį laiškų sąraše. Laiško turinys pasirodo po laiškų sąrašu Peržiūros srityje. Jei laišką norite perskaityti atskirame lange, dukart spustelėkite jį laiškų sąraše.

Paveikslėlis, rodantis Windows Mail aplankų sąrašą, laiškų sąrašą ir Peržiūros sritį
Spustelėkite aplanką Gauta matyti el. laiškus

Norėdami atsakyti į laišką, spustelėkite mygtuką Atsakyti. Norėdami išmokti rašyti ir siųsti atsakymą, žr. šiame strapsnyje skyrių „El. laiškų kūrimas ir siuntimas“.

Taip pat žr. Rodyti el. laiškus programoje Windows Mail.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

Norėdmai kurti naują el. laišką programoje Windows Mail, spustelėkite mygtuką Kurti laišką. Atidaromas naujas laiško langas.

El. laiško pavyzdžio paveikslėlis
El. laiško pavyzdys

Taip galima išplėsti laiško langą programoje Windows Mail ir daugumoje kitų el. pašto programų:

 1. Lauke Kam įveskite bent vieno gavėjo el. pašto adresą. Siųsdami laišką keliems gavėjams, parašykite kabliataškį (;) tarp el.‑pašto adresų.

  Lauke Kopija galite įvesti papildomų gavėjų asmenų, kurie turėtų žinoti apie laišką, bet neturi į jį reaguoti, el. pašto adresus. Jie gaus tą patį laišką kaip ir asmenys lauke Kam. Jei papildomų gavėjų nėra, nieko nerašykite šiame lauke.

 2. Lauke Tema įveskite laiško pavadinimą.

 3. Didelėje tuščioje srityje įveskite laišką.

  Norėdami pridėti prie laiško failą, spustelėkite mygtuką Pridėti failą prie laiškoMygtuko Pridėti failą prie laiško paveikslėlis, kuris yra įrankių juostoje (tiesiai po meniu juosta). Radę failą, jį pažymėkite ir tada spustelėkite Atidaryti. Failas pasirodo laiško antraštės lauke Pridėti.
Failo, pridėto prie el. laiško, paveikslėlis
Prie el. laiško pridėtas failas

Atlikta! Norėdami siųsti laišką, spustelėkite mygtuką Siųsti. Jis bus perduotas gavėjams internetu.

Pastaba

 • Norėdami keisti teksto stilių, šriftą, dydį arba spalvą, spustelėkite vieną iš formatavimo juostoje (virš laiškų srities) esančių mygtukų.

Taip pat žr. Rašyti el. laišką.

El. pašto etiketas

Panašiai kaip pokalbiai telefonu ir bendravimas akis į akį, bendravimas el. paštu turi tam tikras elgesio taisykles. Šios taisyklės nurodomos kaip el. pašto etiketas arba tinklo etiketas („interneto“ ir „etiketo“ derinys). Norėdami užtikrinti efektyvų bendravimą, galite pasielgti taip:

 • Būkite atsargūs juokaudami ir reikšdami emocijas. El. paštu sunku perteikti emocijas, todėl gavėjas gali nesuprasti numatomo tono. Kandžios pastabos yra ypač rizikingos, nes gavėjas gali jas interpretuoti pažodžiui ir įsižeisti. Norėdami perduoti emocijas, naudokite šypsniukus (žr. šio straipsnio skyrių „Šypsniukų naudojimas“)

 • Galvokite prieš siųsdami. El. laiško rašymas ir siuntimas yra greitas ir lengvas — kartais per daug lengvas. Įsitikinkite, kad gerai apgalvojote, ką rašysite ir nerašykite, kai esate blogos nuotaikos. Išsiuntę laišką, jo nebegrąžinsite.

 • Temos eilutėje rašykite trumpai ir aiškiai. Parašykite laiško turinio santrauką keliais žodžiais. Asmenys, gaunantys daug el. laiškų, gali naudoti temą laiškams rūšiuoti pagal prioritetus.

 • Rašykite trumpus laiškus. El. laiško ilgis neribotas, el. paštas sukurtas greitai bendrauti. Daug asmenų neturi laiko arba kantrybės skaityti daugiau nei kelias pastraipas.

 • Nerašykite visko DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS. Daug asmenų supranta sakinius, parašytus didžiosiomis raidėmis, kaip „riksmą“ ir jiems jie atrodo erzinantys ir žeidžiantys.

 • Elkitės atsargiai su slapta ir konfidencialia informacija. Bet kuris gavėjas gali tyčia arba netyčia persiųsti laišką kitiems—.

Be to, oficialiame arba verslo bendravime, stenkitės nedaryti rašybos ir gramatinių klaidų. Prastas el. laiškas atrodo taip, tarsi būtų parašytas neprofesionalaus vartotojo. Prieš išsiųsdami laiškus, redaguokite juos ir, jei el. pašto programa turi rašybos tikrintuvą, pasinaudokite juo. Žr. Rašybos tikrinimas programos Windows Mail laiške.

Šypsniukų naudojimas

Kadangi tekste dažnai yra sunku perteikti emocijas, ketinimus arba toną, pirmieji interneto vartotojai sugalvojo šypsniukus („emocijų“ ir „piktogramos“ derinys)—klaviatūros simbolių sekas, simbolizuojančias veido išraiškas. Pvz., :) pažiūrėjus įstrįžai atrodo kaip besišypsantis veidas. Keli šypsniukų pavyzdžiai pateikti žemiau

Šypsniukas Reikšmė
Šypsniukas

:) arba :-)

Reikšmė

Besišypsantis, laimingas arba juokaujantis

Šypsniukas

:( arba :-(

Reikšmė

Susiraukęs arba nelaimingas

Šypsniukas

;-)

Reikšmė

Mirksintis

Šypsniukas

:-|

Reikšmė

abejingas arba prieštaraujantis

Šypsniukas

:-o

Reikšmė

Nustebęs arba susirūpinęs

Šypsniukas

:-x

Reikšmė

Tylintis

Šypsniukas

:-p

Reikšmė

Iškišantis liežuvį (paprastai juokais)

Šypsniukas

:-D

Reikšmė

Besijuokiantis

Nepageidaujamo el. pašto tvarkymas

Panašiai, kaip gaudami neprašytus skelbimus, reklaminius lapelius ir katalogus į įprastinį paštą, tikriausiai gausite nepageidaujamą el.‑paštą (dažnai vadinamą pašto šiukšlėmis) į aplanką Gauta. Į nepageidaujamą el. paštą gali patekti skelbimai, apgaulingos schemos, pornografija arba teisiniai pasiūlymai. Kadangi nepageidaujamo el.‑pašto siuntimas nėra labai brangus, asmenys gauna jo labai daug.

Windows Į paštą įeina nepageidaujamo el. pašto filtras, analizuojantis atsiųstų laiškų turinį ir perkeliantis įtartinus laiškus į specialų nepageidaujamo el. pašto aplanką. Jei nepageidaujamas el. laiškas nepastebimai pereis pro filtrą į aplanka Gauta, galite nurodyti, kad iš šio siuntėjo gaunami laiškai būtų automatiškai perkeliami į nepageidaujamo el. pašto aplanką. Žr. Blokuoti pašto šiukšles arba kitą nepageidaujamą el. paštą.

Norėdami apsisaugoti nuo nepageidaujamo el. pašto:

 • Atsargiai dalinkite savo el. pašto adresą. Neskelbkite tikrojo el. pašto adreso naujienų grupėse, svetainėse arba kitose viešosiose interneto srityse.

 • Prieš pateikdami el. pašto adresą svetainėje, patikrinkite svetainės privatumo patvirtinimą, kad įsitikintumėte, jog joje neleidžiama atskleisti jūsų el. pašto adreso kitoms įmonėms.

 • Niekada neatsakykite į nepageidaujamą el. laišką. Siuntėjas sužinos, kad jūsų el. pašto adresas galioja ir galės parduoti jį kitoms įmonėms. Tada gausite daugiau nepageidaujamo el. pašto.