Šios Žinyno temos informacija taikoma programai Windows „Internet Explorer 7“.

Galima naudoti programos „Internet Explorer“ sparčiuosius klavišus, norint greitai atlikti daug įvairių užduočių arba dirbti be pelės.

Rodyti viską

Tinklalapių peržiūra ir naršymas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams peržiūrėti ir naršyti.

Jei norite
Spauskite

Rodyti Žinyną

F1

Perjungti naršyklės lango viso ekrano ir įprastą rodinį

F11

Eiti į priekį per tinklalapio elementus, Adreso juostą arba Saitų juostą

TAB

Eiti atgal per tinklalapio elementus, Adreso juostą arba Saitų juostą

SHIFT + TAB

Eiti į pagrindinį puslapį

ALT + HOME

Eiti į kitą puslapį

ALT + RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Eiti į ankstesnį puslapį

ALT + RODYKLĖ Į KAIRĘ arba BACKSPACE

Rodyti saito kontekstinį meniu

SHIFT + F10

Pažymėti kitą rėmelį ar naršyklės elementus (veikia, tik jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

CTRL + TAB arba F6

Pažymėti ankstesnį rėmelį (veikia tik tada, jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

CTRL + SHIFT + TAB

Slinkti dokumento pradžios link

RODYKLĖ Į VIRŠŲ

Slinkti dokumento pabaigos link

RODYKLĖ ŽEMYN

Slinkti dokumento pradžios link didesniu žingsniu

PAGE UP

Slinkti dokumento pabaigos link didesniu žingsniu

PAGE DOWN

Grįžti į dokumento pradžią

HOME

Pereiti į dokumento pabaigą

END

Ieškoti šiame puslapyje

CTRL + F

Naujinti dabartinį tinklalapį

F5

Naujinti dabartinį tinklapį, net jei žiniatinklyje esančios ir kompiuteryje įrašytos tinklalapio versijos laiko žyma sutampa

CTRL + F5

Nebesiųsti puslapio

ESC

Atidaryti naują žiniatinklio svetainę ar puslapį

CTRL + O

Atidaryti naują langą

CTRL + N

Uždaryti dabartinį langą (jei atidarytas tik vienas skirtukas)

CTRL + W

Įrašyti dabartinį puslapį

CTRL + S

Spausdinti dabartinį puslapį arba aktyvųjį rėmelį

CTRL + P

Aktyvinti pažymėtą saitą

ENTER

Atidaryti aplanką Parankiniai

CTRL + I

Atidaryti Retrospektyvą

CTRL + H

Atidaryti Informacijos santraukas

CTRL + J

Atidaryti meniu Puslapis

ALT + P

Atidaryti meniu Įrankiai

ALT + T

Atidaryti meniu Žinynas

ALT + H

Darbas su skirtukais

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su skirtukais.

Jei norite
Spauskite

Atidaryti saitus naujame skirtuke fone

CTRL + spustelėjimas

Atidaryti saitus naujame skirtuke aktyviame lange

CTRL + SHIFT + spustelėjimas

Atidaryti naują skirtuką aktyviame lange

CTRL + T

Perjungti skirtukus

CTRL + TAB arba CTRL + SHIFT + TAB

Uždaryti dabartinį skirtuką (arba dabartinį langą, jei išjungtas naršymas naudojant skirtukus)

CTRL + W

Atidaryti naują skirtuką aktyviame lange iš Adreso juostos

ALT + ENTER

Aktyvinti konkretaus numerio skirtuką

CTRL + n (kur n – skaičius nuo 1 iki 8)

Aktyvinti paskutinį skirtuką

CTRL + 9

Uždaryti kitus skirtukus

CTRL + ALT + F4

Įjungti arba išjungti Sparčiuosius skirtukus (miniatiūrų rodinys)

CTRL + Q

Mastelio naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti masteliui keisti.

Jei norite
Spauskite

Padidinti mastelį (+ 10%)

CTRL + PLIUSO ŽENKLAS

Sumažinti mastelį (- 10%)

CTRL + MINUSO ŽENKLAS

Nustatyti 100% mastelį

CTRL + 0

Ieškos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti paieškai vykdyti.

Jei norite
Spauskite

Eiti į ieškos lauką

CTRL + E

Atidaryti ieškos užklausą naujame skirtuke

ALT + ENTER

Atidarykite ieškos teikėjų meniu

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Spaudinio peržiūros naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams peržiūrėti ir spausdinti.

Jei norite
Spauskite

Nustatyti spausdinimo parinktis ir spausdinti puslapį

ALT + P

Pakeisti popieriaus rūšį, antraštes ir poraštes, padėtį ir paraštes šiam puslapiui

ALT + U

Parodyti pirmą spausdinamą puslapį

ALT + HOME

Parodyti ankstesnį spausdinamą puslapį

ALT + RODYKLĖ Į KAIRĘ

Įvesti puslapio, kurį pageidaujate rodyti, numerį

ALT + A

Parodyti kitą spausdinamą puslapį

ALT + RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Parodyti paskutinį spausdinamą puslapį

ALT + END

Nurodyti, kokiu būdu turi būti spausdinami rėmeliai (ši parinktis galima tik spausdinant tinklalapį, kuriame naudojami rėmeliai)

ALT + F

Uždaryti langą Spaudinio peržiūra

ALT + C

Adreso juostos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su Adresų juosta.

Jei norite
Spauskite

Pažymėti tekstą Adreso juostoje

ALT + D

Parodyti įvestų adresų sąrašą

F4

Adreso juostoje perkelti žymeklį į kairę prie kito loginio adreso elemento (taško arba pasvirojo brūkšnio)

CTRL + RODYKLĖ Į KAIRĘ

Adreso juostoje perkelti žymeklį į dešinę prie kito loginio adreso elemento (taško arba pasvirojo brūkšnio)

CTRL + RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Įtraukti "www." į pradžią ir ".com" į pabaigą įvesto teksto Adreso juostoje

CTRL + ENTER

Pasirinkti kitą atitikmenį Automatinio vykdymo sąraše

RODYKLĖ Į VIRŠŲ

Pasirinkti ankstesnį atitikmenį Automatinio vykdymo sąraše

RODYKLĖ ŽEMYN

Programos „Internet Explorer“ įrankių juostos meniu atidarymas

Toliau esančioje lentelėje aprašyti spartieji klavišai, naudojami programos „Internet Explorer“ įrankių juostos meniu atidarymui.

Jei norite
Spauskite

Atidaryti meniu Pagrindinis

ALT + M

Atidaryti meniu Spausdinti

ALT + R

Atidaryti meniu RSS

ALT + J

Atidaryti meniu Įrankiai

ALT + O

Atidaryti meniu Žinynas

ALT + L

Darbas su informacijos santraukomis, retrospektyva ir parankiniais

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su informacijos santraukomis, retrospektyva ir parankiniais.

Jei norite
Spauskite

Įtraukti dabartinį puslapį į aplanką Parankiniai (arba prenumeruoti informacijos santrauką, jei esate santraukų peržiūros tinklalapyje)

CTRL + D

Atidaryti dialogo langą Tvarkyti parankinius

CTRL + B

Perkelti pasirinktą elementą aukštyn dialogo lango Tvarkyti parankinius sąraše Parankiniai

ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pasirinktą elementą žemyn dialogo lango Tvarkyti parankinius sąraše Parankiniai

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti Parankinių centras ir rodyti parankinius

ALT + C

Atidaryti Parankinių centras ir rodyti retrospektyvą

CTRL + H

Atidaryti Parankinių centras ir rodyti informacijos santraukas

CTRL + J

Atidaryti ir pritvirtinti Parankinių centrą, bei rodyti informacijos santraukas

CTRL + SHIFT + J

Atidaryti meniu Įtraukti į aplanką Parankiniai (arba atidaryti meniu Prenumeruoti informacijos santrauką, jei esate santraukų peržiūros tinklalapyje)

ALT + Z

Atidaryti meniu juostoje esantį meniu Parankiniai

ALT + A

Rodyti visas informacijos santraukas (esant informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje)

ALT + I

Pažymėti informacijos santrauką kaip skaitytą (esant informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje)

ALT + M

Perkelti žymeklį į Ieškos lauką informacijos santraukų peržiūros tinklalapyje

ALT + S

Redagavimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti tinklalapiams redaguoti.

Jei norite
Spauskite

Šalinti pažymėtus elementus ir kopijuoti juos į Iškarpinę

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtus elementus į Iškarpinę

CTRL + C

Įterpti Iškarpinės turinį pasirinktoje vietoje

CTRL + V

Pažymėti visus dabartinio tinklalapio elementus

CTRL + A

Informacijos juostos naudojimas

Šioje lentelėje pateikiami spartieji klavišai, skirti darbui su Informacijos juosta.

Jei norite
Spauskite

Perkelti židinį į Informacijos juostą

ALT + N

Spustelėti Informacijos juostą

TARPAS

Pastaba