Palengvinti susikaupimą užduotims

Kad būtų lengviau skaityti, galite sumažinti informacijos kiekį ekrane ir nustatyti klaviatūrą lengvesniam įvedimui.

Šiuos parametrus galite nustatyti puslapyje Palengvinti susikaupimą skaitymo ir spausdinimo užduotims, Lengvos prieigos neįgaliesiems centre.

 1. Atidarykite puslapį Palengvinti susikaupimą skaitymo ir spausdinimo užduotims spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Lengva prieiga, Lengvos prieigos neįgaliesiems centras, o tada Palengvinti susikaupimą skaitymo ir spausdinimo užduotims.

 2. Pasirinkite norimas naudoti parinktis:

  • įjunkite Diktorių. Ši parinktis nustato Diktoriaus veikimą įėjus į Windows. Diktorius skaito garsiai tekstus, esančius ekrane, ir apibūdina kai kuriuos įvykius (pvz.: klaidos pranešimų pasirodymas), kurie įvyksta naudojantis kompiuteriu.

  • Pašalinkite fono atvaizdus. Ši parinktis išjungia visus nesvarbius persiklojančius turinio ir fono atvaizdus, kad būtų lengviau matyti ekraną.

  • Įjunkite klavišų fiksavimą. Ši parinktis nustato klavišų fiksavimo veikimą, įėjus į Windows. Vietoj reikiamų spausti trijų klavišų vienu metu (pvz. kai reikia spausti Ctrl, Alt ir Delete klavišus tam, kad įeitumėte į Windows), galite naudoti vieną klavišą, įjungę klavišų fiksavimą ir nustatę parametrus. Šiuo būdu galite paspausti modifikavimo klavišą ir jis liks aktyvus, kol nebus paspaustas kitas klavišas.

  • Įjunkite perjungimo įgarsinimo funkciją. Ši parinktis nustato perjungimo įgarsinimo funkcijos veikimą įėjus į Windows. Perjungimo įgarsinimas gali įspėti kiekvieną kartą, kai paspaudžiate Caps Lock, Num Lock, arba Scroll Lock klavišus. Šie perspėjimai neleis nepastebimai paspausti klavišo.

  • Įjunkite Filtravimo klavišus. Ši parinktis nustato Filtravimo klavišų veikimą įėjus į Windows. Galite nustatyti Windows nepaisyti greito klavišų paspaudimo iš eilės arba klavišų paspaudimo, kai klavišas netyčia kelias sekundes užlaikomas paspaustas.

  • Išjunkite visas nereikalingas animacijas. Ši parinktis išjungia animacijos efektus, pvz.: išblukimo efektas, kai uždaromas langas arba kiti elementai.

  • Pasirinkite, kaip ilgai Windows informacinių pranešimų dialogo langai turėtų likti atidaryti. Ši parinktis nustato, kaip ilgai informaciniai pranešimai rodomi ekrane prieš juos uždarant.