Čia rasite atsakymų į kai kuriuos bendruosius klausimus apie kompaktinių diskų kopijavimą naudojant „Windows Media“ leistuvą. Jei čia nerandate reikiamo klausimo, žr. „Windows Media“ leistuvas: dažnai užduodami klausimai.

Rodyti viską

Kas yra kopijavimas?

Kopijavimas yra procesas, kai dainos kopijuojamos iš garso CD į kompiuterį. Kopijuojant leistuvas glaudina kiekvieną dainą ir ją išsaugo standžiajame diske kaip „Windows Media Audio“ (WMA) arba MP3 failą. Tada failus galima sinchronizuoti su nešiojamuoju muzikos leistuvu, įrašyti rinkinį į CD, įtraukti į grojaraštį arba tiesiog juos leisti neieškant ir neįdedant CD.

Kas nutiks, jei nuspręsiu kopijuoti apsaugotus nuo kopijavimo muzikos įrašus?

Jei iš CD nukopijuotus garso takelius apsaugosite nuo kopijavimo, nukopijuoti failai bus apsaugoti, t. y. norint leisti, įrašyti ar sinchronizuoti failą, reikės medijos naudojimo teisių. Jei kopijuosite failus į kitą kompiuterį ir bandysite juos naudoti, galite būti paraginti atsisiųsti medijos naudojimo teises, skirtas tam kompiuteriui. Nukopijuotų failų medijos naudojimo teises galima atsisiųsti ribotą skaičių kartų.

Jei ketinate klausytis nukopijuotų muzikos įrašų keliuose kompiuteriuose, nekopijuokite failų apsaugos. Jei norite apriboti kopijuojamų dainų paskirstymą, prieš kopijuodami įjunkite kopijavimo apsaugą. Įsidėmėkite, kad jei failui buvo pritaikyta apsauga nuo kopijavimo, jos pašalinti negalėsite. Apsauga nuo kopijavimo galima tik tada, kai muzikos įrašus kopijuojate „Windows Media Audio“ (WMA) formatu. Informacijos apie apsaugos nuo kopijavimo įjungimą arba išjungimą ieškokite skyriuje Muzikos įrašų kopijavimo parametrų keitimas.

Kur rasti nukopijuotus failus?

Nukopijuoti failai automatiškai įtraukiami į leistuvo biblioteką. Kompiuteryje failai laikomi aplanke, kuris nurodytas dialogo lango Parinktys skirtuke Kopijuoti muziką. Aplanko pavadinimą galima keisti bet kada.

Ar galima pervardyti arba perkelti jau nukopijuotus failus?

Taip. Jei pakeisite nukopijuotų failų vardų suteikimo konvenciją arba saugojimo aplanką, šiuos keitimus taip pat galėsite pritaikyti anksčiau nukopijuotiems failams. Norėdami tai atlikti, pažymėkite žymės langelius Pervardyti muzikos failus naudojant muzikos kopijavimo parametrus ir Iš naujo išdėstyti muziką kopijuotinos muzikos aplanke, naudojantis kopijuotinos muzikos parametrais, esančius dialogo lango Parinktys skirtuke Biblioteka. Tai atlikus, kiekvienas failas bus pervardytas ir perkeltas, kai kitą kartą bus nuskaitoma arba redaguojama failo medijos informacija.

Ar galima pakeisti jau nukopijuotų failų formatą arba spartą bitais?

Naudojant leistuvą neįmanoma pakeisti anksčiau nukopijuotų failų formato (pvz., iš WMA į MP3) arba spartos bitais.

Ar vykstant kopijavimui galima klausytis muzikos įrašų?

Taip. Vykstant kopijavimui galima klausytis bet kurių iš toliau išvardytų dalykų: kopijuojamo CD, kito bibliotekos turinio, kitų garso CD, jei turite kelis CD ar DVD diskų įrenginius, arba internetu transliuojamo turinio. Įsidėmėkite, kad jei nukopijuotuose muzikos failuose pastebėsite garso defektų, pvz., tarpų, traškėjimų arba kitokių problemų, bandykite dar kartą kopijuoti muziką ir kopijuodami kompiuteriu neatlikinėkite kitų užduočių.

Ar naudodamas leistuvą galiu nukopijuoti vaizdo įrašų DVD turinį į kompiuterį?

Ne. „Windows Media“ leistuvo 11 versija nepalaiko nuo kopijavimo apsaugoto turinio, pvz., vaizdo įrašų DVD diskų, kopijavimo.

Pastaba

  • Neteisėtas apsaugotos medžiagos autorių teisių įstatymo medžiagos naudojimas ir (arba) kopijavimas gali būti JAV ir (arba) kitų šalių / regionų autorių teisių įstatymo pažeidimas. Autorių teisių įstatymo apsaugota medžiaga apima (bet tuo neapsiriboja) programinę įrangą, dokumentus, grafiką, dainų tekstus, nuotraukas, iliustracijas, animacijas, filmus, vaizdo įrašus, garsus ir muzikos įrašus (įskaitant užkoduotus MP3). Už JAV autorių teisių įstatymo pažeidimus gali būti taikomos griežtos administracinės ir baudžiamosios teisės numatytos nuobaudos ar bausmės.