Patarimai, kaip rasti failus

Čia pateikti keli būdai, kaip ieškoti ir tvarkyti failus, neatsižvelgiant į tai, kur jie saugomi.

Kur turėčiau pradėti ieškoti?

Yra labai daug būdų, kaip galima ieškoti failų kompiuteryje, kad net nežinosite, nuo ko pradėti. Dažniausiai pradėsite naudodami ieškos įrankius, kurie yra bet kuriame aplanke. Pvz., čia pateikti ieškos įrankiai, kurie yra aplanke Dokumentai.

Aplanko Dokumentai ieškos įrankių paveikslėlis
Ieškos įrankiai aplanke Dokumentai

Kurį ieškos metodą turėčiau naudoti?

Naudojamas metodas priklauso nuo to, ko ieškote ir kur ieškote. Šioje lentelėje aprašyti skirtingi ieškos metodai ir tai, kada jei naudingi:

Ieškos metodas Kada naudingas
Ieškos metodas

Ieškos laukas

Kada naudingas

Jei ieškote failo arba aplanko bendrajame aplanke (pvz., Dokumentai arba Paveikslėliai), dažnai galite greičiau rasti norimą elementą pasinaudoję ieškos lauku aplanko lango viršuje. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje Naudoti Ieškos lauką toliau šiame straipsnyje.

Jei ieškote programos, svetainės, kuri yra naršymo retrospektyvoje, arba failo, kurį išsaugojote asmeniniame aplanke, bandykite naudoti ieškos lauką meniu Pradėti apačioje. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Rasti failą arba aplanką.

Ieškos metodas

Failų sąrašo antraštės

Kada naudingas

Jei ieškote kelių susijusių failų, pvz., visų konkretaus mėnesio failų arba visų įrašytų dokumentų, galite naudoti antraštes virš failų sąrašo, kad galėtumėte filtruoti, sudėti, arba grupuoti failus, kas leidžia greičiau pamatyti ir pažymėti norimus failus. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje Naudoti failų sąrašo antraštes. toliau šiame straipsnyje.

Ieškos metodas

Aplankas Ieška

Kada naudingas

Tiems atvejams, kai reikės sukurti iešką su keliais filtrais arba kai ieškosite failų keliuose aplankuose iš karto, sukurkite iešką aplanke Ieška. Kai atliksite, galėsite įrašyti atliktą iešką ir naudoti ją ateityje, kad dar kartą rastumėte tą patį failų rinkinį vienu spustelėjimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. toliau šiame straipsnyje Kurti išplėstinę iešką aplanke Ieška.

Naudoti ieškos lauką

Ieškos laukas yra kiekvieno aplanko viršuje. Jis filtruoja dabartinį rodinį pagal įvedamą tekstą. Ieškos lauke ieškoma failų pagal tekstą failo varde, tekstą fale, žymes ir kitas bendrąsias failo ypatybes, kurios pridėtos faile, Be to, jis ieško dabartiniame aplanke ir jo poaplankiuose.

Pvz., jei esate sukūrę ataskaitą apie kelionę pavadinimu „Las Vego seminaras“, ieškos lauke įvedus Las, daugelis failų aplanke dingtų, bet būtų iš karto rodoma ataskaita apie kelione.

Šioje lentelėje išvardintos bendrosios ypatybės, kurias galima naudoti ieškos lauke:

Ypatybė Ką ji reiškia Kaip naudoti ją ieškos lauke
Ypatybė

Failo vardas

Ką ji reiškia

Vardas, kurį suteikėte failui.

Kaip naudoti ją ieškos lauke

Įveskite dalį arba visą ieškomo failo vardą. Pvz., norėdami rasti failą, kurio vardas November invoice.txt, galite įvesti Nov arba inv.

Ypatybė

Failo rūšis

Ką ji reiškia

Platus turinio aprašymas. Daugelis failų yra vienos iš šių rūšių: Dokumentas, Paveikslėlis arba Muzikos įrašas.

Kaip naudoti ją ieškos lauke

Įveskite ieškomą failo rūšį. Pvz., norėdami ieškoti visus tekstų, skaičiuoklių ir pristatymų failus, įveskite Dokumentas.

Ypatybė

Failo tipas

Ką ji reiškia

Konkretesnis failo turinio nurodymas. Paskutinės trys failo vardo raidės, vadinamos failo vardo plėtiniu, identifikuoja failo tipą. Bendrieji tipai yra DOC (Microsoft Word dokumentas), XLS (Microsoft Excel skaičiuoklė), JPG (JPEG vaizdas) ir MP3 (standartinis skaitmeninis garso formatas).

Kaip naudoti ją ieškos lauke

Įveskite failo vardo plėtinį. Jei norite ieškoti tik MP3 failų, įveskite MP3. Norėdami gauti tikslesnius rezutatus, įveskite *.mp3.

Ypatybė

Žymės

Ką ji reiškia

Žodžiai arba frazės, kurias įtraukite į failus aprašinėdami juos.

Kaip naudoti ją ieškos lauke

Įveskite bet kurią žymę, kad pamatytumėte failų, kuriems pritaikyta ta žymė, sąrašą.

Ypatybė

Autorius

Ką ji reiškia

Failą sukūrusio asmens vardas.

Kaip naudoti ją ieškos lauke

Įveskite autoriaus vardą, kad matytumėte to asmens sukurtų failų sąrašą.

Išplėstinės ieškos ieškos lauke

Sistema Windows paprastai ieškos to, ką įvedate ieškos lauke, visų dabartiniame rodinyje esančių failų varduose, turinyje ir ypatybėse. Pvz., įveskite „Summer“ ir bus ieškoma failų, kurių vardai yra „sunset in summer.jpg“, failai su žymėmis „summer“ ir failai, įrašyti kieno nors vardu Summer. Šis platus požiūris į iešką paprastai padeda greitai rasti failą.

Tačiau jei norite ieškoti pasirinktinai, galite filtruoti iešką ieškos lauke nurodydami, kurios failo ypatybės ieškoti. Norėdami filtruoti pagal failo ypatybes, atskirkite ypatybės pavadinimą nuo paieškos sąvokos dvitaškiu, kaip parodyta šiuose pavyzdžiuose:

Pavyzdys Naudokite, kad galėtumėte
Pavyzdys

Pavadinimas: saulėlydis

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti tik tuos failus, kurių varduose yra žodis saulėlydis.

Pavyzdys

Žymė: saulėlydis

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti tik tuos failus, kuriuose yra žymė su žodžiu saulėlydis.

Pavyzdys

Modifikuota: 2006 05 25

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti tik tuos failus, kurie buvo modifikuoti tą dieną. Taip pat galite įvesti Modifikuota:2006, kad rastumėte failus, kurie buvo pakeisti bet kuriuo metu tais metais.

Kurias ypatybes galima naudoti šiuo būdu? Bet kurias matomas aplanke. Pvz., galima filtruoti pagal bet kurią ypatybę, kuri atsiranda failų sąrašo antraštėse. Norėdami matyti visą ypatybių, pagal kurias galima filtruoti, sąrašą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite antraštę, kurios ypatybes norite matyti, o tada spustelėkite Daugiau.

Išsamesnės informacijos apie išplėstines ieškas eikite į Windows darbalaukio iešką: Išplėstinės užklausos nuorodos svetainėje.

Ieška naudojant Bulio logikos filtrus

Bulio logikos filtrų naudojimas yra kitas būdas, kuriuo galimas atlikti tikslesnę iešką. Bulio logikos filtrai leidžia sujungti ieškos žodžius naudojant paprast logiką, žr. šią lentelę.

Filtras Pavyzdys Naudokite, kad galėtumėte
Filtras

IR

Pavyzdys

tropinė IR sala

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kuriuose būtų žodžiai „tropinė“ ir „sala“ (nei jei tie žodžiai nebūtų vienas prie kito).

Filtras

NE

Pavyzdys

tropinė NE sala

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kuriuose būtų žodis „tropinė“, bet ne „sala“.

Filtras

ARBA

Pavyzdys

tropinė ARBA sala

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kuriuose būtų žodis „tropinė“ arba „sala“.

Filtras

Citatos

Pavyzdys

„tropinė sala“

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kuriuose būtų tiksli frazė „tropinė sala“.

Filtras

Skliaustai

Pavyzdys

(tropinė sala)

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kuriuose būtų žodžiai „tropinė“ ir „sala“ bet kuria tavrka.

Filtras

>

Pavyzdys

data: >01/05/06

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kurie didesnės arba vėlesnės nei tam tikra vertė, pvz., vėlesnės nei 2006 05 01.

Filtras

<

Pavyzdys

dydis: < 4 MB

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kurie mažesnės arba ankstesnės nei tam tikra vertė, pvz., mažesnės nei 4MB. Taip pat galima nurodyti kitus dydžius, pvz., KB ir GB.

Patarimas

 • Įvedę Bulio logikos filtrus IR arba ARBA, turėsite naudoti didžiąsias raides.

Bulio logikos filtrų ir failo ypatybių derinimas

Galima derinti Bulio logikos filtrus su kitais filtrais. Žr. šioje lentelėje, kaip galima gauti skirtingus rezultatus naudojant tuos pačius ieškos žodžius, bet skirtingus Bulio logikos filtrus. Taip pat įsidėmėkite, kaip skliaustų naudojimas gali keisti filtro efektą.

Bulio logikos filtras Naudokite, kad galėtumėte
Bulio logikos filtras

autorius: Charlie IR Herb

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti failus, kurių autorius yra Charlie, o taip pat failus, kurių varde arba bet kurioje ypatybėje yra Herb.

Bulio logikos filtras

autorius: (Charlie IR Herb)

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti tik tuos failus, kurių autorių vardai yra šie du vardai.

Bulio logikos filtras

autorius: „Charlie Herb“

Naudokite, kad galėtumėte

Rasti tik tuos failus, kurių autoriaus vardas yra lygiai toks, kaip šis vardas.

Rasti failus su natūraliosios kalbos ieška

Jei įjungiate natūralią kalbos paiešką, galite ieškoti paprasčiau be dvitaškio ir neįvesdami AND (ir), ir OR (arba) didžiosiomis raidėmis. Pvz., palyginkite šias dvi ieškas:

Be natūraliosios kalbos Su natūraliąja kalba
Be natūraliosios kalbos

rūšis: muzikos atlikėjas: (Beethoven ARBA Mozart)

Su natūraliąja kalba

muzika Beethoven arba Mozart

Be natūraliosios kalbos

rūšis: dokumento autorius: (Charlie IR Herb)

Su natūraliąja kalba

dokumentai Charlie ir Herb

Įjungti natūraliosios kalbos iešką

 1. Atidaryti parinktį Aplanko parinktys spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Apipavidalinimas ir personalizavimas, tada Aplanko parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Ieška.

 3. Pažymėkite žymės langelį Naudoti iešką natūraliąja kalba.

Naudoti natūraliosios kalbos iešką

Net įjungę natūraliosios kalbos iešką, galite toliau naudoti ieškos lauką tokiu pat būdu. Jei norite, galite naudoti Bulio logikos filtrus arba įdėti filtrus su dvitaškiais ir skliaustais. Be to, galite naudoti tas pačias ypatybes, norėdami nustatyti suderintas ieškas. Skirtumas tas, kad galite įvesti ieškas paprastesniu būdu. Čia yra keletas pavyzdžių:

 • el. paštas šiandien

 • dokumentai 2006

 • autorė Susan

 • nuotraukos atostogos

Pastaba

 • Kai kurios ieškos gali pateikti daugiau rezultatų negu tikėjotes. Pavyzdžiui, jeigu ieškote, „el. pašas šiandien“ pamatysite visus laiškus, išsiųstus šiandien, o taip pat visus laiškus turinyje su žodžiu „šiandien“.

Naudoti failų sąrašo antraštes

Spustelėdami antraštes, kurios atsiranda virš failų sąrašo aplanke, galite keisti būdą, kuriuo rodomi failai. Failų rodymas šiuo būdu gali padėti rasti failus, kurie turi kažką bendro.

Rodyti viską

Filtruoti failus

Kai filtruojate aplanko turinį pagal failo ypatybes (pvz., failo vardą, datą, autorių arba žymę), bus rodomi tik tas ypatybes turintys failai. Pvz., jei norite matyti failus, kuriuos įrašė konkretus autorius, filtruokite pagal asmens vardą.

 1. Atidarykite aplanką, kuriame yra norimi filtruoti failai.

 2. Spustelėkite rodyklę antraštės, pagal kurią norite filtruoti, dešinėje pusėje.

 3. Spustelėkite ypatybę, pagal kurią norite filtruoti. Jei norite filtruoti pagal dvi ar daugiau ypatybių, pažymėkite kiekvienos ypatybės, pagal kurią norite filtruoti, žymės langelius.

  Autorių antraščių, rodančių galimas filtravimo ypatybes su viena pasirinkta ypatybe, paveikslėlis
  Antraštėje Autoriai rodomos ypatybes, pagal kurias galima filtruoti, su viena pažymėta ypatybe

Sudėti failus

Kai sudedate failus, visi failai rodinyje sutvarkomi krūvelėmis, vadinamomis rietuvėmis. Jei sudėsite failus pagal Autorių, pvz., matysite vieną rietuvę, skirtą kiekvienam autoriui. Jei norite matyti, tik konkretaus autoriaus įrašytus failus, atidarykite norimą rietuvę.

 1. Atidarykite aplanką, kuriame yra norimi sudėti failai.

  Failai gali būti šio aplanko poaplankiuose

 2. Spustelėkite rodyklę antraštės, pagal kurią norite sudėti failus dešinėje pusėje.

 3. Spustelėkite Sudėti į šūsnį pagal, kad sutvarkytumėte aplanko turinį į antraštę atitinkančias rietuves.

 4. Norėdami matyti failus atskiroje rietuvėje, dukart spustelėkite rietuvę.

  Iliustracija, rodanti, kaip veikia failų šūsnys
  Šie failai sudedami pagal failo tipą

Grupuoti failus

Skirtingai nuo rietuvės, kurioje slepiami failai už piktogramos, grupėje rodomas nuoseklusis visų sugrupuotų failų sąrašas. Grupuodami failus pagal Autorių, pvz., matysite kelias grupes, kiekvienoje iš kurių rodomi konkretaus autoriaus įrašyti failai.

 1. Atidarykite aplanką, kuriame yra norimi grupuoti failai.

 2. Spustelėkite rodyklę antraštės, pagal kurią norite grupuoti, dešinėje pusėje.

 3. Spustelėkite Grupė, kad sutvarkytumėte aplanko turinį į rietuves į antraštę atitinkančias grupes.

  Iliustracija, rodanti, kaip veikia failų grupės
  Šie failai grupuojami pagal failo tipą

Kurti išplėstinę iešką aplanke Ieška

Aplankas Ieška yra tinkamas pasirinkimas norint atlikti iešką, kai:

 • nežinote, kur yra failas arba aplankas ir norite vienu metu ieškoti daugelyje vietų.

 • Norite, kad ieškos rezultatuose vienu metu būtų failai iš kelių aplankų.

 • Norite sukurti išplėstinę iešką, kuri ieško failų naudodama kelis skirtingus kriterijus.

Norėdami tinkinti iešką, aplanke Ieška spustelėkite mygtuką Papildoma ieška. Čia galite keisti bet kurį iš šių elementų:

 • vieta. Pagal numatytąją iešką aplankas Ieška ieško vietų rinkinyje, vadinamame Indeksuotos vietos. Į jį įeina visi aplankai, esantys asmeniniame aplanke (į kurį įeina Dokumentai, Paveikslėliai, Muzika, darbalaukis ir kitos bendrosios vietos), el. pašte ir autonominiuose failuose. Prie Indeksuotų vietų galima pridėti papildomas vietas, jei failai paprastai saugomi keliose vietose. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr Gerinti Windows ieškas naudojant indeksą: dažnai užduodami klausimai. Arba galite pasirinkti atlikti iešką skirtinguose vietų rinkiniuose, nors visos ieškos neideksuotose failuose sulėtės.

 • Data. Galima susiaurinti iešką iki arba po bet kurios nurodytos datos.

 • Dydis. Galima ieškoti didesnių arba mažesnių nei nurodytas dydis failų.

 • Ypatybė. Galima filtruoti iešką pagal vieną ar daugiau failo ypatybių, pvz., failo vardą, žymes ir autorius. Ieška bus apribota iki failų, kuriuose yra visos nurodytos ypatybės.