Saugusis režimasyra trikčių šalinimo parinktis, skirta sistemai Windows, kuri paleidžia kompiuterį su pagrindinėmis tarnybomis ir funkcijomis. Jei esama problema nepataisoma, kai paleidžiate sistemą Windows saugos režimu, galite pašalinti numatytuosius parametrus ir pagrindinio įrenginio tvarkykles kaip galimas priežastis.

Rodyti viską

Mano kompiuteris automatiškai pasileido saugiuoju režimu ir nežinau, kokia gali būti problema.

Jeigu neįdiegėte jokių naujų programų arba aparatūros, galite pasinaudoti panaikinimo procesu, kuris padės surasti problemą. Pabandykite vieną po kitos paleisti visas paprastai naudojamas programas, bei programas, esančias aplanke Paleistis ir pažiūrėkite, ar programa gali būti problemos priežastimi.

Įdiegiau naują programą ir sistema Windows nebeveikia.

Ši programa gali būti nesuderinama su šia Windows versija. Bandykite naudoti Sistemos atkūrimą atkurti savo sistemą į tą tašką, kai ji veikė tinkamai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Kas yra Sistemos atkūrimas?

Įdiegiau naują įrenginį, vaizdo plokštę arba kitą aparatūrą ir sistema Windows nebeveikia.

Tvarkyklė, skirta įrenginiui, gali būti nesuderinama su šia Windows versija. Norėdami gauti daugiau informacijos apie įrenginio tvarkyklės šalinimą, žiūrėkite Tvarkyklių trikčių šalinimas.

Jeigu tvarkyklės pašalinimas arba jos ankstesnės versijos atkūrimas problemos neišsprendžia, pabandykite šalinti arba naikinti aparatūrą ir paleiskite kompiuterį iš naujo.

Negaliu prisijungti prie interneto.

Pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį saugiuoju režimu naudodami Saugos režimas su darbu tinkle – tai vienintelė saugiojo režimo parinktis, leidžianti darbą tinkle ir interneto galimybes. Jeigu negalite prisijungti naudodami šią parinktį, paleidę kompiuterį patikrinkite, ar atmetėte aparatūros problemas ir visą naudojamą tinklo aparatūrą, pvz., modemas arba kelvedis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Trikčių šalinimas jungiantis prie tinklo ir interneto.

Nei vienas šių siūlymų neveikia. Ką dar galėčiau pabandyti?

Sistemos atkūrimas gali grąžinti ankstesnius sistemos failus iki to laiko, kai pastebėjote problemą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Kas yra Sistemos atkūrimas?

Jeigu Sistemos atkūrimas neišsprendžia problemos, pabandykite paleisti Paleisties atkūrimą iš Windows įdiegimo disko. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Paleisties atkūrimas: dažnai užduodami klausimai.