Windows saugos centro naudojimas

Windows saugos centras gali padėti padidinti kompiuterio saugą tikrindamas kompiuterio saugos elementus, įskaitant užkardos parametrus, Windows automatinį naujinimą, apsaugos nuo kenkėjiškos programinės įrangos, interneto saugos ir Vartotojo abonemento valdiklių parametrus. Jeigu Windows aptinka problemų su šiomis saugos priemonėmis (pvz.: jeigu apsaugos nuo virusų programa yra neatnaujinta), Saugos centras rodo pranešimą ir atkelia Saugos centro piktogramą Raudonos Saugos centro piktogramos pav. į informacinių pranešimų sritį. Norėdami atidaryti Saugos centrą ir gauti informaciją apie problemos sprendimą, spustelėkite pranešimą arba dukart Saugos centro piktogramą.
Windows Saugos centro pav.
Windows saugos centras

Užkarda

Užkarda gali padėti apsisaugoti nuo programišių arba kenkėjiškos programinės įrangos (pvz., kirminai) kreipties gavimo į kompiuterį per tinklą arba internetą. Užkarda gali padėti sustabdyti kompiuterį nuo kenkėjiškos programinės įrangos siuntimo į kitus kompiuterius. Windows tikrina, ar kompiuterį saugo programinės įrangos užkarda. Jeigu užkarda išjungta, Saugos centras rodo pranešimą ir į informacinių pranešimų sritį atkelia Saugos centro piktogramą. Norėdami rasti daugiau informacijos apie programinės įrangos užkardos naudojimą, žr. Kas yra užkarda?

Įjungti Windows užkardą

 1. Atidarykite Saugos centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sauga, o tada Saugos centras.

 2. Spustelėkite Užkarda, o tada Įjungti dabar. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Pastabos

 • Jeigu naudojate kitą, o ne Windows užkardą, norėdami sužinoti kaip ją įjungti, patikrinkite informaciją, pateiktą su užkarda, arba apsilankykite gamintojo svetainėje.

 • Windows neaptinka visų užkardų. Jeigu esate tikri, kad užkarda yra įdiegta ir įjungta, galite spustelėti Rodyti man galimas parinktis, kad nebegautumėte Saugos centro pranešimų apie užkardą. Tai atlikus, Windows nestebės užkardos būsenos ir neperspės, jei ji bus išjungta.

Automatinis naujinimas

Windows gali reguliariai ieškoti svarbių naujausių kompiuterio naujinimų ir automatiškai juos įdiegti. Norėdami įsitikinti, kad automatinis naujinimas yra įjungtas, galite naudotis Saugos centru. Jeigu naujinimas išjungtas, Saugos centras parodys pranešimą ir Saugos centro piktogramą Raudonos Saugos centro piktogramos pav. atkels į informacinių pranešimų sritį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinį naujinimą, žr. Pakeisti Windows naujinimų diegimo arba pranešimų apie naujinimus būdą ir Kas yra naujinimai?

Įjungti automatinį naujinimą

 1. Atidarykite Saugos centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sauga, o tada Saugos centras.

 2. Spustelėkite Automatinis atnaujinimas, o tada Įjungti dabar. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

Apsauga nuo kenkėjiškos programinės įrangos

Apsauga nuo kenkėjiškos programinės įrangos (kenkėjiškos programos) padeda apsaugoti jūsų kompiuterį nuo virusų, šnipinėjimo programų ir kitokios rizikos. Saugos centras patikrina, ar kompiuteris naudoja atnaujintą apsaugos nuo šnipinėjimo ir virusų programinę įrangą. Jeigu apsaugos nuo virusų arba šnipinėjimo programų programinė įranga yra išjungta arba pasenusi, Saugos centras rodo pranešimą ir Saugos centro piktogramą Raudonos Saugos centro piktogramos pav. atkelia į informacinių pranešimų sritį. Norėdami rasti daugiau informacijos apie tai, kaip apsaugos nuo šnipinėjimo programinė įranga gali padėti apsaugoti kompiuterį, žr.: Apsaugos nuo šnipinėjimo programų naudojimas kompiuterio apsaugai.

Diegti arba naujinti apsaugos nuo šnipinėjimo programų programinę įrangą

 1. Atidarykite Saugos centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sauga, o tada Saugos centras.

 2. Spustelėkite Apsauga nuo kenkėjiškų programų, tada mygtuką Apsauga nuo virusų arba Apsauga nuo šnipinėjimo ir kenkėjiškų programų ir pasirinkite norimą parinktį.

Pastaba

 • Windows neaptinka visų apsaugos nuo virusų ir nuo šnipinėjimo programų programinės įrangos. Jeigu esate tikri, kad apsauga nuo kenkėjiškų programų yra įdiegta, įjungta ir atnaujinta, galite spustelėti Turiu apsaugos nuo virusų programą, kurią stebėsiu pats arba Turiu apsaugos nuo šnipinėjimo programą, kurią stebėsiu pats, kad nebegautumėte Saugos centro pranešimų apie apsaugos nuo kenkėjiškų programų programinę įrangą. Tai atlikus, Windows nestebės apsaugos nuo kenkėjiškų programų programinės įrangos būsenos ir neperspės, jei ji bus išjungta.

Kiti saugos parametrai

Windows patikrina interneto saugos ir Vartotojo abonemento valdymo tarnybos parametrus, kad užtikrintų, jog jie nustatyti rekomenduojamu lygiu. Jeigu interneto arba Vartotojo abonemento valdymo tarnybos parametrai pakeičiami į nerekomenduojamą lygį, Saugos centras rodo pranešimą ir Saugos centro piktogramą Raudonos Saugos centro piktogramos pav. atkelia į informacinių pranešimų sritį.

Atkurti rekomenduojamus interneto parametrų lygius

 1. Atidarykite Saugos centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sauga, o tada Saugos centras.

 2. Spustelėkite Kiti saugos parametrai.

 3. Būdami Interneto saugos parametrai, spustelėkite Atkūrimo parametrai.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami automatiškai grąžinti numatytąjį interneto saugos parametrų lygį, spustelėkite Dabar atkurti mano interneto saugos parametrus.

  • Norėdami grąžinti interneto saugos parametrus patys, spustelėkite Noriu atkurti mano interneto saugos parametrus pats. Spustelėkite saugos zoną, kurios parametrus norite keisti, o tada spustelėkite Pasirinktinis lygis.

Atkurti rekomenduojamus Vartotojo abonemento valdymo tarnybos lygius

 1. Atidarykite Saugos centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Valdymo skydas, Sauga, o tada Saugos centras.

 2. Spustelėkite Kiti saugos parametrai.

 3. Būdami Vartotojo abonemento valdymas, spustelėkite Įjungti dabar. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jeigu jūsų užklausia administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.