Programos „Internet Explorer 8“ Priedų tvarkytuvo naudojimas

Informacija taikoma „Windows Internet Explorer 8“.

Naudodami priemonę Tvarkyti priedus galite peržiūrėti ir tvarkyti savo įrankių juostas ir plėtinius, ieškos paslaugų teikėjus, spartintuvus bei „InPrivate“ filtravimo sąrašus.

Priemonės Tvarkyti priedus atidarymas

Jei norite atidaryti priemonę Tvarkyti priedus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Priedų valdymas.

 3. Šiame lange galima peržiūrėti ir tvarkyti visų šių tipų priedus:

  • Įrankių juostos ir plėtiniai. Peržiūrėti, įjungti ar išjungti įrankių juostas, ActiveX valdiklius, naršyklės pagalbinius objektus (BHO) ir naršyklės plėtinius.

  • Ieškos teikėjai. Peržiūrėti, pakeisti numatytąjį ir pridėti arba šalinti ieškos paslaugų teikėjus. Taip pat galima uždrausti programoms pakeisti numatytąjį ieškos paslaugų teikėją.

  • Spartintuvai. Peržiūrėti, pakeisti numatytąjį ir pridėti arba šalinti ieškos Spartintuvus.

  • „InPrivate“ filtravimo sąrašas. Peržiūrėti būseną ir tvarkyti blokuojamų svetainių sąrašą.

Stulpelių naudojimas priemonėje Tvarkyti priedus

Priemonė Tvarkyti priedus informaciją pateikia stulpeliuose, kuriuos galima rodyti arba slėpti. Kai kurių tipų priedai turi daugiau stulpelių, nei rodoma pagal numatytuosius nustatymus. Jei norite rodyti arba slėpti papildomus stulpelius, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite Internet Explorer spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėkite Internet Explorer.

 2. Spustelėkite mygtuką Įrankiai, tuomet spustelėkite komandą Priedų valdymas.

 3. Saitų sąraše Priedų tipai spustelėkite kategoriją.

 4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite bet kurio stulpelio antraštę, nuveskite pelės žymeklį ant komandos Stulpeliai, kad būtų parodytas esamų stulpelių sąrašas.

 5. Spustelėkite norimą pridėti stulpelį.

 6. Pakartokite 4 ir 5 veiksmus kiekvienam stulpeliui, kurį norite pridėti.

Šioje lentelėje aprašomi priemonėje Tvarkyti priedus rodomų visų tipų priedų stulpeliai:

Įrankių juostos ir plėtiniai

Šiame stulpelyje Rodoma ši informacija
Šiame stulpelyje

Pavadinimas

Rodoma ši informacija

Patogus įsiminti priedo pavadinimas.

Šiame stulpelyje

Taikomoji programa

Rodoma ši informacija

Programos, su kuria veikia priedas, pavadinimas. Ši reikšmė visa bus „Internet Explorer“.

Šiame stulpelyje

Leidėjas

Rodoma ši informacija

Priedą išleidusios arba sukūrusios įmonės ar svetainės (jei ji žinoma) pavadinimas.

Šiame stulpelyje

Būsena

Rodoma ši informacija

Parodo, ar priedas įjungtas, ar išjungtas. Įsidėmėkite, jog įjungti priedai ne visada yra paleisti ar įkelti į atmintį, nes naršymo seanso metu priedas gali būti nenaudotas.

Šiame stulpelyje

Tipas

Rodoma ši informacija

Nurodo priedo rūšį, pvz., naršyklės pagalbinis objektas (BHO) arba ActiveX valdiklis.

Šiame stulpelyje

Paskutinė prieiga

Rodoma ši informacija

Data ir laikas, kada priedas buvo paskutinį kartą naudotas. Tokių priedų, kaip ActiveX valdikliai, atveju dažniausiai tai yra data ir laikas, kada pradėjote dabartinį naršymo seansą.

Šiame stulpelyje

Failo data

Rodoma ši informacija

Failo, kuriame yra priedas, sukūrimo data ir laikas.

Šiame stulpelyje

Naudota

Rodoma ši informacija

Parodo, kiek kartų programa „Internet Explorer“ arba svetainė naudojo priedą.

Šiame stulpelyje

Užblokuota

Rodoma ši informacija

Parodo, kiek kartų neleista priedui veikti.

Šiame stulpelyje

Klasės identifikatorius

Rodoma ši informacija

Unikalus kiekvieno priedo identifikatorius, kurį naudoja programa „Internet Explorer“ ir Windows sistema.

Šiame stulpelyje

Failas

Rodoma ši informacija

Priedo failo pavadinimas, kuris dažniausiai turi .DLL prievardį.

Šiame stulpelyje

Aplanke

Rodoma ši informacija

Aplankas kompiuteryje, kuriame įrašytas priedo failas.

Šiame stulpelyje

Versija

Rodoma ši informacija

Leidėjo nurodytas versijos numeris. Jei susiduriate su priedo ar valdiklio, kuris gali būti pasenęs, nesklandumais, gali būti pravartu palyginti jo versijos numerį su naujausios versijos numeriu leidėjo svetainėje.

Šiame stulpelyje

Įkėlimo laikas

Rodoma ši informacija

Vidutinė trukmė sekundėmis, per kurią priedas įkeliamas ir inicijuojamas, remiantis paskutiniais 10 matavimų. Priedai įkeliami, kai atidaromas naujas langas ar skirtukas.

Ieškos teikėjai

Šiame stulpelyje Rodoma ši informacija
Šiame stulpelyje

Pavadinimas

Rodoma ši informacija

Ieškos paslaugų teikėjo pavadinimas, rodomas programos „Internet Explorer“ ieškos lauke.

Šiame stulpelyje

Būsena

Rodoma ši informacija

Numatytasis ieškos paslaugų teikėjas.

Šiame stulpelyje

Sąrašo pateikimo tvarka

Rodoma ši informacija

Ieškos paslaugų teikėjų pateikimo tvarka spustelėjus ieškos lauką arba rodyklę šalia jo.

Šiame stulpelyje

Ieškos pasiūlymai

Rodoma ši informacija

Nurodo, ar ieškos paslaugų teikėjas rodo ieškos pasiūlymus. Tai yra teikėjo siūlomi susiję paieškos terminai.

Šiame stulpelyje

Ieškos adresas

Rodoma ši informacija

Žiniatinklio adresas, kuriuo siunčiami paieškos terminai.

Šiame stulpelyje

Pasiūlymų adresas

Rodoma ši informacija

Žiniatinklio adresas, kuriuo ieškos paslaugų teikėjas siunčia įvedamą tekstą, kad gautų ieškos pasiūlymus.

Spartintuvai

Šiame stulpelyje Rodoma ši informacija
Šiame stulpelyje

Pavadinimas

Rodoma ši informacija

Spartintuvo meniu ir naujo skirtuko puslapyje rodomas pavadinimas.

Šiame stulpelyje

Adresas

Rodoma ši informacija

Spartintuvo atidaromas adresas, kai jį spustelite.

Šiame stulpelyje

Kategorija

Rodoma ši informacija

Spartintuvo paslaugos, teikiamos nukopijuotam tekstui, tipas, pavyzdžiui, Internetinis dienoraštis, Apibrėžti, Atvaizdavimas arba Išversti.

Šiame stulpelyje

Būsena

Rodoma ši informacija

Parodo, ar Spartintuvas yra numatytasis savo kategorijoje ir ar jis yra įjungtas ar išjungtas.

„InPrivate“ filtravimo sąrašas

Šiame stulpelyje Rodoma ši informacija
Šiame stulpelyje

Būsena

Rodoma ši informacija

Parodo, ar žiniatinklio adresas yra blokuojamas, ar leidžiamas.

Šiame stulpelyje

Adresas

Rodoma ši informacija

Keliose svetainėse bendrinamo turinio adresas.

Šiame stulpelyje

Failas

Rodoma ši informacija

Bendrinamo turinio failo pavadinimas.