Rašant raidę arba įvedant skaitinius duomenis, klaviatūra yra pagrindinis būdas informacijai įvesti į kompiuterį. Ar žinojote, kad klaviatūrą galima naudoti ir kompiuteriui valdyti? Kelios paprastos klaviatūros komandos (instrukcijos kompiuteriui) padės efektyviau dirbti. Šiame straipsnyje aiškinami klaviatūros operacijų pagrindai ir kaip paleisti klaviatūros komandas.

Kaip sutvarkyti klavišai

Klaviatūros klavišai gali būti suskirstyti į kelias grupes pagal jų funkcijas:

 • Įvesties (raidiniai skaitiniai) klavišai. Raidiniai, skaitiniai, skyrybos ir simbolių klavišai yra tie patys kaip ir tradicinėje rašomojoje mašinėlėje.

 • Valdymo klavišai. Šie klavišai naudojami atskirai arba kartu su kitais klavišais tam tikriems veiksmams atlikti. Dažniausiai naudojami valdymo klavišai yra CTRL, ALT, Windows logotipo klavišas Windows Logotipo kodo paveikslėlis ir ESC.
 • Funkciniai klavišai. Funkciniai klavišai naudojami konkrečioms užduotims atlikti. Jie pažymėti kaip F1, F2, F3 ir t. t. iki F12. Skirtingose programose šių klavišų funkcijos skiriasi.

 • Naršymo klavišai. Šie klavišai naudojami judėti dokumentuose arba svetainėse ir tekstui redaguoti. Tai yra rodyklių klavišai, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE ir INSERT.

 • Skaičių klaviatūra. Skaičių klaviatūra lengvai valdoma skaičiams įvesti. Skaičiai sugrupuoti kartu bloke kaip įprastinis skaičiuotuvas arba skaičiavimo mašinėlė.

Ši iliustracija rodo, kaip šie klavišai išdėstyti įprastinėje klaviatūroje. Jūsų klaviatūros išdėstymas gali skirtis.

Klaviatūros, rodančios klavišų tipus, paveikslėlis
Kaip klavišai išdėstyti klaviatūroje

Teksto įvedimas

Kai reikia ką nors įvesti programoje, el.‑laiške arba teksto lauke, pamatysite mirksinčią vertikalią liniją (Žymeklio paveikslėlis ). Tai žymeklis, taip pat vadinamas įvesties vieta. Jis nurodo, kur prasidės įvedamasis tekstas. Žymeklį galite perkelti spustelėdami norimoje vietoje pele arba naudodami naršymo klavišus (žr. šio straipsnio skyrių „Naršymo klavišų naudojimas“).

Be raidžių, skaičių, skyrybos ženklų ir simbolių, į įvesties klavišus taip pat įeina SHIFT, CAPS LOCK ir klavišas TAB, ENTER, Tarpas ir BACKSPACE.

Klavišo pavadinimas
Kaip jį naudoti

SHIFT

Spauskite SHIFT kartu su raide norėdami įvesti raidę viršutiniuoju registru. Spauskite SHIFT kartu su kitu klavišu jo viršuje esančiam simboliui įvesti.

CAPS LOCK

Spauskite CAPS LOCK vieną kartą visoms raidėms viršutiniuoju registru įvesti. Spauskite CAPS LOCK dar kartą šiai funkcijai išjungti. Klaviatūroje gali užsidegti lemputė, nurodanti, kad CAPS LOCK funkcija įjungta.

TAB

Spauskite klavišą TAB žymekliui perkelti keliais tarpais į priekį. Galite taip pat spausti klavišąTAB norėdami pereiti į kitą teksto lauką formoje.

ENTER

Spauskite ENTER žymekliui perkelti į kitos eilutės pradžią. Dialogo lange spauskite ENTER paryškintam mygtukui pažymėti.

Tarpas

Spauskite Tarpas žymekliui perkelti vienu tarpu į priekį.

BACKSPACE

Spauskite BACKSPACE norėdami panaikinti prieš žymeklį esantį simbolį arba pažymėtą tekstą.

Klaviatūros sparčiųjų klavišų naudojimas

Klaviatūros spartieji klavišai yra būdai, kaip atlikti veiksmus naudojant klaviatūrą. Jie vadinami sparčiaisiais klavišais, nes padeda dirbti greičiau. Beveik kiekvieną veiksmą arba komandą, kurią atlikdami naudojate pelę, galėsite atlikti greičiau, jei naudosite vieną ar daugiau klavišų klaviatūroje.

Žinyno temose pliuso ženklas (+) tarp dviejų ar daugiau klavišų nurodo, kad tie klavišai turi būti paspausti kartu. Pvz., CTRL + A reiškia laikyti nuspaudus CTRL ir tada spausti A. CTRL + SHIFT + A reiškia laikyti nuspaudus CTRL ir SHIFT ir tada spausti A.

Rasti sparčiuosius programų klavišus

Daugumoje programų galima atlikti veiksmus naudojant klaviatūrą. Norėdami pamatyti, kurios komandos turi sparčiuosius klavišus, atidarykite meniu. Spartieji klavišai (jei yra) rodomi prie meniu elementų.

Programos Piešimas meniu, rodančio klaviatūros sparčiuosius klavišus prie meniu komandų, paveikslėlis
Spartieji klavišai pasirodo prie meniu elementų

Pasirinkti meniu, komandas ir parinktis

Galima atidaryti meniu ir pasirinkti komandas ir kitas parinktis naudojant klaviatūrą. Paspaudus ALT programoje su meniu, viena kiekvieno meniu pavadinimo raidė pasidaro pabraukta. Spauskite pabrauktą raidę atitinkamam meniu atidaryti. Spauskite pabrauktą raidę meniu elemente komandai pasirinkti.

Programos Tekstų doroklis meniu, rodančio pabrauktas raides meniu komandose, paveikslėlis
Spauskite ALT + F meniu Failas atidaryti, tada spauskite P komandai Spausdinti pasirinkti

Ši gudrybė veikia taip pat dialogo languose. Kai matote pabrauktą raidę, pridėtą prie parinkties dialogo lange, reiškia, galite spausti ALT kartu su ta raide tai parinkčiai pasirinkti.

Naudingi spartieji klavišai

Šioje lentelėje išvardinti keli naudingiausi spartieji klavišai. Norėdami gauti išsamesnį sąrašą, žr. Spartieji klavišai.

Spauskite
Jei norite
Windows logotipo klavišas Windows Logotipo kodo paveikslėlis

Atidaryti meniu Pradėti

ALT + TAB

Perjungti atidarytas programas arba langus

ALT + F4

Uždaryti aktyvųjį elementą arba išeiti iš aktyviosios programos

CTRL + S

Įrašyti dabartinį failą arba dokumentą (veikia daugumoje programų)

CTRL + C

Kopijuoti pažymėtą elementą

CTRL + X

Iškirpti pažymėtą elementą

CTRL + V

Įklijuoti pažymėtą elementą

CTRL + Z

Anuliuoti veiksmą

CTRL + A

Pažymėti visus elementus dokumente arba lange

F1

Rodyti programos žinyną arba Windows

Windows logotipo klavišas Windows Logotipo kodo paveikslėlis + F1

Rodyti Windows žinyną ir palaikymą

ESC

Atšaukti dabartinę užduotį

Taikomosios programos klavišas Taikomosios programos rakto paveikslėlis

Atidaryti komandų, susijusių su žymėjimu programoje, meniu. Tai tas pats, kaip ir spustelėti žymėjimą dešiniuoju pelės mygtuku.

Naršymo mygtukų naudojimas

Naršymo mygtukai leidžia perkelti žymeklį, judinti jį dokumentuose ir svetainėse bei redaguoti tekstą. Šioje lentelėje išvardintos kelios pagrindinės šių klavišų funkcijos.

Spauskite
Jei norite

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti žymeklį arba žymėjimą vienu tarpu arba eilute rodyklės kryptimi arba slinkti svetainę rodyklės kryptimi

HOME

Perkelti žymeklį į eilutės pradžią arba į svetainės viršų

END

Perkelti žymeklį į eilutės pabaigą arba į svetainės apačią

CTRL + HOME

Pereiti į dokumento viršų

CTRL + END

Pereiti į dokumento apačią

PAGE UP

Perkelti žymeklį arba puslapį vienu ekranu į viršų

PAGE DOWN

Perkelti žymeklį arba puslapį vienu ekranu į apačią

DELETE

Naikinti po žymeklio esantį simbolį arba pažymėtą tekstą, esantį sistemoje Windows, naikinti pažymėtą elementą ir perkelti jį į Šiukšlinę

INSERT

Įjungti arba išjungti Įterpimo režimą. Kai Įterpimo režimas įjungtas, įvedamas tekstas įterpiamas į žymeklį. Kai Įterpimo režimas išjungtas, įvedamas tekstas keičia esamus simbolius.

Skaičių klaviatūros naudojimas

Skaičių klaviatūroje skaitmenys nuo 0 iki 9, aritmetiniai operatoriai + (sumavimas), - (atimtis), * (daugyba), / (dalyba) ir dešimtainis kablelis išdėstyti taip, kaip skaičiuotuve arba skaičiavimo mašinėlėje. Šie simboliai pasikartoja visoje klaviatūroje, bet klaviatūros išdėstymas leidžia greitai viena ranka įvesti skaitinius duomenis arba matematines operacijas.

Skaičių klaviatūros paveikslėlis
Skaičių klaviatūra

Norėdami naudoti skaičių klaviatūrą skaičiams įvesti, spauskite NUM LOCK. Daugumoje klaviatūrų užsidega lemputė, nurodanti, ar NUM LOCK funkcija įjungta ar išjungta. Kai NUM LOCK funkcija išjungta, skaičių klaviatūra veikia kaip antras naršymo klavišų rinkinys (šios funkcijos yra atspausdintos klavišuose prie skaičių arba simbolių).

Galima naudoti skaičių klaviatūrą paprastiems skaičiavimams naudojant Skaičiuotuvą atlikti.

Naudoti Skaičiuotuvą naudojant skaičių klaviatūrą

 1. Atidarykite Skaičiuotuvą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėję Visos programos,Reikmenys, o tada Skaičiuotuvas.

 2. Patikrinkite, ar dega klaviatūros lemputė, nurodanti, ar NUM LOCK funkcija įjungta. Jei ne, paspauskite NUM LOCK.

 3. Naudodami skaičių klaviatūrą, įveskite pirmąjį skaičių skaičiavime.

 4. Klaviatūroje įveskite + norėdami sumuoti, - norėdami atimti, * norėdami dauginti ir / norėdami dalinti.

 5. Įveskite kitą skaičių skaičiavime.

 6. Spauskite ENTER skaičiavimui atlikti.

Trys skirtingi klavišai

Iki šiol aptarėme beveik visus klavišus, kuriuos tikriausiai naudosite. Bet tikriems smalsuoliams išnagrinėkime tris labiausiai paslaptingus klavišus klaviatūroje. PRINT SCREEN, SCROLL LOCK ir PAUSE / BREAK.

PRINT SCREEN (arba PRT SCN)

Labai seniai šis klavišas darė tai, kas ant jo užrašyta—siuntė teksto ekraną spausdintuvui. Dabar PRINT SCREEN įrašo viso ekrano vaizdą („ekrano nuotrauka“) ir kopijuoja ją į Mainų sritį kompiuterio atmintyje. Iš ten jį galima įklijuoti (CTRL + V) į programą Microsoft piešimas arba kitą, jei norite, ir spausdinti iš tos programos.

Das paslaptingesnis yra SYS RQ, bendrai naudojantis klavišą su PRINT SCREEN kai kuriose klaviatūrose. Istoriškai SYS RQ buvo „užklausa sistemai“, bet ši komanda neįgalinta sistemoje Windows.

Patarimas

 • Spauskite ALT + PRINT SCREEN aktyviojo lango, o ne viso ekrano vaizdui įrašyti.

SCROLL LOCK (arba SCR LK)

Daugumoje programų SCROLL LOCK paspaudimas neturi jokios įtakos. Keliose programose, paspaudus SCROLL LOCK, rodyklių klavišų ir PAGE UP ir PAGE DOWN klavišų veikimo būdas keičiasi; paspaudus šiuos klavišus, dokumentas slenka nekeisdamas žymeklio arba žymėjimo padėties. Klaviatūroje gali užsidegti lemputė, nurodanti, kad SCROLL LOCK funkcija įjungta.

PAUSE / BREAK

Šis klavišas yra retai naudojamas. Senesnėse programose paspaudus šį klavišą, pristabdoma programa arba paspaudus jį kartu su CTRL, programa sustabdoma.

Kiti klavišai

Kai kuriose šiuolaikinėse klaviatūrose yra „spartieji klavišai“ arba mygtukai, leidžiantys vienu paspaudimu pasiekti programas, failus arba komandas. Kituose modeliuose yra garsumo valdikliai, slinkimo ratukai, mastelio keitimo ratukai ir kiti įtaisai. Norėdami gauti išsamios informacijos apie šias funkcijas, patikrinkite informaciją, gautą kartu su klaviatūra arba kompiuteriu arba eikite į gamintojo svetainę.

Patarimai, kaip saugiai naudoti klaviatūrą

Tinkamas klaviatūros naudojimas gali padėti išvengti riešų ir rankų skausmo arba sužeidimo, ypač jei kompiuterį naudojate ilgą laiką. Čia yra keli patarimai, kaip padėti išvengti problemų:

 • Padėkite klaviatūrą alkūnės lygyje. Viršutinės rankų dalys turi būti atsipalaidavusios.

 • Padėkite klaviatūrą centre prieš save. Jei klaviatūroje yra skaičių klaviatūra, tarpas gali būti naudojamas kaip centrinis taškas.

 • Įveskite tekstą taip, kad rankos ir riešai būtų virš klaviatūros, kad galėtumėte visa ranka pasiekti tolesnius klavišus, o ne tiesti rankas.

 • Nedėkite delnų arba riešų ant klaviatūros įvesdami tekstą. Jei klaviatūroje yra atrama delnams, naudokite ją tik per pertraukas įvesdami tekstą.

 • Įvesdami tekstą, lengvai lieskite klavišus ir laikykite riešus tiesiai.

 • Kol neįvedate teksto, atpalaiduokite rankas.

 • Kas 15 – 20 minučių darykite pertraukas.