Norėdami žiūrėti tiesiogines ir įrašytas TV laidas, galite naudoti Windows. Galite netgi, norėdami nieko nepraleisti, pristabdyti arba atsukti tiesioginę TV transliaciją.

Transliuojamos TV ir rodomų transportavimo valdiklių paveikslėlis
Televizija, rodoma programoje Windows Media Center, matantis perkėlimo valdikliams

Jei norite išsiaiškinti, kokios TV laidos rodomos arba bus rodomos, naudokite Vadovo priemonę. Daugiau informacijos žr. Naudokite Windows Media Center Vadovą.

Vadove rodoma informacija apie visas TV laidas, kurias galite žiūrėti. Jei norite susiaurinti sąrašą vien iki filmų, naudokite filmų vadovą. Daugiau informacijos žr. tolesnėje šios temos dalyje „Norėdami rasti ir žiūrėti TV filmus“.

Rodyti viską

Norėdami žiūrėti tiesioginę TV transliaciją

 1. Norėdami žiūrėti tiesioginę TV transliaciją, atlikite šiuos veiksmus:

  • Ekrane pradėti slinkite į TV + filmai, tada spustelėkite tiesioginė TV.

  • Naudodamiesi Windows Media Center nuotoliniu pultu, paspauskite TIESIOGINĖ TV.

  • Ekrane pradėti slinkite į TV + filmai, spustelėkite vadovas, raskite TV laidą, kurią norite žiūrėti, ir spustelėkite transliuojamą laidą.

 2. Norėdami matyti informaciją apie TV laidą, kurią žiūrite, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite TV laidą, kol ją žiūrite, tada spustelėkite Informacija apie programą. Norėdami grįžti į TV laidą, spustelėkite Žiūrėti.

 3. Norėdami perjungti kanalą, pajudinkite pelę ir spustelėkite Kanalų mažinimo mygtuko paveikslėlis arba Kanalų didinimo mygtuko paveikslėlis, atitinkamai pereidami per vieną kanalą žemyn arba aukštyn.

Patarimas

 • Norėdami eiti į kanalą, kurį žiūrėjote paskutinį, nuotoliniame pulte paspauskite mygtuką ENTER.

Norėdami pristabdyti tiesioginę TV laidą arba filmą

 1. Žiūrėdami tiesioginę TV laidą arba filmą, pajudinkite pelę ir paspauskite PristabdytiMygtuko Pauzė paveikslėlis.
 2. Kai būsite pasirengę, galite naudotis perkėlimo valdikliais ir valdyti pristabdytos TV laidos arba filmo peržiūrą. Pajudinkite pelę ir spustelėkite Praleisti atgal, Atsukti, Sukti pirmyn arba Praleisti pirmyn.

 3. Norėdami toliau žiūrėti TV laidą arba filmą, pajudinkite pelę ir perkėlimo valdikliuose spustelėkite LeistiMygtuko Leisti paveikslėlis.

Norėdami sustabdyti tiesioginės TV transliacijos arba filmo leidimą

 1. Žiūrėdami tiesioginę TV laidą arba filmą, pajudinkite pelę ir paspauskite StabdytiMygtuko Stabdyti paveikslėlis .
 2. Kai būsite pasirengę, ekrane pradėti slinkite į TV + filmai ir, norėdami toliau žiūrėti TV, spustelėkite tiesioginė TV.

Norėdami nustatyti garsumą, kai žiūrite tiesioginę TV laidą arba filmą

 1. Žiūrėdami tiesioginę TV laidą arba filmą, pajudinkite pelę ir paspauskite mygtuką - arba +Garsumo valdymo mygtukų paveikslėlis, taip padidindami arba sumažindami garsumą.
 2. Spustelėkite mygtuką Nutildyti Mygtuko Nutildyti paveikslėlis, jei norite įjungti arba išjungti tildymą.

Norėdami žiūrėdami TV naudoti teletekstą

Kai kurie TV kanalai teikia Teleteksto paslaugą, kurios pagalba televizijos imtuvas gali gauti naujienų puslapius, informaciją, žaidimus ir kitas paslaugas. Windows Media Center palaiko teleteksto vaizdavimą. Teletekstas prieinamas ne visose šalyse, regionuose ar kanaluose. Jei atidarote kanalo, kuriame ši paslauga neteikiama, teletekstą, rodomas tuščias puslapis. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kurie kanalai rodo teletekstą, kreipkitės į savo TV paslaugų teikėją.

 1. Ekrane pradėti slinkite į TV + filmai, tada spustelėkite tiesioginė TV. Norėdami paleisti teletekstą, arba paspauskite nuotolinio pulto mygtuką TXT, arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite meniu Kontekstas ir pasirinkite teleteksto įrašą.

 2. Norėdami pereiti į kitus teleteksto puslapius klaviatūra, atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami tiesiogiai pereiti į tam tikrą puslapį arba atgal į pagrindinį puslapį, skaičių klaviatūroje įveskite trijų skaitmenų puslapio numerį.

  • Norėdami pereiti į kitą galimą puslapį, spustelėkite CH/PG+.

  • Norėdami pereiti į ankstesnį galimą puslapį, spustelėkite CH/PG-.

  • Norėdami pereiti į kitą galimą papildomą puslapį, spustelėkite rodyklę Žemyn. Kai kurie Teleteksto puslapiai papildomų puslapių gali neturėti. Jei papildomas puslapis yra, Windows Media Center automatiškai pereina į kitą papildomą puslapį kas 30 sekundžių.

  • Norėdami pereiti į ankstesnį galimą papildomą puslapį, spustelėkite rodyklę Aukštyn.

  • Norėdami pereiti į paskutinį peržiūrėtą teleteksto puslapį, spustelėkite Atgal.

 3. Norėdami atlikti užduotį pasirinktame teleteksto puslapyje, atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pereiti tiesiai į tam tikrą puslapį arba atgal į pagrindinį puslapį, skaičių klaviatūroje įveskite trijų skaitmenų puslapio numerį. Įrankių juosta rodo, kuris puslapis dabar įjungtas.

  • Norėdami peršokti į greitojo teksto puslapį, spustelėkite vieną iš keturių įrankių juostos greitojo teksto mygtukų, atitinkančių puslapio, į kurį norite pereiti, spalvą.

  • Norėdami matyti paslėptą tekstą, įrankių juostoje spustelėkite Rodyti tekstą.

  • Norėdami įjungti arba išjungti automatinį papildomų puslapių perjungimą, įrankių juostoje spustelėkite Sulaikyti. Jei pasirinktas mygtukas Sulaikyti, papildomų puslapių perjungimas išjungiamas.

  • Norėdami perjungti teleteksto peržiūros režimus, įrankių juostoje spustelėkite Maišyti ir pakeiskite būdą, kuriuo rodoma TV ir teletekstas. Galite žiūrėti TV su teletekstu arba tik teletekstą juodame fone.

Norėdami žiūrėdami TV naudoti titrus

Kai kurios TV programos transliuojamos kalba, kuria rodymo šalyje ar regione nekalbama; tokiu atveju transliuotojai kaip TV signalo dalį kartais prideda uždaryto fiksavimo kalbos priemonę. Galite konfigūruoti Windows Media Center taip, kad būtų rodomi tokiu būdu transliuojami titrai.

Norėdami keisti Windows Media Center titrų parametrus:

 1. Ekrane pradėti slinkite į Užduotys ir spustelėkite ekraną parametrai.

 2. Spustelėkite TV, tada spustelėkite Uždarytas fiksavimas.

 3. Dalyje Fiksavimo rodymas spustelėkite Išjungta, Įjungta arba Įjungta, kai nutildyta.

Pastabos

 • Šalyse ar regionuose, kur naudojamas teletekstas, galbūt reikės atrasti puslapį, kuriame transliuojama titrų informacija (pvz., 888), ir jį įvesti, kai būsite paraginti programoje Windows Media Center.

 • Titrai kartais įtraukiami kaip transliuojamo vaizdo įrašo dalis. Tokiu atveju jų išjungti negalite.

 • Ne visose transliacijose siunčiamas uždaryto fiksavimo signalas.

Norėdami rasti ir žiūrėti TV filmus

 1. Ekrane pradėti slinkite į TV + filmai, tada spustelėkite filmų vadovas.

 2. Atsižvelgdami į tai, kokio TV filmo ieškote arba kokiu laiku jis rodomas, spustelėkite rodomas dabar, rodomas netrukus, žanrai arba aukščiausiai vertinami.

 3. Spustelėkite filmą, kuris dabar transliuojamas per TV.

 4. Spustelėkite Žiūrėti.

 5. Norėdami matyti informaciją apie filmą, kurį žiūrite, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite filmą, kol jį žiūrite, tada spustelėkite Išsami informacija apie filmą. Norėdami grįžti į filmą, spustelėkite Žiūrėti.

Norėdami ieškoti TV filmų

 1. Ekrane pradėti slinkite į TV + filmai, spustelėkite rodyklės dešinėn klavišą ir prieikite kategorijos pabaigą, tada spustelėkite ieška.

 2. Atsižvelgdami į norimus naudoti ieškos kriterijus, spustelėkite Pavadinimas, Raktažodis, Kategorijos, Filmo aktorius arba Filmo režisierius.

 3. Įveskite ieškos kriterijų.

 4. Rezultatuose spustelėkite filmą, jei norite gauti daugiau informacijos apie jį, pvz., jo aprašymą arba laiką, kada jis bus rodomas.

Pastabos

 • Norint programoje Windows Media Center leisti ir įrašyti tiesioginę TV transliaciją, būtinas analoginis arba skaitmeninis TV imtuvas. Jei prie jūsų kompiuterio nebuvo pridėta TV imtuvo kortelė, galbūt galėsite tai padaryti. Daugiau informacijos apie TV imtuvo kortelės įsigijimą žr. Pagalba naudojantis TV imtuvo kortele arba kreipkitės į savo kompiuterio gamintoją.

 • Jei norite valdyti Windows Media Center nuotoliniu pultu, reikia papildomo Windows Media Center nuotolinio pulto.