Kas naujo maitinimo parametrų valdyme

Šioje Windows versijoje galite griežčiau nei anksčiau kontroliuoti būdą, kuriuo kompiuteris naudoja ir valdo energiją.

Akumuliatoriaus matuoklio naudojimas norint stebėti energijos sunaudojimo kiekį

Galite naudoti akumuliatoriaus matuoklį, kad įsigaliotų kitas elektros naudojimo planas. Nors akumuliatoriaus matuoklis dažniausiai naudojamas kartu su mobiliaisiais PC, jį galima rasti staliniame kompiuteryje, jei kompiuteris prijungtas prie nenutrūkstamo energijos šaltinio (UPS) arba kito trumpalaikio akumuliatoriaus įrenginio.

Akumuliatoriaus matuoklis yra informacinių pranešimų srityjeWindows užduočių juostoje. Akumuliatoriaus matuoklis palengvina energijos kiekio sunaudojimo stebėjimą mobiliojo PC naudojimo metu.

Laikydami pelės žymiklį virš akumuliatoriaus piktogramos, matysite likusios akumuliatoriaus įkrovos procentų skaičių ir energijos vartojimo planą, kurį naudoja Windows.

Akumuliatoriaus piktogramos, rodančios aktyvaus maitinimo planą ir kiek energijos liko, paveikslėlis
Laikyti pelės žymiklį virš akumuliatoriaus piktogramos norint rodyti aktyvųjį energijos vartojimo planą ir dabartinę akumuliatoriaus įkrovą

Pastaba

  • Daugelyje mobiliųjų PC yra daugiau nei vienas akumuliatorius. Spustelėkite akumuliatoriaus piktogramą, kad matytumėte likusią akumuliatoriaus įkrovą. Laikykite pelės žymiklį virš piktogramos, kad matytumėte bendrą įkrovą.

Akumuliatoriaus matuoklis taip pat nurodo, ar mobilusis PC prijungtas ir ar maitinamas iš akumuliatoriaus. Kai akumuliatorius senka, akumuliatoriaus matuoklis rodo pranešimą tiesiai virš piktogramos.

Akumuliatoriaus piktograma keičia išvaizdą, kad galėtų rodyti dabartinę akumuliatoriaus būseną, todėl galima matyti, kokia įkrova lieka akumuliatoriuje. Kai akumuliatoriaus įkrova yra virš 25 procentų, akumuliatoriaus piktograma žalia. Kai akumuliatoriaus įkrova siekia 25 procentus, virš žalios akumuliatoriaus piktogramos pasirodo geltonas trikampis su šauktuku (!). Kai įkrova siekia senkančio akumuliatoriaus lygį, virš žalios akumuliatoriaus piktogramos pasirodo raudonas apskritimas su baltu simboliu „X“.

Spustelėjus akumuliatoriaus piktogramą, akumuliatoriaus matuoklis rodys dabartinę įkrovą. Akumuliatoriaus matuoklyje galite persijungti į kitą energijos naudojimo planą (pvz., iš plano, kuris optimizuoja sistemos efektyvumą, į planą, kuris taupo energiją).

Akumuliatoriaus matuoklio, rodančio maitinimo planus ir likusią energiją, paveikslėlis
Akumuliatoriaus matuoklis

Norėdami keisti elektros vartojimo plano parametrus arba pasirinkti energijos vartojimo planą, kuris nerodomas akumuliatoriaus matuoklyje, spustelėkite Daugiau maitinimo parinkčių. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Akumuliatoriaus matuoklis: dažnai užduodami klausimai.

Energijos vartojimo planai

Šios Windows versijos maitinimo parametrai sudaryti energijos vartojimo planų pagrindu. Energijos vartojimo planas yra aparatūros ir sistemos parametrų rinkinys, valdantis būdą, kuriuo kompiuteris naudoja energiją. Elektros naudojimo planai padeda taupyti elektrą, maksimizuoti sistemos efektyvumą arba pasiekti jų pusiausvyrą. Trys numatytieji energijos maitinimo planai—Subalansuotas, Energijos taupymas ir Didelis efektyvumas—atitinka daugelio asmenų poreikius. Galima keisti šių planų parametrus arba jei šie planai neatitinka jūsų poreikių, galite kurti savo planą kaip pradžios tašką naudodami šiuos planus.

Pastaba

  • Kompiuterio gamintojas gali pateikti papildomus energijos vartojimo planus.

Nors Subalansuotas energijos vartojimo planas – tai aktyvus numatytasis planas šioje Windows versijoje, kaip numatytąjį galite pasirinkti kitą energijos vartojimo planą. Jeigu nuspręsite, kad norite keisti numatytąją energijos vartojimo planą programą atgal į Subalansuotą, tai galite atlikti kada panorėję.

Šioje lentelėje aprašomas kiekvienas numatytasis planas.

Subalansuotas

Šis planas nustato pusiausvyrą tarp sunaudojamos energijos kiekio ir sistemos efektyvumo veiklos metu pritaikydamas kompiuterio procesoriaus spartą.

Energijos taupymas

Šis planas taupo energiją mobiliajame PC sumažindamas sistemos efektyvumą. Jo pirminis tikslas yra maksimizuoti akumuliatoriaus naudojimo trukmę.

Didelis efektyvumas

Šis planas pateikia aukščiausio lygio efektyvumą mobiliajame PC darbo arba veiklos metu pritaikydamas procesoriaus spartą ir maksimizuodamas sistemos efektyvumą.

Valdyti maitinimo parametrus

Galite valdyti visus energijos vartojimo plano parametrus Valdymo skyde naudodami Maitinimo parinktys. Galite ir toliau optimizuoti kompiuterio sunaudojamos energijos kiekį ir sistemos efektyvumą keisdami išplėstinius maitinimo parametrus. Neatsižvelgiant į keičiamų parametrų skaičių, visada galite atkurti jų pradines reikšmes.

Pastaba

  • Kompiuterio gamintojas gali pateikti papildomus energijos vartojimo planus ir parametrus.

Išjungti kompiuterį naudojant mygtuką Maitinimas

Šioje Windows versijoje paprasta išjungti kompiuterį: tiesiog spustelėkite mygtuką Energijos vartojimas meniu Pradėti.

Maitinimo mygtuko paveikslėlis
Mygtukas Maitinimas

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Išjungti kompiuterį: dažnai užduodami klausimai.