Spartieji klavišai

Spartieji klavišai yra dviejų ar daugiau klavišų deriniai, kurie (spaudžiami kartu) gali būti naudojami užduočiai, paprastai atliekamai pele ar kitu žymiklio valdymo įrenginiu, atlikti. Spartieji klavišai gali palengvinti sąveiką su kompiuteriu, sutaupyti laiko ir pastangų dirbant su „Windows“ ir kitomis programomis.

Rodyti viską

Lengvos prieigos neįgaliesiems spartieji klavišai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti spartieji klavišai, kurie gali palengvinti darbą kompiuteriu.

Paspauskite šį klavišą Norėdami
Paspauskite šį klavišą

Dešinysis SHIFT aštuonias sekundes

Norėdami

Įjungti ar išjungti filtravimo klavišus

Paspauskite šį klavišą

Kairysis ALT + kairysis SHIFT + PRTSCN

Norėdami

Įjungti ar išjungti didelį kontrastą

Paspauskite šį klavišą

Kairysis ALT + kairysis SHIFT + NUM LOCK

Norėdami

Įjungti ar išjungti pelės mygtukus

Paspauskite šį klavišą

SHIFT penkis kartus

Norėdami

Įjungti ar išjungti klavišų fiksavimą

Paspauskite šį klavišą

NUM LOCK penkias sekundes

Norėdami

Įjungti ar išjungti perjungimo klavišus

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + U

Norėdami

Atidaryti paslaugų programų tvarkytuvą

Bendrieji spartieji klavišai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti bendrieji spartieji klavišai.

Paspauskite šį klavišą Norėdami
Paspauskite šį klavišą

F1

Norėdami

Rodyti žinyną dialogo lange

Paspauskite šį klavišą

CTRL + C

Norėdami

Kopijuoti

Paspauskite šį klavišą

CTRL + X

Norėdami

Iškirpti

Paspauskite šį klavišą

CTRL + V

Norėdami

Įklijuoti

Paspauskite šį klavišą

CTRL + Z

Norėdami

Anuliuoti

Paspauskite šį klavišą

DELETE

Norėdami

Naikinti

Paspauskite šį klavišą

SHIFT + DELETE

Norėdami

Naikinti pasirinktą elementą visam laikui, neperkeliant jo į šiukšlinę

Paspauskite šį klavišą

F2

Norėdami

Pervardyti pažymėtą elementą

Paspauskite šį klavišą

CTRL + rodyklė dešinėn

Norėdami

Perkelti pelės žymiklį į kito žodžio pradžią

Paspauskite šį klavišą

CTRL + rodyklė kairėn

Norėdami

Perkelti pelės žymiklį į ankstesnio žodžio pradžią

Paspauskite šį klavišą

CTRL + rodyklė žemyn

Norėdami

Perkelti pelės žymiklį į kito paragrafo pradžią

Paspauskite šį klavišą

CTRL + rodyklė aukštyn

Norėdami

Perkelti pelės žymiklį į pirmesnio paragrafo pradžią

Paspauskite šį klavišą

CTRL + SHIFT ir rodyklės klavišas

Norėdami

Pažymėti teksto bloką

Paspauskite šį klavišą

SHIFT ir bet kuris rodyklės klavišas

Norėdami

Pažymėti daugiau nei vieną elementą lange arba darbalaukyje ar pažymėti tekstą dokumente

Paspauskite šį klavišą

CTRL + A

Norėdami

Pažymėti viską

Paspauskite šį klavišą

F3

Norėdami

Ieškoti failo ar aplanko

Paspauskite šį klavišą

ALT + ENTER

Norėdami

Peržiūrėti pažymėto elemento ypatybes

Paspauskite šį klavišą

ALT + F4

Norėdami

Uždaryti aktyvų elementą arba išeiti iš aktyvios programos

Paspauskite šį klavišą

ALT + tarpo klavišas

Norėdami

Atidaryti aktyvaus lango nuorodų meniu

Paspauskite šį klavišą

CTRL + F4

Norėdami

Uždaryti aktyvų dokumentą (programose, kuriose leidžiama vienu metu laikyti keletą atidarytų dokumentų)

Paspauskite šį klavišą

ALT + TAB

Norėdami

Perjungti iš vieno atidaryto elemento į kitą ir atvirkščiai

Paspauskite šį klavišą

ALT + ESC

Norėdami

Eiti nuo vieno elemento prie kito tokia tvarka, kokia jie buvo atidaryti

Paspauskite šį klavišą

F6

Norėdami

Eiti nuo vieno ekrano elemento prie kito lange arba darbalaukyje

Paspauskite šį klavišą

F4

Norėdami

Rodyti elementus aktyviu dialogo lango sąrašu

Paspauskite šį klavišą

Meniu klavišas

Norėdami

Rodyti pažymėto elemento nuorodų meniu

Paspauskite šį klavišą

CTRL + ESC

Norėdami

Rodyti meniu Pradėti

Paspauskite šį klavišą

ALT + pabrauktoji raidė

Norėdami

Atlikti atitinkamą komandą arba pažymėti atitinkamą parinktį dialogo lange

Paspauskite šį klavišą

ALT + pabrauktoji meniu pavadinime raidė

Norėdami

Rodyti atitinkamą meniu

Paspauskite šį klavišą

F10

Norėdami

Suaktyvinti meniu juostą aktyvioje programoje

Paspauskite šį klavišą

Rodyklė dešinėn

Norėdami

Atidaryti kitą meniu į dešinę arba pomeniu

Paspauskite šį klavišą

Rodyklė kairėn

Norėdami

Atidaryti kitą meniu į kairę arba uždaryti antrinį meniu

Paspauskite šį klavišą

F5 (arba CTRL + R)

Norėdami

Atnaujinti aktyvų langą

Paspauskite šį klavišą

BACKSPACE

Norėdami

Peržiūrėti aplanką vienu lygiu aukščiau „Windows Explorer“

Paspauskite šį klavišą

ESC

Norėdami

Atšaukti dabartinę užduotį

Paspauskite šį klavišą

SHIFT įdėjus CD

Norėdami

Neleisti, kad CD būtų paleistas automatiškai

Dialogo lango spartieji klavišai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti dialogo languose naudojami spartieji klavišai.

Paspauskite šį klavišą Norėdami
Paspauskite šį klavišą

CTRL + TAB

Norėdami

Eiti pirmyn skirtukais

Paspauskite šį klavišą

CTRL + SHIFT + TAB

Norėdami

Eiti atgal skirtukais

Paspauskite šį klavišą

TAB

Norėdami

Eiti pirmyn parinktimis

Paspauskite šį klavišą

SHIFT + TAB

Norėdami

Eiti atgal parinktimis

Paspauskite šį klavišą

END

Norėdami

Rodyti aktyvaus lango apačią

Paspauskite šį klavišą

ALT + pabrauktoji raidė

Norėdami

Atlikti komandą (arba pažymėti parinktį), kuri susieta su ta raide

Paspauskite šį klavišą

ENTER

Norėdami

Daugeliu pasirinktų komandų pakeičia spustelėjimą pele

Paspauskite šį klavišą

Tarpo klavišas

Norėdami

Pažymėti arba atžymėti žymės langelį, jei aktyvi parinktis yra žymės langelis

Paspauskite šį klavišą

Rodyklių klavišai

Norėdami

Pažymėti mygtuką, jei aktyvi parinktis yra parinkčių mygtukų grupė

Paspauskite šį klavišą

F1

Norėdami

Rodyti žinyną

Paspauskite šį klavišą

F4

Norėdami

Rodyti elementus aktyviu sąrašu

Paspauskite šį klavišą

BACKSPACE

Norėdami

Atidaryti aplanką vienu lygiu aukščiau, jei aplankas pažymėtas dialogo lange Įrašyti kaip arba Atidaryti.

„Windows“ logotipo klavišo spartieji klavišai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti spartieji klavišai, kuriuose naudojamas „Windows“ logotipo klavišas.

Paspauskite šį klavišą Norėdami
Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas

Norėdami

Atidaryti arba uždaryti meniu Pradėti

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + B

Norėdami

Nustatyti įvesties vietą pranešime

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + CTRL + F

Norėdami

Ieškoti kompiuterių

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + PAUSE BREAK

Norėdami

Rodyti dialogo langą Sistemos ypatybės.

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + D

Norėdami

Rodyti darbalaukį.

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + M

Norėdami

Minimizuoti visus langus.

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + SHIFT + M

Norėdami

Atkurti minimizuotus langus

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + E

Norėdami

Atidaryti kompiuterio sritį

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + F

Norėdami

Ieškoti failo arba aplanko.

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + L

Norėdami

Užrakinti kompiuterį arba perjungti vartotoją

Paspauskite šį klavišą

„Windows“ logotipo klavišas + R

Norėdami

Atidaryti dialogo langą Vykdyti