Tinklo ryšių valdymas

Sistemos „Microsoft Windows XP“ tinklo ryšių parametrais galite nurodyti kompiuterio prijungimo prie tinklo būdą. Jei naudojate nešiojamąjį kompiuterį, gali reikėti pakeisti tinklo ryšius ir juos pritaikyti kitai aplinkai. Jei prijungėte tinklo plokštę arba pasirinkote naują interneto paslaugų teikėją (ISP), gali reikėti pakeisti ir tinklo parametrus.

Kaip valdyti tinklo ryšius

 1. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.

 2. Lango Valdymo skydas dalyje Pasirinkite kategoriją spustelėkite Tinklo ir interneto ryšiai.

 3. Dalyje arba išrinkti Valdymo skydo piktogramą spustelėkite Tinklo ryšiai, kad atidarytumėte langą Tinklo ryšiai.

 4. Lange Tinklo ryšiai galite atlikti toliau nurodytas tinklo valdymo užduotis.

  • Išjungti tinklo ryšį. Išjunkite nenaudojamą tinklo ryšį. Pvz., jei kompiuteryje įtaisyta belaidžio ryšio įranga, prisijungę prie laidinio tinklo galite išjungti belaidžio tinklo ryšį, kad kompiuteris nenaudotų lėtesnio belaidžio ryšio. Kompiuteris taip pat suvartos mažiau energijos. Norėdami išjungti tinklo ryšį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo ryšį, tada spustelėkite Išjungti.

  • Įjungti tinklo ryšį. Norėdami įjungti anksčiau išjungtą tinklo ryšį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo ryšį, tada spustelėkite Įjungti.

  • Taisyti tinklo ryšį. Sistema „Windows XP“ gali išspręsti dažniausiai kylančias tinklo problemas automatiškai. Norėdami taisyti tinklo ryšį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo ryšį, tada spustelėkite Taisyti.

  • Konfigūruoti interneto protokolo (IP) parametrus. Keisti numatytuosius parametrus prireikia retai, bet darbdavys ar ISP gali paprašyti nurodyti IP adresą ir domenų vardų sistemos (DNS) serverius.

Kaip konfigūruoti IP parametrus

 1. Lange Tinklo ryšiai dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tinklo ryšį, tada spustelėkite Ypatybės.

 2. Skirtuko Bendra dalyje Šiam ryšiui naudojami šie elementai spustelėkite Interneto protokolas (TCP/IP), tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Dialogo lange Interneto protokolo (TCP/IP) ypatybės sukonfigūruokite tinklo parametrus, tada spustelėkite Gerai. Spustelėkite Uždaryti, kad grįžtumėte į langą Tinklo ryšiai.