„Windows XP“ maitinimo valdymo funkcijų konfigūravimas

Maitinimo valdymo funkcijos leidžia pailginti nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus naudojimo laiką ir sumažinti stalinio kompiuterio elektros sąnaudas. Čia aprašoma, kaip jas nustatyti.

 1. Įeikite į kompiuterį administratoriaus teisėmis.

 2. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.

 3. Spustelėkite Efektyvumas ir priežiūra.

 4. Spustelėkite Maitinimo pasirinktys.

 5. Dialogo lango Maitinimo pasirinkčių ypatybės skirtuke Maitinimo planai spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Maitinimo planai ir pažymėkite maitinimo schemą, geriausiai atitinkančią jūsų kompiuterio naudojimo įpročius.

 6. Pakoreguokite funkcijų Sistemos pristabdymas ir Sistema užmiega parametrus, jei jie pasiekiami ir jei netenkina numatytieji parametrai.

  Įjungus pristabdymo režimą, kompiuteris suvartoja mažiau energijos, nes, kai jis nenaudojamas, išjungiamos dalys, kurioms reikia daugiausia energijos. Kompiuteris iš pristabdymo režimo į įprastinį perjungiamas per kelias sekundes. Įjungus užmigdymo režimą, programos įrašomos ir kompiuteris visiškai išjungiamas. Užmigdymo režimu nevartojama energija, bet vėl prireikus naudoti kompiuterį, praeina šiek tiek daugiau laiko, kol jis perjungiamas į įprastinį režimą.

  Nustačius trumpesnius pristabdymo ir užmigdymo režimų perjungimo intervalus suvartojama mažiau energijos, bet ne taip patogu paleisti kompiuterį (reikia ilgiau palaukti).

 7. Skirtuke Išsamiau galite koreguoti numatytąjį kompiuterio maitinimo mygtukų veikimo būdą. Dalyje Kai uždarau savo nešiojamąjį kompiuterį nustatę parinktį Pristabdyti galite gerokai pailginti nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus naudojimo laiką.

 8. Skirtuke Užmigimas pažymėkite žymės langelį Leisti užmigti (jei jis dar nepažymėtas).

 9. Spustelėkite Gerai.

Maitinimo valdymo parinktys, pvz., Sistemos pristabdymas ir Sistemos užmigdymas, yra kompromisas tarp energijos sąnaudų ir patogumo. Jei jums nepatinka, kad kompiuteris perjungiamas į pristabdymo ar užmigdymo režimą, pakartokite veiksmus ir nurodykite ilgesnį perjungimo intervalą arba visiškai išjunkite šias funkcijas.