Spausdinimas, nuskaitymas ir faksogramos siuntimas naudojant kompiuterį

Naudodami kompiuterį, kuriame įdiegta sistema „Microsoft Windows XP“, galite spausdinti ant popieriaus. Naudodami skaitytuvą ant popieriaus esančius vaizdus galite paversti kompiuteriniais vaizdo failais, kuriuos patogu saugoti ir bendrinti. O naudodami fakso funkciją palaikantį spausdintuvą ar skaitytuvą kompiuteriu per telefono liniją galite siųsti elektroninius dokumentus į nuotolinį fakso aparatą ir juos priimti.

Kaip spausdinti failą ant popieriaus

 1. Atidarykite norimą spausdinti dokumentą, tinklalapį ar el. laišką.

 2. Spustelėkite meniu Failas, tada spustelėkite Spausdinti.

 3. Dialogo lange Spausdinti patikrinkite spausdintinų puslapių kiekį ir kopijų skaičių. Norėdami keisti spausdinimo kokybę, spustelėkite mygtuką Prioritetai, tada spustelėkite Spausdinti.

  „Windows XP“ išspausdina dokumentą.

Kaip nuskaityti naudojant skaitytuvo ir fotoaparato vedlį

 1. Įdėkite norimą nuskaityti dokumentą į skaitytuvą.

 2. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Visos programos, spustelėkite Reikmenys, tada spustelėkite Skanerio ir fotoaparato vedlys.

 3. Atidaromas skaitytuvo ir fotoaparato vedlys. Spustelėkite Pirmyn.

 4. Puslapio Pasirinkite nuskaitymo nuostatas dalyje Paveikslėlio tipas spustelėkite geriausiai nuskaitomą popieriaus lapą atitinkančią parinktį, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Puslapyje Paveikslėlio vardas ir paskirties vieta įveskite vaizdo failo vardą, pažymėkite failo formatą JPG, pažymėkite aplanką, į kurį norite įrašyti nuskaitytą vaizdo failą, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. „Windows XP“ nuskaito dokumentą. Puslapyje Kitos parinktys spustelėkite Nieko. Tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Puslapyje Baigiamas darbas su skaitytuvo ir fotoaparato vedliu galite peržiūrėti nuskaitytą dokumentą spustelėdami rodomą saitą. Jei rezultatai netenkina, spustelėkite Atgal, kad grįžtumėte į puslapį Pasirinkite nuskaitymo nuostatas, pakoreguokite parametrus ir nuskaitykite dar kartą. Kartokite, kol būsite patenkinti rezultatais. Spustelėkite Baigti, kad uždarytumėte vedlį ir atidarytumėte aplanką, kuriame saugomas nuskaitytas dokumentas.

  Nuskaitytą dokumentą galite nusiųsti kitiems el. paštu.

Kaip siųsti faksogramą

Naudodami kompiuterio fakso aparatą / modemą galite siųsti ir priimti faksogramas. Jei faksu norite siųsti popierinį dokumentą, pirmiausia jį nuskaitykite, tada išsiųskite nuskaitytą vaizdą. Priėmus faksogramą, kompiuteryje gaunamas vaizdo failas, kurį galite įrašyti arba spausdinti.

Kad kompiuteriu galėtumėte siųsti ir priimti faksogramas, pirmiausia standartiniu telefono kabeliu prijunkite kompiuterio modemą prie telefono linijos. Tada parenkite kompiuterį.

Rodyti viską

Kaip įdiegti fakso komponentą

 1. Įeikite į kompiuterį administratoriaus teisėmis. Jei nežinote, ar naudojate administratoriaus abonementą, pabandykite įdiegti fakso komponentą. Jei abonementas nesuteikia kompiuterio administratoriaus teisių, bus parodytas pranešimas ir sąrankos programa bus sustabdyta.

 2. Spustelėkite Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.

 3. Valdymo skyde spustelėkite Pridėti arba šalinti programas.

 4. Spustelėkite Pridėti / šalinti „Windows“ komponentus, kad paleistumėte „Windows“ komponentų diegimo vedlį.

 5. Sąraše Komponentai pažymėkite žymės langelį Fakso paslaugos, tada spustelėkite Pirmyn. Jei žymės langelis Fakso paslaugos jau pažymėtas, spustelėkite Atšaukti. Fakso komponento diegti nereikia.

 6. Sąrankos programa įdiegia fakso komponentą. Jei būsite paraginti, įdėkite „Microsoft Windows XP“ kompaktinį diską, tada spustelėkite Gerai.

 7. Spustelėkite Baigti, tada spustelėkite Uždaryti. Pereikite prie kito skyriaus, kuriame rašoma, kaip konfigūruoti fakso paslaugą.

Kaip konfigūruoti fakso paslaugą

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Visos programos, spustelėkite Reikmenys, spustelėkite Ryšiai, spustelėkite Faksas, tada spustelėkite Fakso konsolė.

 2. Paleidžiamas fakso konfigūravimo vedlys. Spustelėkite Pirmyn.

 3. Puslapyje Informacija apie siuntėją įveskite informaciją, kuri bus rodoma antraštiniame faksogramos lape. Pildyti visų laukų nebūtina. Tada spustelėkite Pirmyn.

 4. Atidaromas fakso konfigūravimo vedlio puslapis Pažymėkite faksogramų siuntimo ir priėmimo įrenginį. Kad galėtumėte priimti faksogramas, pažymėkite žymės langelį Įgalinti gaunamuosius. Jei prie kompiuterio prijungtą telefono liniją naudojate tik faksogramoms perduoti, spustelėkite Automatiškai atsako vėliau. Norėdami priimti faksogramas rankiniu būdu, spustelėkite Atsiliepti neautomatiškai. Tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Puslapio Siunčiančiojo abonento identifikatorius (TSID) lauke TSID įveskite norimą naudoti informaciją. Paprastai ją sudaro fakso numeris ir įmonės pavadinimas arba jūsų vardas ir pavardė. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Puslapio Skambinančiojo abonento identifikatorius (CSID) lauke CSID įveskite reikiamą informaciją. CSID informacija rodoma fakso aparate, iš kurio išsiųsta faksograma. Šis numeris padeda įsitikinti, kad faksograma siunčiama reikiamam gavėjui. CSID paprastai yra tas pats, kas TSID. Spustelėkite Pirmyn.

 7. Puslapyje Kelvados parinktys pasirinkite, ar automatiškai spausdinti faksogramą. Jei gaunamų faksogramų nespausdinsite automatiškai, jos bus pasiekiamos fakso konsolėje. Pažymėkite žymės langelį Spausdinimas įjungtas, jei norite, kad visos gaunamos faksogramos būtų spausdinamos automatiškai. Tada spustelėkite Pirmyn.

 8. Puslapyje Darbo su fakso konfigūravimo vedliu pabaiga spustelėkite Baigti.

 9. Fakso konfigūravimo vedlys uždaromas ir atidaromas „Windows“ saugos įspėjimas. Jei būsite paraginti, spustelėkite Atblokuoti.

  Dabar kompiuteris parengtas siųsti ir, pasirinktinai, priimti faksogramas. Naudodami fakso konsolę galite naršyti gaunamas ir siunčiamas faksogramas arba priimti faksogramą rankiniu būdu.

Kaip siųsti faksogramą

 1. Atidarykite faksu norimą siųsti dokumentą, tinklalapį ar el. laišką.

 2. Meniu Failas spustelėkite Spausdinti.

 3. Dialogo lango Spausdinti dalyje Pasirinkite spausdintuvą spustelėkite Faksas, tada spustelėkite Spausdinti.

 4. Puslapyje Sveiki! Čia Faksogramos siuntimo vedlys spustelėkite Pirmyn.

 5. Puslapio Informacija apie gavėją lauke Kam įveskite gavėjo vardą ir pavardę. Lauke Fakso numeris įveskite gavėjo fakso numerį. Norėdami siųsti faksogramą keliems gavėjams, reikiamuose laukuose įveskite informaciją apie gavėjus, tada spustelėkite Įtraukti. Gavėjai įtraukiami į sąrašą ir laukai išvalomi, kad apie juos galėtumėte įvesti papildomos informacijos. Įtraukę gavėjus, spustelėkite Pirmyn.

 6. Puslapyje Ruošiamas titulinis puslapis pažymėkite žymės langelį Pasirinkite titulinio puslapio šabloną su šia informacija. Sąraše Titulinio puslapio šablonas pasirinkite norimą šabloną. Užpildykite lauką Temos eilutė ir, pasirinktinai, lauką Pastaba. Tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Puslapyje Tvarkaraštis spustelėkite Pirmyn.

 8. Puslapyje Baigiamas darbas su Faksogramos siuntimo vedliu Spustelėkite Baigti.

  Kompiuteris automatiškai prijungiamas prie nuotolinio fakso aparato ir išsiunčiama faksograma, turinti antraštinį lapą. Jei originalus dokumentas yra popierinis, pirmiausia jį nuskaitykite, tada išsiųskite nuskaitytą vaizdą faksu.

Kaip peržiūrėti gautas faksogramas

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Visos programos, spustelėkite Reikmenys, spustelėkite Ryšiai, spustelėkite Faksas, tada spustelėkite Fakso konsolė.

 2. Fakso konsolėje spustelėkite Gauta. Gautos faksogramos rodomos dešiniojoje srityje.

Kaip gauti faksogramą rankiniu būdu

 1. Spustelėkite Pradėti, spustelėkite Visos programos, spustelėkite Reikmenys, spustelėkite Ryšiai, spustelėkite Faksas, tada spustelėkite Fakso konsolė.

 2. Spustelėkite Failas, tada spustelėkite Gauti faksogramą dabar.

  Atidaromas fakso monitorius ir laukiama gaunamos faksogramos. Suskambėjus telefonui, fakso monitorius automatiškai atsiliepia, prisijungia prie nuotolinio fakso aparato ir priima faksogramą. Priėmus faksogramą, fakso monitorių galite palikti atidarytą, kad automatiškai būtų priimamos kitos faksogramos, arba uždaryti ir faksogramas priimti rankiniu būdu.