Klavišų fiksavimo naudojimas

Klavišų fiksavimo funkcija skirta žmonėms, kuriems sunku nulaikyti nuspaudus du ar daugiau klavišų vienu metu. Kai spartųjį klavišą sudaro klavišų derinys, pvz., CTRL + P, klavišų fiksavimo funkcija leidžia užuot spaudus klavišus vienu metu paspausti juos po vieną.

Rodyti viską

Kaip pele įjungti klavišų fiksavimą

 1. Spustelėkite mygtuką Pradėti ir Valdymo skydas.

 2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, kairiojoje valdymo skydo srityje spustelėkite Perjungti į klasikinį rodinį.

 3. Spustelėdami Pritaikymo neįgaliesiems parinktys atidarykite dialogo langą Pritaikymo neįgaliesiems parinktys. Spustelėkite skirtuką Klaviatūra ir pažymėkite žymės langelį Naudoti klavišų fiksavimą.

 4. Spustelėdami Parametrai atidarykite dialogo langą Klavišų fiksavimo parametrai. Pažymėdami arba atžymėdami žymės langelius pasirinkite norimas parinktis. Spustelėkite Gerai, dar kartą spustelėkite Gerai, tada valdymo skyde spustelėkite mygtuką Uždaryti.

Kaip klaviatūra įjungti klavišų fiksavimą

 1. Įjunkite meniu Pradėti paspausdami CTRL + ESC (arba „Windows“ logotipo klavišą). Tada paspausdami C atidarykite Valdymo skydas.

 2. Įsitikinkite, kad esate valdymo skydo klasikiniame rodinyje, kuriame rodomos visos valdymo skydo piktogramos. Jei ne, eikite į kairiąją valdymo skydo sritį ir paspausdami TAB, o tada ENTER atidarykite Perjungti į klasikinį rodinį. Spaudydami rodyklių klavišus pereikite į Pritaikymas neįgaliesiems, o tada paspauskite ENTER.

 3. Dialogo lango Pritaikymo neįgaliesiems parinktys skirtuke Klaviatūra paspausdami U pažymėkite žymės langelį Naudoti klavišų fiksavimą.

 4. Paspauskite S, kad būtų rodomi Parametrai. Dialogo lange Fiksavimo klavišų parametrai atidarysite ir pamatysite toliau nurodytas parinktis.

  • Paspausdami U pažymėkite žymės langelį Naudoti sparčiuosius klavišus. Tai suteiks galimybę įjungti arba išjungti klavišų fiksavimą penkis kartus paspaudžiant SHIFT klavišą.

  • Paspausdami P pažymėkite žymės langelį Dukart paspausti modifikavimo klavišą, kad būtų užrakinta. Tai suteiks galimybę užrakinti modifikavimo klavišą, pvz., CTRL, ALT, SHIFT arba „Windows“ logotipo klavišą, jį paspaudus du kartus iš eilės.

  • Paspausdami T pažymėkite žymės langelį Išjungti klavišų fiksavimą, du klavišus paspaudus kartu. Tai suteiks galimybę išjungti klavišų fiksavimą, kai modifikavimo klavišas, pvz., CTRL, ALT, SHIFT arba „Windows“ logotipo klavišas, ir kitas klavišas paspaudžiami vienu metu.

  • Paspausdami M pažymėkite žymės langelį Skleisti garsą, kai paspaudžiamas modifikavimo klavišas. Tai suteiks galimybę leisti garsą, reiškiantį, kad paspaustas, užrakintas arba atleistas modifikavimo klavišas, pvz., CTRL, ALT, SHIFT arba „Windows“ logotipo klavišas.

  • Paspausdami S pažymėkite žymės langelį Rodyti klavišų fiksavimo būseną ekrane. Bus rodoma klavišų fiksavimo piktograma užduočių juostoje, kai klavišų fiksavimas bus įjungtas.

 5. Dukart paspauskite ENTER, kad išeitumėte iš srities Pritaikymo neįgaliesiems parinktys.

 6. Tada paspausdami ALT + F, C uždarykite valdymo skydą.