Privatumo patvirtinimas

„Microsoft Security Essentials“ privatumo patvirtinimas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2013 m. balandžio mėn.

„Microsoft“ yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą teikdama produktus, suteikiančius galimybę patogiai naudoti pageidaujamas našios ir galingos kompiuterinės įrangos funkcijas. Šiame privatumo patvirtinime aprašyti „Microsoft Security Essentials“ (toliau – Produktas) duomenų rinkimo ir naudojimo būdai. Kitoms interneto arba autonominėms „Microsoft“ svetainėms, produktams arba paslaugoms šis patvirtinimas netaikomas.

Produktas padeda apsaugoti kompiuterį nuo kenkėjiškos programinės įrangos, pvz., virusų, šnipinėjimo programų ir kitos kenksmingos programinės įrangos.

Jis teikia tris toliau nurodytas kompiuterio apsaugos nuo kenkėjiškų programų ir kitos nepageidautinos programinės įrangos priemones.

  • Apsauga realiuoju laiku. Produktas įspėja, kad kompiuteryje bandoma įdiegti arba paleisti kenkėjišką ar šnipinėjimo programą arba nepageidautiną programinę įrangą. Įspėjama ir tada, jei programa bando pakeisti svarbius „Windows“ parametrus.

  • Žvalgymo parinktys. Naudojant Produktą galima žvalgyti sistemą ieškant grėsmę keliančių elementų, virusų, šnipinėjimo programų arba kitos nepageidautinos programinės įrangos, kuri gali būti įdiegta kompiuteryje, taip pat sudaryti reguliaraus žvalgymo grafiką ir automatiškai pašalinti žvalgant aptiktą kenkėjišką programinę įrangą.

  • Aptikimas. Aptikus kompiuteryje kenkėjišką programinę įrangą automatiškai imamasi atitinkamų veiksmų, kad kenkėjiška programinė įranga būtų pašalinta, o kompiuteris – apsaugotas nuo tolesnio užkrato. Pašalinęs kenkėjišką programinę įrangą Produktas taip pat gali iš naujo nustatyti tam tikrus „Windows“ parametrus (pvz., pagrindinį puslapį ir ieškos tiekėją.)

Asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas

Prireikus asmeniškai identifikuojančios arba kontaktinės informacijos, būsite aiškiai paprašyti ją pateiti. Surinktą asmeninę informaciją „Microsoft“ ir jai priklausantys filialai bei susijusios įmonės naudos tik teikdamos paslaugą (-as) arba vykdydamos jūsų pageidautą (-as) arba leistą (-as) atlikti operaciją (-as). Ji taip pat gali būti naudojama norint gauti papildomos informacijos, susijusios su jūsų pateiktais atsiliepimais apie naudojamą produktą arba paslaugą, teikiant kritinius naujinimus ir pranešimus dėl bandomųjų programinės įrangos versijų arba siekiant pagerinti produktą ar paslaugą (pvz., užklausos apie triktis ir apklausos).

Jūsų pateikta asmeninė informacija, išskyrus tai, kas aprašyta šiame patvirtinime, be jūsų sutikimo nebus perduodama trečiosioms šalims. Mes kartais samdome kitas įmones, kurios teikia paslaugas mūsų vardu, pvz., atsako į klientų klausimus apie produktus ar paslaugas arba atlieka statistinę paslaugų analizę. Šioms įmonėms suteikiame tik jų paslaugoms teikti reikalingą asmeninę informaciją ir joms yra draudžiama naudoti šią informaciją bet kokiais kitais tikslais.

„Microsoft“ gali pasiekti ar atskleisti informaciją apie jus, įskaitant jūsų ryšių turinį, kad būtų: a) laikomasi įstatymų arba reaguojama į teisėtus ar teisinių procesų reikalavimus; b) apsaugotos „Microsoft“ ar mūsų klientų teisės ir turtas, taip pat užtikrintas mūsų sutarčių ar strategijų, kuriomis vadovaujatės naudodami programinę įrangą, vykdymas; c) sąžiningai pasielgta manant, kad toks naudojimas ar atskleidimas yra būtinas siekiant užtikrinti „Microsoft“ darbuotojų, klientų arba visuomenės narių asmeninę saugą. Taip pat galime atskleisti asmeninę informaciją vykdydami korporatyvines operacijas, pvz., sujungdami ar parduodami išteklius.

Informacijos apie jūsų kompiuterį rinkimas ir naudojimas

Tam tikra standartinė informacija apie kompiuterį (toliau – standartinė kompiuterio informacija) į „Microsoft“ siunčiama, kai naudojate internetu veikiančias programinės įrangos funkcijas. Standartinė kompiuterio informacija – tai tam tikra informacija apie kompiuterio programinę įrangą ir aparatūrą, pvz., IP adresas, operacinė sistema, žiniatinklio naršyklės programinė įranga ir versija. Išsamios informacijos apie kiekvieną į šį privatumo patvirtinimą įtrauktą Produkto funkciją dalyje nurodyta, kokia dar informacija renkama ir kaip ji naudojama.

„Microsoft“ surinkta arba jai atsiųsta informacija gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje įsteigti „Microsoft“ arba su ja susijusių įmonių, filialų arba paslaugų teikėjų biurai. Rinkdama, naudodama ir saugodama duomenis iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos „Microsoft“ laikosi JAV prekybos departamento nustatytos saugaus uosto sistemos principų.

Rekomenduojami parametrai

Jei vykdydami sąranką pasirinksite rekomenduojamus parametrus, bus įjungta apsauga realiuoju laiku, o kiekvieną sekmadienį 2:00 val. sistema bus automatiškai žvalgoma.

Jūsų informacijos saugumas

„Microsoft“ įsipareigoja užtikrinti jūsų informacijos apsaugą. Mes naudojame įvairias apsaugos technologijas ir procedūras, padedančias apsaugoti jūsų informaciją nuo neteisėtos prieigos, kad ji nebūtų naudojama ar atskleidžiama.

Daugiau informacijos

„Microsoft“ ragina pateikti komentarų dėl šio privatumo patvirtinimo. Jei turite klausimų, susijusių su šiuo privatumo patvirtinimu, arba manote, kad mes jo nesilaikėme, kreipkitės į mus naudodami mūsų žiniatinklio formą. Jei turite techninių ar bendrųjų palaikymo klausimų, apsilankykite http://support.microsoft.com, kad daugiau sužinotumėte apie „Microsoft“ palaikymo pasiūlymus.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Specialiosios funkcijos

Skirtukas Retrospektyva

Šios funkcijos paskirtis: naudojant šią funkciją pateikiamas visų kompiuteryje aptiktų kenkėjiškų programų ir veiksmų, kurių buvo imtasi jas aptikus, sąrašas. Skirtuke Retrospektyva aptikti su vartotojais susiję elementai yra rodomi bendrai – tai nėra konkrečiam vartotojui aktuali informacija.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: kompiuteryje išsaugomas Produkto aptiktų kenkėjiškų programų ir veiksmų, kurių buvo imtasi jas aptikus, sąrašas. Į sąrašą įtraukiama informacija apie visų vietinių kompiuterio vartotojų Produkto naudojimą. Sąrašai siunčiami „Microsoft“ kaip MAPS dalis.

Pasirinkimas ir valdymas: retrospektyvos sąrašus gali panaikinti vietinis kompiuterio administratorius. Pagal numatytuosius nustatymus rodomi visų vartotojų elementai. Jei norite, kad visus elementus galėtų peržiūrėti tik vietinis kompiuterio administratorius, skirtuke Parametrai pasirinkite skirtuką Išplėstiniai ir atžymėkite parinktį Leisti visiems vartotojams peržiūrėti visus retrospektyvos rezultatus.

„Microsoft Update“

Šios funkcijos paskirtis: Produktas įjungia „Windows Update“ ir „Microsoft Update“ vykdomą automatinį naujinimą, kad kompiuteryje nuolat būtų diegiami „Windows“ ir kitos „Microsoft“ programinės įrangos naujinimai. Tai reiškia, kad šis pakeitimas turės įtakos visai programinei įrangai, naudojančiai „Windows“ ir „Microsoft Update“. „Microsoft Update“ yra svarbiausia priemonė, teikianti Produktui naujausius kenkėjiškos programos keliamos grėsmės aprašus.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: daugiau informacijos apie „Windows Update“ ir „Microsoft Update“ žr. naujinimo tarnybų privatumo patvirtinime, kurį rasite http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Pasirinkimas ir valdymas: „Windows Update“ ir „Microsoft Update“ įjungiama pagal numatytuosius nustatymus, kad būtų teikiami naujausi programinės įrangos ir virusų parašų naujinimai. Jei norėsite, vėliau naujinimus galėsite išjungti naudodami „Windows“ parametrus. Informacijos, kaip tai padaryti, žr. naujinimo tarnybų privatumo patvirtinimą svetainėje http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automatinis kenkėjiškų programų žvalgymas

Šios funkcijos paskirtis: Produktui vykdant automatinio žvalgymo funkciją yra žvalgoma kompiuterio sistema ir įspėjama apie aptiktas kenkėjiškas programas. Produkto skirtuke Parametrai automatinį žvalgymą galima įjungti arba išjungti, taip pat pakeisti žvalgymo dažnį ir tipą. Galite pasirinkti veiksmus, kurie būstų automatiškai atliekami, jei pagal grafiką žvalgydamas Produktas aptiktų nepageidautiną programinę įrangą. Jei kompiuteryje aptinkama aukšto ir labai aukšto lygio grėsmė, pagal numatytuosius nustatymus imamasi kenkėjiškos programinės įrangos šalinimo veiksmų, kad kompiuteris būtų apsaugotas nuo tolesnio užkrėtimo. Pašalinęs kenkėjišką programinę įrangą Produktas taip pat gali iš naujo nustatyti tam tikrus „Windows“ parametrus (pvz., pagrindinį puslapį ir ieškos tiekėją.) Jei aptinkama žemo / vidutinio lygio grėsmė, pateikiamas raginimas imtis tam tikrų veiksmų. Kaip modifikuoti iškilus šiai grėsmei atliekamus veiksmus, žr. tolesniame skyriuje Pasirinkimas ir valdymas.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: kompiuteryje išsaugomas Produkto aptiktų kenkėjiškų programų ir veiksmų, kurių buvo imtasi jas aptikus, sąrašas. Į sąrašą įtraukiama informacija apie visų vietinių kompiuterio vartotojų Produkto naudojimą. Sąrašai siunčiami „Microsoft“ kaip MAPS dalis.

Pasirinkimas ir valdymas: Produkto skirtuke Parametrai automatinį žvalgymą galima išjungti, bet to daryti nerekomenduojama. Iškilus įvairių lygių grėsmėms atliekamus veiksmus galima konfigūruoti ir Produkto skyde Parametrai.

Apsauga realiuoju laiku

Šios funkcijos paskirtis: Produkto apsaugos realiuoju laiku funkcija įspėja, kad kompiuteryje bandoma įdiegti arba paleisti virusų, šnipinėjimo programą arba kitą nepageidautiną programinę įrangą. Jei kompiuteryje aptinkama aukšto ir labai aukšto lygio grėsmė, pagal numatytuosius nustatymus imamasi kenkėjiškos programinės įrangos šalinimo veiksmų, kad kompiuteris būtų apsaugotas nuo tolesnio užkrėtimo. Pašalinęs kenkėjišką programinę įrangą Produktas taip pat gali iš naujo nustatyti tam tikrus „Windows“ parametrus (pvz., pagrindinį puslapį ir ieškos tiekėją.) Jei aptinkama žemo / vidutinio lygio grėsmė, pateikiamas raginimas imtis tam tikrų veiksmų. Kaip modifikuoti iškilus šiai grėsmei atliekamus veiksmus, žr. tolesniame skyriuje Pasirinkimas ir valdymas.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: kompiuteryje išsaugomas Produkto aptiktų kenkėjiškų programų ir veiksmų, kurių buvo imtasi jas aptikus, sąrašas. Į sąrašą įtraukiama informacija apie visų vietinių kompiuterio vartotojų produkto naudojimą. Sąrašai siunčiami „Microsoft“ kaip MAPS dalis.

Pasirinkimas ir valdymas: Produkto skirtuke Parametrai apsaugą realiuoju laiku galima išjungti, bet to daryti nerekomenduojama. Iškilus įvairių lygių grėsmėms atliekamus veiksmus galima konfigūruoti ir Produkto skyde Parametrai.

Apvalkalo plėtinys

Šios funkcijos paskirtis: apvalkalo plėtinys yra žvalgymo įrankis, leidžiantis pasirinkti konkrečius failus ir (arba) aplankus ir žvalgyti juos naudojant Produktą.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: kompiuteryje išsaugomas Produkto aptiktų kenkėjiškų programų ir veiksmų, kurių buvo imtasi jas aptikus, sąrašas. Į sąrašą įtraukiama informacija apie visų vietinių kompiuterio vartotojų Produkto naudojimą. Sąrašai siunčiami „Microsoft“ kaip MAPS dalis.

Pasirinkimas ir valdymas: apvalkalų plėtinio funkcija yra neautomatinis įrankis, kurį galite naudoti savo nuožiūra.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Kaip veikia ši funkcija: „Microsoft Active Protection Service“ (MAPS) automatiškai atsisiųsdama naujai aptiktų kenkėjiškų programų parašus ir stebėdama kompiuterio saugos būseną gali geriau jį apsaugoti. MAPS praneša „Microsoft“ apie kenkėjiškas programas ir kitą programinę įrangą, kuri gali būti nepageidautina, bei aptiktas produkto klaidas. Jei į MAPS ataskaitą įtraukta informacijos apie kenkėjišką programą arba nepageidautiną programinę įrangą, kurią Produktas gali pašalinti, MAPS atsisiunčia naujausią parašą, kad galėtų pašalinti grėsmę. MAPS taip pat gali rasti klaidingai teigiamus rezultatus (kai nustatoma, kad programa, kuri iš pradžių buvo kenkėjiška, tokia nėra) ir juos ištaisyti.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: naudojant šią funkciją „Microsoft“ siunčiamos klaidų, kenkėjiškų programų ir programinės įrangos, kuri gali būti nepageidautina, ataskaitos. Ataskaitos apima informaciją apie failus ir programas, dėl kurių kilo klausimų, pavyzdžiui, failų vardus, kriptografinės maišos informaciją, tiekėją, dydį ir datos žymas. Be to, MAPS gali rinkti visus URL, kad nurodytų failo, kuriame kartais gali būti asmeninės informacijos, pavyzdžiui, ieškos žodžių arba formose įvestų duomenų, kilmę. Be to, MAPS gali rinkti IP adresus, prie kurių prisijungia potencialiai kenkėjiškos programos failai. Ataskaitose taip pat gali būti nurodyti veiksmai, atlikti Produktui pranešus apie aptiktą programinę įrangą. Į MAPS ataskaitas ši informacija įtraukiama dėl to, kad „Microsoft“ galėtų įvertinti Produkto efektyvumą aptinkant ir šalinant kenkėjiškas programas ir programinę įrangą, kuri gali būti nepageidautina.

Jei kompiuteryje įjungtas Produktas ir MAPS, „Microsoft“ bus automatiškai siunčiamos MAPS ataskaitos, jei Produktas:

  • aptinka programinę įrangą arba kompiuterio keitimų, atliktų programinės įrangos, kurios keliama rizika dar neįvertinta;

  • aptikęs kenkėjišką programą atlieka atitinkamus veiksmus (vykdydamas automatinę taisos funkciją);

  • baigia planuotą žvalgymą ir pagal nurodytus parametrus atlieka aptiktą programinę atitinkančius veiksmus arba

  • susiduria su klaida arba kita problema.

Jei MAPS informuoja „Microsoft“ apie naują kenkėjišką programą, kurią Produktas gali pašalinti, į kompiuterį automatiškai atsiunčiami parašai, padedantys greičiau apsaugoti kompiuterį nuo galimų grėsmių.

„Microsoft“ naudoja klaidų ataskaitas, padedančias Produktui veikti taip, kaip numatyta, t. y. apsaugoti kompiuterį nuo galimų grėsmių.

MAPS narystė gali būti pagrindinė arba išplėstinė. Pagal numatytuosius nustatymus suteikiama pagrindinė narystė. Į pagrindinės narystės ataskaitas įtraukiama šiame skyriuje aprašyta informacija. Išplėstinės narystės ataskaitos yra išsamesnės, jose gali būti asmeninės informacijos, pvz., failų keliai ir dalinė atminties iškeltis. Šios ir kitos MAPS dalyvaujančių vartotojų ataskaitos suteikia galimybę mūsų tyrimų grupei greičiau aptikti naujas grėsmes. Programoms, atitinkančioms analizės kriterijus, sukuriami kenkėjiškų programų aprašai, o atnaujintus aprašus gali pasiekti visi „Windows Update“ naudojantys vartotojai.

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, „Microsoft“ siunčiamos ataskaitos yra šifruojamos.

Siekiant aptikti ir pašalinti tam tikrų rūšių kenkėjiškų programų užkratus, produktas reguliariai siunčia MAPS tam tikrą informaciją apie kompiuterio saugos būseną. Ši informacija apima informaciją apie kompiuterio saugos parametrus ir žurnalų failus, apibūdinančius tvarkykles ir kitą programinę įrangą, kuri įkeliama paleidžiant kompiuterį. Taip pat nusiunčiamas numeris, pagal kurį identifikuojamas jūsų kompiuteris.

Informacijos naudojimas: MAPS ataskaitos naudojamos siekiant pagerinti „Microsoft“ tiekiamą programinę įrangą ir teikiamas paslaugas. Ataskaitos gali būti naudojamos atliekant statistinius ar kitokius tyrimus, analizę ir kuriant aprašus. Prieiga prie jų suteikiama tik „Microsoft“ darbuotojams, rangovams, partneriams ir tiekėjams, kurių veikla yra susijusi su ataskaitų naudojimu. MAPS specialiai nerenka asmeninės informacijos. „Microsoft“ nenaudoja MAPS surinktų asmeninių duomenų siekdama nustatyti jūsų tapatybę arba su jumis susisiekti.

Pasirinkimas ir valdymas: Produkto skirtuke Parametrai galima bet kada pasirinkti MAPS narystę (pagrindinę arba išplėstinę). Nepamirškite, kad MAPS veikia tik įjungus Produktą kompiuteryje.

Išplėtojus Produktą „Microsoft“ taikys jūsų nustatytus parametrus, kol patys jų nepakeisite.

Automatinis pavyzdžių pateikimas

Šios funkcijos paskirtis: vykdydamas funkciją Produktas gali nustatyti, kad tam tikri failai gali būti nepageidautini, ir paprašyti pateikti daugiau informacijos, kad galėtų juos įvertinti. Kaip aprašyta toliau, ši funkcija automatiškai siųs tokius failus kiekvieną kartą neprimindama, kad toks veiksmas yra rekomenduojamas.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: naudojant šią funkciją siunčiami tam tikri kompiuterio failai, jei Produktas nustato, kad tai yra programinė įranga, kuri gali būti nepageidautina. Ataskaita yra naudojama tolesnei analizei atlikti. Šiose ataskaitose gali būti informacijos, susijusios su failais ir programomis, kurių nepavyko tiksliai įvertinti, pvz., failų vardų, informacijos, susijusios su kriptografine maiša, tiekėju, dydžiu ir datos žymomis. Ataskaitose taip pat gali būti nurodyti veiksmai, atlikti Produktui pranešus apie aptiktą programinę įrangą.

Pavyzdžių pateikimo ataskaitos gali būti automatiškai siunčiamos į „Microsoft“, kai Produktas aptinka programinę įrangą arba programinės įrangos atliktų kompiuterio keitimų, kurių keliama rizika dar neįvertinta.

  • Automatinis pavyzdžių pateikimas

  • MAPS

„Microsoft“ naudoja pavyzdžių pateikimo ataskaitas, padedančias Produktui veikti taip, kaip numatyta, t. y. apsaugoti kompiuterį nuo galimų grėsmių.

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, „Microsoft“ siunčiamos ataskaitos yra šifruojamos.

Informacijos naudojimas: pavyzdžių pateikimo ataskaitos naudojamos siekiant pagerinti „Microsoft“ tiekiamą programinę įrangą ir teikiamas paslaugas. Ataskaitos gali būti naudojamos atliekant statistinius ar kitokius tyrimus, analizę ir kuriant aprašus. Prieiga prie jų suteikiama tik „Microsoft“ darbuotojams, rangovams, partneriams ir tiekėjams, kurių veikla yra susijusi su ataskaitų naudojimu. Pavyzdžių pateikimo ataskaitose specialiai nerenkama asmeninė informacija. „Microsoft“ nenaudoja pavyzdžių pateikimo ataskaitose surinktų asmeninių duomenų siekdama nustatyti jūsų tapatybę arba su jumis susisiekti.

Pasirinkimas ir valdymas: kai diegsite programą pirmą kartą, per sąranką pagal numatytuosius parametrus būsite automatiškai užregistruotas naudoti šią funkciją. Norėdami atsisakyti šios funkcijos per sąranką galite panaikinti žymėjimą langelio, kuris yra šalia parinkties Įjungti automatinį pavyzdžių pateikimą, arba galite atsisakyti jos vėliau nuėję į produkto parametrus. Norėdami išjungti šią funkciją eikite į produkto skirtuką Parametrai, kairiojoje juostoje pasirinkite Išsamiau ir panaikinkite žymėjimą langelio, kuris yra šalia parinkties Automatiškai siųsti failų pavyzdžius, kai reikia tolesnės analizės. Automatinio pavyzdžių pateikimo funkcija veikia įjungus produktą kompiuteryje ir dalyvaujant MAPS pagrindiniu arba išplėstiniu lygiu.

Atnaujinant versiją jūsų gali paklausti, ar norite įjungti automatinio pavyzdžių pateikimo funkciją. „Microsoft“ taikys jūsų nustatytus parametrus, kol patys jų nepakeisite.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Šios funkcijos paskirtis: dalyvaujant tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje (CEIP) renkama pagrindinė informacija apie aparatūros konfigūraciją ir programinės įrangos bei paslaugų naudojimą, kad būtų galima nustatyti tendencijas ir naudojimo modelius. Dalyvaujant CEIP taip pat renkama informacija apie įvykusių klaidų skaičių ir tipus, programinės įrangos ir aparatūros veikimą bei paslaugų teikimo spartą. Tokia informacija kaip vardas, pavardė, adresas ar kita kontaktinė informacija nerenkama.

Renkama, apdorojama arba perduodama informacija: daugiau informacijos, kokia informacija renkama, apdorojama arba perduodama dalyvaujant CEIP, žr. CEIP privatumo patvirtinimehttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097

Informacijos naudojimas: šią informaciją naudojame siekdami pagerinti „Microsoft“ tiekiamos programinės įrangos ir teikiamų paslaugų kokybę, efektyvumą bei padidinti jų patikimumą.

Pasirinkimas / valdymas: pagal numatytuosius parametrus CEIP yra išjungtas. Per sąranką jums bus pasiūlyta galimybė dalyvauti CEIP. Jei pasirinksite dalyvauti, o vėliau apsigalvosite, CEIP galėsite bet kada išjungti naudodami CEIP išjungimo vykdyklės dialogo langą. Žinyno meniu atidarykite tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos saitą ir pažymėkite išrinkimo mygtuką Neprisijungti.