Meniu Pradėti tinkinimas

Meniu Pradėti tvarkymas gali padėti lengviau rasti parankines programas ir aplankus.

Mygtuko Pradėti paveikslėlis
Meniu Pradėti
Rodyti viską

Programos piktogramos prisegimas prie meniu Pradėti

Jeigu nuolat naudojatės programa, galite sukurti jos nuorodą pridėdami programos piktogramą prie meniu Pradėti. Prisegtos programų piktogramos rodomos kairėje meniu Pradėti pusėje.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programos piktogramą, kurią norite pridėti prie meniu Pradėti, o tada spustelėkite Padaryti prieinamą meniu Pradėti.

Pastabos

 • Jei norite atsegti programos piktogramą, spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku, o tada spustelėkite Atsegti nuo meniu Pradėti.

 • Norėdami keisti pridėtų elementų tvarką, vilkite programos piktogramą į naują sąrašo poziciją.

Šalinti programos piktogramą iš meniu Pradėti

Programos piktogramos šalinimas iš meniu Pradėti nepašalina jos iš Visų programų sąrašo ir neišdiegia programos.

 1. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programos piktogramą, kurią norite šalinti iš meniu Pradėti, o tada spustelėkite Pašalinti iš šio sąrašo.

Mygtuko Pradėti perkėlimas

Mygtukas Pradėti Mygtuko Pradėti paveikslėlis yra užduočių juostoje. Nors negalite pašalinti mygtuko Pradėti iš užduočių juostos, galite perkelti užduočių juostą, kartu perkeldami mygtuką Pradėti.
 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią sritį užduočių juostoje. Jei šalia Blokuoti užduočių juostą yra varnelė, ją spustelėkite, kad pašalintumėte.

 2. Spustelėkite tuščią sritį užduočių juostoje, laikykite nuspaudę pelės mygtuką, kai velkate užduočių juostą į vieną iš keturių darbalaukio kraštų. Kai užduočių juosta yra norimoje vietoje, atleiskite pelės mygtuką.

Pastaba

 • Norėdami užrakinti užduočių juostą jos vietoje, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią vietą užduočių juostoje, o tada spustelėkite Rakinti užduočių juostą, kad atsirastų varnelė. Užblokuodami užduočių juostą atsitiktinai neperkelsite jos ir nepakeisite jos dydžio.

Pastaruoju metu atidarytų failų arba programų valymas meniu Pradėti

Jei pastaruoju metu atidarytus failus arba programas išvalote meniu Pradėti, iš kompiuterio jos nepanaikinamos.

 1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti Ypatybes spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas, Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

 2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti. Jei norite valyti pastaruoju metu atidarytas programas, išvalykite žymės langelį Įrašyti ir rodyti pastaruoju metu atidarytas programas meniu Pradėti. Jei norite valyti pastaruoju metu atidarytus failus, išvalykite žymės langelį Įrašyti ir rodyti pastaruoju metu atidarytus elementus meniu Pradėti ir įrankių juostoje, tada spustelėkite Gerai.

Nustatyti dažnai naudojamų programų nuorodų skaičių

Meniu Pradėti rodomos dažniausiai naudojamų programų nuorodos. Galite pakeisti rodomų programų nuorodų skaičių (tai gali turėti įtakos meniu Pradėti aukščiui).

 1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti Ypatybes spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas, Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

 2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti, o tada Tinkinti.

 3. Dialogo lango Tinkinti meniu Pradėti lauke Vėliausių rodytinų programų skaičius įveskite programų, kurios turi būti rodomos meniu Pradėti, skaičių, spustelėkite Gerai, tada dar kartą spustelėkite Gerai.

Tinkinti dešinę meniu Pradėti sritį

Galite įtraukti arba šalinti įvairius elementus, pvz., Kompiuteris, Valdymo skydas ir Paveikslėliai, kurie rodomi dešinėje meniu Pradėti pusėje. Taip pat galite keisti elementus, kad jie atrodytų kaip saitai arba meniu.

 1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti Ypatybes spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas, Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

 2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti, tada Tinkinti.

 3. Dialogo lango Tinkinti meniu Pradėti sąraše pažymėkite norimas parinktis, spustelėkite Gerai, tada dar kartą spustelėkite Gerai.

Meniu Pradėti numatytųjų parametrų atkūrimas

Galite atkurti meniu Pradėti pradinius numatytuosius parametrus.

 1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti Ypatybes spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas, Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

 2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti, tada Tinkinti.

 3. Dialogo lange Tinkinti meniu Pradėti spustelėkite Naudoti numatytuosius parametrus, spustelėkite Gerai, tada dar kartą spustelėkite Gerai.

Programų ieška meniu Pradėti

 • Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada ieškos lauke įveskite žodį arba frazę.

Komandos Vykdyti įtraukimas į meniu Pradėti

 1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti Ypatybes spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas, Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

 2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti, tada Tinkinti.

 3. Dialogo lange Tinkinti meniu Pradėti slinkite parinkčių sąrašu, kol rasite žymės langelį Vykdymo komanda, pažymėkite jį, spustelėkite Gerai, tada dar kartą spustelėkite Gerai.

Vėliausių elementų įtraukimas į meniu Pradėti

 1. Atidarykite Užduočių juostos ir meniu Pradėti Ypatybes spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas, Išvaizda ir personalizavimas, o tada – Užduočių juosta ir meniu Pradėti.

 2. Spustelėkite skirtuką Meniu Pradėti. Dalyje Privatumas pažymėkite žymės langelį Įrašyti ir rodyti pastaruoju metu atidarytus elementus meniu Pradėti ir užduočių juostoje.

 3. Spustelėkite Tinkinti. Dialogo lange Tinkinti meniu Pradėti slinkite per parinkčių sąrašą norėdami rasti žymės langelį Naujausi elementai, pažymėkite jį, spustelėkite Gerai, tada dar kartą spustelėkite Gerai.