Sistema Windows pateikiama su pagrindiniu ekrano skaitytuvu, vadinamu Diktoriumi, kuris garsiai skaito ekrane rodomą tekstą ir apibūdina kai kuriuos įvykius (tokius kaip klaidos pranešimo pasirodymas), kurie įvyksta naudojantis kompiuteriu.

Diktorius neprieinamas visomis kalbomis, todėl jei toliau nurodytų veiksmų atlikti nepavyksta, Diktorius jūsų kalba neprieinamas.

 1. Norėdami atidaryti diktorių, spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada ieškos lauke įveskite Diktorius. Rezultatų sąraše spustelėkite Diktorius.

 2. Norėdami nurodyti tekstą, kurį turi skaityti Diktorius, naudokite šioje lentelėje pateikiamus sparčiuosius klavišus:

  Naudokite šį spartųjį klavišą Jei norite tai padaryti
  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Ctrl + Shift + Enter

  Jei norite tai padaryti

  Gauti informacijos apie dabartinį elementą

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Ctrl + Shift + tarpo klavišas

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti visą pasirinktą langą

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Ctrl + Alt + tarpo klavišas

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti pažymėtus dabartinio lango elementus

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + Ctrl + G

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti gretimų dabartiniam pasirinktam elementui elementų aprašą

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Ctrl

  Jei norite tai padaryti

  Stabdyti tolesnį Diktoriaus teksto skaitymą

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + Q

  Jei norite tai padaryti

  Perkelti žymiklį atgal į kitokio formato ankstesnio teksto pradžią. Pvz., žymiklis perkeliamas nuo paryškinto žodžio į ankstesnio neparyškinto žodžio pradžią.

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + W

  Jei norite tai padaryti

  Perkelti žymiklį į paskesnio skirtingo formato teksto pradžią. Pvz., žymiklis perkeliamas nuo paryškinto žodžio į paskesnio neparyškinto žodžio pradžią.

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + E

  Jei norite tai padaryti

  Perkelti žymiklį atgal į tokio pat formato teksto pradžią. Pvz., žymiklis perkeliamas iš paryškinto žodžio vidurio į to žodžio pradžią.

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + R

  Jei norite tai padaryti

  Perkelti žymiklį atgal į tokio pat formato teksto pabaigą. Pvz., žymiklis perkeliamas iš paryškinto žodžio vidurio į to žodžio pabaigą.

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + F2

  Jei norite tai padaryti

  Pažymėti visą tekstą, kurio formatas toks pat kaip simbolio prie žymiklio

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + F3

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti dabartinį simbolį

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + F4

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti dabartinį žodį

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + F5

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti dabartinę eilutę

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + F6

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti dabartinę pastraipą

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + F7

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti dabartinį puslapį

  Naudokite šį spartųjį klavišą

  Insert + F8

  Jei norite tai padaryti

  Perskaityti dabartinį dokumentą

Pastaba

 • Klavišas Insert naudojamas Diktoriaus komandoms, todėl paspaudę klavišą Insert, kai paleistas Diktorius, negalėsite įterpti simbolių. Norėdami įterpti simbolius klavišu Insert, kai veikia Diktorius, paspauskite Insert + I, tada tuos simbolius, kuriuos norite įtraukti.

Rodyti viską

Teksto, kurį Diktorius skaitys garsiai, pasirinkimas

 1. Norėdami atidaryti diktorių, spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada ieškos lauke įveskite Diktorius. Rezultatų sąraše spustelėkite Diktorius.

 2. Lauke Pagrindiniai Diktoriaus parametrai atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Jeigu norite girdėti tai, ką įvedate, pažymėkite žymės langelį Atkartoti vartotojo klavišų paspaudimus.

  • Jeigu norite girdėti fono įvykius, tokius kaip pranešimai, pažymėkite žymės langelį Skelbti sistemos pranešimus.

  • Jeigu norite girdėti pranešimą ekranui pasislinkus, pažymėkite žymės langelį Skelbti slinkties pranešimus.

Diktoriaus balso keitimas

 1. Norėdami atidaryti diktorių, spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada ieškos lauke įveskite Diktorius. Rezultatų sąraše spustelėkite Diktorius.

 2. Spustelėkite Balso parametrai ir atlikite kurį nors šių koregavimų:

  • Norėdami pasirinkti kitą balsą, spustelėkite norimą naudoti balsą langelyje Pasirinkti balsą.

  • Norėdami pagreitinti balsą, pasirinkite skaičių sąraše Nustatyti spartą. Kuo didesnis skaičius, tuo greitesnis balsas.

  • Norėdami pagarsinti balsą, pasirinkite skaičių sąraše Nustatyti garsumą. Kuo didesnis skaičius, tuo garsesnis balsas.

  • Norėdami aukštesnio balso tono, pasirinkite skaičių sąraše Nustatyti aukštumą. Kuo didesnis skaičius, tuo aukštesnis balso tonas. Kai kurie žmonės geriau girdi aukšto tono balsą.

Minimizuoto Diktoriaus paleidimas

 1. Norėdami atidaryti diktorių, spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada ieškos lauke įveskite Diktorius. Rezultatų sąraše spustelėkite Diktorius.

 2. Pažymėkite žymės langelį Paleisti minimizuotą diktorių.

  Kitą kartą paleidus Diktorių, jis bus rodomas kaip piktogramaužduočių juostoje ir nebus atidaromas ekrane.

  Norėdami atkurti viso dydžio Diktoriaus dialogo langą, užduočių juostoje spustelėkite Diktorius.

Diktoriaus išjungimas

 1. Norėdami atidaryti diktorių, spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada ieškos lauke įveskite Diktorius. Rezultatų sąraše spustelėkite Diktorius.

 2. Spustelėkite Valdyti, ar diktorius paleidžiamas man įėjus.

 3. Išvalykite žymės langelius Įjungti diktorių ir Įjungti garso aprašą ir spustelėkite Taikyti.