Programos prisegimas prie užduočių juostos

Pastaba

 • Ši informacija taikoma „Internet Explorer“, skirtai „Windows 7“. Informacijos apie programos prisegimą „Windows 8“ arba „Windows RT“ užduočių juostoje rasite apsilankę čia.

Galite prisegti programą tiesiai prie užduočių juostos, kad galėtumėte greitai ir patogiai ją atidaryti, o ne ieškoti programos meniu Pradėti.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip prisegti programą prie užduočių juostos (1:13)

Programos prisegimas prie užduočių juostos

 • Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  Jei programa jau veikia, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite programos mygtuką užduočių juostoje (arba vilkite mygtuką į darbalaukį), kad atidarytumėte programos spartųjį sąrašą, tada spustelėkite Prisegti šią programą prie užduočių juostos.
  arba
  Jei programa dar nepaleista, spustelėkite Pradėti, suraskite programos piktogramą, spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Prisegti prie užduočių juostos.

Be to, programą galite prisegti vilkdami programos nuorodą iš darbalaukio arba meniu Pradėti į užduočių juostą. Jei vilksite failo, aplanko arba svetainės nuorodą į užduočių juostą, kai susieta programa dar nėra prie jos prisegta, tada ta programa bus prisegta prie užduočių juostos, o elementas - prie programos sparčiojo sąrašo.

Notes

 • Norėdami iš užduočių juostos pašalinti prisegtą programą, atidarykite jos spartųjį sąrašą ir spustelėkite Atsegti šią programą nuo užduočių juostos.

 • „Windows Explorer“ sparčiajame sąraše aplankai ir jų nuorodos pasirodo, kai atidaromi arba prisegami.

 • Programą iš meniu Pradėti galite prisegti prie užduočių juostos, tačiau ne atvirkščiai.