Norėdami kopijuoti muziką, vaizdo įrašus ir nuotraukas iš leistuvo bibliotekos į nešiojamąjį įrenginį, pvz., suderinamą MP3 leistuvą, galite naudoti Windows Media“ leistuvą. Šis procesas vadinamas sinchronizavimu.

Vykstančio sinchronizavimo paveikslėlis
Įrenginio sinchronizavimas

Yra du metodai, kuriuos galite naudoti sinchronizuodami elementus į įrenginį: automatinis ir neautomatinis. Kai pirmą kartą prijungiate įrenginį prie kompiuterio, „Windows Media“ leistuvas pasirenka sinchronizavimo metodą, kuris geriausiai tinka įrenginiui, atsižvelgiant į jo saugyklos talpą ir leistuvo bibliotekos dydį. Pirmą kartą nustatę įrenginį, jei norite, galite pasirinkti kitą sinchronizavimo metodą.

Norėdami daugiau informacijos apie leistuvo biblioteką, žr. Darbo su „Windows Media“ leistuvu pradžia.

Rodyti viską

Apie automatinį sinchronizavimą

Jei įrenginio saugyklos talpa didesnė nei 4 gigabaitai (GB) ir įrenginyje telpa visa leistuvo biblioteka, pagal numatytuosius nustatymus „Windows Media“ leistuvas sinchronizuos automatiškai. Jei priimate šią parinktį, į įrenginį bus nukopijuota visa leistuvo biblioteka.

Kiekvieną kartą, kai įrenginį prijungiate prie kompiuterio veikiant „Windows Media“ leistuvui, leistuvas automatiškai naujina įrenginio turinį, kad atspindėtų leistuvo bibliotekos turinį.

Pavyzdžiui, jei nukopijuojate CD diską į leistuvo biblioteką, tas albumas bus automatiškai nukopijuotas į įrenginį, kai kitą kartą jį prijungsite prie kompiuterio. Taip pat, jei panaikinsite elementus iš leistuvo bibliotekos, tie elementai bus panaikinti ir iš įrenginio, kai kitą kartą jį prijungsite prie kompiuterio.

Net jei įrenginys nustatytas sinchronizuoti automatiškai, galite valdyti, kuriuos elementus į jį sinchronizuoti automatiškai.

Apie sinchronizavimą neautomatiniu būdu

Jei įrenginio saugyklos talpa yra mažesnė nei 4 gigabaitai (GB) arba jame netelpa visa leistuvo biblioteka, pagal numatytuosius nustatymus „Windows Media“ leistuvas sinchronizuos neautomatiniu būdu. Jei priimsite šią parinktį, kiekvieną kartą norėdami į įrenginį įtraukti arba iš jo pašalinti elementus turėsite atlikti kelis veiksmus. Norėdami daugiau informacijos, žr. Sinchronizavimas neautomatiniu būdu naudojant „Windows Media“ leistuvą.

Nustatyti įrenginį

 1. Įjunkite įrenginį, tada prijunkite jį prie kompiuterio.

 2. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėkite Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media“ leistuvas.
  Jei leistuvas jau atidarytas ir naudojate režimą Dabar leidžiama, spustelėkite viršutiniame dešiniajame leistuvo kampe esantį mygtuką Perjungti į bibliotekąMygtuko Perjungti į biblioteką paveikslėlis.
 3. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei leistuvas automatiškai pasirinko sinchronizuoti įrenginį, spustelėkite Baigti. Tada leistuvas sinchronizuos visą leistuvo biblioteką į įrenginį. Po to įrenginys bus automatiškai sinchronizuojamas kiekvieną kartą, kai jį prijungsite prie kompiuterio veikiant Windows Media“ leistuvui.

   Jei norite automatiškai sinchronizuoti tik dalį leistuvo bibliotekos, galite pasirinkti, kurios medijos bus sinchronizuojamos automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite šios temos skyriuje „Pasirinkimas, kuriuos failus sinchronizuoti automatiškai“.

  • Jei Leistuvas pasirinko sinchronizuoti įrenginį neautomatiniu būdu, spustelėkite Baigti. Tada skirtuke Sinchronizuoti pasirinkite failus ir grojaraščius, kuriuos norite sinchronizuoti rankiniu būdu. Norėdami daugiau informacijos, žr. Sinchronizavimas neautomatiniu būdu naudojant „Windows Media“ leistuvą.

Pasirinkimas, kuriuos failus sinchronizuoti automatiškai

Net jei įrenginys sinchronizuoja automatiškai, nebūtina sinchronizuoti visos leistuvo bibliotekos. Vietoj to galite pasirinkti iš esamų grojaraščių arba kurti naujus failų, kuriuos norite sinchronizuoti, grojaraščius. Pasirinkti grojaraščiai bus sinchronizuojami į įrenginį kiekvieną kartą, kai jį prijungsite prie kompiuterio veikiant „Windows Media“ leistuvui. Štai kaip pasirinkti failus, kurie bus sinchronizuojami:

 1. Įjunkite įrenginį ir prijunkite prie kompiuterio.

 2. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media“ leistuvas.
  Jei leistuvas jau atidarytas ir naudojate režimą Dabar leidžiama, spustelėkite viršutiniame dešiniajame leistuvo kampe esantį mygtuką Perjungti į bibliotekąMygtuko Perjungti į biblioteką paveikslėlis.
 3. Leistuvo bibliotekoje spustelėkite skirtuką Sinchronizuoti, spustelėkite mygtuką Sinchronizavimo parinktysMygtuko Sinchronizavimo parinktys paveikslėlis, tada spustelėkite Nustatyti sinchronizavimą, kad atsidarytų dialogo langas Įrenginio nustatymas.
 4. Sąraše Galimi grojaraščiai pasirinkite norimus sinchronizuoti esamus grojaraščius, tada spustelėkite Pridėti.

  Norėdami sukurti grojaraštį, spustelėkite Naujas automatinis grojaraštis ir atlikite ekrane pateiktus veiksmus, kad nurodytumėte automatiniame grojaraštyje esančių failų kriterijus.

  Norėdami pašalinti grojaraštį, spustelėkite jį sąraše Sinchronizuotini grojaraščiai, o tada spustelėkite Šalinti.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei turite ribotos talpos įrenginį ir norite padidinti tikimybę, kad tam tikri grojaraščiai visada bus sinchronizuojami į įrenginį, sąraše Sinchronizuotini grojaraščiai pasirinkite po vieną grojaraštį ir spustelėkite rodykles Prioritetas, kad surūšiuotumėte ta tvarka, kuria norite juos sinchronizuoti. Jei įrenginys bus užpildytas nepasibaigus sinchronizavimui, sąraše žemiau esantys failai ir grojaraščiai gali būti nesinchronizuojami.

  • Jei norite, kad, kiekvieną kartą įrenginį prijungus prie kompiuterio, leistuvas į įrenginį sinchronizuotų skirtingus elementų rinkinius, pažymėkite žymės langelį Sumaišyti tai, kas sinchronizuota. Pasirinkus šią parinktį, kiekvieną kartą, kai prijungsite įrenginį, jame esantys failai bus pašalinami ir į įrenginį bus įtraukiamas naujas failų rinkinys (iš sąraše Sinchronizuotini grojaraščiai esančių grojaraščių). Ši parinktis naudinga, jei įrenginio saugyklos talpa ribota, jei norite keisti muzikos įrašus arba jei leistuvo biblioteka tapo per didelė, kad tilptų įrenginyje.

 6. Spustelėkite mygtuką Baigti.

Automatinio ir neautomatinio sinchronizavimo perjungimas

Nustatę įrenginį, galite bet kuriuo metu pakeisti sinchronizavimo metodą. Štai kaip tai padaryti:

 1. Įjunkite įrenginį ir prijunkite prie kompiuterio.

 2. Spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Visos programos, tada spustelėkite „Windows Media“ leistuvas.
  Jei leistuvas jau atidarytas ir naudojate režimą Dabar leidžiama, spustelėkite viršutiniame dešiniajame leistuvo kampe esantį mygtuką Perjungti į bibliotekąMygtuko Perjungti į biblioteką paveikslėlis.
 3. Leistuvo bibliotekoje spustelėkite skirtuką Sinchronizuoti, spustelėkite mygtuką Sinchronizavimo parinktysMygtuko Sinchronizavimo parinktys paveikslėlis, tada spustelėkite Nustatyti sinchronizavimą.
 4. Dialogo lange Įrenginio nustatymas išvalykite žymės langelį Šį įrenginį sinchronizuoti automatiškai, tada spustelėkite Baigti.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei perjungiate į automatinį sinchronizavimą, pasirinkite grojaraščius, kuriuos norite sinchronizuoti automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite šios temos skyriuje „Pasirinkimas, kuriuos failus sinchronizuoti automatiškai“.

  • Jei perjungiate į sinchronizavimą neautomatiniu būdu, pasirinkite failus arba grojaraščius, kuriuos norite sinchronizuoti neautomatiniu būdu. Norėdami daugiau informacijos, žr. Sinchronizavimas neautomatiniu būdu naudojant „Windows Media“ leistuvą.