Miego režimas ir užmigdymas: dažnai užduodami klausimai

Čia rasite atsakymus į kai kuriuos bendruosius klausimus apie miego režimą ir užmigdymą.

Rodyti viską

Kuo skiriasi miego režimas, užmigdymas ir greitasis užmigdymas?

Miego režimas yra energijos taupymo būsena, leidžianti kompiuteriui tęsti darbą visu pajėgumu (paprastai per kelias sekundes), kai vėl norėsite pradėti dirbti. Kompiuterio perjungimas į miego režimą panašus į DVD leistuvo pristabdymą - kompiuteris iš karto nutraukia tai, ką daro, ir yra pasirengęs vėl dirbti, kai tik norėsite tęsti darbą.

Užmigdymas - tai energijos taupymo būsena, visų pirma skirta skreitiniams kompiuteriams. Miego režimo metu jūsų darbas ir parametrai įrašomi į atmintį ir naudoja nedidelį energijos kiekį, o užmigdymo metu atidaryti dokumentai ir programos įrašomos į standųjį diską, tada kompiuteris išjungiamas. Iš visų Windows naudojamų energijos taupymo būsenų, užmigdymas naudoja mažiausiai energijos. Skreitiniame kompiuteryje naudokite užmigdymą tada, kai žinote, kad ilgai nenaudosite kompiuterio ir neturėsite galimybės tuo metu įkrauti akumuliatoriaus.

Greitasis užmigdymas pirmiausia skirtas staliniams kompiuteriams. Greitasis užmigdymas - tai miego režimo ir užmigdymo derinys, įrašantis atidarytus dokumentus ir programas į atmintį ir standųjį diską, tada įvedantis kompiuterį į mažo energijos vartojimo būseną, kad galėtumėte greitai grįžti prie darbo. Tokiu būdu, dingus elektros tiekimui, sistema Windows galės atkurti jūsų darbą iš standžiojo disko. Kai įjungtas greitojo užmigdymo režimas, įvedant kompiuterį į miego būseną, kompiuteris automatiškai įvedamas į greitojo užmigdymo būseną. Staliniuose kompiuteriuose greitasis užmigdymas paprastai įjungiamas pagal numatytuosius nustatymus.

Kodėl kompiuteryje nerandu miego režimo ir užmigdymo parinkčių?

Spustelėkite mygtuką Pradėti Mygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Išjungti.
Mygtuko Išjungti ir jo išplėsto meniu paveikslėlis
Meniu esančios parinktys Miego režimas ir Užmigdymas

Jei parinkčių Miego režimas arba Užmigdymas nėra, gali būti, kad:

 • Jūsų vaizdo plokštė nepalaiko miego režimo. Naujinkite vaizdo plokštės tvarkyklę arba peržiūrėkite kartu su kompiuteriu gautą informaciją apie vaizdo plokštę ir palaikomas tvarkykles. Norėdami daugiau informacijos, žr. Tvarkyklių naujinimas: rekomenduojami saitai.

 • Kai kuriuos parametrus valdo sistemos administratorius. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kodėl sistema „Windows“ neleidžia pakeisti sistemos parametrų?

 • Miego režimas ir kiti energiją taupantys režimai išjungti kompiuterio pagrindinėje įvesties ir išvesties sistemoje (BIOS). Norėdami įjungti miego režimą, paleiskite kompiuterį iš naujo, tada eikite į BIOS sąranką. Paleidus kompiuterį instrukcijos, kuriose nurodoma, kurį klavišą ar sparčiuosius klavišus reikia paspausti, kad paleistumėte BIOS sąranką, paprastai pasirodo ekrane. Kadangi ne visi kompiuterių gamintojai naudoja tą pačią BIOS, tam tikslui priskirti skirtingi klavišai. Norėdami sužinoti daugiau, patikrinkite kartu su kompiuteriu gautą informaciją arba eikite į gamintojo svetainę.

 • Jei trūksta užmigdymo parinkties, gali būti, kad įjungtas greitasis užmigdymas.

Kaip neleisti kompiuteriui automatiškai pereiti į miego arba užmigdymo režimą?

Galite nustatyti, kiek laiko kompiuteris lauks, kol persijungs į miego arba užmigdymo režimą, arba neleisti jam pereiti nė į vieną iš jų. Bet būkite atsargūs. Skreitiniame kompiuteryje, kuris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją, naudojant miego arba užmigdymo režimą ir išsikrovus akumuliatoriui, galima prarasti duomenis. Toliau nurodoma, kaip neleisti kompiuteriui pereiti į energijos taupymo būseną:

 1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

 2. Puslapyje Pasirinkti energijos vartojimo planą, šalia pasirinkto plano spustelėkite Keisti plano parametrus.

 3. Puslapyje Keisti plano parametrus spustelėkite Keisti išplėstinius energijos vartojimo parametrus.

 4. Skirtuke Išplėstiniai parametrai dukart spustelėkite Miego režimas, tada - Miegoti po ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei turite nešiojamąjį kompiuterį, spustelėkite Iš akumuliatoriaus arba Prijungtas prie tinklo (arba abi parinktis), spustelėkite rodyklę, tada - Niekada.

  • Jei turite stalinį kompiuterį, spustelėkite Parametras, rodyklę, tada - Niekada.

 5. Dukart spustelėkite Užmigdyti po, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei turite nešiojamąjį kompiuterį, spustelėkite Iš akumuliatoriaus arba Prijungtas prie tinklo (arba abi parinktis), spustelėkite rodyklę, tada - Niekada.

  • Jei turite stalinį kompiuterį, spustelėkite Parametras, rodyklę, tada - Niekada.

 6. Jei taip pat norite, kad ekranas liktų įjungtas, dukart spustelėkite Ekranas, tada - Išjungti ekraną už ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei turite nešiojamąjį kompiuterį, spustelėkite Iš akumuliatoriaus arba Prijungtas prie tinklo (arba abi parinktis), spustelėkite rodyklę, tada - Niekada.

  • Jei turite stalinį kompiuterį, spustelėkite Parametras, rodyklę, tada - Niekada.

 7. Spustelėkite parinktį Gerai, o tada spustelėkite Įrašyti keitimus.

Kaip pažadinti kompiuterį iš miego režimo ar užmigdymo būsenos?

Daugelyje kompiuterių galima tęsti darbą paspaudus kompiuterio maitinimo mygtuką. Tačiau ne visi kompiuteriai vienodi. Galima pažadinti kompiuterį paspaudžiant bet kurį klaviatūros klavišą, spustelint pelės mygtuką arba atidarant skreitinio kompiuterio dangtį. Patikrinkite kartu su kompiuteriu gautą dokumentaciją arba eikite į gamintojo svetainę.

Be to, kai kuriuos kompiuterius galite pažadinti įjungdami juos nuotoliniu būdu per tinklą. Tai vadinama Nuotoliniu pažadinimu arba Miego režimo nutraukimu LAN. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Kokios yra „Laukimo būsenos nutraukimo LAN“ galimybės?

Kodėl kompiuteris nepersijungia į miego arba užmigdymo režimą, kaip tikėtasi, ir kodėl jis netikėtai pabunda?

 • Aparatūros įrenginys gali neleisti kompiuteriui užmigti. USB „flash“ atmintinės ir USB pelės - tai įrenginiai, kurie dažnai neleidžia kompiuteriui užmigti. Įsitikinkite, kad turite naujausias visų įrenginių tvarkykles. Norėdami daugiau informacijos, žr. Tvarkyklių naujinimas: rekomenduojami saitai.

  Kaip neleisti įrenginiui žadinti kompiuterio

  1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Sistema ir sauga, tada parinktyje Sistema spustelėdami Įrenginių tvarkytuvė atidarykite įrenginių tvarkytuvę. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Aparatūros kategorijų sąraše raskite įrenginį, kuriam norite uždrausti žadinti kompiuterį, ir du kartus spustelėkite įrenginio pavadinimą.

  3. Spustelėkite skirtuką Maitinimo valdymas, tada išvalykite žymės langelį Leisti šiam įrenginiui pažadinti kompiuterį.

  4. Spustelėkite Gerai.

 • Kompiuterį gali žadinti programa arba suplanuota užduotis. Numatyta, kad maitinimo parinkčių parametrai neleidžia suplanuotoms užduotims žadinti kompiuterio iš miego arba užmigdymo režimų. Tačiau kai kurios programos gali žadinti kompiuterį, jei šie parametrai buvo pakeisti.

  Kaip neleisti programoms žadinti kompiuterio

  1. Atidarykite maitinimo parinktis spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, spustelėdami Valdymo skydas, spustelėdami Sistema ir sauga, o tada – Maitinimo parinktys.

  2. Puslapyje Pasirinkite energijos vartojimo planą spustelėkite plano, kurį norite keisti, parinktį Keisti plano parametrus.

  3. Puslapyje Keisti plano parametrus spustelėkite Keisti išplėstinius energijos vartojimo parametrus.

  4. Papildomų parametrų skirtuke išplėskite Miego režimas, Leisti žadinimo laikmačius, pasirinkite Išjungti, kai kompiuteris maitinamas iš akumuliatoriaus ir kai įjungtas į tinklą, tada spustelėkite Gerai.

Mano įrenginys tinkamai neveikia, kai pabunda iš miego ar užmigdymo režimo.

Jei galite, atjunkite ir vėl prijunkite įrenginį arba pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Be to, įsitikinkite, kad turite naujausias visų įrenginių tvarkykles. Norėdami daugiau informacijos, žr. Tvarkyklių naujinimas: rekomenduojami saitai.

Ar miego režimas išeikvos skreitinio kompiuterio akumuliatoriaus energiją?

Veikiant miego režimu reikalingas itin nedidelis energijos kiekis. Jei skreitiniam kompiuteriui veikiant miego režimu jo akumuliatoriaus įkrova taps ypač žema, sistema Windows automatiškai įves skreitinį kompiuterį į užmigdymo režimą.

Ar duomenys saugūs, kai kompiuteris veikia miego režimu?

Galite apsisaugoti nuo nepageidaujamos prieigos nustatydami slaptažodį, kuris atrakina kompiuterį jam pabudus iš miego režimo. Norėdami daugiau informacijos, žr. Kaip pakeisti slaptažodžio reikalavimą, kai nutraukiamas kompiuterio miego režimas?