Kaip perkelti pelės žymiklį pelės klavišais

Įjungę pelės klavišus galite naudoti skaitinę klaviatūrą ir perkelti pelės žymiklį be pelės.

Pelės klavišų įjungimas

  1. Atidarykite Lengvos prieigos neįgaliesiems centrą spustelėję mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Lengva prieiga neįgaliesiems, tada – Lengvos prieigos neįgaliesiems centras.

  2. Spustelėkite Palengvinti pelės naudojimą.

  3. Dalyje Valdyti pelę klaviatūra pažymėkite žymės langelį Įjungti pelės klavišus.

Žymiklio perkėlimas naudojant pelės klavišus

Įjungę pelės klavišus galite naudotis skaičių klaviatūra ir perkelti pelės žymiklį.

Pelės žymiklio perkėlimas Paspauskite
Pelės žymiklio perkėlimas

Aukštyn ir į kairę

Paspauskite

7

Pelės žymiklio perkėlimas

Aukštyn

Paspauskite

8

Pelės žymiklio perkėlimas

Aukštyn ir į dešinę

Paspauskite

9

Pelės žymiklio perkėlimas

Kairėn

Paspauskite

4

Pelės žymiklio perkėlimas

Dešinėn

Paspauskite

6

Pelės žymiklio perkėlimas

Žemyn ir į kairę

Paspauskite

1

Pelės žymiklio perkėlimas

Žemyn

Paspauskite

2

Pelės žymiklio perkėlimas

Žemyn ir į dešinę

Paspauskite

3

Pelės mygtuko pasirinkimas

Prieš naudodami pelės klavišus elementams ekrane spustelėti pirmiausia turite pasirinkti, kuris pelės mygtuką bus aktyvus: kairysis, dešinysis ar abu.

Norėdami Paspauskite
Norėdami

Kairiojo pelės mygtuko pasirinkimas

Paspauskite

Į priekį pasviręs brūkšnelis (/)

Norėdami

Abiejų mygtukų pasirinkimas

Paspauskite

Žvaigždutė (*)

Norėdami

Dešiniojo pelės mygtuko pasirinkimas

Paspauskite

Minuso ženklas (-)

Pastaba

  • Jei aktyviu pasirinksite kairįjį pelės mygtuką, jis bus aktyvus, kol pasirinksite kitą mygtuką. Pasirinkus pelės mygtuką, daugiau jo pasirinkti nebereikės tol, kol nenorėsite jo pakeisti.

Elementų spustelėjimas pelės klavišais

Pasirinkę mygtuką galite spustelėti elementus ekrane.

Norėdami Atlikite
Norėdami

Spustelėti elementą

Atlikite

Aktyviu pasirinkę kairįjį mygtuką bakstelėkite elementą ir paspauskite 5

Norėdami

Elemento spustelėjimas dešiniuoju pelės mygtuku

Atlikite

Aktyviu pasirinkę dešinįjį mygtuką bakstelėkite elementą ir paspauskite 5

Norėdami

Elemento spustelėjimas dukart

Atlikite

Aktyviu pasirinkę kairįjį mygtuką bakstelėkite elementą ir paspauskite pliuso ženklą (+)

Elementų vilkimas pelės klavišais

Naudodami skaičių klaviatūrą galite paspausti ir laikyti aktyvųjį pelės mygtuką, tada jį atleisti. Šią funkciją galite naudoti elementui vilkti.

Norėdami Atlikite
Norėdami

Vilkti elementą

Atlikite

Bakstelėkite elementą ir paspauskite nulį (0)

Norėdami

Elemento paleidimas

Atlikite

Bakstelėkite vietą, į kurią norite perkelti elementą, tada paspauskite tašką (.)

Pastabos

  • Be to, pelės klavišus galite įjungti spausdami Left Alt + Left Shift + Num Lock.

  • Norėdami pakeisti parinktis, pavyzdžiui, kokiu greičiu judės pelės žymiklis ir ar kompiuteris skleis garsą įjungus pelės klavišus, pritaikymo neįgaliesiems centre, dalyje Valdyti pelę nesinaudojant klaviatūra, spustelėkite Nustatyti pelės klavišus.