Kodėl programai „Windows Media Center“ nepavyko įrašyti TV laidos?

Jei programa „Windows Media Center“ neįrašė TV laidos ir ji jau nebetransliuojama, sugrįžti atgal ir ją įrašyti iš naujo nebeįmanoma. Tačiau jūs galite išvengti panašių nesėkmių ateityje pakeisdami parametrus arba aparatūros konfigūraciją.

Jei neįrašyta programa bus transliuojama vėliau, galite suplanuoti įrašymą iš naujo. Daugiau informacijos apie TV laidų įrašymo planavimą rasite skyriuje TV įrašymas naudojant programą „Windows Media Center“.

Keletas priežasčių, kodėl gali nepavykti įrašyti TV laidų:

Rodyti viską

Įrašymo konfliktas

Jei kažkuriam laikui suplanavote daugiau įrašymų nei jūsų kompiuteryje yra TV imtuvų, programa „Media Center“ praneš apie būsimą įrašymo konfliktą ir jūs galite, vykdydami nurodymus, jį išspręsti.

Jei konfliktui įvykstant nesinaudojate kompiuteriu, programa „Media Center“ bandys savarankiškai jį išspręsti. Jei įmanoma, programa „Media Center“ ras kitą vienos iš laidų datą ir laiką bei pakeis įrašymo tvarkaraštį, kad sėkmingai įrašytų abi laidas. Kitu atveju programa „Media Center“ pagal nustatytą tvarką pasirenka, kurią laidą įrašyti:

 1. Vienkartinis įrašymas (ne sekos dalis)

 2. Sekos prioriteto klasifikavimas

 3. Laida, kuri buvo suplanuota anksčiau

Jei kyla įrašymo konfliktas tarp skirtingų dviejų epizodų įrašymo užklausų, programa „Media Center“ naudoja sekos prioriteto parametrus ir nusprendžia, kurią laidą įrašyti. Galite keisti sekos prioriteto parametrus, kad užtikrintumėte, jog jūsų norimos laidos bus įrašytos netgi kilus konfliktų.

 1. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie TV, spustelėkite Įrašyta TV, spustelėkite Rodyti planinius, spustelėkite Seka, o tada spustelėkite Keisti prioritetus.

 2. Naudodamiesi rodyklėmis aukštynRodyklės aukštyn paveikslėlis ir žemynRodyklės žemyn paveikslėlis perkelkite laidas aukštyn arba žemyn sekos prioriteto sąraše, o tada spustelėkite Atlikta.

  Kai planuojate naujus įrašymus, jie automatiškai įtraukiami sąrašo pabaigoje nurodant žemiausią prioritetą.

Daugiau informacijos apie įrašymo konfliktus, žr. Įrašymo konfliktų sprendimas programoje „Windows Media Center“.

Patarimas

 • Jei dažnai susiduriate su įrašymo konfliktais, galbūt vertėtų prie kompiuterio pridėti papildomą TV imtuvą, kad galėtumėte vienu metu įrašyti dvi skirtingais kanalais rodomas TV laidas.

Neužtenka vietos standžiajame diske

Programa „Media Center“ negali įrašyti suplanuotos laidos, jei standžiajame diske nepakanka vietos jai išsaugoti. Kad būtų daugiau vietos, galite panaikinti kelias anksčiau įrašytas laidas. Taip pat galite padidinti įrašytos TV medžiagos apribojimus programoje „Media Center“ arba, jei turite kelis standžiuosius diskus, galite pakeisti diską, į kurį „Media Center“ įrašo jūsų TV laidas, kai vienas prisipildo.

 1. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Įrašymo įrenginys, o tada spustelėkite Įrašymo saugykla.

 2. Atlikite vieną šių veiksmų:

  • Dalyje Maksimali TV riba spustelėkite pliuso (+) arba minuso (-) mygtukus, kad padidintumėte arba sumažintumėte ribą, kiek diske skiriama vietos TV įrašyti.

  • Dalyje Įrašyti diske spustelėkite pliuso (+) arba minuso (-) mygtukus, kad parinktumėte naują diską, kuriame programa „Media Center“ saugos įrašytas TV laidas.

 3. Spustelėkite Įrašyti.

Pastabos

 • Programa „Media Center“ gali rasti keliuose diskuose įrašytas TV laidas, tačiau įrašytas laidas saugo tik Įrašymo saugykloje nurodytame diske.

 • Didelės raiškos TV laidos standžiajame diske užima gerokai daugiau vietos nei standartinės raiškos įrašai ir kur kas greičiau pripildo diską.

 • Jei standžiajame diske maža vietos, kartais laida gali būti įrašyta, bet tada ji bus automatiškai panaikinta, kad atlaisvintų vietą kitam įrašui. Kad pakeistumėte šiuos ir kitus parametrus, programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Įrašymo įrenginys, o tada spustelėkite Numatytosios įrašymo reikšmės.

Nėra TV signalo

Jei programa „Media Center“ negauna TV signalo, pirmiausia patikrinkite, ar TV signalų kabelis teisingai prijungtas prie TV imtuvo. Jei viskas sujungta teisingai, tačiau vis tiek negaunate signalo, priežastis galėtų būti viena iš šių:

 • Negaunamas TV signalas. Taip gali nutikti, nes TV paslaugų teikėjo signalas yra laikinai nepasiekiamas, todėl jums gali tekti atšaukti arba iš naujo suplanuoti įrašymą, kai signalas vėl bus gaunamas. Jei kyla kitų TV signalo problemų, žr. TV žiūrėjimas programoje „Windows Media Center“: dažnai užduodami klausimai.

 • Neveikia jūsų TV imtuvas. Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta naujausia jūsų TV imtuvui skirta tvarkyklė. Norėdami daugiau informacijos, žr. Neveikiančios aparatūros tvarkyklės naujinimas.

 • Programos „Media Center“ techninės problemos. Jei programa „Media Center“ negali aptikti įrašymo TV signalo, tačiau visa kita veikia be priekaištų, pabandykite paleisti kompiuterį iš naujo.

Jūsų kompiuteris išjungtas arba išsikrovė skreitinuko akumuliatorius

Programa „Media Center“ gali įrašyti TV laidą net jei kompiuteris veikia miego, greitojo užmigdymo arba išjungimo įrašius režimu. Bet jei suplanuoto įrašymo metu kompiuteris bus išjungtas, laida nebus įrašyta.

Įrašant TV laidą skreitinuku, suplanuotas įrašymas bus vykdomas net jei skreitinukas veikia miego, greitojo užmigdymo arba išjungimo įrašius režimu ir naudoja akumuliatoriaus energiją. Akumuliatoriui išsikrovus įrašymas bus nutrauktas.

Programa „Media Center“ negali rasti arba įrašo ne tą kanalą

Programoje „Media Center“ gali įvykti klaida perjungiant kanalus arba jis gali tiesiog įrašyti ne tą kanalą. Šios problemos labiau tikėtinos, jei TV signalą gaunate per TV priedėlį. Kanalų keitimo klaida TV priedėlyje gali įvykti dėl vienos iš šių priežasčių:

 • IR (infraraudonųjų) spindulių valdiklio kabelis jūsų TV priedėlyje pritvirtintas neteisingai. Jei infraraudonojo ryšio valdiklio kabelis TV priedėlio priekyje pritvirtintas neteisingai arba išvis neprijungtas, programa „Media Center“ negali TV priedėliui pasiųsti signalo perjungti kanalą.

 • TV priedėlio kanalų keitimo greitis per didelis arba per mažas. Jei pasirinktas netinkamas kanalų keitimo greitis, TV priedėlis gali gauti tik du iš trijų programos „Media Center“ signalu perduodamų kanalo numerių ir dėl to perjungti dviejų skaitmenų kanalą vietoj trijų skaitmenų kanalo. Galite nustatyti TV signalą iš naujo ir pasirinkti kitą kanalų keitimo greitį.

  • Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Nustatyti TV signalą ir toliau vykdykite nurodymus.

 • Programa „Media Center“ galėjo pamėginti įjungti kanalą, kuris nepriklauso jūsų TV paslaugų paketui. Jei naudojatės TV priedėliu, jis gali prarasti sinchronizavimą su programa „Media Center“ ir dėl to bus įrašytas ne tas kanalas. Programoje „Media Center“ galite slėpti nepageidaujamus kanalus ir taip užkirsti kelią jų įrašymui. Taip pat galite rodyti gaunamus paslėptus kanalus, kad programa „Media Center“ galėtų juos pasiekti.

  1. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Vadovas, o tada spustelėkite Redaguoti kanalus.

  2. Sąraše raskite kanalus, kuriuos norite rodyti arba slėpti.

  3. Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno kanalo, kurio parametrą norite pakeisti, ir spustelėkite Įrašyti.

   Pažymėjus žymės langelį, kanalas yra rodomas vadove; kai žymėjimas panaikinamas, kanalas paslepiamas.

Pastaba

 • Jei naudojatės TV priedėliu ir ekrane pasirodo pranešimas, kanalus programoje „Media Center“ galėsite perjungti tik tuomet, kai TV priedėlio nuotolinio valdymo pultu atliksite reikiamus veiksmus.

Kitos priežastys, kodėl gali nepavykti įrašyti TV laidos

 • Vadovo informacija pasenusi. Programa „Media Center“ automatiškai naujina vadovą, bet naujausią vadovo informaciją galima atsisiųsti ir neautomatiškai.

  • Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie Užduotys, spustelėkite Parametrai, spustelėkite TV, spustelėkite Vadovas, spustelėkite Gauti naujausius vadovo sąrašus, o tada spustelėkite Gerai.

   Jums bus pranešta, kai vadovo sąrašai bus atnaujinti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vadovą, žr. „Windows Media Center“ vadovo naudojimas.

 • Kai kurios laidos turi apribojimų. Jei transliuotojas nustato apribojimus, draudžiančius įrašyti laidą, programa „Media Center“ jos įrašyti negali.

 • Pasiekėte sekos laidų ribą. Pagal numatytuosius nustatymus programa „Media Center“ saugo kiek galima daugiau įrašytų sekos TV laidų. Tačiau jei tam tikros sekos laidų nepavyksta įrašyti, pabandykite patikrinti sekos parametrus.

  1. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie TV, spustelėkite Įrašyta TV, spustelėkite Rodyti planinius, o tada spustelėkite Seka.

  2. Spustelėkite sekos pavadinimą, tada spustelėkite Sekos parametrai, kad galėtumėte peržiūrėti ir keisti tos sekos parametrus.

Jei vis dar nežinote, kodėl laida nebuvo įrašyta, galite pažiūrėti įrašymo retrospektyvą.

 1. Programos „Windows Media Center“ pradiniame ekrane pereikite prie TV, spustelėkite Įrašyta TV, spustelėkite Rodyti planinius, tada spustelėkite Retrospektyva.

 2. Norėdami tvarkyti sąrašą, spustelėkite Pagal datą, Pagal būseną arba Pagal pavadinimus.

  Kiekvienos laidos būsena rodoma šalia pavadinimo.

  Spustelėkite laidos pavadinimą, jei norite matyti išsamesnę informaciją apie įrašymo būseną.

Pastaba

 • Norint programoje „Windows Media Center“ leisti ir įrašyti tiesioginę TV, būtinas analoginis arba skaitmeninis TV imtuvas. Jei kompiuteryje TV imtuvo nėra, galite jį pridėti. Daugiau informacijos, kaip įsigyti TV imtuvą, rasite skyriuje Pagalba naudojantis TV imtuvu arba susisiekę su savo kompiuterio gamintoju.