Ryšio problemų šalinimas gali būti sudėtingas dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia pabandykite paleisti tinklo trikčių diagnostikos priemonę ir patikrinti, ar ji aptinka ir išsprendžia kilusią problemą:

 • Atidarykite tinklo trikčių diagnostikos priemonę dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami tinklo piktogramą pranešimų srityje ir tada spustelėdami Spręsti problemas.

ei paleidus tinklo trikčių diagnostikos priemonę problema neišsprendžiama, atlikite veiksmus, pateikiamus skyriuje Tinklo ryšio problemos sistemoje „Windows“.

Jei nepadeda ir šioje temoje pateikiami veiksmai, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Jei esate namų tinkle su namų grupe ir bandote prisijungti prie kito kompiuterio, įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas ir kad jis pridėtas prie namų grupės.

 2. Jei esate namų tinkle be namų grupės ir bandote prisijungti prie kito kompiuterio, įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas ir kad įgalinote failų ir spausdintuvo bendrinimą tinkle. Norėdami daugiau informacijos, žr. Namų kompiuterių, kuriuose veikia skirtingos sistemos „Windows“ versijos, tinklas.

 3. Įsitikinkite, ar visi kabeliai prijungti (pvz., įsitikinkite, ar modemas prijungtas prie darbo telefono lizdo arba per kabelinį ryšį tiesiogiai arba per kelvedį).

 4. Jei problema atsirado įdiegus naują programinę įrangą, patikrinkite ryšio parametrus, kad galėtumėte pamatyti, ar jie buvo pakeisti.

  1. Atidarykite Tinklo ryšius spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite adapteris, o tada dalyje Tinklo ir bendrinimo centras spustelėkite Rodyti tinklo ryšius.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ryšį, o tada spustelėkite Ypatybės. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

 5. Patikrinkite kelvedį. Dėl naujų Windows Vista darbo tinkle funkcijų ir Windows 7, kai kurie senesni tinklo kelvedžiai nėra visiškai suderinami su šiomis Windows versijomis ir gali sukelti problemų Norėdami gauti su Windows Vista ir Windows 7 suderinamų kelvedžių sąrašą, eikite į Windows suderinamumo centro svetainę.

Jei atlikus šiuos veiksmus, problema nebus išspręsta, konkrečios problemos ir galimų sprendimų ieškokite šiuose skyriuose.

Rodyti viską

Negaliu prisijungti prie kitų namų tinklo kompiuterių arba negaliu su jais bendrinti failų ir spausdintuvų

Taip gali atsitikti dėl vienos šių priežasčių:

 • Išjungtas tinklo aptikimas.

  Viešiesiems tinklams tinklo aptikimas yra išjungtas numatytai. Paprasčiausias būdas tinklo aptikimui įjungti, tai pakeisti tinklo vietos tipą į „Namų“ arba „Darbo“. Norėdami sužinoti, kaip pakeisti tinklo vietos tipą, žr. Tinklo vietos pasirinkimas. Norėdami rankiniu būdų įjungti tinklo aptikimą, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

  Tinklo radimo įjungimas

  1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

  2. Spustelėkite „V“ pavidalo elementą „V“ pavidalo piktograma, norėdami išplėsti dabartinį tinklo profilį.
  3. Spustelėkite Įjungti tinklo aptikimą, tada - Įrašyti pakeitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Bendrinti failus

  1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

  2. Spustelėkite „V“ pavidalo paveikslėlį„V“ pavidalo piktograma, norėdami išplėsti dabartinį tinklo profilį.
  3. Spustelėkite parinktį Įjungti failų ir spausdintuvų bendrinimą, o tada Įrašyti keitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Bendrinti failus naudojantis Viešuoju aplanku

  1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

  2. Spustelėkite „V“ pavidalo elementą „V“ pavidalo piktograma, norėdami išplėsti dabartinį tinklo profilį.
  3. Spustelėkite Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti failus arba Įjungti bendrą naudojimą, kad kiekvienas, turintis prieigą prie tinklo, galėtų atidaryti, keisti ir kurti failus , o tada spustelėkite Įrašyti keitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Atlikite šiuos veiksmus savo ir tinklo kompiuteryje, kuriame veikia sistema Windows 7ir prie kurio jūs norite jungtis.

 • Įjungtas slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas.

  Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas įjungiamas kaip numatytasis darbo grupių kompiuteriuose. Įjungus slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą, jūsų tinkle esantys ir kompiuterius naudojantys asmenys negali pasiekti bendrinamų aplankų arba spausdintuvų, jei neturi vartotojo abonemento jūsų kompiuteryje. Yra du būdai, kaip įjungti failų arba spausdintuvo bendrinimą:

  • Visuose darbo grupės kompiuteriuose sukurti vienodus vartotojo abonementus (rekomenduojama). Norėdami daugiau informacijos, žr. Vartotojo abonemento kūrimas.

  • Išjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą. Norėdami išjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir Valdymo skydas atidarykite išplėstinius bendrinimo parametrus. Ieškos lauke įveskite tinklas, spustelėkite Tinklo ir bendrinimo centras, tada kairiojoje srityje spustelėkite Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus.

  2. Spustelėkite „V“ pavidalo elementą „V“ pavidalo piktograma, norėdami išplėsti dabartinį tinklo profilį.
  3. Spustelėkite Išjungti slaptažodžiu saugomą bendrinimą, o tada spustelėkite Įrašyti keitimus. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  Pastaba

  • Slaptažodžiu apsaugotą bendrinimą galima taikyti kompiuteriuose, esantiems domene.

 • Kompiuteris, prie kurio norite prisijungti, bendrinamų aplankų neturi.

  Įsitikinkite, ar yra bent vienas bendrinamas aplankas, prie kurio galėtumėte prisijungti.

 • Kompiuteriai nėra toje pačioje darbo grupėje.

  Norėdami daugiau informacijos apie prisijungimą prie darbo grupių, žr. Prisijungimas prie darbo grupės arba jos sukūrimas. Įsidėmėkite, kad numatytasis darbo grupės pavadinimas sistemoje Windows 7 yra DARBO GRUPĖ.

 • Failų bendrinimas įjungtas, bet aplanko arba spausdintuvo bendrinimo ypatybės nenustatytos.

  Failų ir spausdintuvo bendrinimas yra dvipusis procesas: pirmiausia turite įgalinti bendrinimą, kaip aprašyta anksčiau. Tada reikia nustatyti pačio elemento bendrinimo ypatybes arba perkelti jį į aplanką Vieši dokumentai, kad kiti asmenys galėtų jį pasiekti.

 • Kompiuteryje nėra naujausių kelvedžio naujinimų.

  Norėdami įsitikinti, ar turite vėliausius naujinimus, pasitarkite su gamintoju.

Negaliu prisijungti prie namų tinklo

Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

 • Įsitikinkite, ar kelvedis ir modemas įjungti.

 • Jei naudojate laidinį ryšį, patikrinkite, ar eterneto kabelis yra prijungtas prie jūsų kompiuterio tinklo plokštės. Abu eterneto kabelio galai atrodo taip:

  Eterneto kabelio iliustracija
  Eterneto kabelis
 • Jei naudojate laidinį ryšį, įsitikinkite, ar nesugedęs tinklo kabelis. Galite tai patikrinti panaudoję tinkamai veikiantį kabelį.

 • Įsitikinkite, ar kabelis teisingai prijungtas prie prievado kelvedyje. Jo nereikėtų jungti prie „aukštynkrypčio ryšio“ prievado. Be to, kai kurie kelvedžiai išjungia prievadą prie „aukštynkrypčio ryšio“ prievado, todėl naudokite kitą prievadą.

 • Jei jūsų kompiuteryje yra belaidžio tinklo plokštė, sistema „Windows“ automatiškai aptiks netoliese esančius belaidžius tinklus. Norėdami pamatyti sistemos „Windows“ aptiktus belaidžius tinklus, spustelėkite tinklo piktogramą (Belaidžio tinklo piktograma) informacinių pranešimų srityje, užduočių juostoje. Jei Windows neaptinka tinklo, kuris, jūsų nuomone, kompiuteriui turi būti pasiekiamas, atidarykite žinyną bei palaikymą ir ieškokite „ieškoti belaidžio tinklo“.
 • Jei bandote jungtis prie belaidžio tinklo iš nešiojamojo kompiuterio, įsitikinkite, ar kompiuteryje įjungtas bevielis perjungtuvas. Jungiklis paprastai būna nešiojamojo kompiuterio priekyje, šone arba užpakalinėje dalyje.

 • Gali atsirasti problemų su tinklo plokšte. Patikrinkite vietinio tinklo (LAN) ryšį:

  • Atidarykite Tinklo ryšius spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, o tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite adapteris, o tada dalyje Tinklo ir bendrinimo centras spustelėkite Rodyti tinklo ryšius.

 • Tinklo piktograma (Belaidžio tinklo piktograma arba Laidinio tinklo piktograma) pasikeičia atsižvelgiant į LAN ryšio būseną, taip pat rodoma informacija, jei plokštė veikia netinkamai. Taip pat jei LAN kabelis atjungtas, informacinių pranešimų srityje rodoma būsenos piktograma.
 • Naudokite Įrenginių tvarkytuvas, kad patikrintumėte, ar tinklo adapteris tinkamai veikia:

  Kad atliktumėte šiuos veiksmus, turite būti įėję į kompiuterį administratoriaus teisėmis.

  1. Spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, Valdymo skydas, Sistema ir sauga, tada parinktyje Sistema spustelėdami Įrenginių tvarkytuvė atidarykite įrenginių tvarkytuvę. Reikalaujamos administratoriaus teisės Jei jūsų prašo įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinimą, įveskite slaptažodį arba patvirtinkite.

  2. Dukart spustelėkite Tinklo plokštės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite plokštę, o tada spustelėkite Ypatybės.

  3. Būdami parinktyje Įrenginio būsena patikrinkite, ar įrenginys tinkamai veikia.

 • Tinklo plokštė gali neveikti tinkamai. Atsisiųskite ir įdiekite naujausią tvarkyklės versiją iš gamintojo svetainės.

 • Išvalykite DNS vardų vertimo programos talpyklą. Norėdami daugiau informacijos, žr. DNS (Domenų vardų sistema): dažnai užduodami klausimai.

 • Jei reikia išsamesnės informacijos apie belaidžio tinklo problemų sprendimą, žr. Belaidžio tinklo diagnostikos ir trikčių diagnostikos palaikymo vadovas.

Pamiršau tinklo raktą

Jei pamiršote tinklo raktą ir niekas kitas jo nežino, jums reikės iš naujo nustatyti belaidžio ryšio kelvedį. Žr. Belaidžio ryšio kelvedžio nustatymas.

Negaliu jungtis prie darbo vietos tinklo iš namų (arba kitos vietos)

Jei nepavyksta prisijungti prie darbo srities naudojant „DirectAccess“, bandykite naudoti jungimosi prie darbo srities naudojant „DirectAccess“ trikčių diagnostikos priemonę automatiškai rasti ir išspręsti kai kurioms dažnoms problemoms.

 • Atidarykite jungimosi prie darbo srities naudojant „DirectAccess“ trikčių diagnostikos priemonę spustelėdami mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis, tada spustelėdami Valdymo skydas. Ieškos lauke įrašykite trikčių diagnostikos priemonė, tada spustelėkite Trikčių diagnostika. Kairiojoje srityje spustelėkite Peržiūrėti viską, tada spustelėkite Jungimasis prie darbo srities naudojant „DirectAccess“.

Dar galite pabandyti štai ką:

 • Įsitikinkite, ar įvedėte tokį virtualaus privačiojo tinklo (VPN) serverio vardą, kokį pateikė tinklo administratorius.

 • Norint, kad veiktų VPN ryšys, turite turėti aktyvųjį interneto ryšį.

 • Jei modemas išorinis, įsitikinkite, ar jo maitinimas įjungtas.

 • Kreipkitės į tinklo administratorių, kad įsitikintumėte, ar nuotolinės prieigos serveryje turite tinkamą ryšį ir domeno teises.

 • Tai gali būti sertifikato problema. Pagalbos kreipkitės į tinklo administratorių.

 • VPN ryšys neveiks naudojant aktyvųjį Winsock“ tarpinį klientą. Kreipkitės į tinklo administratorių, kad įsitikintumėte, ar įgalintas „Winsock“ tarpinis klientas.

 • Jei žinote svetainės IP adresą (pvz., 131.107.10.25), įveskite jį žiniatinklio naršyklės adreso juostoje ir paspauskite „Enter“. Jei tai veikia, tikriausiai yra Domenų vardų sistemos (DNS) vertimo problema. Pagalbos kreipkitės į tinklo administratorių.

 • Jei turite specialią programinę įrangą, kurios reikalauja arba kuri įdiegta darbo vietoje, tai gali būti problemos dalis. Pagalbos kreipkitės į tinklo administratorių.

 • Jei žinote VPN serverio IP adresą (pvz., 131.107.10.25), įveskite jį jungdamiesi prie VPN ir paspauskite „Enter“. Jei tai veikia, tikriausiai yra DNS vertimo problema. Pagalbos kreipkitės į tinklo administratorių.

 • Tai gali būti serverio, prie kurio bandote jungtis, problema. Pagalbos kreipkitės į tinklo administratorių.