Užtikrinti kuo efektyvesnę vaikų apsaugą internete nėra lengva, bet „Windows Live“ šeimos narių apsauga šią užduotį palengvins. Šeimos narių apsauga suteikia svetainę ir nemokamą programą, kurią įdiegę vaikų naudojamuose kompiuteriuose suteiksite jiems šiek tiek laisvės, bet būsite informuojami apie vaikų veiksmus naudojantis kompiuteriu.

Toliau nurodyta, kaip šeimos narių apsauga padeda apsaugoti vaikus.

 • Žiniatinklio filtravimas – galimybė kontroliuoti, kurių kategorijų svetaines leisti vaikams peržiūrėti, arba nurodyti konkrečias svetaines, kuriose jie gali arba negali lankytis. Ieškos svetainėse, pvz., „Bing“ ir „Yahoo!“, įjungta „SafeSearch“ funkcija.

 • Veiklos ataskaitos – informacijos, kaip vaikai naudoja kompiuterį, ataskaitos, kuriose nurodoma, kokiose svetainėse jie apsilankė arba bandė apsilankyti, kiek laiko praleido prie kompiuterio, kokius žaidimus žaidė ir kokias programas naudojo.

 • Laiko apribojimai – galimybė nustatyti, kiek laiko ir kuriuo paros metu vaikai gali naudoti kompiuterį.

 • Žaidimų apribojimai – galimybė nustatyti, kuriuos žaidimus vaikai gali žaisti.

 • Programų apribojimai – galimybė nustatyti, kurias programas vaikai gali naudoti.

Kaip veikia šeimos narių apsauga

Efektyvumą užtikrina išvien veikiančios skirtingos šeimos narių apsaugos ir „Windows“ priemonės.

 • Šeimos narių apsaugos filtras. Programinė įranga, įdiegiama ir nustatoma kiekviename vaikų naudojamame kompiuteryje. Atsižvelgdama į pasirinktus saugos parametrus, ji stebi vaikų veiklą.

 • Šeimos narių apsaugos svetainė. Pagrindinė vieta internete, kurioje galima pasirinkti ir valdyti visus kiekvieno savo šeimos nario parametrus ir peržiūrėti veiklos ataskaitas. Svetainėje sukurti parametrai taikomi visuose kompiuteriuose, į kuriuos įdiegtas šeimos narių apsaugos filtras.

 • „Windows“ tėvų kontrolė. „Windows“ funkcija, įjungiama naudojant šeimos narių apsaugą. Norėdami nustatyti daugiau saugos parametrų vaikų kompiuteriuose, galite naudoti „Windows“ tėvų kontrolę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Windows“ tėvų kontrolę ir šeimos narių apsaugą, žr. vaizdo įrašą apie tėvų kontrolės naudojimą.

Pastaba

 • Kai šeimos narių apsaugą nustatysite pirmąjį kartą, būsite paprašyti prisijungti naudojant vieno iš tėvų ar globėjų „Microsoft“ abonementą. Taip prisijungęs asmuo bus laikomas pagrindiniu tėvu šeimos narių apsaugos priemonėje ir tik šiam šeimos nariui bus leidžiama pašalinti šeimą iš šeimos narių apsaugos. Būtinai naudokite to tėvo arba globėjo, kurį norite nustatyti kaip pagrindinį, „Microsoft“ abonementą, nes vėliau jo pakeisti negalėsite.

Šeimos narių apsaugos filtro nustatymas

Štai kaip galite nustatyti šeimos narių apsaugos filtrą.

1 veiksmas: patikrinkite, ar kompiuteryje jau įdiegtas šeimos narių apsaugos filtras.

Jei naudojate „Windows 7“, kompiuteryje jau gali būti įdiegtas šeimos narių apsaugos filtras. Norėdami jį nustatyti, spustelėkite mygtuką PradėtiMygtuko Pradėti paveikslėlis ir ieškos lauke įveskite „Windows Live “ šeimos narių apsauga“. Tada spustelėkite „Windows Live “ šeimos narių apsauga.
„Windows Live“ šeimos narių apsaugos programos meniu Pradėti paveikslėlis
Jei šeimos narių apsaugos filtras kompiuteryje įdiegtas, jį rasite meniu Pradėti.

-arba-

Eikite į šeimos narių apsaugos atsisiuntimo puslapį ir spustelėkite Atsisiųsti. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas atsisiųskite ir įdiekite šeimos narių apsaugą.

2 veiksmas: prisijunkite prie šeimos narių apsaugos filtro naudodami „Microsoft“ abonementą.

Įveskite vieno iš tėvų, kurį norite nustatyti kaip pagrindinį, „Microsoft“ abonemento el. pašto adresą ir slaptažodį, tada spustelėkite Prisijungti.

Norint nustatyti šeimos narių apsaugos filtrą ir naudotis šeimos narių apsaugos svetaine, reikia turėti „Microsoft“ abonementą. Jei „Microsoft“ abonemento neturite, jį galite sukurti nustatydami šeimos narių apsaugos filtrą. („Microsoft“ abonementas yra jūsų naudojamas el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos naudodami galite prisijungti prie „Microsoft“ tarnybų, pvz., Outlook.com ir „Xbox LIVE“).

3 veiksmas: pasirinkite norimus stebėti šeimos narius.

Pažymėkite žymės langelį šalia kiekvieno šeimos nario, kurio veiklą naudojant kompiuterį norite stebėti, „Windows“ abonemento ir spustelėkite Pirmyn arba Įrašyti.

Jei norite stebėti „Windows“ abonemento neturintį asmenį, spustelėkite Sukurti naują „Windows“ abonementą, įveskite to asmens vardą ir spustelėkite Sukurti abonementą.

Kiekvienas šeimos narys turi turėti atskirą „Windows“ abonementą ir saugos parametrus. Jei visi šeimos nariai naudoja tą patį „Windows“ abonementą, jų visų šeimos narių apsaugos parametrai yra vienodi. Tokiu atveju ataskaitų apie kiekvieno vaiko lankomas svetaines negausite.

Ekrano, kuriame galima pasirinkti norimus stebėti „Windows“ abonementus, paveikslėlis
Galima pasirinkti norimus stebėti „Windows“ abonementus.

4 veiksmas: susiekite esamą šeimos narių apsaugos narį su jo „Windows“ abonementu.

Jei šeimos narių apsaugos anksčiau nenaudojote, šį veiksmą galite praleisti. Jei šeimos narių apsaugą naudojate, bus atidarytas ekranas, kuriame kiekvieną „Windows“ abonementą reikės susieti su vardu, esančiu sąraše Šeimos narių apsaugos nariai. Jei „Windows“ abonementą atitinkančio šeimos narių apsaugos nario vardo nėra, spustelėkite vardo įtraukimo parinktį.

Šeimos narių apsaugos narių sąraše nurodyti asmenys yra šeimos narių apsaugą naudojantys šeimos nariai. Susiedami juos su „Windows“ abonementais, šeimos narių apsaugos priemonėje patvirtinate, kad kiekvienas asmuo yra susietas su tinkamais parametrais. Pvz., jei sūnaus vardas yra Darius, jo „Windows“ abonemento vardas gali būti „Darius“, o šeimos narių apsaugos narių sąraše jis gali būti nurodytas kaip Darius Musteikis. Susiedami abonementus, šeimos narių apsaugos programai nurodote, kad tai yra tas pats asmuo.

Kompiuteryje nustatytas šeimos narių apsaugos nenaudojusio asmens „Windows“ abonementas bus rodomas sąrašo apačioje. Spustelėjus Įtraukti (asmens vardas), į šeimos narių apsaugą bus įtrauktas naujas narys, kuriam bus suteiktas „Windows“ abonemento vardas.

Ekrano, kuriame galima pasirinkti norimus stebėti „Windows“ abonementus, paveikslėlis
Galite susieti esamus šeimos narių apsaugos parametrus su „Windows“ abonementais.

5 veiksmas: įtraukite slaptažodžius.

Svarbu, kad visi „Windows“ abonementai būtų apsaugoti slaptažodžiais. Jei abonementas neapsaugotas slaptažodžiu, į abonementą gali įeiti vaikai ir apeiti savo šeimos narių apsaugos parametrus.

Jei „Windows“ abonementų, kuriuos ruošiatės stebėti, slaptažodžiai nenustatyti, spustelėkite Įtraukti slaptažodžius.

Jei kompiuteryje nustatyta svečių abonementų, juos reikia išjungti, nes jais pasinaudodami vaikai gali apeiti saugos parametrus.

6 veiksmas: patikrinkite sąranką.

Spustelėjus Pirmyn bus pateikti „Windows“ abonementai, kurių veiklą naudojant kompiuterį stebi šeimos narių apsauga.

Šeimos narių apsaugos filtro ekrano, kuriame rodoma, kurie abonementai stebimi, paveikslėlis
Peržiūrėkite stebimus „Windows“ abonementus ir jų parametrus.
Rodyti viską

Šeimos parametrų tinkinimas

Siekiant apsaugoti vaikus, pirmiausia reikia nustatyti šeimos narių apsaugos filtrą. Galimybė keisti parametrus šeimos narių apsaugos svetainėje leidžia efektyviau kontroliuoti žiniatinklio filtravimo ir kitus parametrus. Esant pirminei šeimos narių apsaugos filtro sąrankai, vaikai bus stebimi naudojant bendrąjį žiniatinklio filtravimą. Vadinasi, šeimos narių apsauga blokuos tik suaugusiesiems skirtą turinį ir anonimiškumą užtikrinančias svetaines (svetaines, leidžiančias vaikams apsilankyti kitose svetainėse anonimiškai, kad šeimos narių apsauga neužregistruotų šios veiklos).

Kad vaikams būtų sunkiau peržiūrėti norimą uždrausti turinį, galite apsilankyti šeimos narių apsaugos svetainėje ir pakeisti jų parametrus, pradėdami nuo žiniatinklio filtravimo lygio. Jei vaikai maži, rekomenduojama nustatyti griežtą žiniatinklio filtravimą, kad mažieji galėtų lankytis tik vaikams skirtose svetainėse.

Vaiko parametrų tinkinimas

 1. Naudodami bet kurį kompiuterį prisijunkite prie šeimos narių apsaugos svetainės įvesdami vieno iš tėvų „Microsoft“ abonemento el. pašto adresą ir slaptažodį.

 2. Šalia vaiko, kurio parametrus norite koreguoti, vardo spustelėkite Redaguoti parametrus.

 3. Vaiko parametrų puslapyje galite peržiūrėti dabartinius parametrus ir pasirinkti, kuriuos norite koreguoti.

  Šeimos suvestinės puslapio, kuriame galite valdyti šeimos parametrus, ataskaitas ir užklausas, paveikslėlis
  Šeimos suvestinės puslapyje galite peržiūrėti visus šeimos narius, redaguoti jų parametrus, peržiūrėti jų veiklos ataskaitas ir sužinoti, ar reikia atsakyti į jų užklausas.

Žiniatinklio filtravimo nustatymas

Užsiėmę tėvai dažniausiai neturi laiko naršyti žiniatinklio ir tikrinti visų svetainių, kuriose vaikai gali apsilankyti. Kad tai padaryti būtų lengviau, šeimos narių apsaugos komanda peržiūri tūkstančius svetainių ir priskiria jas tam tikroms kategorijoms. Kurių kategorijų svetainėse vaikai galės lankytis, lemia pasirinktas ir vaikams priskirtas žiniatinklio filtravimo lygis.

Jei, užuot taikę iš anksto sukurtus lygius, kategorijas norite pasirinkti patys, pasirinkite Pasirinktinis. Bus pateiktas visų kategorijų sąrašas, iš kurio galėsite išsirinkti vaikams taikytinas kategorijas. Dalyje Žiniatinklio filtravimas galite sudaryti blokuojamų arba leidžiamų svetainių sąrašą, kuris bus taikomas nepaisant kategorijų ir filtravimo lygių.

Kaip nustatyti žiniatinklio filtravimą

 1. Spustelėkite Žiniatinklio filtravimas, pasirinkite Įjungti žiniatinklio filtravimą, tada – žiniatinklio filtravimo lygį:

  • Griežtas – kad būtų blokuojamos visos vaikams netinkamos arba į leidžiamųjų sąrašą (konkrečių svetainių, kurias nurodėte kaip leidžiamas, sąrašą) neįtrauktos svetainės;

  • Pasirinktinis – kad leidžiamų ir blokuojamų svetainių kategorijas galėtumėte pasirinkti rankiniu būdu. Jei svetainių kategoriją norite nustatyti kaip leidžiamą, pažymėkite jos žymės langelį. Jei svetainių kategoriją norite užblokuoti, atžymėkite jos žymės langelį.

 2. Spustelėkite Įrašyti.

  Žiniatinklio filtravimo puslapio, kuriame galima įjungti ir tinkinti vaikui taikytiną žiniatinklio filtravimą, paveikslėlis
  Įjunkite ir tinkinkite vaikui taikytiną žiniatinklio filtravimą ir būtinai įrašykite atliktus keitimus.

Leidimas naudoti svetainę arba svetainės blokavimas

Jei norite, kad vaikui taikant griežto filtravimo lygį ir leidžiant peržiūrėti tik vaikams skirtas svetaines būtų leidžiama peržiūrėti konkrečią užblokuotą svetainę, šią svetainę įtraukite į leidžiamų svetainių sąrašą. O jei norite užblokuoti svetainę, kuri pagal žiniatinklio filtravimo lygį yra leidžiama, įtraukite ją į blokuojamų svetainių sąrašą.

Kaip leisti naudoti arba užblokuoti svetainę

 1. Dalyje Leisti arba užblokuoti svetainę įveskite arba įklijuokite leistinos arba blokuotinos svetainės žiniatinklio adresą.

 2. Sąraše pasirinkite parinktį ir spustelėkite Įtraukti.

 3. Spustelėkite Įrašyti.

  Žiniatinklio filtravimo puslapio, kuriame galima leisti naudoti arba užblokuoti tinklalapius, paveikslėlis
  Konkrečių svetainių leidimo naudoti arba blokavimo nuostatą galima taikyti vienam vaikui, visiems vaikams arba visiems šeimos nariams.

Kas bus rodoma vaikams?

„Norima peržiūrėti svetainė užblokuota!“

Kai nustatyta šeimos narių apsauga, vaikui įėjus į savo „Windows“ abonementą ir pabandžius apsilankyti užblokuotoje svetainėje, bus rodomas į šį panašus puslapis:

Ekrano, kuris bus rodomas vaikams, jei svetainė užblokuota, paveikslėlis
Vietoj svetainės su netinkamu turiniu vaikui bus rodomas šis puslapis

Jei svetainės peržiūra blokuojama, kai jūsų nėra šalia, vaikas gali el. paštu išsiųsti jums užklausą peržiūrėti užblokuotą svetainę. Šeimos narių apsaugos svetainėje, kurią galima atidaryti neišeinant iš el. pašto programos, galėsite akimirksniu patvirtinti arba atmesti užklausą. Tada galėsite pranešti vaikui, ar norima peržiūrėti svetainė dabar atblokuota.

Kaip peržiūrėti užklausas ir į jas atsakyti

 1. Naudodami bet kurį kompiuterį prisijunkite prie šeimos narių apsaugos svetainės įvesdami savo „Microsoft“ abonemento el. pašto adresą ir slaptažodį.

 2. Puslapio Šeimos suvestinė dalyje Užklausos spustelėkite (skaičius) užklausų.

 3. Norėdami peržiūrėti vaiko įtrauktus komentarus, spustelėkite šalia žiniatinklio adreso esančią rodyklę.

 4. Spustelėkite šalia Pasirinkti atsakymą esančią rodyklę, tada – Patvirtinti tik šiam abonementui, Patvirtinti visiems abonementams arba Atmesti.

 5. Atsakę į užklausas, spustelėkite Įrašyti.

  Svetainių užklausų puslapio, kuriame galite peržiūrėti vaikų užklausas, paveikslėlis
  Galite peržiūrėti vaikų pateiktas užklausas ir jas patvirtinti arba atmesti

„Kurias svetaines galiu peržiūrėti?“

Puiku, jei pažintį su žiniatinkliu vaikai pradės nuo šeimos narių apsaugos siūlomų vaikams skirtų svetainių. Svetainėje pateikiami daugiau nei 8 000 populiariausių svetainių, kurias „Microsoft“ pripažino kaip tinkamas vaikams, saitai. Joje yra ir laukas Ieškoti šiose svetainėse, kurį naudodami vaikai gali ieškoti turinio ne visame internete, o tik vaikams tinkamose svetainėse. Kad vaikams būtų lengviau rasti tinkamas svetaines, šeimos narių apsaugos vaikams siūlomų svetainių puslapį galite nustatyti kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį.

Kaip vaikams rodomą pagrindinį „Internet Explorer“ puslapį pakeisti vaikams siūlomų svetainių puslapiu

 1. Kiekviename vaiko naudojamame kompiuteryje įeikite į vaiko „Windows“ abonementą.

 2. Atidarykite „Windows“ „Internet Explorer“ ir eikite į šeimos narių apsaugos vaikams siūlomų svetainių puslapį.

 3. Naršyklėje „Internet Explorer“ spustelėkite Įrankiai, o tada – Interneto parinktys.

 4. Skirtuko Bendra dalyje Pagrindinis puslapis spustelėkite Naudoti dabartinį, tada – Gerai.

  Šeimos narių apsaugos siūlomų vaikams skirtų svetainių puslapio su jiems tinkamų svetainių saitais paveikslėlis
  Puiku, jei vaikų pažintis su žiniatinkliu prasidės nuo vaikams skirtų svetainių puslapio.

Patikrinkite, kuo vaikai užsiima naudodami kompiuterį

Norėdami stebėti vaikų veiklą prie kompiuterio, įjunkite veiklos ataskaitas. Tada šeimos narių apsaugos filtras registruos vaikų veiksmus ir šią informaciją įrašys šeimos narių apsaugos svetainėje, kad galėtumėte ją peržiūrėti.

Kaip įjungti veiklos ataskaitas

 1. Naudodami bet kurį kompiuterį prisijunkite prie šeimos narių apsaugos svetainės įvesdami savo „Microsoft“ abonemento el. pašto adresą ir slaptažodį.

 2. Puslapyje Šeimos suvestinė šalia vaiko, kurio veiklos ataskaitas norite įjungti, vardo spustelėkite Peržiūrėti veiklos ataskaitą.

 3. Pasirinkite Įjungti veiklos stebėjimą.

 4. Spustelėkite Įrašyti.

Jei tam tikrą laiką naudojate šeimos narių apsaugą su įjungta veiklos ataskaitų funkcija, šeimos narių apsaugos svetainėje galite peržiūrėti vaikų veiklos internete ataskaitas. Ataskaitose nurodoma, kuriose svetainėse vaikai apsilankė arba bandė apsilankyti, kiek laiko jie naudojo kompiuterį, kuriuos žaidimus žaidė ir kt.

Kaip peržiūrėti veiklos ataskaitas

 1. Naudodami bet kurį kompiuterį prisijunkite prie šeimos narių apsaugos svetainės įvesdami savo „Microsoft“ abonemento el. pašto adresą ir slaptažodį.

 2. Norėdami peržiūrėti vaikų veiklos žiniatinklyje ataskaitas, atlikite vieną toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami peržiūrėti sąrašą svetainių, kuriose vaikas apsilankė arba bandė apsilankyti nuo veiklos ataskaitų įjungimo pradžios, spustelėkite Veikla žiniatinklyje.

  • Norėdami filtruoti pateiktą svetainių sąrašą, pasirinkite kompiuterį, „Windows“ abonementą ir norimą dienų diapazoną, tada spustelėkite Rodyti veiklą. Norėdami rikiuoti tam tikrame stulpelyje pateiktas svetaines, spustelėkite stulpelio antraštę. Norėdami peržiūrėti tik užblokuotas svetaines, spustelėkite Rodyti tik užblokuotą veiklą.

   Jei jokios veiklos nerodoma, pabandykite įvesti platesnį dienų diapazoną ir spustelėkite Rodyti veiklą.

  Veiklos ataskaitos paveikslėlis
  Sužinokite, kuriose svetainėse vaikai lankėsi arba bandė apsilankyti.
 3. Norėdami peržiūrėti ne per naršyklę, o kitomis programomis, pvz., automatinio naujinimo programomis, pasiektų svetainių sąrašą, spustelėkite Kita veikla internete.

 4. Norėdami peržiūrėti vaikų veiklos naudojant kompiuterį ataskaitas, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami peržiūrėti sąrašą, kuriame nurodoma, kada vaikas naudojo kompiuterį, spustelėkite Kompiuterio veikla ir išplėskite Seansai.

  • Norėdami peržiūrėti vaiko naudotų programų sąrašą, spustelėkite Kompiuterio veikla ir išplėskite Programos.

  • Jei jokios veiklos nerodoma, pabandykite įvesti platesnį dienų diapazoną ir spustelėkite Rodyti veiklą.

  • Norėdami peržiūrėti vaiko atsisiųstų failų sąrašą, spustelėkite Kompiuterio veikla ir išplėskite Atsisiųsti failai.

  • Norėdami peržiūrėti vaiko žaistų žaidimų sąrašą, spustelėkite Kompiuterio veikla ir išplėskite Žaidimai.

  Kompiuterio veiklos skirtuko, kurį naudodami galite išsiaiškinti, ką vaikas veikė prie kompiuterio, paveikslėlis
  Išsiaiškinkite, kurias programas vaikas naudojo ir kiek laiko jis praleido prie kompiuterio

Daugiau saugos internete patarimų

Daugiau informacijos, kaip užtikrinti savo ir savo šeimos apsaugą internete, žr. Informacija apie saugą internete, skirta tėvams ir vaikams. Apsilankykite įvairiuose puslapiuose, pasiekiamuose per šiame puslapyje esančius saitus, ir pasidalykite patarimais, kaip apsisaugoti, bei patirtimi, sukaupta bandant apsaugoti vaikus.