Jei nerandate „Internet Explorer“ pradžios ekrane arba kompiuterio užduočių juostoje, patikrinkite, ar ji nebuvo atsitiktinai padaryta neprieinama.

Pakartotinis „Internet Explorer“ prisegimas prie pradžios ekrano

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite „Internet Explorer“.

 3. Ieškos rezultatuose paspauskite ir laikykite „Internet Explorer“, tada bakstelėkite Prisegti prie pradžios ekrano.

  (Jei naudojate pelę dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Internet Explorer“, tada spustelėkite Prisegti prie pradžios ekrano.)

Pakartotinis „Internet Explorer“ prisegimas užduočių juostoje

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite „Internet Explorer“.

 3. Ieškos rezultatuose braukite žemyn iki piktogramos „Internet Explorer“, tada bakstelėkite Prisegti užduočių juostoje.

  (Jei naudojate pelę dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Internet Explorer“, tada spustelėkite Prisegti užduočių juostoje.)

Kartais diegiant kitą naršyklę išjungiama „Internet Explorer“, todėl negalėsite jos rasti naudodami pagrindinį mygtuką Ieškoti. Jei taip nutinka, pabandykite atlikti paskesnius veiksmus ir vėl jį įjungti. Taip „Internet Explorer“ taip pat pakartotinai prisegama prie pradžios ekrano.

„Internet Explorer“ įjungimas

 1. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 2. Ieškos lauke įveskite Valdymo skydas, tada ieškos rezultatuose bakstelėkite arba spustelėkite Valdymo skydas.

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Programos ir dalyje Rodyti pagal: pasirinkite Kategorija.

 4. Dalyje Programos ir funkcijos bakstelėkite arba spustelėkite Įjungti arba išjungti „Windows“ funkcijas.

 5. Dialogo lange pažymėkite žymimąjį langelį „Internet Explorer 11“, tada bakstelėkite arba spustelėkite Gerai.

 6. Kai būsite paraginti iš naujo paleisti kompiuterį, bakstelėkite arba spustelėkite Paleisti iš naujo dabar.

 7. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieška.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Ieška.)

 8. Ieškos lauke įveskite Internet Explorer.

 9. Ieškos rezultatuose paspauskite ir laikykite „Internet Explorer“, tada bakstelėkite Prisegti prie pradžios ekrano ir Prisegti užduočių juostoje.

  (Jei naudojate pelę dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Internet Explorer“, tada spustelėkite Prisegti prie pradžios ekrano ir Prisegti užduočių juostoje.)

Reikia daugiau pagalbos?