Visas dėmesys svetainei

Naudojant „Internet Explorer 9“ visas dėmesys bus sutelktas į svetainę

Naujasis naršyklės rėmelis sukuria svetainės apšvietimo efektą.

Dažniausiai vykdomas funkcijas teikiantys „Internet Explorer 9“ naršymo valdikliai sklandžiai veikia, be to, juos paprasta naudoti. Mygtukas Atgal yra didesnis, naujojoje adreso juostoje siūlomas adreso juostos ir ieškos lauko derinys, o keli ankstesnių „Internet Explorer“ versijų meniu sujungti į vieną. Kokia iš to nauda? Naršant internetą dėmesys bus sutelktas į tai, kas svarbiausia.

Lakoniškoje, bet tobulesnėje, vartotojo sąsajoje didžiausia reikšmė teikiama svetainėms. Naršyklė prisiderina prie to, kas būdinga svetainei, todėl pavyks labiau įsigilinti į lankomos svetainės turinį.