„Internet Explorer“ parametrų keitimas

Norėdami tinkinti „Internet Explorer“ naudojimo būdą, galite atlikti daug pakeitimų. „Internet Explorer“ atidarę pradžios ekrane galite pakeisti keletą bendrųjų parametrų, pvz., pagrindinių puslapių, naršymo retrospektyvos, mastelio keitimo ir pan. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
(Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai.)
Tada bakstelėkite arba spustelėkite Parinktys.

Dialogo lange Interneto parinktys yra daug kitų naršyklės tinkinimo parametrų ir būdų. Norėdami peržiūrėti visus parametrus ir parinktis, atidarykite „Internet Explorer“ darbalaukyje, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Įrankiai Mygtukas Įrankiai, tada – Interneto parinktys.

Pastaba

  • Kai pakeisite pradžios ekrane atidarytos „Internet Explorer“ parametrus, tie pakeitimai turės įtakos ir darbalaukyje atidarytai „Internet Explorer“.

„Internet Explorer“ parametrų nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti „Internet Explorer“ parametrus, norėdami grįžti į būseną, kuri buvo pirmą kartą kompiuteryje įdiegus „Internet Explorer“. Tai gali būti naudinga sprendžiant problemas, kurias sukėlė po diegimo pakeisti parametrai. „Internet Explorer“ nustatymo iš naujo negalima anuliuoti, todėl nustačius iš naujo visi ankstesni parametrai prarandami.

„Internet Explorer“ parametrų nustatymas iš naujo

  1. Uždarykite visus šiuo metu atidarytus „Internet Explorer“ langus.

  2. Atidarykite darbalaukį, tada užduočių juostoje bakstelėkite arba spustelėkite „Internet Explorer“ piktogramą. Pakeisti parametrai darys įtaką tiek „Internet Explorer“, tiek darbalaukio „Internet Explorer“.

  3. Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką ĮrankiaiĮrankiai, tada – Interneto parinktys.
  4. Bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Išsamiau, tada bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti iš naujo.

  5. Dialogo lange „Internet Explorer“ parametrų nustatymas iš naujo bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti iš naujo.

  6. Kai „Internet Explorer“ baigs taikyti numatytuosius parametrus, bakstelėkite arba spustelėkite Uždaryti ir Gerai. Kad įsigaliotų keitimai, reikės kompiuterį paleisti iš naujo.Reikia daugiau pagalbos?