Programėlė Žadintuvai, skirta „Windows“: DUK

Žadintuvai – programėlė, kurioje rasite žadintuvą, laikmatį ir chronometrą, kurie padės tvarkyti ir stebėti laiką.

Pastaba

 • Programėlė Žadintuvai neskambės, jei kompiuteris išjungtas arba veikia miego režimu, išskyrus jei kompiuteris palaiko „InstantGo“. „InstantGo“ leidžia pažadinti kompiuterį, o programėlės ir duomenys lieka atnaujinti.

  Jei jūsų kompiuteryje nėra „InstantGo“, įtraukdami naują signalą, gausite įspėjimą, kad jis skambės tik kompiuteriui prabudus.

Rodyti viską

Kaip nustatyti signalus?

Naujo signalo įtraukimas

 1. Atidarykite programėlę Žadintuvai

 2. Rodinyje Žadintuvai bakstelėkite arba spustelėkite Įtrauktinaujo signalo įtraukimo piktograma
 3. Žadintuvo laiką nustatykite ratukais.

 4. Pasirinkite, kaip dažnai skambės signalas. Galite pasirinkti, kad jis skambėtų tik kartą, arba nustatykite pasikartojantį žadintuvo signalą pagal norimą dienų skaičių.

 5. Išplečiamajame meniu pasirinkite norimą signalo garsą.

 6. Bakstelėkite arba spustelėkite Įrašyti Įrašymo piktograma.

Signalo įjungimas ir išjungimas

 • Bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Varpelisvarpelio piktograma, esantį po žadintuvu . (Jei žadintuvas įjungtas, bus rašoma Įjungta. (Jei žadintuvas išjungtas, bus rašoma Išjungta.

Signalo šalinimas

 1. Bakstelėkite arba spustelėkite signalą, kurį norite pašalinti.

 2. Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite arba spustelėkite Naikinti naikinimo piktograma.

Pastaba

 • Galite nustatyti kelis žadintuvus vienu metu. Jei norite pridėti signalą, bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti naujo signalo įtraukimo piktograma.

Ar žadintuvas gali veikti, jei kompiuteris išjungtas?

Jei kompiuteris visiškai išjungtas, žadintuvas neskambės. Tačiau, jei kompiuteryje yra „InstantGo“, žadintuvas gali skambėti, kai kompiuteris veikia miego režimu. Žadintuvas skambės net tada, kai kompiuterio garsas išjungtas. Jei norite, kad žadintuvas skambėtų, kai kompiuteris veikia miego režimu, nustatykite šias teises:

 1. Atidarykite programėlę Žadintuvai.

 2. Perbraukite į vidų iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Parametrai.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite žymiklį aukštyn ir spustelėkite Parametrai).

 3. Bakstelėkite arba spustelėkite Teisės.

 4. Parinktis Pranešimai ir Užrakto ekranas nustatykite kaip Įjungta. Taip programėlė rodys pranešimus fone ir būseną užrakto ekrane.

Jei kompiuteryje nėra „InstantGo“, žadintuvas skambės, kai kompiuteris prabus. Jūs vis tiek galite naudoti programėlę Žadintuvai priminimams ir pranešimams nustatyti.

Kaip sužinoti, ar kompiuteryje yra „InstantGo“?

Jei kompiuteryje nėra „InstantGo“, nustatydami žadintuvą ekrano viršuje matysite įspėjimą, kad pranešimai bus rodomi tik, kai kompiuteris prabus. Be to, ar įrenginys palaiko „InstantGo“, galite sužinoti apsilankę gamintojo svetainėje.

Kaip nustatyti laikmatį?

 1. Atidarykite programėlę Žadintuvai.

 2. Rodinyje Laikmatis bakstelėkite arba spustelėkite Įtrauktinaujo signalo įtraukimo piktograma
 3. Signalo laiką nustatykite rinkdami skaičius. Atminkite, kad laiką galite nustatyti valandomis, minutėmis ir sekundėmis.

 4. Norėdami paleisti laikmatį, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Paleisti.

 5. Norėdami pristabdyti laikmatį, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Pristabdyti.

 6. Norėdami ištrinti laikmatį, bakstelėkite arba spustelėkite Naikinti naikinimo piktograma.

Pastabos

 • Jei norite į laikmatį įtraukti valandų, sukite minučių ratuką kelis apsisukimus.

 • Galite nustatyti kelis laikmačius vienu metu. Jei norite pridėti kitą laikmatį, bakstelėkite arba spustelėkite Įtraukti naujo signalo įtraukimo piktograma.

Kaip chronometru stebėti etapus ir laiko atkarpas?

 • Norėdami paleisti chronometrą, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Paleisti,.

 • Norėdami stebėti etapus ir laiko atkarpas, bakstelėkite arba spustelėkite mygtuką Vėliavėlėvėliavėlės piktograma. Matysite etapų ir atkarpų laiko sąrašą, kuris automatiškai įvedamas kaskart bakstelėjus arba spustelėjus mygtuką Vėliavėlėvėliavėlės piktograma.
 • Norėdami kopijuoti etapo ar atkarpos informaciją, paspauskite ir palaikykite arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sąrašo įrašą.

 • Norėdami pristabdyti chronometrą, bakstelėkite arba spustelėkitePristabdyti.

 • Jei chronometre norite nustatyti nulį, bakstelėkite arba spustelėkite Nustatyti iš naujo.

Reikia daugiau pagalbos?